GEVAARLIJKE WERELDEN

Zaterdag, 10 Februari 2018 13:09

Klik voor ware grootte
GEVAARLIJKE WERELD
Hamas roept hard dat zeer binnenkort een aanval van Israël verwacht wordt. Het Arabische nieuwsblad in Londen, Al Hayat, noemt zelfs een kans van 95% dat het binnen enkele dagen

tot een uitbarsting komt. Premier Netanyahu merkte kort en nuchter op dat Israël niet in oorlog geïnteresseerd is maar zichzelf wel zal verdedigen. 
Nep nieuws? Om interne spanningen te verbergen? Om escalatie op te voeren? Israël blijft waakzaam. Moet zich op vijf fronten verdedigen. Opvallend is dat de geheime dienst in Israël veel terreuraanslagen weet te verhinderen. Zelfs in Europa worden geheime diensten regelmatig door de Israëli’s, de Shin Beth gewaarschuwd.

Annexatie?

Minister Zeev Elkin verwijt premier Netanyahu dat hij de uitvoering van de onlangs aangenomen wet over de soevereiniteit over Judea en Samaria opzettelijk vertraagt. Hij hoopt Netanyahu te kunnen overtuigen dat hij de VS moet overtuigen (die wet niet tegen te houden). Het gaat dus over het annexeren van de nederzettingen in Judea en Samaria.Het Centrale Comité van de regerende Likud partij heeft zich al unaniem achter deze wet opgesteld. De VS schijnt “rustig aan, Israël” gezegd te hebben.

Aandacht

De aandacht van de wereld wordt steeds meer op Israël gericht. Dit geldt op veel gebieden. Economisch is Israël een grootmacht. Jammer dat zoveel geld in defensie moet worden gestoken waardoor bijvoorbeeld armoedebestrijding niet de aandacht krijgt die het, ook vanuit de Bijbel gezien, nodig is. Het leger van Israël, IDF, is sterk en gevreesd door vijanden. De raketafweersystemen (De IJzeren koepel en Davids Slinger) zijn niet alleen bekend, maar ook gewild door veel Ministeries van Defensie.
Spanningen met Iran en ook met Turkije naderen een kookpunt. Deze landen werken hard en hardvochtig om vaste grond in Syrië te krijgen. Israël waakt erover dat zij niet te dichtbij hun grens komen. 
Allemaal uiterst gevaarlijke zaken. Niet alleen voor het Midden-Oosten, maar omdat Rusland en de VS erbij betrokken zijn voor heel de wereld. Het dreigende woordje WO III valt steeds meer.

De ongebonden landen

Interessant is de diplomatieke winst van Israël in Afrika beneden de Sahara. Premier Netanyahu heeft met veel Afrikaanse landen goede betrekkingen aangeknoopt. Belangrijk is de hulp die Israël die landen biedt op landbouwkundig gebied, op het vruchtbaar maken van grote ‘woeste’ gebieden en op het gebied van toepasbare technische innovaties. Ook grote landen, zoals India en China, zoeken toenadering tot Israël. 
Israël vraagt wel wat terug: Diplomatieke steun. Dat het blok “ongebonden landen” niet meer als één het grote blok Moslimlanden steunt, maar gewoon, redelijk en vrij stemt in de reusachtige, internationale koepelorganisaties waardoor elke anti-Israël resolutie, hoe dwaas ook, automatische een enorme meerderheid krijgt. Er komt een tijd dat de volgende profetie werkelijkheid wordt:
“Zoals jullie onder de volken een vloek bent geweest, o huis van Juda en huis van Israël, zo zullen jullie doordat IK u heil schenk, een zegen worden” (Zacharia 8:13). 
Die handreikingen van Israël naar de ‘ongebonden landen’ zijn een soort voorvervulling deze profetie van Zacharia. Veel andere profetieën zijn al uitgekomen. Profetie is echt geen nep-nieuws.
De diplomatieke oorlog tegen Israël is minder fel geworden; de activiteiten van de Palestijnen halen weinig uit.

Jeruzalem en de Gebieden

Israël bouwt ‘naar hartenlust’ in en rond de nederzettingen in Judea en Samaria. Dat was ook hard nodig. Jarenlang werd bouwen in “de gebieden” door de internationale gemeenschap en ook door de VS, onmogelijk gemaakt. De VN had het echt druk om anti-Israël resoluties samen te stellen en aan te nemen. Nu maakt Israël voorzichtig plannen om bijvoorbeeld gebied C van wat men tot het Palestijnse gebied rekent en waar verreweg de meeste Joodse mensen wonen te annexeren (zie het stuk Annexatie? In dit artikel. Dat is een goede zaak. Judea en Samaria, ook wel de “Bergen van Israël genoemd, hoort bij het gebied dat volgens de Balfour verklaring en volgend de Bijbel bij Israël zou horen. Jordanië was en is voor hen die zich nu “Palestijnen” noemen.
Rondom en in Jeruzalem gebeurt er van alles. Veel landen zijn van plan hun ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Jeruzalem blijkt ook nu weer heel belangrijk te zijn en nog belangrijker te worden.

We bespreken kort een zeer interessante ontwikkeling. Pr. Erdogan van Turkije en Paus Franciscus van Rome zijn ‘van nature’ vijanden. Rome en de Islam strijden al sinds het overlijden van Mohammed (632 na Chr.) om de wereldmacht. Dus al bijna 14 eeuwen. 
Wij maken nu de derde overval van de Islam op Europa mee. De eerste overval werd door Karel Martel (de kleinzoon van Karel de Grote) in 722 bij Poitiers (Frankrijk) afgeslagen. De tweede aanval kwam vanuit Turkije, van het Turks-Ottomaanse Kalifaat. Dit grote leger Islamieten belegerde in 1683 Wenen. Heel dichtbij dus! Dat was de toegangspoort tot Rome. Frankrijk was te beroerd Wenen te ontzetten. Dat deed de Poolse vorst Jan Sobieski. Zo werden we gered voor de tweede keer van het juk van een Moslim overheersing. Een groot deel van Oost-Europa zuchtte al eeuwen onder dat juk. Ik geef u heel kort een stuk geschiedenis opdat u begrijpt waar het vandaag om gaat. Nu de derde overval van de Islam. Die begon in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Met de massale immigratie van Islamitische gastarbeiders. Al gauw zagen imams, maar ook islamitische politieke leiders hier een gouden kans om de oude opdracht van Mohammed te gehoorzamen. Een Moslim jurist merkte toen op dat “De bezetting van het Westen zal zonder oorlog, maar rustig door infiltratie en onderwerping plaatsvinden”. Erdogan zag al snel mogelijkheden en beschouwde de gastarbeiders en hun gezinnen als een ondergronds leger dat Europa zou veroveren.

De olie bleek in de zeventiger jaren van de vorige eeuw ook een machtig wapen voor de Islamitische olielanden. In ruil voor olie zou de EEG (voorloper van de EU) de steun aan Israël verminderen en de Arabische Liga invloed geven op politieke zaken in EU landen. Om het verhaal niet te lang te maken wijs ik alleen nog op de verregaande islamisering van de westerse samenlevingen.          
Nu even aandacht voor de Paus die de ‘Plaatsvervanger van Christus’ wordt genoemd en de Islam die de wereld in de ban van de Sharia, dus onder de Islam, wil brengen. Deze twee belangrijke vertegenwoordigers, de Paus van de Christenheid en Erdogan van de Islam, hebben een kleine 14 eeuwen strijd voorlopig afgesloten. Jeruzalem brengt deze religieuze en politieke grootmachten bij elkaar. De 4e februari was Erdogan op bezoek in het Vaticaan. De vlaggen van Turkije en van het Vaticaan wapperden boven het Vaticaan terwijl deze heren werkten aan een agenda over de maatregelen die de RK kerk en de Islam tegen het besluit van Pr. Trump Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen samen kunnen nemen. Erdogan had al eerder het OIC (Organisatie van Islamitische Landen) bijeengeroepen om deze toestand te bespreken. De OIC heeft Jeruzalem al verklaard dat Oost-Jeruzalem “de hoofdstad van de Staat Palestina” is. We zien hier een stuk opstand tegen de Almachtige, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob (Israël). Jeruzalem is inderdaad “een steen die alle naties moeten heffen” (Zacharia 12:3). Alle volken worden nu met Jeruzalem en Israël geconfronteerd. Nog een profetie kan elk moment vervuld worden:
“Op die dag zal het gebeuren dat IK alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen“ (Zacharia 12:9)   
We leven in een ‘Gevaarlijke Wereld’! Met deze regering loopt het helaas ook met ons land verkeerd af.

Nederland in de EU

De derde overval van de Islam heeft het Westen, hebben wij, al verloren. De EU is vastbesloten nog meer migranten toe te laten. Op enkele moedige Oost-Europese EU-landen na, gaan al de regeringen met ‘Brussel’ mee. De regerende elites van Europa hebben ons aan de Islam overgeleverd. Berichten over problemen met migranten en  tegenstand en zelfs weerzin van de bevolking tegen nog meer migranten worden door de autoriteiten genegeerd. De burger krijgt alleen vlak voor verkiezingen aandacht. Intussen dringt de Islam steeds verder op. Ook het vacuüm door het falen van ons, christenen, wordt gretig door de Islam opgevuld. Ook deze overval van de Islam maakt ons land een gevaarlijk land. 
Ik een volgend artikel hoop ik hierop in te gaan. Want er is hoop.