Het Grommende Beest in Brussel - diplomatieke aardbeving

Woensdag, 17 Juli 2013 14:33
PM Netanyahu en  Minister van Economische zaken Bennett in de  Knesset. Klik voor ware grootte
PM Netanyahu en Minister van Economische zaken Bennett in de Knesset.

De EU heeft een “bevel doen uitgaan” (zoals een voorganger, keizer Augustus) dat het de 28 lidstaten verboden is mee te werken aan het overmaken van gelden, het geven van studiebeurzen of toelagen voor onderzoek aan corporaties (organisaties, publieke lichamen) in Judea en Samaria, in Oost Jeruzalem en zelfs op de Golan” meldde het Israëlische dagblad Ha'Aretz de 16e juli 2013.
Deze nieuwe richtlijn is afgekondigd door de Europese Commissie, de uitvoerende arm van de EU, die niet alleen de richtlijnen voor onderlinge samenwerking tussen de lidstaten vaststelt, maar ook de samenwerking met de Israëlische regering en private organisaties.
De regeling gaat de 18e juli 2013 in en wordt geldt voor de jaren 2014-2020.

Israël en ook Europese regeringen ervaren deze snelle besluitvorming van het linkse, anti-Israël volk in Brussel als een overval. Een top-ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Jeruzalem verklaarde dat de beslissing van de EU als dramatisch en een “echte aardbeving”.
De onderminister van Buitenlandse Zaken van Israël, Zev Elkin zei dat het besluit van de EU zeer zorgwekkend is en het voor Israël buitengewoon moeilijk maakt contacten met de EU over samenwerking en het sluiten van overeenkomsten te onderhouden. Dit des temeer omdat van de lidstaten wordt geëist in elke overeenkomst met Israël een paragraaf moet worden opgenomen, waarin verklaard wordt dat de “nederzettingen” geen deel uitmaken van Israël en dus niet bij de overeenkomst zijn ingesloten. Er zijn eerder dergelijke instructie door het Beest in Brussel naar de lisstaten gegromd, maar ditmaal schijnt het een officieel en bindend verbod te zijn.

Commentaar

  1. Het linkse Beest in Brussel wil het al lang als mislukte streven naar een Palestijnse staat in Judea en Samaria op deze manier weer een nieuwe impuls geven. Zelfs Mahmoud Abbas gaat voor niets minder dan voor heel Israël.
  2. Mijn eerste schrikreactie was: “HERE, God van Israël, redt Israël en ons van het Beest in Brussel”. Wat zou het goed zijn als er in ons land een referendum kwam over de EU en de euro!
  3. Juristen in de Tweede Kamer en vrienden van Israël zoals de heren Voordewind, v/d Staay en anderen moeten snel uitzoeken of de EU zomaar hun macht over ons buitenlands beleid kunnen uitoefenen. Wat zou het goed zijn als Nederland en nog een paar staten vooral in verband met het anti-Israël beleid, eens gewoon “NEE” tegen Brussel zouden zeggen.
  4. De wil van de gewone Palestijnen in bijvoorbeeld gebied C interesseert Brussel niets. Vele duizenden van hen verdienen een eerlijke en goede boterham aan de nederzettingen. Als de EU Israël maar schade kan toebrengen. Dat is het uiteindelijke doel.
  5. De Bijbel zegt iets interessants over de anti-zionisten in Brussel (én bij ons én in de kerken): “Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten; zij zullen worden als gras op de daken, dat verdort voordat men het uittrekt, waarmee de maaier zijn hand niet vult” (Psalm 129:5-7). Dus visieloze dorheid, geen oogst, dus voortgaande recessie, ten slotte wordt de EU ‘uitgerukt”. Israël is en blijft de toetssteen voor Gods zegen en vloek.
  6. Deze richtlijn komt echt van het Beest. Immers het gaat in tegen de plannen en besluiten van de Almachtige, de heilige God van Israël. Laat de EU eens opletten wat er nu gebeurt met de vijanden rondom Israël. Zij wekten de Toorn van God op door hun houding, hun moordaanslagen en haat tegen Israël. Zie wat daar gebeurt. En let op wat er met ons gaat gebeuren als het Beest in Brussel geen halt wordt toegeroepen.

Jvb