Apocalyptische Signalen

Vrijdag, 07 Juni 2013 14:35
Klik voor ware grootte
De Griekse middenvelder Giorgos Katidis is levenslang geschorst door de nationale voetbalfederatie in Griekenland nadat hij vorige zondag tijdens de wedstrijd voor zijn supporters een Hitlergroet bracht. - joodsactueel.be

Somber?

Het woordenboek verstaat onder apocalyps: “Profetie over de ondergang van de wereld”. Ook het laatste boek van de Bijbel, de Openbaring van Johannes, wordt “Apocalyps” genoemd. Het is geen vrolijk boek met al die eindtijdscènes en vreselijke rampen.

De Bijbel geeft ons een groot aantal signalen die de Apocalyps aankondigen. De uitdrukking “de dag van de HERE”, die bij veel profeten voorkomt, is zo’n aankondiging. Maar de Bijbel zou Gods Woord niet zijn als er ook geen tekens van hoop worden gegeven. Altijd staat de deur waardoor we kunnen ontkomen op een kier open. Er is hoop. Nu volgen paar van die apocalyptische signalen die de laatste tijd op ons afkomen.

Gevaarlijk

Het belangrijkste en meest genegeerde signaal is de tsunami van antisemitisme die momenteel over de hele wereld gaat. In een themanummer van “The Jerusalem Report” van 22 april 2013 staat een artikel van een hoogleraar aan de Hebreeuwse Universiteit, Robert S.Wistrich. Hij is professor in de geschiedenis van de Joden in Europa. De titel van zijn artikel spreekt voor zich: “De langzame dood van de Joodse Gemeenschappen in Europa”. Aan de hand van cijfers en veel feitenmateriaal beschrijft hij het verdwijnen van de Joden uit ons werelddeel. De harde waarheid is dat Joden in Europa zo kort na de Ramp voor de Joden in Wereldoorlog II, de Holocaust , weer worden vervolgd, gepest en fysiek bedreigd. Het “nooit weer” van vlak na WO II is blijkbaar vergeten.

Dr. Manfred Gerstenfeld schat in zijn recente boek “Demoniseren van Israël en de Joden” dat zeker “meer dan 100 miljoen Europeanen een satanische kijk hebben op de staat Israël”. De BBC heeft onlangs door een opinieonderzoek gekeken naar de populariteit van de landen van de wereld. De staat Israël staat bijna op de onderste plaats. Alleen schurkenstaten als Iran, Pakistan en Noord Korea staan nog net onder Israël. Deze situatie is voorbode voor wereldwijde rampen. Rampen, die al begonnen zijn.

Bewijzen

Antisemitisme in al zijn vormen en uitingen is een kwaad dat zichzelf straft. Dat leert niet alleen de Bijbelse geschiedenis van Israël maar ook de gewone wereldgeschiedenis. Even een verduidelijking. Ik gebruik de term antisemitisme als een koepel voor diverse vormen van haat of afschuw tegen Israël en/of het Joodse volk. Bijvoorbeeld het moderne antizionisme, de gebruikelijke haat- en leugencampagnes tegen de moderne staat Israël, complottheorieën over het Joodse volk, ouderwets antisemitisme en op religie (Islam of Christendom) gefundeerde afkeer van het Joodse geloof of van het Joodse volk.
Gedurende de 35 eeuwen dat Israël als natie bestaat, heeft dit volk niet veel goeds van die wereld ondervonden. Het begon als met de genocide van de Farao van Egypte in de tijd van de Uittocht. God was toen net bezig zijn volk uit Egypte te verlossen. Het liep dus slecht af met Farao en zijn volk. Eeuwen later was God bezig zijn volk te verlossen uit de Babylonische ballingschap en de tempel in Jeruzalem te herbouwen.
Toen was er aan het Perzische hof ene fervente antisemiet, Haman. Hij wilde in één slag het hele Joodse volk in het grote Medo-Perzische rijk afslachten. Haman stierf aan een galg en veel van zijn medestanders kwamen om. Ook nu, in onze tijd is God bezig zijn volk en land te herstellen.
Het was Hitler van Nazi-Duitsland wiens doel het was de Joden uit te roeien. Ongeveer 6 miljoen Joodse mensen kwamen op gruwelijke wijze om. Maar er kwam ook veel ellende over Nazi-Duitsland en over heel Europa. Men spreekt zelfs over 60 miljoen slachtoffers.

Apocalyptische signalen

Het Nazi-antisemitisme waaide over naar de islamitische landen rond Israël. Het giftige zaad van de Jodenhaat vindt een vruchtbare grond in de Islam. Ongeveer 850.000 Joden werden verdreven, vernietigingsoorlogen tegen Israël werden gevoerd, gruwelijk (zelfmoord)terrorisme zaaide angst en bracht veel verdriet in Israël, economische boycotacties, politiek en sociaal isoleren van Israël het haalde niets uit.
Israël bleef bestaan en groeide zelfs tegen de verdrukking in. De VN werd ‘bezet gebied’ van de islamitische landen en dus een bolwerk van antizionisme. Een vertegenwoordiger van Israël merkte cynisch op: “Het lijkt wel of ik hier een Jodenster moet dragen”. De EU deed en doet duidelijk mee aan het bestrijden van Israël. Vijandschap tegen Israël werd de normale diplomatieke ondergrond in ‘Brussel’. Palestijnse terroristen werden en worden krachtig financieel en diplomatiek gesteund. Israël kwam alleen te staan. Israël werd “een volk dat alleen woont en onder de naties zich niet rekent” (Num.23:9) zei Bileam ongeveer 35 eeuwen geleden al. De landen rond Israël blijven een gevaarlijke dreiging voor Israël.
Wat zien we nu gebeuren in de landen rondom Israël en bij de vijanden van Israël in het Westen en in andere landen? Gaan daar apocalyptische signalen van uit?

Strijdmethode

De ergste, meest uitgesproken vijanden van Israël, de landen waar het ouderwetse antisemitisme hoogtij viert, zijn dus de islamitische landen rond Israël. De “Arabische lente’ heeft in die landen een enorme chaos en verwarring gebracht. Laten we eens kijken hoe dat in Bijbelse tijden ging.
Tijdens de Uittocht uit Egypte werd het volk Israël achterna gejaagd door het Egyptische leger. Toen ze bij de zee kwamen keek de HERE “naar het leger van de Egyptenaren en bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring” (Exo.14:24). Ze verdronken in de Schelfzee. God beloofde Israël: “IK zal in verwarring brengen elk volk waarmee jullie in aanraking komen” (Exo.23:27). Zo gebeurde het dus bij Jozua toen hij het Beloofde Land veroverde. Dat gebeurde verschillende keren toen het volk bedreigd werd door machtige naties in de omgeving. Het gebeurde tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948/1949 en de Zesdaagse oorlog in 1967. De Palestijnse terroristen van Hamas en de PLO beraamden daarna een plan om samen een einde aan Israël te maken. Dus kregen die twee groepen slaande ruzie en hebben dat nog. Nu is de hele menigte van vijanden rond Israël in complete verwarring. Waarschuwingen van de Almachtige, die over zijn volk Israël gezegd heeft: “Wie u aanraakt raakt Zijn oogappel aan” (Zach.2:8). Blijf van mijn volk Israël af. Syrië is een van de meest felle vijanden van Israël. Daar zijn de apocalyptische signalen het duidelijkst. We noemen twee eindtijd profetieën die hier verband mee houden.

  1. In het boek Openbaring beginnen de apocalyptische oordelen en rampen in het zesde hoofdstuk. Daar lezen we dat er een rossig paard komt waarvan de ruiter “de vrede op aarde wegneemt en dat zij elkaar zouden slachten” (Openb.6:4). Dit is wat nu in Syrië gebeurt. Al meer dan 90.000 mensen zijn afgeslacht. Het rode paard is al in Syrië geland. We zijn gewaarschuwd!
  2. De Here Jezus heeft ook signalen van de eindtijd voorzegd. Hij spreekt over oorlogen, geruchten van oorlogen, pandemieën, opstanden, hongersnoden en aardbevingen. Zie Matteüs 24 en Lucas 21. We zien het in Syrië gebeuren. Dat kan ook ons overkomen. Plotseling en onverwachts. We zijn gewaarschuwd.

En wij?

Op Europa rust nog steeds de schuld van de gruwelijke Holocaust tijdens WO II en van de vreselijke vervolgingen van het Joodse volk die in de afgelopen eeuwen hebben plaatsgevonden. Denk aan de ‘hel van de Middeleeuwen’ voor de Joden. Zeker, er is na WO II geschokt gereageerd en schuld beleden en ook, vooral door Duitsland, veel aan “Wiedergutmachung” betaald. Maar nu gaat het razend snel weer dezelfde antisemitische kant op. Dus zullen razendsnel ook Gods oordelen volgen. De recessie blijft onze landen teisteren. Cijfers over de baanloosheid jagen ons schrik aan. Alles wordt steeds duurder. In sommige landen staat de volkswoede op uitbarsten. Wij, de gewone burgers, zullen steeds meer en harder beroofd worden door ‘Brussel’ en andere machthebbers rondom ons. We worden gewaarschuwd. Als we meegaan mee wereldwijde tsunami van antisemitisme en met het beleid van ‘Brussel’ loopt het slecht af. We zijn en worden gewaarschuwd.

Hoop?

De deur naar redding staat bij God altijd op een kier van hoop. Een goddeloze, heidense stad in de oudheid kreeg te horen dat ze nog maar 40 dagen hadden, voordat die wereldstad, Nineveh, verwoest zou worden. Massaal bekeerde men zich en de stad werd gered. Een andere stad, Gibeon in Kanaän, zag het leger van de Israëlieten steeds dichterbij komen. In plaats van mee te doen met een machtig leger van Kanaänitische vorsten dat Israël zou moeten verslaan, probeerden zij een verbond met Israël te sluiten. Ze wisten echter ook dat God Israël verboden had een verbond met hen te sluiten. Een slim plan bracht hen toch dat verbond en zij werden gered. Zij geloofden God, probeerden het onmogelijke en werden gespaard. En wij? Bidt dat we een regering krijgen die eerlijk en sympathiek tegenover Israël staat. Die niet meegaat met de lijn van ‘Brussel’. Het beste zou zijn als we uit de EU gingen! Wat de kerken betreft is het “OPWEKKING OF OORDEEL”. En golven van gebed in plaats van verdeeldheid, ruzies en het bevuilen van de bronnen van het heil dat God ons nog steeds biedt. Want de deur van genade staat nog steeds op een kier.