Actualiteiten december 2012 - 4. De Mediterrane Unie en het Beest

Woensdag, 19 December 2012 10:01
Logo van de De Mediterrane Unie Klik voor ware grootte
Logo van de De Mediterrane Unie

Veertig eeuwen vol machthebbers.

Zolang de mensheid bestaat en enige beschaving had bereikt waren er machthebbers die vaak met groot geweld naar een eigen wereldrijk streefden. Let maar eens op het volgende rijtje:

Nu wordt de EU gezien als het “Herstelde Romeinse rijk”. Turkije is ijverig bezig met een herstel van het Ottomaanse rijk. Zie nummer drie van deze serie artikelen. De ideologie van Turkije is de Islam en het doel is: Heel de wereld onder de Islam en dus de sharia. De EU heeft geen ideologie. Streeft alleen naar macht en welvaart. Tussen deze twee wereldmachten gaat de Mediterrane Unie en belangrijke, verbindende rol spelen. Naast deze twee belangrijkste wereldmachten van deze tijd is er nog de VN die vlijtig werkt een de Nieuwe Wereld Orde (NWO) en een Nieuwe Wereld Religie (NWR). Waarbij het Vatikaan, de Paus, krachtig aan meewerkt.

Geestelijke machthebbers

Dwars door en boven het poltieke machtsspel bewegen zich geestelijke machthebbers.

Paulus noemt deze machten “wereldbeheersers van deze duisternis” (Efeze 6:12). De profeet Daniël ziet achter het Griekse wereldrijk een engelvorst die de “vorst van Griekenland” wordt genoemd. Achter het Perzische wereldrijk is de “vorst van Perzië” bezig met zijn machtsspel.

In onze tijd is het bekend dat Hitler begeleid werd door een leidgeest.

Vaak werd hij ’s nachts geplaagd door demonen. Ook de Here Jezus Zelf licht een tipje op van de sluier die ligt over die geestelijke wereld die in onze wereld infiltreert en intrigeert. Hij werd verzocht door Satan, die Hem probeerde te verleiden met de heerschappij over de wereld. Jezus spreekt herhaaldelijk over de satan als de “Overste van deze wereld” (Johannes 12:31, 14:30 en 16:11).

Waar zijn die geestelijke machten op uit? Natuurlijk, op macht.
Op de wereldheerschappij.
Zij bestrijden de Heer van hemel en aarde, de God van Israël. Vandaar dat er elk tijdperk machthebbers zijn die de wereld willen veroveren.

Waar loopt dat op uit?

Vooral de profeet Daniël en in het laatste bijbelboek Openbaring wordt dat onthuld.
Op het rijk van het Beest.
Die ook wel de antichrist (= anti Christus) wordt genoemd. Want hij bestrijdt Jezus Messias, die de rechtmatige Koning is. De Koning van Israël die vanuit Jeruzalem de wereld zal regeren.

God zegt namelijk: “Ik heb immers mijn Koning gesteld over Sion, mijn heilige berg” (Psalm 2:6). En de profeet zegt: “Want uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HERE uit Jeruzalem” (Jesaja 2:3). Dat maakt duidelijk waarom al die geestelijke en menselijke wereldmachten zich tegen Israël keren. Immers, als Sion, Jeruzalem en het Joodse volk weg zijn gaan Gods plannen niet door.

Mediterrane Unie

Al in de negentiger jaren van de vorige eeuw zochten vooral de zuidelijke EU landen, zoals Spanje en Frankrijk toenadering tot andere landen langs de Middellandse Zee. Met als doel de politieke en culturele banden te versterken.

Er kwam de eerste jaren niet veel van de grond. Eind 2007 nam president Sarkozy van Frankrijk, op staatsbezoek in Marokko het intitiatief. Pas in juni 2008 werden de fundamenten gelegd voor een “politieke, economsiche en culturele unie, gebaseerd op de principes van strikte gelijkheid”.

Tijdens een top op 8 november 2008 zijn de ministers van Buitenlandse Zaken in Marseille bijeen geweest en hebben de grondslagen voor de Mediterrane Unie (MU) uitgewerkt. Het secretariaat werd in Barcelona gevestigd. De Arabische Liga deed, als welkome waarnemer ook mee. Mevrouw Merkel van Duitsland was niet helemaal gelukkig met dit initiatief buiten de EU om. Dus sprak zij met Sarkozy en zij betrok de EU er ook bij.

Er zijn nu 43 lidstaten met een kleine 800 miljoen inwoners.

Begin 2012 werd Fathallah Sijimassi, Frans ambassadeur in Marokko, hoofd van de MU. Het voorzitterschap zou bij om de beurt door de lidstaten worden bekleed. Momenteel is Jordanië voorzitter.

Dit land is vastbesloten “er iets van te maken”. De MU zoekt een rol in het zogenaamde vredesproces, steun aan het democratische streven dat een vrucht van de Arabische lente zou moeten zijn en culturele, economische en waar mogelijk ook sterkere politieke samenwerking. Uiteraard leverde het lidmaatschap van Israël af en toe problemen op bij wat nijdasserige Arabische leden.

Exit EU?

Een interessant gegeven is dat de ‘grenzen’ van de MU vrijwel overeenkomen met de grenzen van het oude Romeinse rijk. De laatste tijd, onder het voorzitterschap van Jordanië, komt er inderdaad weer wat meer beweging in de MU. Dit is ook een gevolg van het feit dat de EU nogal wankel staat op zijn voeten van ijzer en leem, zoals de profeet Daniël het beeld van de wereldrijken in de eindtijd zag in hoofdstuk 2 van zijn Bijbelboek.

De recessie binnen de EU houdt niet op, wordt zelfs erger. De kloof tussen de landen in het Noorden en het Zuiden van de EU wordt groter. Wat ook heel vervelend is voor het leiderschap in Brussel is dat het grondvlak, de steun van de burgers, steeds meer aan het afkalven is. Men is “Brussel” zat. Misschien loopt het wel uit op een exit EU en leve de MU? Het zou in elk geval niet buiten het profetische scenario vallen, vooral omdat ook Turkije een belangrijk lid is van de MU.

Mediterrane Unie (2)

We weten dat het uiteindelijk gaat om de macht. We noemden in dit artikel al die wereldmachten zoals de Islam, de EU, de VN, het Vaticaan, de VS enz. die streven naar en strijden om de macht. We weten ook dat Israël al die machten in de weg staat. Maar dat lukt ze niet.
Dus proberen die machten samen te werken. Dat zien we nu in de MU gebeuren.
Later meer hierover.

Dit artikel hoort bij de serie "Actualiteiten december 2012".
Bekijk de index van alle artikelen in de serie.