Actualiteiten december 2012 - 5. Het Vatikaanen de wereldmachten

Woensdag, 09 Januari 2013 20:00
Sint-Pietersplein Klik voor ware grootte
Sint-Pietersplein
Een klein aantal grote wereldmachten werken aan en strijden om de macht over de wereld. Daarnaast, of daarboven of daaronder werken veel kleine, meestal obscure, geheimen, ondergrondse genootschappen en organisaties aan hetzelfde doel. Al deze machten hebben twee zaken met elkaar gemeen.
(1) Een onverzadigbare lust naar macht en geld.
(2) Een felle en grondige haat tegen Israël en het Joodse volk.
Belangrijke politieke machthebbers, machtige zakenlieden, maatschappelijke trendsetters, vorsten en religieuze leiders zitten zitten in dergelijke, soms al eeuwenoude clubs. Een ‘voordeel’ is dat die machthebbers en groepen bestaan uit kleine en grote hebzuchtige, boosaardige, maar ook machtige baasjes die hun ‘onderdanen’ en elkaar het licht in de ogen en het brood (met beleg) op de plank nauwelijks gunnen. We gaan al die groepen niet noemen, anders krijgen we al snel het verwijt dat de de CFR, de Illuminati, de Bildenbergers enz. vergeten zijn.

Heden

Momenteel zijn er een paar wereldmachten die zich krachtig roeren. En een paar opkomende machten. In willekeurige volgorde noemen we:

De Verenigde Naties, door Joodse vrienden cynisch ‘Verenigde Nazi’s’ genoemd. Inderdaad is de VN op z’n vriendelijkst gezegd een anti-Israël instituut. Bijna heel de wereld stemde tegen het bouwen van een paar woningen in een wijk in het oosten van Jeruzalem en voor de erkenning van de zogenaamde Palestijnen als ‘non-state member’ van de VN. In feite erkenning van een Palestijnse staat op Gods grondgebied.
De Palestijnse Autoriteit noemt zich nu ook “Palestijnse staat”. Geeft briefpapier met het briefhoofd “Staat Palestina” uit en plaatst borden langs een grens met daarop “bezet gebied van de staat Palestina” (zie foto in het blad Zoeklicht nr.1). Die VN streeft naar een wereldregering, de Nieuwe Wereld Orde (NWO) met een nieuwe, alle religies omvattende wereldreligie (NWR). De godheid, zeg de afgod, van de NWR is Lucifer zelf.
De VN streeft naar de wereldmacht door diplomatie, met politieke middelen en door wereldwijde wetgeving, vooral op het gebied van milieu.

De Islam is een enorme, snel opkomende macht die zich overal juist in het Westen binnendringt. De strategie en het doel van de Islam is bekend. De hele wereld onder de sharia. Eerst een hersteld Turks-Ottomaans rijk en dan de wereld. Twee strijdmachten van de Islam zijn:
1. De gewelddadige jihadisten die met grof geweld en ten kosten van veel mensenlevens, ook hun eigen leven, het rijk van Allah willen vestigen.
2. De Moslim Broederschap die via verkiezingen en andere aanvankelijk vreedzame middelen, de wereld onder de Islam willen brengen. De Arabische lente is in veel landen (Egypte, Libië, en straks Syrië) al door de Moslim Broederschap overgenomen.
Ook in onze streken wint de Islam snel en veel terrein. De godheid, afgod van de Islam is Allah van de Koran. Een godheid die geen enkele overeenkomst heeft met de God van hemel en aarde, de God van Israël, de Vader van Yeshua de komende Verlosser. Die Zich in de Bijbel heeft geopenbaard.

Het Westen. Dat is de wereld van de VS, de NATO en de EU. Een wereld die de God van de Bijbel, in de EU en ook in de VS vaarwel gezegd heeft en waaruit de Heilige dan ook verdwijnt. Zo komen we terecht in de klauwen van allerlei machtige demonen. Vandaar recessie, toenemende onveiligheid en rampen. De afgod van het Westen is de Mammon, de godheid van geld en macht.

Opkomende machten zijn o.a. de “koningen van het Oosten” zoals de Bijbel die noemt. China, India, Japan. Ook landen van Zuid Amerika spelen steeds meer mee in het spel om geld en macht. Israël en bijbelgetrouwe Christenen zijn de vijanden van die drie grote wereldmachten. Daarom neemt christenvervolging wereldwijd toe. Daarom neemt antisemitisme en vijandschap en haat tegen Israël wereldwijd toe. De strijd om het komende messiaanse Koninkrijk wordt dit jaar zeer fel.

Verleden

Heel even naar het verleden. Het is een historisch feit dat wereldmachten ook elkaar bestrijden. De Assyriërs werden van de kaart geveegd door Nebukadnezar van Babel. De Babylonische wereldrijk werd door de Meden en Perzen overlopen. Die werden op hun beurt door Alexander de Grote, de stichter van het Griekse wereldrijk verslagen.
De Grieken weren opgeslokt door het Romeinse rijk.
Het Oost Romeinse rijk werd eeuwen later door de Turken (het Ottomaanse wereldrijk) verpletterd. Terwijl het Rome, West Romeinse rijk, door het Vaticaan werd overgenomen.
Zo hebben die wereldmachten op aarde en in hemelse gewesten altijd met elkaar oorlog gevoerd. Ten koste van veel mensenlevens.

Het Vaticaan.

Het moet duidelijk zijn dat we het over de top van de RK kerk hebben. Niet over de bijna 1,2 miljard gewone R.K. gelovigen. Onder hen zijn velen vrome mensen die de Here Jezus van harte liefhebben. Ook zijn er veel R.K. vrienden van Israël.
Het Vaticaan is tegelijk een wereldlijke macht, een staat en een geestelijke macht, een kerk. De R.K. kerk ziet zichzelf als de opvolger van Israël, het nieuwe Israël. De Paus wordt gezien als “de plaatsvervanger van Christus” op aarde. Deze basisuitgangspunten van de R.K. Kerk maken het Vaticaan tot natuurlijke vijand van Israël. Deze vijandschap, gehuld in een stuk vervangingstheologie, heeft in de loop der eeuwen ontzaglijk veel leed bezorgd aan het Joodse volk. De vrome Paus Johannes XXIII heeft hiervoor tijdens zijn periode als Paus (1958-1963) op ontroerende wijze schuld voor beleden.

Pas in 1993/1994 (45 jaren te laat!) heeft het Vaticaan de staat Israël erkend. Toch is het Vaticaan voortdurend bezig om stukken van het land Israël voor zich op te eisen. Daar is men al sinds de Kruistochten mee bezig.

Zo eist het Vaticaan de “zaal van het Laatste Avondmaal” op de Sionsberg op.
Ook het ‘heilig bassin’ het gebied tussen de Olijfberg tot de Tempelberg staat op het R.K. verlanglijstje. De statusverhoging van de Palestijnse Autoriteit binnen de VN (december 2012) werd door het Vaticaan hartelijk toegejuicht. Tegelijk werd opgeroepen tot een “internationaal gegarandeerde speciale status” voor Jeruzalem.
Met als doel: “de identiteit en het heilige karakter van Jeruzalem als Heilige stad, respect voor en vrijheid van toegang tot de heilige plaatsen veilig te stellen”.
Alsof nu, eindelijk na vele eeuwen, Jeruzalem sinds 1967 onder Israël, niet Moslims, Christenen en Joden en ook andere religies geen vrije toegang biedt. Behalve op de Tempelberg, de meest heilige plaats voor de Joden. Maar die staat dan ook onder beheer van de islamitische Waqf. Probeert u maar eens een gebed uit te spreken of zelfs uw Bijbel mee te nemen op de Tempelberg. Toen Jordanië van 1948 – 1967 de Tempelberg beheerde was er dus helemaal geen vrijheid. En de Paus zweeg.
Nu er volle vrijheid is zeurt het Vaticaan. Was het maar zeuren. Het beleid van het Vaticaan is een consequente voortzetting van een eeuwenoud beleid om Jeruzalem in handen te krijgen. Vanuit het Vaticaan wordt als sinds 1967 gewerkt aan de internationalisatie Oost Jeruzalem.

In 2000 heeft het Vaticaan al een overeenkomst met de Palestijnse Autoriteit gesloten over de toekomstige relatie tussen de “Palestijnse staat”, Jeruzalem en het Vaticaan. Waarbij het uiteraard te doen is om Jeruzalem. Nu moet gezegd worden dat zelfs het Vaticaan gematigd lijkt bij wat R.K.bisschoppen in het Middenoosten er af en toe aan anti-zionistische en zelfs antisemitische taal uitgooien. Wat Israël betreft leunt het Vaticaan toch wel erg tegen de Islam en de Palestijnse Autoriteit aan. Het gaat nog verder.
Regelmatig roept het Vaticaan op tot het vormen van een wereldregering. Doet mee aan de NWO, werkt samen met New Age om “toe te werken naar de vereniging van de mensheid in een nieuw, alles omvattende religieuze orde”. Edom (Ezau, de broer van Jakob) staat voor Israël symbolisch voor Rome, voor de R.K.kerk en blijft, nu al vele eeuwen de gevaarlijkste vijand van Israël.
Heel kort noem ik de Wereld Raad van kerken (WCC). De WCC is een verband tussen 549 kerken uit 120 landen met 590 miljoen leden. Deze organisatie is in Israël berucht om de vele eenzijdige veroordelingen en de anti-Israël houding. Deze organisaties, het vaticaan en de WCC, hebben een simpele keuze. Of zijn bekeren zich of zij gaan met de nieuwe religie van de antichrist te gronde. Hoeveel miljoenen van hjun leden zullen worden meegesleurd.
Tragisch!

Samen naar Jeruzalem

De EU en de VS bevinden zich in een zware en steeds erger wordende crisis. De Islam is in grote verwarring door Syrië en de strijd tussen Shiïeten en Soennieten. Wereldwijd groeit de RK kerk iets sneller van de wereldbevolking. Maar het Vaticaan ziet scherp dat alleen samenwerking de wereld onder één hoofd kan brengen.
Daar wordt hard en met succes aan gewerkt.
En dan?
Dan samen naar Jeruzalem. Het profetische Woord, waar de Paus een beetje om lacht, is hier duidelijk over. Samen (alle volken) willen ze die “lastige steen” Jeruzalem tillen. Zij zullen zich lelijk verwonden want de HERE “zal zoeken te verdelgen alle vollken die tegen Jeruzalem optrekken.
Lees Zacharia 12:2-9 en Joël 3:14-17 en Jesaja 29:1-8.