God's Tempo

Donderdag, 01 December 2011 14:59
Twee weken werd een raketbasis van de Revolutionaire Garde nabij Teheran door een enorme explosie totaal verwoest. Klik voor ware grootte
Twee weken werd een raketbasis van de Revolutionaire Garde nabij Teheran door een enorme explosie totaal verwoest.

God zegt in Jesaja 60:22 het volgende: “IK, de HERE, zal het te Zijner tijd met haast volbrengen”. We zien in onze tijd de gebeurtenissen in een razend tempo over de wereld gaan. Wat betekent dan ‘te Zijner tijd’? Wat is Gods tijd? Om daar achter te komen moet je heel Jesaja 60 lezen. Dat hoofdstuk gaat over het herstel van Israël en hoe God tot Zijn doel komt met Zijn volk.

Wat is er aan de hand?

1. De Hand van God.

Maandag 28 november 2011 was er weer een geheimzinnige explosie bij de Iraanse stad Isfahan. Een grote wolk steeg op boven de uraniumverrijkingsfabriek in die stad. Satallietbeelden lieten zien dat een groot deel van de gebouwen vernietigd was en dat het niet om een ongeluk ging.
Twee weken eerder werd een belangrijke raketbasis van Iran door een dergelijk ‘ongeluk’ getroffen. Een aantal Iraanse raketdeskundigen zijn toen omgekomen. Onmiddellijk werd er gespeculeerd: Wie zou daar achter zitten? De Mossad? De CIA? Iraanse opstandelingen?
De Israëlische reserve generaal Giora Eiland (voormalig directeur van de Nationale Veiligheidsdienst werd om commentaar gevraagd. “Misschien is het wel de Hand van God”, merkte hij op.
De profeet Jesaja zegt in een ander hoofdstuk over het herstel van Israël: “IK ben het die de smid geschapen heb, welke... naar zijn kunst het wapen vervaardigt... Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt zal niets uitrichten.” (Jesaja 54:16,17). Zelf de atoombom van Ahmadinejad niet. Ook in Zuid Libanon, bij de Hezbollah, hoort en ziet men vreemde explosies bij de wapenopslagplaatsen.

2. Westelijke chaos

De VS en de EU maken wilde, chaotische tijden mee. Banken vallen om, landen dreigen failliet te gaan. De euro valt in stukken. Wellicht komen de guldens, de marken, francs enz. weer terug. De EU wankelt op z’n lemen voeten. Zie het profetische beeld in Daniël 2, waar een reusachtig beeld dat een groot deel van Europa plus het hele Midden Oosten en Noord Afrika voorstelt, verpletterd wordt rn het messiaanse Koninkrijk de aarde vult met vrede, recht en gerechtigheid.

Dat beeld is wat men ook wel noemt Eurabië, een samengaan van Europa met de Moslimlanden in het Midden Oosten en Noord Afrika. Officiëel de Mediterrena Unie genoemd.

Wel, die is in grote chaos. Dat is niet alleen een waarschuwing van de Allerhoogste, die tegen de landen rond Israël zegt: “Raakt Mijn gezalfden niet aan” (Psalm 105:15). Simpel gezegd: “Blijven jullie van Mijn volk Israël af!”.
Maar er is nog meer aan de hand. Ik hoop en bid dat door die chaos Israël meer ruimte krijgt om naar Gods doel toe te groeien. Dat bijvoorbeeld de Knesset één dezer dagen Judea en Samaria gaat annexeren, zoals eerder de Golan en Jeruzalem bij Israël gevoegd zijn. Zo komt israël snel dichter bij het profetische plaatje dat de Bijbel van het land en volk geeft. Ook hopen en bidden we dat de stammen Manasse en Efraïm ook snel terugkomen en “Jakob zijn bezittingen weer in bezit zal nemen” (Obadja 1:17).

3. Gods haast en wij

We zien voor onze ogen hoe alles zich in een enorm tempo voltrekt. De grote lijnen waarlangs het gebeurt vinden we in het profetische Woord van de Bijbel. Maar ook frappante details uit die profetieën komen aan het licht. Het komt niet over ons heen zoals een herfststorm of soms als een tsunami.
Nee, wij spelen mee.
Onze houding, onze daden en onze gebeden staan middenin de gebeurtenissen en het afwikkelen van eindtijdscenario’s.

We komen nu dichtbij wat in Openbaring 12:12 staat: “Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid, want hij weet, dat hij weinig tijd heeft”. Gods Koninkrijk breekt door. De mensheid moet weer kiezen. Maar ook de duivel probeert zijn ‘koninkrijk’ door te drukken. De mensheid, vooral juist in het chaotische Europa, de Midden Oosten en de VS roepen om een wereldleider onze onoplosbare problemen oplost.

Wij weten dat deze nieuwe Hitler eraan komt. We vrezen dat de mensheid weer verkeerd zal kiezen. Maar wij, die dagelijks bidden “Uw Koninkrijk kome” weten dat HIJ zal komen. HIJ, van Wie de engel aan Maria beloofd heeft dat de “Here God Hem de troon van Zijn vader David zal geven en Hij als Koning zal heersen over het huis van Jakob” (Lucas 1:32,33).

Daarom is Israël teruggekeerd uit de ballingschap.
Daarom verzet de wereld zich tegen en is tegen Israël. Wat opstand tegen God betekent. Met dat plan heeft de Almachtige nu haast en wordt de profetie in een rap tempo vervuld.

Werk daaraan mee!