Actualiteiten december 2012 - 3. Een rol voor Turkije

Vrijdag, 14 December 2012 10:01
Demonstratie van Turkse voorstanders van de seculiere staat dragen afbeeldingen van de 'vader des vaderlands' Ataturk Klik voor ware grootte
Demonstratie van Turkse voorstanders van de seculiere staat dragen afbeeldingen van de 'vader des vaderlands' Ataturk

Turkije is op Israël na momenteel het meest stabiele en machtige land in het Midden-Oosten.

Voorzichtig manoeuvreert Turkije tussen de strijdende partijen.
Het probeert vriend te blijven met Iran. Staat tussen de Shiïeten en Soennieten in.
Heeft blijkbaar weinig last van de herfststormen die in het Midden-Oosten woeden. Heeft een sterk leger en sterke banden met het Westen. Is de laatste jaren van vriend in vijand van Israël veranderd. Wat is er aan de hand met Turkije? Eerst een stuk geschiedenis.

Geschiedenis.

Turkije was ruim 4,5 eeuw centrum van het grote Ottomaanse Rijk. Werd opvolger van het (Oost) Romeinse Rijk toen het in 1453 Constantinopel veroverde en de beroemde stad omdoopte naar Istanbul. Het Ottomaanse Rijk strekte zich uit over Oost Europa, het hele Midden-Oosten, Egypte en Noord Afrika. Het Ottomaanse Rijk zette consequent de expansiedrift van de Islam door. Zelf werd Wenen in 1529 en in 1683 belegerd door Turkse troepen en Gode zij dank, teruggedreven. In WO I (Eerste Wereldoorlog) koos Turkije de kant van Duitsland. Het Turkse leger werd in 1918 door generaal Allenby verslagen. Zo kreeg Engeland het mandaat over het toenmalige Palestina, dat het huidige Jordanië en Israël besloeg.

In 1924 maakte de Turkse generaal Atatürk van Turkije een moderne, seculiere staat. (Als reactie hierop werd toen in Egypte de Moslim Broederschap opgericht. Een van hun doelen was en is nog steeds een nieuw kalifaat).

Mustafa Kemal Atatürk - (Thessaloniki, 19 mei 1881 - Istanboel, 10 november 1938) was een officier van het Turkse leger, schrijver, staatsman en de grondlegger en eerste president van de republiek Turkije. Klik voor ware grootte
Mustafa Kemal Atatürk - (Thessaloniki, 19 mei 1881 - Istanboel, 10 november 1938) was een officier van het Turkse leger, schrijver, staatsman en de grondlegger en eerste president van de republiek Turkije.

Het leger van Turkije waakte tot een paar jaar geleden tegen de opkomst van de radicale Islam in Turkije. Kreeg hulp van Israël bij de opbouw en bewapening van het leger. Vandaar dat Turkije jarenlang bevriend was met Israël. Totdat een paar jaar geleden Erdogan, de huidige premier van Turkije, een fundamentalistische Moslim, erin slaagde het leger uit te schakelen. Hij maakte van Turkije een moslimstaat en dus vijand van Israël.

Het streven van Turkije

Turkije is lid van de NAVO. Krijgt nu Patriot raketten van de VS, Duitsland en Nederland en wordt hierdoor nog machtiger. Het land is een brug tussen het Westen en het Midden-Oosten. Tussen de EU en de Arabische Liga.
Tussen de ideologie (wat dat ook zijn moge) van het Westen en de Islam.

Wat wil Turkije?

Erdogan en zijn minister van Buitenlandse Zaken Davuloglu zijn hier heel duidelijk over. Ze willen het herstel van het oude Ottomaanse Rijk onder de leiding van Turkije.
Voortdurend leggen zij de nadruk op de historische banden die er liggen tussen Turkije en de Balkan, het Midden-Oosten en Noord Afrika.
Zij redeneren en zeggen: In de tijd van het Ottomaanse Rijk waren er niet zoveel problemen in de regio. Niet alleen door de NAVO, maar ook door de Mediterrane Unie is er een sterke band tussen Turkije en het Westen. Tegelijk probeert Turkije de band met Iran aan te houden.

Dat ligt wat moeilijker, want ook Iran streeft naar een islamitisch wereldrijk. Dat op basis van de shiïtische tak van de Islam onder hun messias, de mahdi. Daar moet de atoombom van Ahmadinejad voor zorgen.
Door de bescherming van de NAVO voelt Turkije zich min of meer onkwetsbaar voor deze dreiging van de mullah’s in Teheran. Immers het NAVO verbond eist dat als een land binnen de NAVO wordt aangevallen de hele NAVO dat land moet steunen.
Turkije heeft dus een enorme machtsposititie en is strategisch zeer belangrijk.

Eindtijd

We weten dat er in de eindtijd een groot dictatoriaal wereldrijk zal komen. Het rijk van het Beest.
Kenners van de profetieën spreken over de EU als het “Herstelde Romeinse Rijk” dat het domein van de antichrist gaat worden. Met de Nieuwe Wereld Religie als bindende kracht.
Anderen zien een “Hersteld Ottomaans Rijk” onder een kalief met de sharia en geestelijke dwangbuis waarbij een mahdi als antichrist optreedt.
Wie van de twee?
Of allebei?
De EU wankelt op zijn slappe voeten ‘van leem en ijzer’ en dreigt uit elkaar te vallen.
En Turkije met z’n Ottomaanse droom?
Alleen wanneer de Soennieten en Shiïten vrede sluiten is er een kans dat de droom van Erdogan en Davuloglu realiteit wordt. Maar samen zijn de EU en de islamtische wereld, de Arabische Liga of onder Turkije ze sterker. Geografisch vallen de grenzen van het oude Ottomaanse rijk en het oude roemeinse rijk zo goed als helemaal samen. Vormen zij dus een mogelijke opvolger van het oude Romeinse Rijk.
Vandaar dat ik in mijn boek “Eindtijd, Israël en de Islam” dit laatste model ook bespreek.

Israël

Tussen die wereldmachten staat Israël alleen. Een profeet heeft dit ongeveer 1350 jaar geleden voorzegd:
“Zie een volk dat alleen woont en zich onder de naties niet rekent” (Numeri 23:9).
Alleen??
Heeft Israël dan geen God?
De God van Israël is bezig zijn volk te herstellen. Helemaal volgens wat voorzegd is in de profetieën van de Bijbel. Er komt een tijd dat “uit Sion de wet zal uitgaan en het Woord van de HERE in Jeruzalem” (Jesaja 2:2). Dus geen sharia met een mahdi uit Jeruzalem. Wel Gods Tora en de Messias, Yeshua de Zoon van God. Van Jeruzalem zal dan gezegd worden: “De Koning van Israël, de HERE is in uw midden” (Sefanja 3:15).

Dit artikel hoort bij de serie "Actualiteiten december 2012".
Bekijk de index van alle artikelen in de serie.