Dag Israel, dag Joden, we zullen jullie missen. Het einde van Europa en de VS.

Dinsdag, 04 Maart 2014 10:19
Bekladde graven in Frankrijk Klik voor ware grootte
Bekladde graven in Frankrijk

We zullen jullie missen

De laatste maanden is een angstaanjagende ontwikkeling in een versnelling gekomen. De uitkomst van deze ontwikkeling betekent het begin van het einde van Europa, met name van de EU.
Dit geldt echter ook voor de VS.
Niet alleen veel Joden vertrekken uit Europa, maar ook Israël keert zich af van het Westen. Het “vredesplan” van John Kerry na het “verraad van Geneve” draagt ook een zware steen bij aan het einde van het Westen.
Wat is er gaande?
Wat zegt de Bijbel hiervan?
Kunnen wij nog iets doen?

Vredesplan, Iran en de Paus

Op 24 november 2013 heeft de G5+1 in Geneve onder leiding van de VS en de EU een voorlopige overeenkomst gesloten, die eind mei afloopt. Israël en Iran zijn het over één ding eens: Door dit plan heeft Iran het groene licht gekregen voor de atoombom van hun messias, de Mahdi.
Israël voelt zich verraden door de westelijke wereld.
Begin januari heeft de internationale gemeenschap de aanvallen op Israël weer opgepakt. Het “vredesplan van Kerry” is nu het wapen dat op Israël wordt losgelaten.
Velen in en buiten Israël vrezen dat Netanjahu zijn handtekening onder dat plan gaat zetten.
Bijna de hele wereld en ook veel Israëli’s zijn voor de “Tweestaten oplossing”:
Twee staten die in vrede samenleven en samenwerken binnen de grenzen van Israël.
Grote onzin.
Links Israël is voor dit plan. Niet omdat zij erin geloven, maar omdat ze geen andere weg zien. Bang zijn dat Israël nog meer geïsoleerd wordt in de Westelijke wereld.

Netanjahu schijnt onder enorme economische druk van de VS te staan om akkoord te gaan met dit voor Israël heel gevaarlijke plan. De Palestijnse Autoriteit blijft rustig nieuwe eisen stellen, ‘nee’ zeggen en af te wachten.
De tijd werkt in hun voordeel.
Het meest heikele punt is Jeruzalem. Daar zullen alle onderhandelingen uiteindelijk op stuklopen.
De Heilige Stad wordt als derde in heiligheid (na Mekka en Medina in Saoedi Arabië) opgeëist. Bovendien is in de islamitsche eschatologie (leer over de eindtijd) Jeruzalem de stad van de Mahdi, die vanuit Jeruzalem heersen zal over een wereldomvattend Kalifaat.
Onopgeefbaar voor de Islam.
Maar ook onopgeeftbaar voor Israël.
Jeruzalem is en blijft de “eeuwige, ongedeelde hoofdstad van Israël”.

De verbale strijd om Jeruzalem is de laatste tijd weer opgelaaid. Vandaar dat de Paus in mei naar Israël gaat. Daar zal hij de gebruikelijke vrome woorden spreken en wellicht denken: “Als twee honden vechten om een been, gaat de derde er snel mee heen”. Hij zal in elk geval zijn aandeel van de buit opeisen. De zaal van het laatste avondmaal op de berg Sion in Jeruzalem, stukken van de heilige plaatsen rond het Meer van Galilea en een rol in het beheer over de Tempelberg.
Door de Krim crisis is het druk op Israël wat gezakt en de strijd geluwd. Maar de “angstaanjagende ontwikkelingen” gaan door.
Waarom angstaanjagend? Voor Israël? Waarom voor ons? Eerst kort iets over “helaas onze” EU.

EU

De EU is nog steeds een belangrijke handelspartner voor Israël. Dus probeert het “Beest in Brussel” Israël in de economie te treffen. Vanuit Brussel wordt de diplomatieke en economische oorlog tegen Israël snel en krachtig opgevoerd.
Vanaf voorjaar 2014 wil “Brussel” een gedeeltelijke boycot van Israël instellen. Een ontmoedigingsbeleid van Buitenlandse Zaken (BuZa) van firma’s die in Judea en Samaria werken of handel drijven speelt al een poos.

Vitens heeft de samenwerking met het Israëlische waterbedrijf Mekorot opgezegd. Veel klanten hebben gereageerd op deze stompzinnige actie. Immers onlangs heeft Israël een grote waterovereenkomst met Jordanië en de Palestijnse Autoriteit (PA) afgesloten. Is Vitens misschien nog meer anti-Israël dan de PA? In een niet al te intelligente brief schreef Vitens als antwoord op de vele reacties dat ze het ontmoedigingsbeleid van BuZa volgen. Het afbreken van de samenwerking met Mekorot houdt verband met de “politieke context” schrijft Vitens. Even verder in de brief legt Vitens uit waarom men niet ingaat op de vragen die in brieven worden gesteld. Immers Vitens is neutraal (maar neemt wel een politiek standpunt in) en die vragen raken de “politieke context van deze zaak.
Terug naar de EU. De PA wordt krachtig financieel gesteund. Ondanks aandringen van het Europese Parlement wordt er geen onderzoek gedaan naar de corruptie, waardoor veel van ons belastinggeld verdwijnt in corrupte zakken van leiders en besteed wordt aan het financieren van terroristen. Wij betalen en zijn dus medeverantwoordelijk voor de terreur tegen Israël. Daar gaat ons belastinggeld!
De venijnige verbale aanvallen op Israël van mw. Catherine Ashton, de persoon voor Buitenlandse Zaken van de EU, kleuren de EU als een felle anti-Israël organisatie. Daar maken wij deel van uit.

Vroeger was er nog een soort tweedeling tussen de landen van de EU. Sommige landen binnen de EU waren en zijn anti-Israël. Andere landen steunden Israël en hielden veel kwaad uit Brussel tegen. Nederland hoorde daar ook bij. Let op de verdrietige verleden tijd ‘hoorde daarbij’. Vooral het tempo waarmee de EU de macht naar Brussel trekt maakt een eigen nationale positie tegenover “Brussel” moeilijk.
Een eigen buitenlands beleid is bijna onmogelijk voor een lidstaat. Zou minister Timmermans dat echt willen? Zo zitten we in een schip dat vanwege de anti-Israël houding tegen een klip van Gods toorn botst en ondergaat.

Dag Israël

Het is dan ook vanzelfsprekend dat Israël zich van Europa en in mindere mate van de VS afwendt. Of afgestoten wordt? Links Israël vindt dat de houding van Netanjahu daaraan schuldig is. Maar die houdt krachtig vast aan het principe ‘veiligheid eerst’.
Israël zoekt andere bondgenootschappen.

Volgens de Britse Sunday Times plegen Israëlische en Saudische veiligheidsdiensten overleg over het aanpakken van de “bom van Iran”. Netanjahu merkte in december op dat er “gelijkgestemde gezindheid is met leidinggevende landen in de Arabische wereld over (het atoomgevaar van) Iran”.
De Pax Americana, de vrede onder leiding van de VS, kalft snel af.
De VS is de volgende wereldmacht die over Israël of het Joodse volk dreigt te struikelen. “As soon the US drops Israël the LORD will drop the US” (zodra de VS Israël laat vallen, zal de HERE de VS laten vallen) is meerdere malen tegen Franklin Graham, een bekend evangelische leider in de VS gezegd.
Ook economisch zoekt Israël andere wegen.

Met het grootste islamitische land van de wereld, Indonesië, is een belangrijk economisch verdrag gesloten. Nog belangrijker was het bezoek van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi de 18e december aan Jeruzalem. Hij ontmoette premier Netanjahu en president Peres. China wil profiteren van de grote technische know-how en de landbouwkundige ervaring van Israël. De handel met China werd uitgebreid tot meer dan $ 2 miljard. Israël mag een afdeling van hun technische universiteit, het Technion, in China vestigen.
Israël zoekt en vindt andere wegen op het economisch en op politiek terrein. Consulaten in Europa worden gesloten.
De EU roept al jaren: “Weg wezen Israël”.
Dus Israël zegt: “Dag Europa”.
Wij zeggen verdrietig: “Dag Israël, dag Joodse vrienden. We zullen jullie missen”.

We zullen je missen

Veel Joodse mensen vertrekken uit de EU uit vrees voor het toenemende antisemitisme. Dit jaar verwacht Israël 6.000 Franse Joden. Veel meer van hen zoeken wegen om zo snel uit Frankrijk te vertrekken. Het toenemende antisemitisme en de recessie zijn twee van de belangrijkste redenen.
De Joden in de Oekraïne proberen zo snel mogelijk weg te komen uit dit van oudsher fel antisemitische land. Ook in andere landen van Europa is er een uittocht van Joodse mensen gaande.
Joden weg, zegen weg. Want God zegt:
“Gezegend wie u zegent en die u vervloekt, vervloekt!” (Numeri 24:9 en Genesis 12:3).

Dit is een wetmatigheid die al zo’n 20 eeuwen geldig is gebleken. In mijn boek “Om Sions wil niet zwijgen” geef ik daar veel historische voorbeelden van.
Natuurlijk gunnen wij onze Joodse Medelanders van harte als ze de weg naar hun Tehuis, naar Israël vinden. Voor ons staat er nog meer op het spel dan de zegen of vloek in het bovengenoemde Genesis 12:3.
Kijken we even naar een Bijbelwoord uit de profeet Jeremia. Namens God schreef Jeremia een brief naar de Joodse ballingen in Babel.
Ik citeer: “Dit is de inhoud van de brief die de profeet Jeremia zond... Zoekt de vrede voor de stad waarheen IK u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot de HERE, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn” (Jeremia 29:1-7).

Hebben de Joodse Nederlanders gebeden voor ons land? Zeker, op bladzijde 149 van het Joodse gebedenboek, de Siddoer, staat een gebed voor ons koningshuis en de regering. Mogelijk klinkt het nu ook nog: “Joden weg, vrede weg”.
Gevaarlijk hoor, wat er momenteel gaande is. Niet alleen de Joden maar ook Israël “vertrekt”. We zullen jullie missen. Want als Timmermans en de zijnen zo pro-Palestijns en Israël-onvriendelijk doorgaan zullen wij het ook merken. Oordelen: Meer recessie, meer geweld, meer rampen. Waarschuwingen van de Almachtige. Wereldmachten hebben o.a. tot taak het Joodse volk te beschermen en Gods plan te faciliteren.
We zien hoe de VS Israël laat vallen en verraadt. Tegelijk zien we hoe momenteel de VS als wereldmacht wegvalt. Gevolgen: Chaos overal, opstanden, recessies, oorlogen en rampen. Deze verwijdering tussen de EU en Israël en het wegvallen van de VS als wereldmacht zijn twee ontwikkelingen die weinig goeds en geen “vrede op aarde”, zullen brengen.
Angstige ontwikkelingen.

Intussen

We zien hoe nu al de HERE bezig is Zijn Aangezicht voor het Westen te verbergen. Zo krijgen de machten van het kwade vrijspel. Dat heeft ernstige gevolgen. Maar God gaat door met Zijn plannen.
Dat plan bestaat uit momenteel twee delen.
(1) Het herstel van Israël. U zult hierover meer merken in het komende jaar. De Hand van de HERE is over Zijn volk. misschien zien we een begin van de terugkeer van de stam Efraïm en de stammen die daarbij horen.
(2) De voortgang van het Evangelie, vooral in islamitische landen waar voortdurend Moslims door geloof komen in Isa (=Jezus in de Koran) als Zoon van de Allerhoogste God, als Verzoener van onze zonden als opgestane Heer en komende Koning. Immers ook Moslims krijgen een kans van de HEER.
Kunnen wij nog iets doen?
Zeker, zolang er leven is, is er hoop.
Blijf bidden dat de HERE ons land het voorrecht gunt dat we een regering krijgen die achter Israël staat. Blijf bidden dat steeds meer kerken visie krijgen voor Israël’s belangrijke positie binnen Gods plannen. En intensief voor onze “Oudere Broer Israël” bidden.
Steun Israël waar u maar kan.