Een gevaarlijke vergadering

Vrijdag, 24 Augustus 2012 13:11
Klik voor ware grootte
Mitt Romney bij de Westelijke tempelmuur - Klaagmuur

Volgende week, van 27-30 augustus, komen 2286 afgevaardigden van de Republikeinen in het luxe Tampa, Florida bijeen om formeel Mitt Romney te benoemen als hun presidentskandidaat. De Mormoon Mitt Romney heeft in Israël nogal wat applaus geoogst over zijn bemoedigende opmerkingen over Jeruzalem als hoofdstad van Israël en over zijn steun aan Israël.

Het Amerikaanse blad “Times of Israël” van 24 augustus 2012 veroorzaakt grote vraagtekens bij de gehoopte onverdeelde pro-Israël visie van Romney. Tijdens deze Republikeinse partijconventie wordt namelijk gestemd over het partijprogramma, waar Romney mee op campagne gaat.

Wat Israël betreft staat er: “Wij hebben visie op twee democratische staten”. Op deze duidelijke hint naar de lang achterhaalde “Tweestaten-oplossing” heeft afgevaardigde rev. Kevin Erickson amendementen ingediend waardoor deze visie op de Tweestatenoplossing werd vervangen door krachtige afwijzingen van terrorisme. Zijn amendementen werden mede door druk uit kringen rond Romney verworpen.

Verdelen van het land dus. Dat betekent groot gevaar voor Israël. De profeet Joël zegt:
“...Ik zal aldaar (in het dal van Josafat) met hen (de volken) in het gericht treden ter oorzake van Mijn volk, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij Mijn land verdeelden” (3:2).

Oordelen dus over die landen en volken die een Palestijnse staat op de bergen van Israël voorstaan. Een Palestijnse staat die al vrij snel tot Hamasstan II zal vervallen. Want Hamas is ondergronds druk bezig ook de gebieden onder beheer van de Palestijnse Autoriteit te veroveren. Het is weinig bekend dat Israël de Palestijnse Autoriteit helpt om Hamas uit die gebieden te houden. Maar de geestelijke gevolgen voor de volken zijn enorm. Het is niet voor niets dat de orkaan Isaac juist in de periode van de Conventie in Florida wordt verwacht. Een waarschuwing van de HERE God? Let eens op de zegen die Jakob (=Israël) via zijn vader Isaac van God kreeg:

“God, de Almachtige zegene u... Hij geve u de zegen van uw vader Abraham, u en uw nageslacht met u, zodat gij het land van uw vreemdelingschap, dat God aan Abraham gegeven heeft in bezit krijgt”.
En:
“Wie u vervloekt zij vervloekt en wie u zegent zij gezegend” (Genesis 28:3,4 en Genesis 27:29).

De landbelofte dus. Die hele Tweestatenoplossing gaat duidelijk in tegen Gods bedoelingen met het land en is in feite opstand teg en God.

Een ernstige zaak. Allereerst voor de VS, maar ook voor de hele wereld.

Deze situatie wordt nog belangrijker en gevaarlijker als we inzien dat de “bergen van Israël”, het gebied dat de Palestijnen in eerste instantie opeisen, het oude stamgebied van de stammen Manasse en Efraïm zijn. Wie komen er komende maand na 27 eeuwen ballingschap terug naar Israël? Half september wordt er een vliegtuig met 250 leden van de stam Manasse uit noordoost India verwacht. Gefinancierd door de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem. Ook al volgens een profetie ditmaal van Jesaja: “En de volken zullen het (Israël) met zich nemen en het naar zijn eigen plaats brengen en het huis van Israël zal ze erfelijk in bezit verkrijgen op de grond van de HERE” (14:2).

Kort nog vier opmerkingen:

  1. De volken zullen er deel aan hebben: Dus de Internationale Christelijke Ambassade te Jeruzalem. Mooi is dat wij daaraan mogen meewerken, aan Gods herstelplan van Israël.
  2. “Naar zijn eigen plaats”, het land dat God onder ede aan Abraham, Izak en Jakob heeft beloofd.
  3. “Op de grond van de HERE”. Het is Gods land waar moslim Arabieren om vechten en waar de wereld direct of indirect aan meedoet. Let op het “Mijn land” in de profetie van Joël.
  4. Nu is het wachten op de stam Efraïm die ook weer zichtbaar zal worden en terugkeert naar de bergen van Israël. Hier spreekt de profeet Ezechiël over.
    Ik citeer die profetie:
    “Het woord van de HERE kwam tot mij: Gij mensenkiind neem een stuk hout en schrijf daarop: Voor Juda en de Israëlieten die daarbij horen (wat men tegenwoordig voor een groot deel het Joodse volk noemt), neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop: Voor Jozef – het stuk hout van Efraïm – en het hele huis van Israël dat daarbij hoort (de ballingen van het oude Tienstammenrijk dat in 722 v.Chr. in ballingschap is gegaan); voeg ze aan elkaar tot één stuk hout, zodat zij in uw hand tot één worden” (Ezechiël 37:15-22).

We leven in profetische tijden waarin het werk van God zichtbaar wordt. Dat zijn dus ook gevaarlijke tijden. Niet alleen voor de VS, maar voor de hele wereld. Want de houding van volken tegenover Gods volk Israël is een toetssteen voor Gods zegen of vloek. Volken worden gezegend, alleen als zij Jakob, Israël zegenen. Dat geldt ook voor het kerkvolk, voor de Gemeente van Christus .

Jvb