Het DOODZIEKE van EUROPA

Woensdag, 28 Mei 2014 10:46
Voor elke synagoge staat vandaag een gewapende agent (Foto: Joods Actueel) - joodsactueel.be Klik voor ware grootte
Voor elke synagoge staat vandaag een gewapende agent (Foto: Joods Actueel) - joodsactueel.be

Buitengewoon fel reageerde men in Israël op de antisemitische aanslag in het Joodse Museum te Brussel. Twee van de vier slachtoffers waren Mira en Emmanuel Riva uit Tel Aviv. Zij laten twee tienerdochters na.

Premier Benjamin Netanjahu en minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman wezen onmiddellijk de diepere oorzaak van deze terreurdaad:
Een dodelijke gezwel in het doodzieke Europa. Op het “Beest in Brussel”.
Hun harde beschuldigingen waren duidelijk en terecht.

De terreuraanslag in Brussel en de dagelijkse antisemitische acties in Frankrijk zijn het (eind)resultaat van anti-Israëlische en anti-zionistische ophitsing die uitloopt op die Jodenhaat. Oproepen tot boycot van Israël en producten van Israël, anti-Israël resoluties en activiteiten in internationale organisaties (bijvoorbeeld de VN), eenzijdige veroordelingen van Israël en vooral boosaardige leugenverhalen over Israël zetten de toon en bepalen de sfeer waarbinnen de houding van veel mensen tegenover Israël wordt gevormd.
Terwijl gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid in bijvoorbeeld omringende Moslim landen systematisch worden genegeerd en systematisch meedogenloos doorgaan.

Zelfs een duidelijke genocide op het Christenvolk in die regio gaat gewoon door. Zoals de Orthodoxe aartsbisschop van Syrië Boutros Alnemeh uitriep:
“We hebben naar de wereld geschreeuwd, maar niemand luisterde naar ons. Waar is het Christelijk geweten? Waar is het menselijke geweten? Waar zijn mijn broeders?”

Terug naar de beschuldigingen van Netanjahu en Lieberman.
De voortdurende anti-Israël propaganda vanuit Brussel en helaas ook vanuit kerken wekken bij veel mensen vaak onbewust, anti-Zionistische gevoelens. Dit zaad wordt gevoed door een stroom van oneerlijke Palestijnse klachten en leugenverhalen over Israël.
Zo loopt het zaad uit, groeit en een giftig antisemitisme is de oogst. Uitwassen van dit antisemitisme, anti-Joodse incidenten en anti-Israël demonstraties vinden dagelijks plaats door heel Europa heen.
Ongeveer 34% van de mensen in West-Europa koesteren antisemitische gevoelens.
In Oost-Europa wordt dat percentage op 37% geschat.
Dat betekent dat er in de EU tientallen miljoenen antisemieten rondlopen.

Toen Hitler in 1933 met zijn Nazi partij aan de macht kwam, had hij slechts 37% van de kiezers achter zich. Dit antisemitische gif is gevaarlijk voor Joodse mensen maar dodelijk voor de bedrijvers. Dus voor Europa. Zelfs onze minister Timmermans is blijkbaar geschrokken.
Er is echter nog meer, nog veel meer aan de hand.

Joden weg... zegen weg

Wat Hitler niet is gelukt, Europa “Judenrein” maken, lijkt de EU wel te lukken.
“Joods leven onhoudbaar in Europa” kopte het Nederlands Dagblad op 29 april dit jaar.
In Israël treft men speciale voorzorgen om “vluchtende” Joden uit Frankrijk op te vangen. De Christelijke Ambassade te Jeruzalem en Christenen voor Israël werken nauw samen met het Joodse Agentschap (Jewish Agency) om Joden uit de Oekraïne te halen.
Een recent onderzoek van het EAFR (Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten) wees uit dat 44% van de mensen in de EU van mening zijn dat het antisemitisme in hun land de afgelopen vijf jaar zeer is toegenomen.
Nog eens 32% vindt dat het antisemitisme een beetje is toegenomen.
Dus Joden vertrekken massaal uit Europa. Joden weg... zegen weg.
Ik licht deze stelling kort toe.

De koning van Babel, Nebakadnezar, een van de machtigste vorsten uit de geschiedenis van de mensheid, had veel Joden naar Babel gesleept, in ballingschap.
De profeet Jeremia schreef hen namens God een brief. Hij adviseerde in die brief de Joodse mensen rustig in ballingschap te blijven omdat die nog zo’n 70 jaar zou duren.
Dan volgt er een opmerkelijke zin: “Zoekt de vrede voor de stad waarheen IK u in ballingschap heb doen wegvoeren en bidt voor haar tot de HERE, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn” (Jeremia 29:7).
In het joodse gebedenboek, de sidoer, staat dan ook een voorbeeldgebed voor vrede, het koningshuis en de regering.
Dus: “Joden weg, gebed om vrede weg”.
Tegelijk geldt hier de wetmatigheid uit Genesis 12:3. “IK zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal IK vervloeken”.
Dit is een eeuwenoude regel die ook eeuwen van kracht is gebleken. Wie Israël zegent zal gezegend worden en wie Israël vervloekt in woorden of door daden, laadt een vloek van de Almachtige op zich. We zien nu hoe de EU bezig is een vloek over zich te halen.
Joden weg... zegen weg.

Ik hoop binnenkort over deze wetmatigheid nog een artikel op de site te zetten. Wel moet hier nog even gezegd worden dat de EU nog steeds de belangrijkste handelspartner van Israël is. Maar dat gaat niet uit van de politiek, van Brussel. Maar Israël wendt zich steeds meer naar het Oosten, China, India, Japan.

Het begin van de zelfmoord van de EU

In 2003 waren er heftige discussies over de ‘grondwet’ van de EU.
Toen in februari 2003 Giscard d’Estaign de ontwerptekst van de eerste vijftien artikelen onthulde bleek dat de Naam van God niet werd genoemd. Ook geen vermelding van de Joods-Christelijke waarden als grondslag van onze cultuur.
Het Vaticaan, Joodse, Protestantse en Moslim organisaties en veel andere kerkelijke leiders protesteerden en drongen op wijzigingen aan.
Zelfs het aspirant lid van de EU, Polen, drong aan op een aanvulling, waarin de Naam van God genoemd zou worden.
“Zonder het Christendom heeft Europa geen hart” waarschuwde een bisschop.
Vergeefs, het atheïstische Frankrijk won.
In september 2007 kreeg de EU een herkansing.
De inleiding (preambule) op de grondwet werd gepresenteerd. Weer geen enkele verwijzing naar God, het Christendom of onze Joods-Christelijke culturele achtergrond.
De EU is geboren met een hartkwaal.
Beter gezegd zonder hart.
Vandaar de onverschilligheid tegenover het leed van, met name de Christenen in het Middenoosten. En het totale wanbegrip voor de moeilijke situatie van Israël dat zich moet handhaven midden tussen fel hatende vijanden. De weigering God te noemen in de basis documenten, de grondslagen van de EU is in feite een mededeling aan de Eeuwige dat Hij niet gewenst is in Europa en kan vertrekken.
Wat Hij dan ook doet.

Als de HERE zijn Aangezicht verbergt, zijn de rampen niet te overzien. Want dan krijgen boosaardige machten van de chaos vrij spel.
En nu vertrekt ook Gods Joodse volk uit Europa.
We zien dan ook hoe de EU zich de laatste jaren ontwikkelt tot het “Beest in Brussel”.
Geen menselijk hart maar een ‘beest’, dat belust is op macht en geld en zich weinig aantrekt van democratische en ethische waarden. Uit de verkiezingen blijkt dat veel mensen dat aanvoelen en op EU-kritische partijen stemmen.
Maar er is nog meer aan de hand.

Nog een wetmatigheid

De apostel Paulus begint zijn onderwijsbrief aan de gemeente in Rome, de “brief aan de Romeinen” met de opmerking: “Eerst de Jood en/maar ook de Griek” (niet-Jood).
Het Joodse volk, Israël heeft inderdaad een belangrijke voorbeeldfunctie in het handelen van de Almachtige.
We noemen alleen het voorbeeld dat op ons, in de EU betrekking heeft.
In 1948/49, na de oprichting van de moderne staat Israël, werden er 850.000 Joden uit de omliggende Arabische landen verdreven. Ze moesten al hun bezittingen achterlaten.
Eerst de Jood!
Wat zien we nu? Christenen worden massaal verdreven of vermoord in islamitische landen rond Israël.
En ook de Griek!

Wat zien we nog meer?

Een grote chaos en vreselijke aanslagen in veel islamitische landen.
Hitler wilde eerste Europa “Judenrein” maken. Bijbelgetrouwe Christenen stonden als punt twee op zijn moordzuchtige agenda. Dat is, God- dank, mislukt. Het “Dritte Reich” ging te gronde en Duitsland werd één grote puinhoop.
Waar Hitler faalde dreigt de EU te slagen.
Door het angstig snel toenemende antisemitisme en door hindernissen die Joden in de weg gelegd worden door actiegroepen en door de politiek (denk aan de besnijdenis en aan kosher (ritueel) slachten) wordt Europa steeds meer een onwelkom gebied voor Joodse mensen.
Eerst de Jood!
We zien hoe de Islam Joden en ook Christenen de haat.
Ook binnen de EU.
Wanneer komt het “Maar ook de Griek”?
Dus de afloop met chaos, opstanden, honger, tsunami’s en andere rampen over de doodzieke EU. Die dingen komen “automatisch” als een land of een groep van landen de Schepper opzij zet, Gods volk Israël aanrandt en Christenen vervolgt.
Dit is de weg waarop we ons met de EU bevinden. Waarop onze regering ons voorgaat.

Hoop?

Profeten in de Bijbel kondigen regelmatig grote oordelen en rampen aan. Ook dit artikel stemt een mens niet vrolijk.
Bijna altijd, als Bijbelse profeten oordelen voorzeggen moeten die profeten de deur van Gods genade op een kier zetten.
Er is nog tijd voor genade en redding.
Ik noem alleen de profeet Joël. Hij kondigde de vreselijke “Dag van de HERE” aan. De Apocalyps! Hij komt “als een verwoesting van de HERE” (Joël 1:15). “Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis” (Joël 2:2). Er is hoop: “Maar ook nu nog, luidt het woord van de HERE: Bekeert u tot Mij met uw hele hart” (Joël 2:12).
Er is hoop.
Ook voor doodziek Europa.
Dat is de boodschap voor deze tijd. En die bekering begint bij ons.