Een profetische munt

Zaterdag, 14 Juli 2018 16:38

Het Tempelinstituut in Jeruzalem maakt allebei voorwerpen die nodig zijn voor diensten in de nieuwe Tempel.

Bijvoorbeeld de ’Tafel voor de Toonbroden’, voorwerpen voor de offerdienst, een altaar voor de reukoffers. Je kunt ze zien op hun website.

De bijlage geeft een afbeelding van een munt die het tempelinstituut heeft uitgegeven.

De keizer achter pr. Trump is de keizer Kores uit de Bijbel. Een beroemde en machtige Perzische keizer. Hij gaf de Joden in ballingschap toestemming om naar Jeruzalem terug te gaan. Hij gaf ze ook opdracht de Tempel te herbouwen. Lees dat in het Bijbelboek Ezra, hoofdstuk 1.
De achterkant is een model voor de nieuwe Tempel die gebouwd gaat worden.
Shalom
JvB