Gevaren voor Israël

Vrijdag, 31 Augustus 2018 20:03

We staan weer op een gevaarlijk kruispunt. Een deze dagen zal president Trump zijn lang verwachte ‘vredesplan’ onthullen. Velen in Israël houden hun

hart vast. Volgens Trump zijn nu de Palestijnen aan de beurt om een ‘cadeautje’ van de VS te krijgen. Israël heeft zijn ‘cadeau’ al gekregen: De VS heeft Jeruzalem als hoofdstad erkend en de ambassade van de VS gaat van Tel Aviv naar Jeruzalem. Maar “voor wat hoort wat” luidt een bekend gezegde. Wat wordt dan het ‘grote geschenk’ voor de Palestijnen? 
Nu komen grote problemen en vragen. Want het openlijke doel van Hamas in Gaza is de vernietiging van Israël en een doel van de Palestijnse Autoriteit in Ramallah is een Palestijnse staat in de Westbank, beter gezegd in Judea en Samaria. Dus het land Israël verdelen. Israël kan nooit toelaten dat er een staatje vol fel hatende vijanden een uitvals- en thuisbasis vol terroristen zal komen. Bovendien, de profeet Joël heeft een actuele profetie over het land uitgesproken: “Ik zal daar het dal van Josafat, (dichtbij Jeruzalem) in het gericht treden ter oorzaak van Mijn volk en Mijn erfdeel Israël…terwijl zij Mijn land verdeelden…” (Joël 3:2). Het land verdelen tussen Israël en de PLO of/en de Hamas gaat dus niet. Het vredesplan van Trump  kan grote problemen opleveren in en rond Israël.

Gevaarlijk

De situatie in en rond Noord-Israël en de Golan is zeer gevaarlijk. Een klein incident kan de lucifer zijn die een grote oorlog ontketent. Iran is bezig om Syrië om te bouwen tot een springplank naar Israël en Saoedi Arabië. Hezbollah is de plaatselijke troepenmacht van Iran tegen Israël. Hezbollah wordt gefinancierd en van wapens voorziet door Iran. De afgelopen vijf jaar heeft Israël al meer dan 130 (lucht)aanvallen in Syrië op ladingen met wapens en ander oorlogstuig voor Hezbollah uitgevoerd. Het gevaar dat die aanvallen en andere spanningen uitlopen op oorlog is zeker niet denkbeeldig. In 2006 is zo’n spanningsveld uitgelopen op een Libanonoorlog. En in 2014 is een spanningsveld in het Zuiden van Israël uitgelopen op een inval van Israël op de Hamas in Gaza. De burgeroorlog in Syrië geeft Iran een kans om in Syrië een militaire aanwezigheid op te bouwen. Zo komt Iran gevaarlijk dicht bij Israël. Vandaar de voortdurende aanvallen van de Israëlische luchtmacht op wapenopslagplaatsen en legerplaatsen in Syrië.   
Ook Hezbollah doet mee. Hassan Nasrallah, de leider van Hezbollah, waarschuwde dat als Israël Syrië of Libanon zou aanvallen dat deze strijd zich niet zal beperken tussen Libanon-Israël of Syrië-Israël. Hij waarschuwde dat honderdduizenden strijders uit de islamitisch wereld zich in de oorlog zouden mengen. Nasrallah staat ook bekend om de vele vervloekingen die hij over Israël heeft uitgesproken. Iets dergelijks is al eerder gebeurd in de geschiedenis van Israël. Bileam die profetische gaven had werd in de tijd van Jozua ‘gehuurd’ door de vijanden te vervloeken. Maar de HERE veranderde die vloek in een zegen voor Israël en Bileam kwam om.
Een aanval van Israël of/en de VS op de kern- installaties van Iran kan ook een oorlog kan ontketenen. Rusland komt dan een heel moeilijke positie. Gaat Assad van Syrië de vrienden Iran helpen? Moeten de Russen hun bondgenoot Iran helpen? Gaat de VS dan Israël helpen? En dan? U begrijpt wel hoe gevaarlijk de situatie is.

Mogelijke scenario’s

Een  artikel van “The Washington Institute for Near East” heeft als opschrift: “De Great Middle East War of 2019” (De Grote Oorlog in het Midden-Oosten in 2019). Veel informatie heb ik uit dit artikel dat is geschreven door de Israëlische Majoor Nadav Ben Hour en Michael Eisenstadt, geeft een aantal scenario’s over de verwachte Midden-Oosten Oorlog volgend jaar.

Tot nu toe hebben Israël en ook Iran zich vrij voorzichtig opgesteld. Het lijkt dat zij proberen een escalatie te vermijden. De betrokken grootmachten, VS en Rusland zijn opvallend terughoudend.

Turkije, bondgenoot of vijand

Er zijn meer brandhaarden behalve de situatie in en rond Noord Israël en Gaza. Even gevaarlijk en even explosief. 
Turkije is eeuwenlang het centrum van een wereldrijk geweest. Het Turks-Ottomaanse wereldrijk heeft een lange geschiedenis die al in de 13e eeuw begon. Op het hoogtepunt van de macht van het Turks-Ottomaanse rijk hoorden Griekenland, Servië, Bulgarije, dus een groot deel van Oost-Europa onder dat Turkse kalifaat. Ook Klein Azië en Egypte vielen onder dit wereldrijk. Het Turkse leger drong zelfs door tot Wenen. In het Noorden was het Rusland dat de Turken tegenhield. Toen het restant van het Turkse kalifaat zich tijdens WO I bij Duitsland aansloot en dus ook verloor. Vlak na WO I was het Turks-Ottomaanse Rijk geschiedenis. Maar nu, is het  Recep Tayyip Erdogan die de droom van een Turks kalifaat weer levend maakt. 
Turkije is lid van de NAVO. Dit maakt de situatie heel gecompliceerd.
Turkije vaart een eigen koers en is bezig de grenzen te verleggen. Voortdurend spanningen met Griekenland. Het land loert op de andere, niet Turkse helft van Cyprus. Een aanval op Griekenland zal Erdogan niet aandurven. Want een regel van de NAVO is dat als een NAVO partner wordt aangevallen de NAVO dat land te hulp moet komen. 
In Turkije bevinden zich zeer veel vluchtelingen/migranten die onderweg naar West Europa waren. De EU heeft ten koste van miljarden euro’s een “vluchtelingendeal” met Turkije gesloten zodat die migranten voorlopig in Turkije blijven. Maar dat Turkse pistool is nog steeds op de koppen in Brussel gericht. Sommige deskundigen zijn van mening dat de spanningen met Turkije op de (korte) duur op een oorlog met dat land kunnen uitlopen. En dan kan WO III snel volgen. Net als de door Hitler opgeroepen spanningen op WO II zijn uitgelopen.

Israël

Israël staat erbij, kijkt ernaar en is uiterst waakzaam. Het Israëlische leger (IDF) heeft al verschillende grote oefeningen in Galilea en de Golan gehouden.  Gilad Erdan, de Israëlische minister van Strategische Zaken, beschuldigde de EU van het financieren van organisaties die bindingen hebben met anti-Israël organisaties. Het gaat om een bedrag van € 5 miljoen in 2016 voor NGO’s die banden hebben met Palestijnse terroristenorganisaties. Mevr. Mogherini, de EU functionaris die verantwoordelijk is voor Buitenlandse Zaken, ontkende in een scherpe brief de beschuldiging dat hulpgelden naar organisaties die banden met terroristen hebben, gaat samen: “Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht” Andere vertalingen:  “Het voornaamste van hun ieder geweld”(SV); en: “de keur van hun gevechtskracht” (HSV); en: “Begin-en-eind van hun heldhaftigheid”(Naardens BIJBEL). “Ik verstrooi hen naar al die windstreken”; “Ik richt Mijn troon in Elam op en roei koning en vorsten daar uit“; “Maar in het laatst der dagen  zal Ik in het lot van Elam een keer brengen”. Er is nog een andere ontwikkeling in Iran gaande: “Ik richt Mijn troon in Elam op”; Dit slaat op de duizenden in Iran die in deze tijd tot het geloof in Jezus komen. Het voorgaande was dus uit Jeremia 49:35-38. 
Verder nieuws uit Israël: De economie groeit en de shekel (de Israëlische munt) is sterk. Een groot wonder is ook dat ondanks de spanningen Joden uit heel de wereld blijven terugkomen naar het Beloofde Land. Ook al volgens het profetische Woord uit de Bijbel. Ik noem maar één profetie:

“Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houdt niet terug, breng Mijn zonen van verre en Mijn dochters van de einden van de aarde…” (Jesaja 43:5-8).

Zo is het gegaan en gaat het nog steeds. Uit alle uithoeken van de wereld komen Joodse mensen terug naar het Beloofde Land. Alles volgens het profetische Woord.

Gevaarlijk voor Israël. Maar in Psalm 121 staat:
'DE BEWAARDER VAN ISRAEL SLUIMERT NOCH SLAAPT'.