Actualiteiten december 2012 - 1. De grote verwarring

Woensdag, 05 December 2012 16:03
Klik voor ware grootte
Arabische lente - Sharia in Egypte - Kopten ontvluchten steeds vaker het land; in het Midden Oosten lijkt voorlopig geen toekomst te zijn voor Christenen (voor Joden was dat er al niet)

De veel belovende, door de westelijke wereld enthousiast begroet en door Obama krachtig gesteunde Arabische lente is in de meeste landen rond Israël op een grote verwarring en chaos uitgelopen. Strijd in Egypte tussen de liberalen en koptische Christenen aan de ene kant en de naar een sharia-samenleving strevende Moslim Broederschap aan de andere kant.

De ene partij roept: We willen geen tweede Mubarak en de andere partij hoopt op de zegen van de islamitische wetgeving, sharia.

In Syrië een gruwelijke slachtpartij.

In Jordanië kijkt de ‘gewone man’ met schrik naar de krachtmeting tussen koning Abdullah II en zijn leger en de Moslim Broederschap die met de Palestijnen in Jordanië naar ‘meer democratie’ (lees: meer sharia) streeft aan de andere kant.

In Tunis, de bakermat van de Arabische lente, nieuwe opstanden omdat de gehoopte hervormingen, werkgelegenheid, meer democratie en betere levensomstandigheden, uitblijven.

In Lybië vechten misschien wel 14 stamgroepen om de macht. In Libanon is de terreurgroep Hezbollah (=leger van Allah) de baas.

Israël kijkt met grote aandacht en omzichtig naar die ontwikkelingen. Het is op het eerste gezicht wel rustig als je vijanden elkaar te lijf gaan. Dat is in de geschiedenis van Israël wel meer gebeurd. Maar het kan ineens omslaan. Katten in nood kunnen rare sprongen maken.

In de Bijbel lezen we dat “verwarring” een strijdmethode van de HERE, de God van Israël is. “De HERE is een krijgsheld” zingen Mozes en de mannen van Israël, als het leger van Farao in de Schelfzee is ten onder gegaan. God “bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring” (Exodus 14:24).

Tijdens de verovering van het land Kanaän door Jozua werd Israël geconfronteerd met een groot leger van vijf machtige koningen. God bracht hen in verwarring (Jozua 10:10) en ze werden volledig verslagen.

Toen Gideon richter werd Israël geplunderd en onderdrukt door Midianieten, Amalekieten en andere ruige stammen. Gideon werd geroepen om ze te verslaan. De vijanden werden door een legertje van 300 man met stenen kruiken en fakkels in verwarring gebracht en begonnen elkaar af te slachten (Richteren 7:19-22).

In de tijd van koning Saul raakten de (toen al) vijandige Flistijnen in verwarring en gingen onderling te lijf (1 Samuel 14:10). Zo ging het vroeger en en zo gaat het nu ook.

De Hamas-Palestijnen werden opgezet tegen de Fatah-Palestijnen en gingen elkaar te lijf. Fatah werd Gaza uitgejaagd en zolang die twee zich niet verzoenen kan men politiek gezien een palestijnse staat wel vergeten. Daar stapt zelfs de op een na grootste vijand van Israël, de VN, niet in.

De wereld van de Islam wordt voortdurend geplaagd door een bloedige vete tussen de Shiïten (voornamelijk in Iran) en de Soennieten. Bijna dagelijks lezen we van zelfmoordaanslagen in Irak. We noemden de strijd in Egypte al. Dramatisch is de vreselijke burgeroorlog in Syrië. Zo gaan ook nu de vijanden van Israël elkaar te lijf.
God zegt tegen Israël: “Voorwaar, IK, de HERE, ben niet veranderd en jullie, kinderen van Jakob, zijn niet verteerd” (Maleachai 3:6).
Er is nog meer. Tijdens de oorlogen van Arabische landen tegen Israël in 1948 (Onafhankelijkheidsoorlog), 1967 (Zesdaagse Oorlog) en 1973 (Yom Kipper Oorlog) bracht God regelmatig de vijand in verwarring. In een soms hopeloze toestand kon het IDF de vijand nog net verslaan of ontlopen. Soms ging de vijand ineens, zonder aanwijsbare oorzaak op de vlucht. Zo laat de HERE God zien dat Hij nog steeds de onveranderlijke God van Israël is.

Kijken we nog even naar een andere vijand van Israël. De EU die niet ophoudt met het ‘vermanen’ van Israël en het financiëel en ‘moreel’ steunen van de terroristische Palestijnen in Israël. De EU bevindt zich in een voortdurende bijna onoplosbare financiële crisis. Dat krijg je ervan als je de vijanden van Israël financiëel steunt word je zelf in je beurs getroffen. Een bevolking van de EU die steeds meer kritisch staat tegenover Brussel. De kloof tussen Noord en Zuid in de EU wordt groter. Deze onheilige EU club wordt kunstmatig overeind gehouden en drijft langzaam en zeker naar de Arabische Liga en naar de rijke oliestaten ofwel naar de Islam toe.

In een volgende aflevering kijken we wat uitvoeriger naar de trends die we uit die verwarring naar boven komen drijven. In de af leveringen 4 en 7 meer over de strijd om het Koninkrijk.

Dit artikel hoort bij de serie "Actualiteiten december 2012".
Bekijk de index van alle artikelen in de serie.