Grommende Beesten

Vrijdag, 13 Juli 2012 15:18
Het Tahrirplein ... Klik voor ware grootte
Het Tahrirplein ...

Moslim Broederschap

De Arabische lente is na anderhalf jaar terecht gekomen in een Arabische herfst met woeste herfststormen. Voor Israël betekenen die stormen aan de ene kant wat luwte maar aan de andere kant uiterste waakzaamheid.

Israël heeft al duidelijk gemaakt dat het niet zal tolereren dat de chemische en biologische wapens van Syrië in de handen van Hezbollah, al-Queeda, Hamas of welke terroristenbende zal vallen.

Een opvallend en veelbetekend signaal is dat de Moslim Broederschap (MB) in de meeste landen rond Israël een steeds steviger totalitaire shariahpoot aan de grond krijgt. Koning Abdullah II van Jordanië zou best wel eens Abdullah de Laatste kunnen zijn, want de MB en Palestijnen voeren krachtig actie tegen hem en zijn bewind. In Egypte stribbelt het leger nog wat tegen tegen de machtsgreep van de MB.
Tunesië en Marokko hebben al radicaal islamitsiche parlementen en regeringen.
Hezbollah beheerst Libanon.
Iran is bekend.

Omdat sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw de MB ook in onze streken zeer actief is, eerst was bijzonderheden over deze fundamentalistisch islamitische organisatie. De MB werd in 1928 door een Egyptische leraar, Hannan al-Banna opgericht. Als reactie op het instorten van het Turks Ottomaanse rijk, het kalifaat. Dat werd in 1918 verslagen door de westerse gealliëerden en in 1924 heeft Kemal Atatürk het seculiere, moderne Turkije, gesticht. Een Turkije dat de laatste jaren veranderd is in een islamtisch bolwerk, waar de oude Hannan van droomde. Het motto, de drijfkracht van de MB is: “Allah is ons doel. De Profeet is onze leider. De Koran is onze wet. Jihad is onze weg. Sterven op de weg van Allah is onze hoogste hoop”.

Het invoeren van de shariah door moslims gedomineerde landen is hun eerste doel. Aan een vaste basis in het Westen wordt hard en met kracht en succes gewerkt. De wereld onze de Islam (Islam betekent dan ook ‘onderwerping’) is het einddoel. De eerste en belangrijkste fase is de verovering van Jeruzalem en de vernietiging van de Joodse staat en de Joden in het algemeen. Waarom, zal straks duidelijk worden.

Het Koninkrijk komt

De strijd tegen Israël, de opkomst van de Islam, de krampachtige en geld verslindende pogingen om de EU overeind te houden en het angstig toenemende antisemitisme hebben één geestelijke en zeer belangrijke achtergrond. Het gaat om de strijd tegen het komende Koninkrijk van God. Het is dus ten diepste een geestelijke strijd. Een strijd om de macht over de aarde. Een strijd van duistere, geestelijke machten die uit zijn op de vernietiging van Gods mooie schepping.

Even een klein stukje Bijbel. Johannes de Doper begon zijn profetisch spreken met: “Bekeert u, want het Koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen” (Matteüs 3:2). Jezus Zelf begon zijn verkondiging met: “Bekeert u, want het Koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen” (Matteüs 4:17).
Toen Jezus na 40 dagen vasten in de woestijn, door Satan zelf werd verzocht, toonde de duivel Hem alle Koninkrijken van de wereld en all hun pracht en praal. De duivel zei: “U zal ik al deze macht en heerlijkheid geven, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar aan wie ik wil. Als U mij dan aanbidt zal zij helemaal van U zijn” (Lucas 4:6). Daar gaat het dus om: De macht over de wereld. Let er dus op dat de Here Jezus de duivel niet tegensprak. Hij noemde de duivel zelfs herhaaldelijk de “Overste van deze wereld”. Een van de doelen van Jezus was en is dus het Koininkrijk van God te herstellen. Het messiaanse vrederijk, waar zoveel profeten zoveel mooie dingen over hebben beloofd, te brengen. Jezus doet dat in twee fasen. Hij is eerst gekomen als lijdende Knecht van de HERE, die de zonde van de wereld op Zich heeft genomen. Zijn terugkomst, als Koning Messias, brengt het beloofde Koninkrijk van vrede en gerechtigheid.

Geestelijke machten

Dus Satan, de vorst van de duisternis, gromt, omdat hij ziet hoe nu grote profetische stappen gezet worden die de komst van het Koninkrijk aankondigen en voorbereiden. Denk bijvoorbeeld aan de velen die in de Derde Wereld tot geloof in Jezus Messias komen. Zelfs in landen als Egypte en Iran gebeuren geweldig mooie dingen. Denk vooral ook aan het herstel van Israël (1948) en de verovering van Jeruzalem in 1967. Want de Bijbel leert ons dat Israël een hoofdrol gaat spelen in dat Koninkrijk van God. Daarom probeert satan snel zijn eigen koninkrijk hier op aarde te vestigen. Dat is het rijk van het Beest, van de antichrist. Daar is hij al eeuwen mee bezig. De eerste machthebber op aarde leefde zo’n 5000 jaar geleden en heette Nimrod (Genesis 10:8,9).

Dan komen er de Egyptische, Babylonische, Perzische, Griekse, Romeinse, het Heilige Roomse rijk, Hitler’s “duizendjarig rijk” om er maar een paar te noemen.
Ze probeerden allemaal een religie te maken die een bindende kracht moest worden in hun rijken. Al die rijken hadden geestelijke machten, engelvorsten achter zich staan.
In Daniël 10:12-21 lezen we iets over het optreden van twee van die machtige, demonische engelvorsten, die daar ‘sar’ worden genoemd. Dat zijn daar de ‘vorst van Perzië’ en de ‘vorst van Griekenland’, twee wereldrijken uit die tijd.
Daar zien we iets van de strijd die ook nu gaande is. Daniël bad, duistere machten probeerden zijn gebeden te verhinderen en Michaël, de aartsengel, die Israël helpt, kwam Daniël te hulp. Zo stonden achter Egypte de goden van Egypte en achter Babel goden van Babel. Uiteindelijk regeert de HERE over al die ‘goden’, lezen we in Psalm 82:1. Wel, al die duistere machten zijn niet alleen knechten van Satan, maar voeren ook oorlog onder elkaar. Om de (wereld)macht. Vanaf de oudheid tot onze tijd is dat zo. Nu de toepassing op onze tijd. Dan zien we wat er momenteel aan de hand is.

Wereldmachten tegen Israël

Welke wereldmachten strijden nu om de macht en tegen Israël? We noemen er een paar:

Al die machten zijn dus fel tegen Israël. Streven allemaal naar een wereldomvattend rijk. Zien allemaal Israël als struikelblok op hun weg. Willen allemaal Jeruzalem als hoofdstad. Het voert te ver om dit uit te werken. Het grommen van de geestelijke machten achter hen komt regelmatig uit de monden van hun leiders. We zien ook dat al die machten tegen Israël zijn en niet veel op hebben met Bijbelgetrouwe Christenen. Maar die machten zien ook in dat ze niet tegen Israël, tegen de God van Israël, op kunnen.
Dus wat zien we nu gebeuren? Ze gaan samen.
Europa, de EU en de Islam zijn bezig aan het vormen van Eurabië. De VN is al een “afdeling” van de Islam. Let maar eens op al die meestal door islamitische landen ingediende anti-Israël resoluties. Let maar eens op hoe de UNESCO bezig is Israël te beroven van zijn historische erfgoed. Bijvoorbeeld van de Geboortekerk in Bethlehem.
Het Vatikaan is al bijna 1600 jaar vijand van het Joodse geloof en het Joodse volk. Deze vier wereldmachten zullen (binnenkort?) samenwerken en proberen het rijk van het Beest te vormen.

Paulus en de wereldmachten

“We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten” (Efeziërs 6:12). Die wereldbeheersers zijn de engelvorsten die we noemden. Het is dus een geestelijke strijd om de doorbraak van het Koninkrijk van de HEER. Paulus legt ook uit dat de HEER ons (en Israël) in die strijd twee machtige wapens heeft gegeven.

Zie Efeziërs 6:17,18.
1. Het Woord van God. Dat Woord hanteren we door het krachtig te proclameren. Want die duistere machten zijn maar voor één ding bang: Voor God en zijn Woord.
2. “En bidt daarbij met aanhoudend bidden”. Zo staan wij middenin de strijd die momenteel gaande is en laten ons niet bang maken door het grommen van die wereldmachten.