De Val van de VS ( chickenshit incident, 1000 woningen Jeruzalem, tempelberg aanslag )

Woensdag, 05 November 2014 17:31
Obama en Netayahu in het Witte Huis Klik voor ware grootte
Obama en Netayahu in het Witte Huis

De ordinaire scheldpartij van een hoge ambtenaar van de regering van president Obama tegen premier Netanjahu is meer dan een kwajongensruzie op het schoolplein van de wereldpolitiek. De jacht van Iran op de Moslim atoombom voor ‘zijn’ Mahdi (messias) en met moslim terrorisme van Hamas en de Palestijnse Autoriteit kregen een enorme steun in de rug. Er zijn aanwijzingen dat de tragische val van de VS een paar grote stappen dichterbij is gekomen. Niet alleen tragisch voor de VS maar ook voor grote delen van de wereld. Chaos, recessies, opstanden en zelfs oorlogen komen aanstormen.
Wat leest u in dit artikel?

Kippenpoep

Eind oktober publiceerde de Amerikaans-Joodse schrijver Jeffrey Goldberg een artikel in de Atlanta. Goldberg wordt vaak door het Witte Huis gebruikt om het ongenoegen van de regering Obama met premier Netanjahu naar buiten te brengen.

Goldberg citeerde een ongenoemde hoge ambtenaar van de regering Obama die Netanjahu uitschold voor chickenshit. “Chicken” is het Amerikaanse scheldwoord voor lafaard. Wel heel erg beledigend voor een “bevriend staatshoofd”.

Naftali Bennet, de Minister van Economie van Israël ziet dit terecht als een belediging voor heel het Joodse volk. Immers door het staatshoofd beledig je zijn land en zijn volk. Een aanzet tot antisemitisme dus! Want als geestelijke of politieke leiders Joden uitschelden sijpelt dit door naar de samenleving en moedigt antisemitische gevoelens aan. Dat begon al in de eerste eeuwen toen kerkvaders zich zeer negatief uitlieten over het Joodse geloof en Joden in het algemeen. Dat liep voor de Joden uit op de antisemitische hel van de Middeleeuwen.

De formele aanleiding tot de “woede” van de regering Obama is het plan ruim 1.000 huizen te bouwen in Oost Jeruzalem. Wijken waar veel Arabieren wonen. De plek die Mahmoud Abbas ziet als hoofdstad van de Palestijnse staat. Netanjahu gooide wat olie op het vuur door te zeggen: Fransen bouwen in Parijs, Engelsen in Londen en wij bouwen in onze hoofdstad, Jeruzalem.

Interessant is dat de Bijbel zegt: “De HERE bouwt Jeruzalem” (Psalm 147:2).

Dat brengt de woede van Obama direct over naar de troon van de Allerhoogste.

Arme Obama!

Er is nog meer. Obama was niet nijdig over de 200.000 doden in Syrië. Hij protesteerde niet eens toen de Palestijnse terroristen Amerikaans-Joodse mensen vermoordden in Israël. Het annexeren van de Krim maakte Obama niet eens woedend. Alleen als Israël een paar huizen in Jeruzalem bouwt. Een messiaans-Joodse leider in Jeruzalem vraagt zich af of de HERE, de God van Israël niet bezig is het hart van Obama te verharden zoals HIJ in de tijd van de Uittocht uit Egypte deed met het hart van Farao. De vreselijke gevolgen voor het oude Egypte zijn u uit de Bijbel bekend. Tien vreselijk plagen kwamen er over Egypte voordat Farao toegaf. Wat gaat er over de VS komen als de administratie Obama doorgaat met de anti-Israël politiek. Overigens, gisteren was het John Kerry die afstand nam van het vulgaire scheldwoord.

Nog meer: Jehuda Glick, Iran en de “Palestijnse staat”

Er is nog meer gebeurd waardoor het zeer waarschijnlijk is dat het “chickenstront incident” een berekende zet en niet een ongelukkige uitlating van een ambtenaar was. Yehuda Glick is een activist die streeft naar onbeperkte toegang voor Joodse mensen op hun eigen heilige plaats, de Tempelberg.

Wat was er gebeurd?

Toen Netanjahu de Tempelberg had afgesloten voor Moslims en Joden, gingen Moslims zoals gebruikelijk tekeer. Mahmoud Abbas hield een ophitsende toespraak. Hij zei: “We moeten hen (Joden) op alle manieren tegenhouden (de Tempelberg) te betreden... Zij hebben het recht niet om die te ontheiligen. We moeten hen bestrijden en onze heilige plaatsen verdedigen”.

Deze opruiende toespraak, deze oproep om Joden op de tempelberg aan te vallen, werd binnen een paar dagen 19x herhaald. Toen werd de Tempelberg activist Yehuda Glick neergeschoten door een Palestijnse terrorist. Hij ligt nu in coma in het ziekenhuis. De terrorist werd gedood. In diezelfde periode waren tijdens terroristische aanslagen ook Amerikaanse burgers onder de slachtoffers. Geen protest uit het Witte Huis of van de kant van de regering van de VS. Zelfs geen woord van kritiek op de wijze waarom de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, en volgens Amerikanen, de “vredespartner” de terroristen en zelfmoordbommen als nationale helden en voorbeelden voor de jeugd werden verheerlijkt.

De regering Obama moedigt dus het Palestijnse terrorisme aan.

En financiert terroristenbendes, die er opuit zijn de Israëlische staat te vernietigen.

De woede van Obama en zijn staf tegen Israël en de toenadering tot Iran is niet alleen verraad van Israël, maar ook een grote stap voorwaarts voor het atoomprogramma van Iran. Regelmatig wordt Netanjahu onder druk van de regering Obama gezet. Volgens collega ministers en veel van het Israëlische publiek is Netanjahu veel te en gevaarlijk toegeeflijk tegenover de regering Obama. Overigens, de Europese Unie doet hier venijnig aan mee. Dreigt Israël met sancties en boycots. Nu is er in de VS nog een grote achterban vooral onder evangelische Christenen, die van harte achter Israël staan. Dat ontbreekt in Europa helemaal. Hier is het achterland vergiftigd door antisemitisme, dat tijdens de demonstraties in verband met de Gaza-oorlog in de lelijkste vormen naar voren kwam.

Wat gebeurt er dus: Joden-haat wordt gebruikt als politiek wapen waarmee het Palestijnse terrorisme en het atoomprogramma van Iran worden gesteund. Ten slotte is er nog het punt van de VN. De terroristenbaas, Mahmoud Abbas is druk bezig zijn “Palestijnse staat” via de VN erkend te krijgen. Dat is tot heden mislukt omdat de VS in de Veiligheidsraad steeds een veto heeft uitgesproken. Dat schijnt nu afgelopen te zijn. Waarschijnlijk komt die “Palestijnse staat” er in 2015. Dan zal Abbas eerst eisen dat het Israëlische leger per direct moet vertrekken en Israël Judea en Samaria “judenfrei” moet opleveren.

U zegt dat dit puur racisme is.

Zeker, u hebt gelijk.

Maar de wereld “ziet dat niet zo“. Want de HERE, de God van Israël heeft zo’n “Palestijnse staat” in zijn land al 67 jaar tegengehouden. Oordelen over de volken zullen het gevolg zijn. God zegt tegen Israël: “Ik zal met alle volken waaronder IK u verstrooid heb voorgoed afrekenen, maar met u zal IK niet voorgoed afrekenen, maar naar recht u tuchtigen” (Jeremia 31:11).

Gevaarlijk 2015

Een gevaarlijk jaar, dat 2015! Voor Israël:

  1. 1. De terroristische dreigingen aan de grenzen. Hezbollah dreigde de Israëlische luchthaven Ben Gurion met raketten te bestoken. Hamas maakt weer raketten. Egypte ontdekte een groot aantal tunnels en sluit de grens met Gaza. Uiteraard geen protest van de VS, of de VN of de vele pro-Palestijnse groepen. Die zijn er alleen om Israël te veroordelen. Dus zal er een oordeel over hen komen.
  2. De islamitische atoombom van Iran. De VS en Iran lijken nu wel vriendjes te worden. Waarschijnlijk zal Israël gedwongen worden zelf dat gevaar te keren. Gesteund, u gelooft het niet, door Saoedi-Arabië.
  3. Het nieuwe wapen van Mahmoud Abbas is wel buitengewoon wreed. Een kinderintifada. Palestijnse kinderen zijn opgevoed in een sfeer van haat tegen Israël en alles wat Joods is. Zij worden ingezet als voorhoede voor een nieuwe aanval, intifada, op Israël. Een gewond en liefst dood kind wordt met behulp met de vijandige media, een grote overwinning voor de Palestijnse Autoriteit en voor Hamas. Wreed, ongewoon wreed.
  4. In de VN kan Israël de steun van de VS wel vergeten. We noemden de consequenties van een “Palestijnse staat al in de vorige paragraaf van dit artikel.
  5. De EU en een groot aantal Europese staten die vaak bij voorbaat die Palestijnse staat erkennen. Het “Beest in Brussel” bezint zich al op sancties en boycots van de EU. De enige positieve band van de EU met Israël is zijn de economische overeenkomsten. Er zijn sterke en positieve handelsrelaties met Israël. Tot schade van Israël en tot grote schade van ons zal hieraan afbreuk worden gedaan. Israël wendt zich steeds meer op de nieuwe grote economieën in het Verre Oosten. Kunnen we nog van de EU verlost worden?

Bijbelse notities

Het is goed om even de bijbel naast deze ontwikkelingen te leggen. Iedereen de de Bijbel een beetje kent weet van de relatie van de schepper van hemel en aarde met het volk Israël. En iedereen die een beetje verder gaat en zich verdiept in Bijbelse profetieën zal tot de verrassende conclusie komen dat het profetische Woord van de Bijbel heel betrouwbaar is. In onze tijd worden er veel profetieën, juist in verband met Israël vervuld. We noemen er een paar die met bovenstaande te maken hebben:

WE ZIJN GEWAARSCHUWD