Zacharia actueel

Zondag, 17 Januari 2010 15:41
Duizenden Ethiopische Falashmura ontdekten in de afgelopen jaren hun Joodse wortels en keerden terug naar Israël. Klik voor ware grootte
Duizenden Ethiopische Falashmura ontdekten in de afgelopen jaren hun Joodse wortels en keerden terug naar Israël.

Profetie

Profetie is een uniek verschijnsel in de Bijbel. Er worden bepaalde gebeurtenissen en ontwikkelingen over de toekomst voorzegd. Onder het motto: "Zo zegt de HERE".

Of het nu inderdaad God is die spreekt kan iedere lezer zelf checken. Komt een profetie uit of niet, is een belangrijk checkpunt. Ongeveer 3800 maal lezen we in de Bijbel de uitdrukking: "Zo spreekte de HERE", of dergelijke woorden.

Dat is heel eenvoudig ‘waar of niet-waar’.

Als het uitkomt is het waar.

In Jesaja 46:10 zegt God: "Ik die van het begin de afloop verkondig en vanouds wat nog niet is gebeurd". De Bijbel is vol profetie. Niet alleen in de 16 profetische boeken maar ook in de psalmen is heel wat profetie. Bijvoorbeeld in Psalm 22:19 lezen we dat David 1000 jaar voordat het echt gebeurde voorzag dat: "Zij verdelen mijn kleren onder elkaar en over mijn gewaad werpen zij het lot". Dat is precies wat Jezus overkwam toen Hij werd gekruisigd. Zo zijn er een paar honderd profetieën die bij de eerste komst van Jezus zijn vervuld. Ook in onze tijd worden er veel profetieën vervuld. Voornamelijk in verband met Israël. We gaan er nu maar één bekijken.

Zacharia

De profeet Zacharia (= de HERE herinnert Zich) geeft een groot aantal spectaculaire en actuele profetieën. Ik geef eerst een paar profetieën over de eerste komst van de Here Jezus. Bijvoorbeeld: De dertig zilverstukken van Judas (Zacharia 11:12). Lees Mattheüs 26:16 "Zij (de opperpriesters) stelden hem (Judas) dertig zilverlingen ter hand". Het geld van Judas gaat naar de pottenbakker (11:13). Zie Matteüs 27:9,10: "En zij namen de dertig zilverlingen... en gaven die voor het land van de pottenbakker". De Herder die geslagen wordt (Zacharia 13:7). De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem op het ezeltje (9:9). Sommige profetieën van de priester Zacharias zijn gedeeltelijk vervuld. Bijvoorbeeld profetieën over de bouw van de Tempel. In zijn tijd (omstreeks 520 v.Chr.) was men inderdaad bezig met de herbouw van de tempel. Maar Zacgaria spreekt ook over de Spruit, de Messias, die als priester-koning de tempel zal bouwen en heersen (Zacharia 6:12-14). Hij moet nog komen. Ook het regeren "van zee tot zee, en van de Rivier tot aan de einden van de aarde" (Zacharia 9:9,10) van de Koning die op het ezeltje Jeruzalem binnenreed komt nog. Dus ook voor onze tijd heeft Zacharia veel te zeggen.

Bijna 2000 jaar geschiedenis in acht woorden

Nu een bijzondere profetie van deze bijzonder actuele profeet. Leest u even mee?

"Wel zaai Ik hen onder de volken, maar in verre streken zullen zij aan Mij denken; zo zullen zij leven met hun kinderen en terugkeren"

Zacharia 10:9

In de NBG vertaling in 25 woorden en in het Hebreeuws in acht woorden wordt de geschiedenis van het Joodse volk gedurende bijna 2000 jaar samengevat. Om in onze tijd te eindigen. Een korte uitleg zal u verbazen over de nauwkeurigheid, de scherpte en de actualiteit van Gods profetische Woord.

Nog meer profetie

Zacharia is inderdaad heel actueel. Nog een paar actuele profetische zaken, die uitgangspunt en leidraad voor verdere bijbelstudie zouden kunnen zijn.

Een verkorte versie van dit artikel verscheen eerder in 'Israël Aktueel' (Christenen voor Israël)
- Januari 2010