Aardbevingen als waarschuwingen

Dinsdag, 22 Oktober 2013 17:08
Verwoestingen in Joodse kwartier tijdens de grote aardbeving van 1927 Klik voor ware grootte
Verwoestingen in Joodse kwartier tijdens de grote aardbeving van 1927

De laatste paar dagen kwamen er opvallend veel aardbevingen over Israël. Zondag waren er twee. Allebei 3,6 op de schaal van Richter en met het epicentrum in het noordelijk deel van het meer van Galiléa.
Zaterdag was er ook een in hetzelfde gebied. De donderdag daarvoor was er een die door heel Noord Israël werd gevoeld.
De 12e oktober werd een zware aardbeving (6,4 Richter) met epicentrum diep in de Middellandse Zee in Noord Israël gevoeld.

De laatste keer dat een grote aardbeving Israël getroffen heeft was in 1927 (6,2 Richter) eiste ongeveer 300 slachtoffers. Dr. Ephraïm Laov van het Comité Voorbereiding Aardbevingen en andere experts waarschuwen dat een aantal kleine aardbevingen vlak na elkaar vaak de voorhoede vormen van een grote aardbeving.
Dr. Avi Shapiro, voorzitter van een Regeringsgroep over Aardbevingen gaf eenzelfde waarschuwing en merkte op dat de meeste moderne publieke gebouwen waarschijnlijk wel een stevige aardbeving zullen kunnen weerstaan. Oudere gebouwen lopen wel een flink risico.

De Bijbel vermeldt heel wat aardbevingen. In de dagen rond het sterven en de opstanding van de Here Jezus waren er minstens twee aardbevingen (Matteüs 27:54 en Matteüs 28:2). In Handelingen 16:26 lezen we hoe Paulus en Silas uit een gevangenis in Filippi tijdens (door?) een aardbeving werden verlost.
Belangrijk voor onze tijd is dat het begin van de “weeën van de eindtijd” gekenmerkt wordt door aardbevingen. We leven nu in de tijd van de “weeën van de Messias”. Deze periode loopt dan snel uit op, wat profeten in de Bijbel noemen “de Dag des HEREN”. Een periode van wereldwijde rampen, onrust, oorlogen en aardbevingen.
Het profetische gebeuren loopt snel door. Net als de weeën van de eindtijd. Dat zien we bijvoorbeeld in Openbaring 6:12-17, waar een enorme aardbeving en de verschrikte reacties van de hele mensheid hierop wordt beschreven. Een grote aardbeving luidt de vreselijke bazuingerichten in (Openbaring 8:5).

In Openbaring 11:13 lezen we hoe Jeruzalem door een grote aardbeving wordt getroffen. In dat hoofdstuk wordt ook de zevende, de laatste bazuin geblazen. Deze bazuin luidt de laatste plagen in. Dit gebeurt door “bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel” (11:19).
Ten slotte, als laatste waarschuwing komt er “een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was; zó hevig was deze aardbeving” (16:18). Dan pas komt de Heer terug. De Heer bemoedigt ons in zijn profetische toespraak over de eindtijd: “Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en heft uw hoofd op, want uw verlossing is nabij” (Lucas 21:28). Maar er moet nog heel wat gebeuren. Sommigen kijken vol spanning naar de islamitische heiligdommen die al meer dan 13 eeuwen de Tempelberg ontsieren en hopen op een spoedige herbouw van de Tempel. We blijven waakzaam want we zijn gewaarschuwd: “U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet denkt, zal de Zoon des mensen komen” (Lucas 12:40 en Matteüs 24:44)