Wat NU Weer?

Dinsdag, 21 Februari 2012 21:09
“HERE, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong” Klik voor ware grootte
“HERE, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong”

Dit is een vooraankondiging van een nieuwe serie leugens die over Israël zal worden uitgestort. Geen aantijging is tegenwoordig te smerig en geen leugen, hoe doorzichtig ook, of het wordt wel op Israël afgeschoten. Het verdrietige en gevaarlijke van deze gang van zaken is dat de mensen het nog slikken ook. Israël is een paria onder de naties geworden.

“HERE, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong” (Psalm 120:2) zal de orthodoxe en ook de seculiere Israëli wel eens zuchten. Hoe zal het met die ‘bedrieglijke tongen’ aflopen? “Gescherpte pijlen van een held, ook gloeiend ekolen van brem” (Psalm 120:4). U vraagt zich waarschijnlijk af: “Wat is er nu weer aan de hand?”

Van 5-9 maart is er een theologische conferentie gepland in Bethlehem. Het thema van die conferetie is: “Christus bij de Controlepost”. U ziet de teneur van die conferentie al voor u: De Here Jezus staat bij een checkpoint verdrietig toe te kijken hoe Israëlische soldaten arme, onderdrukte Palestijnen mishandelen en vernederen. Een video van het veiligheidshek, dat Palestijnse (zelfmoord)terroristen tegenhoudt, moet de één van de nieuwe leugens over Israël (Israël = apartheid) op suggestieve, maar op de gebruikelijke leugenachtige wijze illustreren.

Het Bethlehem Bible College verwacht als deelnemers een dertigtal leiders uit verschillende stromingen van de Christenheid. Eén van de doelen van de conferentie is de Palestijnse Bevrijdingstheologie als enige hoop voor verzoening en vrede in het Midden Oosten te promoten.

Een Anglikaans priester, de Palestijnse theoloog dr. Naïm Ateek, heeft in zijn instituut Sabeel (de weg) deze theologie ontwikkeld. Model was de Bevrijdingstheologie die in de zestiger jaren vanuit Latijns Amerika is ontstaan. In deze theologie werd God bijna exclusief de ‘God van de armen’, die vertrapt en onderdrukt worden, maar die God aan hun zijde hebben.

Sabeel, dat afdelingen heeft in een tiental westerse landen, manoeuvreert nu de Palestijnen de rol van “het arme, door Israël onderdrukte volk, waarvan het land door ‘de Joden’ is gestolen”.

U begrijpt dat er begin maart niet veel goeds vanuit Bethlehem over de wereld zal worden uitgestrooid: Oude en nieuwe leugens over Israël. De Bijbelse boodschap over Gods volk zal weer eens pittig worden verdraaid. Vroegere publicaties en uitspraken vanuit Sabeel staan daar garant voor. Behalve Israël zullen ook Christen Zionisten heel wat felle verwijten en aantijgingen over zich heen krijgen. Eén van die beschuldigingen zie ik als een eer: Wij wagen het de Bijbelse beloften en voorzeggingen betreffende Israël en Gods trouw aan zijn volk, letterlijk te nemen.
Het mooie van dit exegetisch uitgangspunt is dat we het voor onze ogen zien gebeuren. Let u maar op, begin maart zult u meer nieuws uit Bethlehem horen. Minder goed nieuws, helaas, dan de herders zo’n 2000 jaar geleden hoorden. Maar dat bericht kwam van een engel en niet van Sabeel.

De Palestijnse Bevrijdingstheologie is een van de jongste, geestelijk onfrisse vruchten van de eeuwenoude vervangingstheologie. Dat is de visie dat met Christus de rol van Israël in God heilsplannen voorbij is en de kerk de plaats van Israël heeft overgenomen. Hier alleen kort over deze dwaalleer.

  1. We mogen nooit vergeten dat de Kerk als Joodse secte is begonnen. Zie Handelingen 24:5,14 en Handelingen 28:22. Paulus benadrukt dat wij, gelovigen-uit-de heidenen, “medeburgers van de heiligen” (Efeze 2:19) en “medeërfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus” (Efeze 3:6) zijn. Met nadruk op het woordje ‘mede’. Wij zijn gewoon geënt op de edele olijf, tussen de andere, niet afgebroken Israëltakken (Romeinen 11:16-21).
    Israël is onze oudere broer.
  2. Toen de gelovigen-uit-de-heidenen de meerderheid in de jonge kerk werden en toen het conflict met de synagoge voortduurde liepen discussies steeds meer uit op scheldpartijen tegen het Judaïsme en de Joden van overigens gerespecteerde kerkvaders. Anti-Joodse synodebesluiten werden genomen kregen meer en meer een antisemitische karakter.
  3. Toen de aanvankelijk vervolgde kerk in de eerste helft van de vierde eeuw onder keizer Constantijn de Grote staatskerk werd en dus macht kreeg, werden die anti-Joodse besluiten tot wetten en werden Joden steeds meer gediscrimineerd en ten slotte vervolgd.
  4. Dit liep uit op de hel van de Middeleeuwen voor de Joden. Pogroms op Joodse getto’s , vooral rond Goede Vrijdag en Pasen waren jaarlijks terugkerende terreurdaden in zogenaamd Christelijke landen. In veel landen werden Joden gruwelijk vervolgd. De basis was steeds de vervangingsleer. De Joden waren ontzet uit hun positie als volk van God, zij waren ‘kinderen van de duivel, zij waren ‘godsmoordenaars’. Om maar een paar van de vervloekingen te noemen.
  5. Helaas bracht de Reformatie weinig verbetering in de leer van de kerk ten aanzien van Israël en het Joodse volk. De vervangingstheologie bleef bewust en vaak onbewust de basis van het het prediken, het handelen, de vieringen en de exegese van de kerken. Helaas tot op de dag van heden.
  6. Dit liep uiteindelijk uit op de Holocaust in Nazi Duitaland.

Ik besef heel goed dat bovenstaande erg ‘kort door de bocht’ is. Mijn brochure “Het einde van de vervangingsleer’ gaat hier dieper op in. Het boek van Gabriel Wilenski, “Six Million Crucifixions” met als ondertitel “How Christian Teachings About Jews Paved the Road to the Holocaust” beschrijft de weg de vervangingsleer is gegaan van geestelijke uitsluiting van Israël tot de fysieke moord op het Joodse volk. Over dit belangrijke onderwerp hoop ik later meer te publiceren. Terug naar Sabeel en de conferentie in Bethlehem begin maart. Omhuld door veel vrome woorden over liefde en gerechtigheid wijst Sabeel de weg naar de door de hele wereld aangeprezen Tweestatenoplossing. Maar dat is, net als voor de Palestijnse Autoriteit, een fase op weg naar een einddoel. Voor de Palestijnse Autoriteit is dat einddoel duidelijk: ”Heel Palestina en Judenfrei” voor de Palestijnen. Sabeel propageert hetzelfde doel maar dan wat meer subtiel. De twee staten in het voormalige Palestina moeten uitlopen op één staat, waarin Moslims, Joden en Christenen in vrede samen wonen.
Mooi klinkt dat.
Maar noem eens één door de Islam geregeerd land waarin dit het geval is?

Zo is Sabeel een spiegel van meer dan 18 eeuwen vervangingsleer, met het uiteindelijke doel: Het einde van Israël.

Gelukkig heeft de HERE, de God van Israël andere plannen. En wij, wij maken deel uit van Gods plan.

Jan van barneveld