Actualiteiten december 2012 / voorjaar 2013 - 6. Israël centraal

Woensdag, 06 Februari 2013 15:23
Putin was een klein half jaar geleden in Israël Klik voor ware grootte
Putin was een klein half jaar geleden in Israël

In het messiaanse vrederijk zullen Israël en Jeruzalem hoofdrollen spelen. Jeruzalem zal de geestelijke, maar ook de politieke hoofdstad van de wereld worden. De Messias zal van uit Jeruzalem de wereld regeren. Want er staat geschreven: “Van Sion zal de wet uitgaan (politiek) en uit Jeruzalem het Woord van de HERE (geestelijk en politiek)” (Jesaja 2:3,4). En: “Een Koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar recht” (Jesaja 32:1). Profeten vertellen ons veel over die periode. Maar hoe staat het nu? Is Israël nu al op een of andere manier centraal in de wereld?

Een half jaar geleden

Een paar maanden geleden leek het voor iedereen duidelijk dat Israël een gevaarlijk 2013 tegemoet ging. Mahmoud Ahmadinejad schoot aardig op met zijn kernwapen programma. De zeer fanatieke en vechtlustige jihadisten in het Vrije Syrische Leger vormden een nieuwe dreiging voor Israël. Mohamed Morsi van de Moslimbroederschap maakte zijn zadel in Egypte steeds steviger. Zoals bijna overal in de Arabische wereld begon de uiterst vijandige Moslimbroederschap de overhand te krijgen. Dat hield de dreiging in van een verenigd islamitisch-Arabisch front tegen Israël. In de VN bleef het anti-Israël resoluties regenen.

De Palestijnse Autoriteit kreeg een opgewaardeerde status in de VN en de bouwplannen van Netanjahu werden bijna unaniem door de Algemene Vergadering fel veroordeeld.

De EU dreigde met een nieuw “vredeplan” te komen. Nieuw alleen door het tijdstip waarop het gelanceerd zal worden. Het was oude en voor Israël gevaarlijke koek: Een Palesijnse staat binnen de grenzen van 1967 met Oost Jeruzalem als hoofdstad.

In de VS werd president Obama, beslist geen vriend van Netanjahu, herkozen.

Israël was geïsloseerd, een paria-staat onder de volken.

Dan was er nog de levensgevaarlijke regen van raketten van de Hamas en de continue dreiging van Hezbollah in het noorden. Een “gevaarlijk 2013” wachtte Israël volgens verschillende waarnemers in en buiten Israël. Israël stond centraal als brandpunt van verschillende kritische situaties die tegelijk een stuk wereldvrede in gevaar konden brengen. Ook doordat men de reactie van Israël vreesde. De hele wereld bemoeide er zich dus mee.

En nu?

Het is verbazingwekkend hoe snel één en ander is veranderd. De Arabische lente heeft chaos en instabiliteit gebracht in de meeste landen waar die lente aanvankelijk bloesems van hoop bracht. Egypte staat op het punt in te storten. Syrië, Israël’s oude vijand is al ingestort. De hele Arabische wereld, inclusief Hamas in Hezbollah zijn in verwarring.
Interessant is het feit dat “verwarring” een belangrijke strijdmethode van de Almachtige is. In Exodus 23:27 belooft de HERE aan Israël de vijanden in verwarring te brengen. HIJ deed dat met Farao toen hij Israël achterna kwam tijdens de uittocht uit Egypte. HIJ deed dat voor Jozua toen deze met een groot leger van vijf koningen van Kanaän geconfronteerd werd. Het gebeurde toen Saul en Jonathan streden met de Filistijnen. Toen Gideon de Midjamieten met 300 man versloeg. HIJ deed dat tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967.

Ook de intifada’s hebben niets uitgericht. Het zelfmoordterrorisme is door het Israëlische veiligheidshek bijna helemaal verdwenen. Ook een economische boycot heeft niets uitgehaald.

Alleen het machtigste wapen van satan, de leugen, wordt nog steeds en met succes gebruikt. Dit ondanks het feit dat alle leugens duidelijk door Israël weerlegd kunnen worden en ook worden. Het lijkt wel veel op de profetie: “Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten” (Jesaja 54:17). Het overleven van Israël in een wereld zo vol haat en vijandschap is een van de bewijzen dat Israël centraal staat in de plannen van de Almachtige.

Economie

Er is meer, opvallend meer. De gas- en olievondsten zullen Israël een andere plaats geven in de rij van de volken. In feite gebeurt dit nu al. Gas velden in de Middellandse zee bij Haifa. Het Tamar en het Leviathan veld zullen Israël voor het groot deel Israël onafhankelijk maken van buitenlandse olie of gas. Ook Europa en opkomende industrieën zoals China en Zuid Korea kijken met meer dan grote interesse naar Israël. Het gasveld Tamar zal dit jaar al productief worden en Leviathan zal vroeg 2014 geëxploiteerd worden.

Putin, de ‘baas’ van Rusland, was een klein half jaar geleden in Israël en men verwacht dat een gascontract in de loop van dit jaar zal worden afgesloten. Griekenland verwacht het eindpunt van een pijplijn voor gas te worden. Daar denkt men een fabriek te bouwen voor het vloeibaar maken van gas dat dan naar bijvoorbeeld Europa getransporteerd kan worden. Voor Griekenland een mogelijkheid om uit de financiële crisis te komen?
Waarschijnlijk zullen bijvoorbeeld Rusland en Griekenland zich in de politiek heel wat ‘vriendelijker’ tegenover Israël opstellen.

Dan is er de olie. In de Elah vallei, ten zuiden van Jeruzalem, is een enorme hoeveelheid olie gevonden in de leisteen rotsen. De Wereld Energie Raad schat op minstens 250 miljard vaten, ongeveer evenveel als de olie reserves van Saoedi Arabië. Canadese experts helpen Israël die olie te winnen. China is zeer geïnteresseerd. Het grote land heeft als groeiende economie veel olie nodig. Contracten tussen China en Israël zijn al uitgewisseld en worden besproken. China heeft zeer veel dollars. Dat komt doordat China veel geld aan de VS geleend heeft.

Men spot wel eens: De VS leent van China en geeft het geld aan Pakistan. Israël helpt China momenteel al met landbouw projecten om de voedsel productie te verbeteren. Met water projecten, waar Israël in gespecialiseerd is. En met projecten om de melkproductie te verhogen. China gaat, op zijn beurt, een snelle goederen spoorlijn aanleggen tussen Eilat en Ashdod. Zo komt die olie snel naar het Verre Oosten. Tankers en vrachtschepen kunnen dan het Suez kanaal vermijden en ook kan zo de Middellandse zee en dus het Westen, veel sneller bereikt worden. Jesaja spreekt herhaaldelijk over een toekomst die zo een realiteit zou kunnen worden. “Het vermogen van de volken zal tot u komen” (60:5 en 11). “Gij zult het vermogen van de volken genieten” (61:6).

Mooi?!

Eerst nog een profetie. “Zoals jullie onder de volken een vervloeking geweest bent, o huis van Juda en huis van Israël, zo zullen jullie, doordat IK u heil schenk, een zegen worden” (Zacharia 8:13).
We zien hier al iets van gebeuren. Israël was een paria staat geworden door de leugen propaganda van met name de Palestijnen en de grote, internationale media. Door al die olie en dat gas wordt dat langzaamaan anders en voor veel landen is Israël al een zegen.
Geld maakt vrienden, maar dat is wel een twijfelachtige basis. Je komt dan wel centraal te staan. Ook in het midden van de volkeren familie.

Welvaart kan een zegen zijn, maar als de HEER daarvoor niet gedankt en geëerd wordt, kan het tot een vloek worden. De komende regering van Israël zal hierin een zeer belangrijke rol spelen. Zullen daar mensen aan het roer komen die de HERE vrezen en zijn Torah volgen? We komen hier nog wel op terug.

Al deze zegeningen zijn een voorspel van wat er gebeuren gaat in het messiaanse rijk, waar Israël echt onder leiding van de Messias als zegen onder de volken zal fungeren. Maar dan zal eerst de belofte uit Jeremia 31:31 realiteit moeten worden: “Zie de dagen komen, luidt het woord van de HERE, dat IK met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten....Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. IK zal hun tot een God zijn en ziju zullen Mij tot een volk zijn”. Pas dan is er echte en duurzame vrede voor Israël en ook voor u en mij.

Dit artikel hoort bij de serie "Actualiteiten december 2012".
Bekijk de index van alle artikelen in de serie.