Gelukkig 2015 ?

Vrijdag, 19 December 2014 14:23
Israelische straaljagers controleren de lucht Klik voor ware grootte
Israelische straaljagers controleren de lucht

Het grootste gevaar voor de wereldvrede is niet Israël maar de wereldwijde uitbarsting van antisemitisme. En de felle haat tegen de Joodse staat Israël, bekend onder de schuilnaam antizionisme. Wat leert de geschiedenis van het antisemitisme? Is er ook een geestelijke achtergrond aan te wijzen van dit bijna onuitroeibare kwaad? Gaat de Turkse Moslim extremist, kalief Erdogan of de leider van de IS bende moordenaars kalief al-Bakr de wereld regeren? Of staat er een ander koninkrijk op? Hoe het Beest in Brussel aan onze werkt. Wat is er momenteel gaande en wat kan er in 2015 gebeuren? Er is echter nog een weg om te ontsnappen. Dit ondanks het feit dat de HEERE, de God van Israël, “voorgoed zal afrekenen met alle volken waaronder de Joden verstrooid waren” (zie Jeremia 30:11).

Veel vragen, veel ernstige tekens aan de wand. Vrijblijvend zijn deze tekens, waarschuwingen niet. Verlossing komt niet zomaar.

Geschiedenis

Antisemitisme is “de diepste en oudste vorm van haat uit de geschiedenis” verklaarde een RK geleerde Edward Flannery jaren geleden. Oud is de haat tegen Israël zeker. 32 Eeuwen geleden was Israël een slavenvolk in Egypte. God had hen een eigen vaderland beloofd: Het land Kanaän. Dus kwam de Uittocht uit Egypte onder leiding van Mozes. Farao verzette zich fel en begon een genocide (volkenmoord) op het volk Israël. Het liep slecht met Farao en zijn volk. Hij en zijn leger kwamen om in de Rode Zee. Een tweede, zeer oude aanslag op het Joodse volk kwam vanuit Perzië (tegenwoordig Iran). Veel Joden kwamen toen terug uit de Babylonische ballingschap. Zij waren in Israël druk bezig Jeruzalem en de Tempel te herbouwen. Een Perzische topambtenaar, Haman, haatte de Joden en maakte plannen om het Joodse volk helemaal en voorgoed uit te roeien. Het liep slecht af met Haman de Jodenhater. Israël herdenkt deze geschiedenis nog steeds tijdens het Purimfeest. De voorlaatste antisemitische aanval op het Joodse volk was ruim 70 jaar geleden. Hitler en Nazi-Duitsland probeerden met hun Europese handlangers Europa “Juidenfrei” te maken. De Nazi’s wilden ook de Joden die zich in Israël hadden gevestigd en druk bezig waren het land te herstellen, te vergassen. De Duitse legers waren goed onderweg naar het toenmalige Palestina. In een tangbeweging. Via Turkije en via Noord Afrika. Ook dat is mislukt. U weet hoe Nazi-Duitsland aan een einde is gekomen. In de tussenliggende eeuwen waren er onder andere de pogroms en de antisemitische vervolgingen vanuit de RK kerk. Het Joodse volk spreekt niet voor niets over de “hel van de Middeleeuwen”. Belangrijk is te noteren dat antisemitisme een kwaad is dat zichzelf straft. Het “Beest in Brussel speelt met onze levens.

Wat nu?

Europa is een gevaarlijk gebied voor Joodse mensen geworden. In Frankrijk leven ongeveer 600.000 Franse Joden in angst voor antisemitisch geweld van zes miljoen Moslims in Frankrijk. Veel Joodse mensen hebben hun koffers al gepakt. Joden proberen uit Oekraïne naar Israël te komen. Zelfs onze Joodse landgenoten voelen zich niet meer veilig in ons land. Ze willen weg. Schande over ons! Het lijkt erop alsof de hele wereld besmet is met het zeer besmettelijke en kwaadaardige virus dat Jodenhaat is. Een heel gevaarlijk aspect is dat dit virus momenteel een variant heeft dat zich tegen de staat Israël richt. Bijna de enige veilige plek waar Joodse mensen heen kunnen vluchten. Men noemt deze variant ook antizionisme, dat een vruchtbare, giftige voedingsbodem kweekt voor ouderwets, gemeen antisemitisme. We hebben dat gezien tijdens de Gazaoorlog, toen uit anti-Israël demonstraties al snel felle antisemitische bedreigingen naar boven kwamen. Leugen is het machtigste wapen voor de anti-Israël menigte. De BDS (Boycot, Delegitimatie en Sancties) maakt met behulp van leugen, gretig gebruik om Israël in diskrediet te brengen.
Paulus waarschuwde al dat in de eindtijd “God hun een krachtige dwaling zal zenden, zodat zij de leugen geloven” (2 Thessalonicenzen 2:11).
Een ernstige situatie wereldwijd, dus ook voor ons land. Want antisemitisme is niet alleen gevaarlijk voor Joden, maar richt ook de bedrijvers van dit kwaad te gronde.

Het “Beest in Brussel”

Het “parlement” van de Europese Unie (EU) heeft met een duidelijk pro-Palestijnse resolutie aangenomen. Er waren 498 voorstemmers, 88 stemden tegen (PVV, CU en SGP) en 111 onthoudingen. Een steun in de rug van een “Palestijnse staat” in Gods land. Een terroristenstaatje op minder dan 20 km van het centrum van Israël. Nu kan de EU geen staat erkennen, dat kunnen alleen de lidstaten. Maar de symbolische betekenis, de keuze voor terroristische Palestijnen en tegen Israël is heel belangrijk. Dit wordt nog eens onderstreept doordat Hamas is geschrapt van de lijst van terroristische organisaties.
Een duidelijke keus tegen Israël.
Hamas is druk bezig met een nieuwe serie raketten aan te schaffen, met nieuwe tunnels te graven, is niet eens begonnen met herstelwerkzaamheden, blijft ‘trouw’ aan het Hamas handvest waarin de vernietiging van Israël als hoofddoel van de Hamas wordt vastgelegd, werkt aan nieuwe terroristische aanslagen op Israëlische burgers. En ontziet eigen burgers en zelfs kinderen niet. En de EU blijft Hamas steunen met geld en erkenning. Ze (de EU) en helaas ook wij, zullen de gevolgen van dit anti-Israël beleid wel ondervinden.

Israël is woedend. Premier Netanjahu vergeleek de houding van de EU met de Nazi’s die 6 miljoen Joodse mensen vermoordden. De EU werkt aan een nieuwe Holocaust. Minister Naftali Bennett, leider van HaBayit HaYehudi (Het Joodse Tehuis), merkte op: “Als iemand denkt dat het opofferen van Israël Europa zal redden hebben ze het mis. Israël is sterk en weet hoe het zich moet verdedigen... maar degenen die zullen lijden onder het versterken van terreurorganisaties zijn de Europeanen zelf. Terreur... zal snel overslaan op Londen, Parijs en Brussel”. Waarschijnlijk heeft Naftali Bennett profetisch gesproken.
We zijn gewaarschuwd.
Onlangs bad iemand: “HEER, verlos ons van het Beest in Brussel”. Hierover komt inderdaad de Toorn van de God van Israël. Immers wie Israël vervloekt, wordt vervloekt.

Geestelijke achtergronden

Velen hebben geprobeerd een verklaring te formuleren voor dit boosaardige, bijna onverklaarbare kwaad. Wat denkt u van het volgende rijtje: Antisemitisme is “een geestelijke afwijking”, “een instinctieve kwaadwilligheid”, “rassendiscriminatie” of “een irrationeel vooroordeel”. Anderen zoeken naast deze min of meer psychologische “verklaringen” op religieus gebied verklaringen. Hoge, akelige ogen gooit de bijna 19 eeuwen oude vervangingsleer. De visie dat de kerk de rol van Israël heeft overgenomen. Inderdaad is een zeer kwalijke vrucht van deze visie felle Jodenhaat geweest. Maar afdoende is deze verklaring niet, omdat Jodenhaat er al voor het Christendom was. Andere denken aan jaloersheid op Israël en de Joden. Of de joden als zondebok voor eigen falen. Of het “anders zijn” van joodse mensen vanwege hun geloof. Een definitie die mij erg aanspreekt is die van drs. H.van Praag: “De antisemiet bevecht de intenties van JHWH”.

Dus de antisemiet is in opstand tegen JHWH, de God van Israël en zijn plannen en voornemens met Zijn volk Israël. Het speerpunt van de antisemitische golven die over de wereld gaan wordt gevormd door de radicale Islam. De jihadistische groepen die de wereld tot een onveilige plaats maken. Allereerst voor de Joden maar ook voor ons. Het is opvallend dat al die gruwelijke moordenaars het allereerst gemunt hebben op Israël en het Joodse volk en op Christenen. Eerst, in de jaren rond 1948 hebben Moslim Arabieren 850.000 Joden uit hun landen verjaagd. Nu zijn de Christenen het eerste slachtoffer in het Middenoosten. “Eerst de Jood en ook de Griek” voorzegde Paulus al. De islamitische vertaling van deze profetie van Paulus is de spreuk die onder de jihadisten populair is:

“Op zaterdag doden we de Joden en op zondag de Christenen”.

Waarom joden en Christenen samen het doelwit? Het gaat uiteindelijk om de komst van het Koninkrijk van God. Het kalifaat is waar niet alleen de jihadisten, maar de hele Islam naar streeft. Iran is met dat doel bezig met “de bom voor Allah”. Erdogan van Turkije is ook al een kalief. Hij werkt hard aan het herstel van het oude, grote Ottomaanse Rijk, dat tot 1918 regeerde over het hele Middenoosten, Noord Afrika en grote delen van Oost Europa. Dan hebben de jihadistische terroristen hun eigen kalifaat. Toch is er een grote overeenkomst. De IS, Boko Haram, al-Shabaab, en andere groepen strijden voor het kalifaat via geweld, een wrede, niets en niemand ontziende jihad. In Europa, ook in ons land, is de zogenaamde gematigde Islam bezig met de stille, steelse jihad. Zodra ze voldoende invloed en mensen achter zich hebben komt de sharia ook over ons. Erdogan is bezig met een listige politieke jihad waardoor hij veel invloed wint in het Middenoosten. We leven in een gevaarlijke tijd en in een gevaarlijk land.

Waar loopt het op uit?

We gaan een gevaarlijk jaar tegemoet. Wanneer is Iran zo ver met de productie van hun atoombom dat Israël het nodig vindt hun atoominstallaties te vernietigen? Wat zijn dan de gevolgen? Mahmoud Abbas is bezig om Israël via de VN of via het Internationale Strafhof aan te vallen. Om zo een Palestijnse Staat op de Westbank als springplank naar heel Israël te krijgen. Wat doet de VS? Velen vrezen dat president Obama, geen grote vriend van Israël, ditmaal een veto in de Veiligheidsraad van de VN zal weigeren. Dan komt er een staat die nu al door veel Europese landen erkend is en door het “parlement” van de EU hartelijk wordt omhelsd. Dan zal Hamas zeer snel die “Palestijnse Staat” overnemen. Het schieten op Israël zal, en dat (zeggen sommige optimisten) kan een voordeel voor Israël zijn. Want als een staat opeen andere staat schiet zal dat een casus belli (een wettige zaak voor oorlog) voor Israël zijn en dan kan Israël eindelijk van die zogenaamde Palestijnen af. Zeggen die optimisten. Of Hezbollah kan zijn zeer ruime voorraad raketten op Israël afvuren. Angstig opvallend is dat nu de VS, de EU, de VN en Rusland met een plan komen om Israël te dwingen zo’n terroristenstaat te accepteren. Over al die steun, die wij nu al geven aan de Palestijnse terroristen komt een zwaar oordeel van de HEERE, de God van Israël.

Ontkomen

Geeft de Eeuwige ons nog een laatste kans om te ontkomen? Alle tekens aan de wand spreken duidelijke taal. De golven van antisemitisme en Israëlhaat lopen onherroepelijk uit op een grote catastrofe. We weten dat de HEERE, de God van Israël, die ook onze God is, groot van geduld en vol van genade is. De deur naar verlossing staat meestal nog op een kier open. Nineveh (tegenwoordig Mosul) was ongeveer 28 eeuwen geleden een zeer zondige stad. De HEERE besloot die stad aan vernietiging prijs te geven. Maar HIJ gaf Nineveh nog 40 dagen uitstel te geven. Ze grepen hun kans, bekeerden zich allen en werden gered. Het Kanaän voordat Jozua en de Israëlieten het veroverden, was zeer goddeloos. Daarom zei God tegen Abraham dat zijn nakomelingen niet direct naar het Beloofde Land konden gaan. Kanaän kreeg nog 400 jaar uitstel en kansen zich te bekeren.
Pas na 400 jaar was “de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten vol” (Lees Genesis 15:13-16). Maar ook toen stond de deur op een kier. De stad Gibeon in Kanaän en Rachab uit Jericho grepen hun kans, sloten zich bij Israël aan en werden gered.

Een laatste voorbeeld:
In de eindtijd zal de strijd om Jeruzalem en Israël zich toespitsen. Eerst zullen de volken rond Israël en dan alle volken van de aarde Jeruzalem aanvallen. U leest dat in Zacharia 12:2-9. Dan is de HEERE van plan al die volken weg te vagen. Er staat: “In die tijd zal IK zoeken te vernietigen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken”. (Zacharia 12:9). “Zoek te vernietigen” staat er. Maar de HEERE doet het nog niet. Hij geeft die volken nog een kans. Wat gebeurt er? Jezus verschijnt dan op de wolken. Israël herkent Hem en komt tot geloof. De volken zien het ook en krijgen een laatste kans. Grijpen ze die kans? Nee, want in Zacharia 14 lezen we dat ze weer tegen Jeruzalem oorlog voeren. Dan komt de Here Jezus met grote pracht, macht en majesteit terug op de Olijfberg. Zal Israël bevrijden en Zijn Koninkrijk vestigen.

Wij leven in een tijd van laatste kansen. Laten we die in 2015 grijpen. Alleen dan kan er sprake zijn van een “Gelukkig Nieuwjaar”.