Bijbelse tijden komen tot leven

Zondag, 19 Oktober 2008 00:34
Hakhel - foto afkomstig van www.chabad.org - zoek op 'Hakhel'. Klik voor ware grootte
Hakhel - foto afkomstig van www.chabad.org - zoek op 'Hakhel'.

Er zijn twee bijbelse geboden die om de zeven jaar moeten worden gehouden. Het eerste is het bekende sabbatsjaar. Minder bekend is een gebod uit Deuteronomium 31:10-12. Daar krijgt Israël de opdracht om elke zeven jaar tijdens het Loofhuttenfeest (Sukkot) de wet (Torah) voor te lezen.

Deze voorlezing wordt Hakhel genoemd. Dat betekent “roept-het-volk-tezamen” zoals het in Deuteronomium 31:12 staat. Priesters, gekleed in traditionele priesterkleding uit de tijd van de Tempel, leidden de optocht. Er werd geblazen op zilveren trompetten, zoals die ook in de tempelperiode werden gebruikt. Daarna lazen verschillende voor rabbijnen uit de Torah.

Eeuwenoude bijbelse inzettingen komen weer tot leven. Voorboden van de tijd dat er weer een Tempel staat op de berg Sion en de lofprijzingen voor de God van Israël vanaf het tempelplein zullen opstijgen. Dan wordt vervuld wat de profeet Ezechiël voorzegd heeft:

“Want op mijn heilige berg, op de hoge berg van Israël, luidt het woord van de Here HERE, daar zal het hele huis van Israël, in zijn geheel Mij in het land dienen”

Ezechiël 20:40

Lees meer over Hakhel (in het engels) op de website van Chabad.