Actualiteiten december 2012 (Inleiding)

Dinsdag, 04 December 2012 18:13
Klik voor ware grootte
De oude stad van Jeruzalem

De laatste maanden is er heel wat gebeurd waar we aandacht aan moeten geven. Een aantal gebeurtenissen, trends en ontwikkelingen die allereerst voor Israël, maar uiteindelijk voor de hele wereld van groot belang zijn. Als we tegelijk letten op de profetische dimensies van die trends krijgen we ook meer inzicht in de grote gevaren die dreigen.

Niet alleen voor Israël, maar nog meer voor ons.

Voor Israël is er hoop. Want de Almachtige die een groot werk aan Israël is begonnen er daar al meer dan 100 jaar mee bezig is, zal dat werk niet uit Zijn machtige hand laten glippen.

Inmmers tegen Israël zegt God:

“Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HERE gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de naties, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden” (Jesaja 60:1 en 2).

Er zijn ook geestelijke ontwikkelingen die verband houden met de felle strijd die nu gaande is om de doorbraak van het komende Koninkrijk van God. We zullen de komende dagen de volgende onderwerpen bekijken. Wellicht volgen er nog wel meer want de ontwikkelingen gaan zo snel dat het nauwelijks is bij te houden.
Want de profeet zegt: “IK, de HERE, zal het te Zijner tijd met haast volvoeren” (Jesaja 60:22).

We leven in de tijd van ‘de haast van God’

Onderwerpen

We noemen eerst een paar van de onderwerpen die we willen bekijken.
Er kan echter in die paar dagen nog heel wat gebeuren.

 1. De Grote Verwarring
  Niet alleen de Arabische wereld, maar ook de EU is in verwarring. Heeft dat een profetische betekenis? Een waarschuwing?
 2. Herfststormen in de Arabische wereld
  De Arabische lente is, zonder zomer en vruchten te geven, overgegaan in een ruige herfst. Waar zal dat op uitlopen?
 3. De rol van Turkije
  Steeds meer op de voorgrond speelt Turkije een grote rol. Het streeft openlijk naar een opleving van het oude (Turkse) Ottomaanse rijk.
 4. De Mediterrane Unie
  Het falen van de EU stimuleert de Mediterrane Unie* om na 2008 weer eens de kop boven de stormachtige Middellandse Zee uit te steken. Iets over de Mediterrane Unie en het Beest uit het laatste bijbelboek Openbaring en bij Daniël de profeet.
 5. Het Vaticaan doet ook mee.
  Als het om Jeruzalem gaat wordt het Vaticaan wakker. Wat wil de “Heilige Stoel”?
 6. Israël centraal.
  Iets meer over de grote gevaren en problemen van Israël
 7. Het komende Koninkrijk
  Alles gaat om het komen van de Messias en zijn Koninkrijk. Maar voordat het zover is moet er nog heel wat gebeuren.

Bij al die zeven of meer artikelen zullen we proberen de profetische betekenis even te duiden. Het is opvallend en niet voor niets dat het profetische Woord uit de Bijbel zo actueel is. We moeten er goed op letten, adviseert de apostel Petrus ons:

“We achten het profetische Woord des te vaster en u doet er goed aan er op te letten als op een lamp die schijnt op een duistere plaats” (1 Petrus 1:19).
En: Jezus Zelf adviseert ons goed te letten op de tekens van onze tijd (zie Matteüs 16:3).

Iedereen voelt wel aan dat deze tijd nogal ‘duister’ is. Vandaar deze waarschuwing. U kunt over de Bijbel en over Jezus Messias verschillend denken, maar alles wat geschreven is komt uit en wordt vervuld.

* Voor meer informatie over de Mediterrane Unie en voor de rol van Turkije en de Islam in de eindtijd, verwijs ik naar de vijfde druk van mijn boek “Eindtijd, Israël en de Islam”.