Aanvallen !

Woensdag, 28 Maart 2012 12:49
Het is bekend dat de UNHCR zich voornamelkijk bezighoudt met het veroordelen van Israël. Nu wil men onderzoeken wat de gevolgen van de nederzettingen zijn op het “Palestijnse volk” en op Oost Jeruzalem. Klik voor ware grootte
Het is bekend dat de UNHCR zich voornamelkijk bezighoudt met het veroordelen van Israël. Nu wil men onderzoeken wat de gevolgen van de nederzettingen zijn op het “Palestijnse volk” en op Oost Jeruzalem.

Aanval na aanval rolt over Israël heen. Een smerige stroom van leugens wordt over Israël gegoten. De vijanden van Israël hebben duidelijk haast. Ze worden gedreven door geestelijke machten, die hun verstand, menselijkheid en gevoel voor recht en gerechtigheid verduisteren. Elke week wordt er wel iets nieuws verzonnen om Israël te verzwakken.

Zo spant de wereld zich in om Israël te vernietigen. Kerken in geestelijke zin door de vervangingstheologie. De Westelijke wereld door de steun en het financieren van de terroristen. De VN en internationale organisaties door voortdurende resoluties, die leugens over Israël heen rammen. Die de legitimiteit van de staat Israël ondergraven. De voorhoede wordt gevormd door de Moslim terroristen en hun leiders in de omringende landen. Hopeloos? Twee zaken staan vast:

  1. Hoe meer de wereld tekeer gaat en raast tegen Israël, des te eerder het geduld van de HERE, de God van Israël opraakt. De waarschuwende oordelen gaan al over de wereld. Hier en daar beginnen die waarschuwingen al op oordelen te lijken.
  2. Onze gebeden, vriendschap en steun aan Israël zijn machtige wapens in deze strijd. Een strijd die ten diepste gaat om de doorbraak van het koninkrijk van God en de komst van de Koning.