Het TRAGISCHE EINDE van EUROPA ( slag om Tours (732), slag om Wenen (1529), vandaag de derde aanval van de Islam op "Christelijk" Europa )

Vrijdag, 17 Oktober 2014 11:49
Ottomaanse troepen bij Wenen - schilderij van Poolse Józef Brandt Klik voor ware grootte
Ottomaanse troepen bij Wenen - schilderij van Poolse Józef Brandt

De derde aanval

Al meer dan 13 eeuwen is de Islam in oorlog met het “Christelijke” Europa. ‘Met de kruisvaarders’ zeggen Moslims dan.

Twee grote aanvallen heeft Europa op het nippertje overleefd.

Momenteel maken we de derde, de meest succesrijke (voor de Islam!) mee.

De eerste aanval begon ruim 13 eeuwen geleden. Na de dood van Mohammed in 632 lieten zijn opvolgers er geen gras over groeien.

Waarover?

Over de opdracht de wereld te onderwerpen aan de Islam.
De opvolger van Mohammed, begon een jihad in alle richtingen van het kompas.
In 638 werd Jeruzalem veroverd.
Het oude Perzische rijk en Egypte en heel Noord Afrika kwamen achtereenvolgens aan de beurt.
In 711 stak een Moorse generaal met een klein leger van 7.000 man, de Straat van Gibraltar over. Snel werden Spanje en Portugal veroverd.
Daarna op naar het Noorden. Een Frankische hofmeier (heerser), Karel Martel, wist de Moorse legers in 732 ergens tussen Poitiers en Tours te verslaan en terug te drijven.

Eeuwenlang bleven Spanje en Portugal onder islamitische bezetting. Vandaar dat u tijdens Moslim demonstraties of in redevoeringen regelmatig oproepen of dreigementen ziet om Spanje te “heroveren” voor de Islam.

Inmiddels werd Turkije een machtig, islamitisch land. Van 1519-1919 heerste het Turks-Ottomaanse wereldrijk over heel het Middenoosten, Noord-Afrika en een groot deel van Oost-Europa.
In 1529 werd zelfs Wenen belegerd. Deze stad was de toegangspoort tot Parijs, Rome, tot heel West-Europa.
Deze tweede aanval op onze streken mislukte. Door een invallende strenge kou moest het leger van sultan Suleiman de Prachtlievende zich terugtrekken.
Maar de Islam geeft niet op.

In 1683 lag een Turks leger van 183.000 man voor de poorten van Wenen. De 30.000 soldaten in Wenen konden de val van de stad niet langer tegenhouden. De Paus in Rome vreesde voor de val van het Vaticaan. Daar ging het de Moslim heersers voornamelijk om. Rome, eeuwenlang het centrum van het Christendom moest vallen.

Ditmaal kwam de redding van een Poolse koning, Jan Sobieski, die met een leger van 70.000 man de Turken verjoeg.

In onze eeuw ramt de Islam weer op de poorten van Europa. Nu van binnenuit. De leider van ISIS, Bakr al-Bagdhadi, verklaarde onlangs, dat Europa het (eerste) doel van ISIS is. Hij riep radicale Moslims op om Europeanen te vermoorden. Deze aanval neemt zeer serieuze vormen aan. Het begon een paar decennia geleden. Toen werden veel Moslim gastarbeiders het decadente Westen binnengehaald.
“De buiken van de Moslim moeders zijn ons machtige wapen” zei de huidige president van Turkije, Erdogan, jaren geleden.
Verraad van de EU heeft die immigratie van Moslims sterk bevorderd.

Wat is er gebeurd?

In 1973 was de Yom Kippoer oorlog in en om Israël. Bijna werd Israël door de Egyptische en Syrische legers onder de voet gelopen. Het tij keerde en de Israëlische legermachten kwamen tot bij de poorten van Cairo en Damascus. De Arabieren gooiden hun oliewapen in de strijd en de Arabische Liga sloot een overeenkomst met de EU (toen nog EEG).

Wij, Europa, moesten stoppen met de steun aan Israël. Dan zou de toevoer van olie gewoon doorgaan. Ook eiste de Arabische Liga invloed op de politiek, de cultuur en het onderwijs in het Westen. Het tweede wapen dat de islamitische minderheid binnen de EU bekwaam tegen ons gebruikt betreft onze democratische verworvenheden.

Zo krijgen Moslims steeds meer ingang, invloed en toegang tot overheidsinstanties en andere instellingen. Zo worden sharia-regels afgedwongen.

Het derde wapen is tevens de voorlaatste fase van de oorlog van de Islam tegen het Westen. Dat wapen is geweld, terreur en dreigen met geweld.

Van terreur naar chaos

Een topman van de Moslimbroederschap, de ‘moeder’ van de meeste jihadistische terreurbendes, Mohammed Akram verklaarde dat “hun werk (van de Moslims) in Amerika is een soort grote jihad om de Westerse beschaving van binnenuit te vernietigen en dat ellendige huis met hun handen te saboteren”. We noemden de oproep van de leider van ISIS om ons te vermoorden al.
Vrees aanjagen en terreur is een oude en door de Koran aanbevolen tactiek om de ongelovigen er onder te krijgen.
Dit bedoel ik letterlijk.
Voorbeelden van de wreedheden van ISIS krijgen we regelmatig via het internet te zien. Tijdens de strijd om de Koerdische stad Kobani werden gevangen Koerden bruut onthoofd. Hetzelfde lot trof Westerse hulpverleners en journalisten, die ISIS in handen kreeg. Ook de Christenen in het Middenoosten werden hard aangepakt.

Inmiddels is het Middenoosten op de islamitische wijze al bijna van Christenen van “geschoond”. Ze zijn of vermoord of gevlucht. Maar hier zijn ze ook niet helemaal veilig.
Israël is één van de weinige landen, in het Middenoosten het enige, land waar Joden, Christenen en Moslims veilig en (tamelijk, als we naar de stenengooiende Moslim jongeren op het Tempelplein even vergeten) vreedzaam naast elkaar wonen.
De krankzinnige razernij van de Islamitische staat (IS=ISIS) slaat in een snel en gevaarlijk tempo over op Moslims in Europa. Aanvallen van (jeugd)bendes op uit het Middenoosten gevluchte Christenen en op Joodse mensen geven hen ook hier een gevoel van onveiligheid. Een Joodse collega van onze dochter vertelde haar dat zij met haar gezin naar Israël (op aliya) ging.

Want, zei ze, omdat ze zich hier niet veilig meer voelde.

IK SCHAAM ME DIEP. Een Christen meisje in Denemarken werd aangevallen door zeven Moslims.

“Jij draagt een kruisje,
daarom ben je een christelijke ... hoer.
Weet je wat wij doen met mensen zoals jij? We stenigen jullie”.

Die dingen gebeuren steeds vaker in andere Europese landen. In veel Europese steden ontstaan zogenaamde no-go wijken. Wijken waar het voor “gewone” Nederlanders niet verstandig is om daar te gaan wandelen.
Onze politici en veel van de media proberen ons te overtuigen dat we nog niet in oorlog zijn met de Islam. Wij mogen dan, volgens onze overheid, geen oorlog hebben met de (gematigde) Islam, maar zij wel met wel met ons. Want voor de Islam is elk land, waar de Islam niet heerst, een Dar al-Harb, een huis van oorlog.
Oorlog met de “kaffirs”, de ongelovigen.
Met ons dus.
Overheden ontkennen, bagatelliseren (“het valt allemaal wel mee”) en verzwijgen (waardoor de feiten niet in de media komen). Zij kletsen maar wat: “Islam is een religie van vrede”. En: “Deelnemers aan terroristenorganisaties zijn geen echte Moslims”.

Of een “gematigde Islam” wordt tegenover geradicaliseerde moslimjeugd en terreurorganisaties, zoals Hamas, IS, Boko Haram, Korashan, al-Nusra enz. gezet. Als overheden niet krachtig optreden wordt de terreur steeds machtiger en loopt uit op chaos. Burgers gaan knokploegen vormen om zichzelf, hun gezinnen en bezittingen te beschermen.
Ook hiervan maakt de Islam handig gebruik.
Ze gaan dan klagen over discriminatie en spelen de “bedreigde minderheid”. Ze krijgen altijd wel een paar Nederlandse advocaten mee. Deze houding roept uiteraard nog meer geweld op. Wordt dit het einde van Europa? In zijn profetische redes over de eindtijd spreekt Jezus over opstanden (“volk zal opstaan tegen volk”), hongersnoden, aardbevingen en pestziektes.
Het komt wel erg dichtbij.

Over de rug van Israël

Een groot deel van de strijd wordt uitgevochten over de rug van Israël. De Joden vluchten niet voor niets uit Europa. De eerste acht maanden van dit jaar zijn er 4.566 Joden uit Frankrijk gevlucht voor het toenemende, veelal islamitische antisemitisme. Ook kwamen er 3.252 Joden uit de Oekraïne.
God grijpt “zijn volk van de einden van de aarde” (Jesaja 41:8). Antisemitisme over heel Europa is erger dan vlak voor WOII. Anti-Israël demonstraties van voornamelijk Moslims en linkse sympathisanten liepen uit op antisemitische rellen.
Joodse mensen voelen zich niet veilig meer. Wat Hitler niet lukte, Europa “judenrein” maken, lijkt nu wel te lukken.
Wee Europa!

Er zijn nog meer onrustbarende tekens aan de wand.

Zweden en Engeland gaan een Palestijnse staat erkennen. Een duidelijk anti-Israël gebaar. Bovendien, ze werken mee aan het “verdelen van Gods land” en daar komt een oordeel over. De profeet Joël spreekt hierover Gods oordeel uit. God zal oordelen over hen “die Mijn land verdelen” (Joël 3:2).
De vijandschap van de naties kwam onlangs in Cairo uit onze beurzen. Nederland, minister Timmermans, zegde de terroristen Fatah en Hamas jaarlijks een bedrag van 50 miljoen euro toe. Voor de wederopbouw van Gaza werd $ 4,3 toegezegd. Of was het $ 5,4 miljard waarvan de helft voor Hamas in Gaza. De EU zegde $ 540 miljoen toe.
Wie zal dat betalen?
U en ik.
Een woordvoerder van Fatah (de politieke tak van de regering van Mahmoud Abbas) Ahmad Assaf beschuldigde Hamas van het verduisteren van $ 700 miljoen. Uiterst corrupte regiems, verklaarde vijanden van Israël (lees hun statuten). Hamas kan dat geld ook goed gebruiken voor de aanschaf en productie van nieuwe raketten en de opleiding van verse terroristen.
Daar betalen wij aan mee.

Wie betaalt is medeschuldig. Wee over Europa.

Kalifaat of Koninkrijk

De strijd gaat om de macht op aarde. Een wereldrijk. Het is “kalifaat of koninkrijk”.
“Moslims, sta op voor het kalifaat” staat er op borden die tijdens islamitische demonstraties meegedragen worden. Daar gaat het bij de Moslim terreurgroepen en bij de “gematigde Moslims” om.
Alleen de strijdmethode verschilt.
Sommige moslims geloven nog in en werken aan de “steelse jihad”. Dat betekent het gebruik maken van door bestaande wetten en democratische mogelijkheden macht tot zich te trekken en zo een stuk sharia in een land te introduceren.
Turkije ziet dat anders. Dat wil een terugkeer van het oude Turks-Ottomaanse rijk. Eerst in het Middenoosten. En dan verder de wereld in.

Diverse terreurgroepen hebben hun eigen kalifaat dat op den duur, verwacht Turkije, zich wel bij Turkije zal voegen. De EU is al een eind op weg om Eurabia te worden. Een “verbond” tussen een islamitisch kalifaat en de EU. Turkije hoort al bij de NAVO!

Vanuit een profetie van Daniël kunnen we denken aan het ijzer en de klei van de voeten van het beeld van het wereldrijk van de eindtijd dat in Daniël 2 wordt beschreven.

Hoe dan ook, de Koran en de Islamitische tradities, de Hadith, eisen en voorspellen een wereldwijde overheersing van de Islam, die met geweld bereikt zal moeten worden.
De andere kant van de strijd is het Koninkrijk van God, ook wel het Duizendjarige Vrederijk genoemd. In dat Koninkrijk is het Jezus, die vanuit Jeruzalem vrede, recht en gerechtigheid op aarde zal brengen.
De Joden wachten op de Messias. Velen van hen zeggen: “We zullen wel zien Wie het is als Hij komt”.
De profeet Jesaja zegt: “Zij zullen de oorlog niet meer leren” (Jesaja 2:4). Dan zal “de aarde vol zijn van kennis van de HERE, zoals wateren de bodem van de zee bedekken” (Jesaja 11:9).

De plaats en rol van Jezus staat als volgt beschreven in de Heilige Schrift:

“In de naam van Jezus zal alle knie zich buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zij en alle tong zal belijden: Jezus Messias is Heer tot eer van God, de Vader” (Filippenzen 2:10).

Dus Jezus Messias als Hoofd van allen en alles. De keus is eenvoudig: Of een sharia-kalifaat of Jezus als Heer met het Woord van God als wet en regel. Vandaar dat de terreurgroepen fel tegen Israël en tegen Christenen tekeer gaan.

Op naar Eurabia en andere oordelen

Nu nog even terug naar de EU. In 2007 werd de “Europese grondwet” het verdrag van Lissabon geratificeerd. In die grondwet wordt God niet genoemd. Europa nam toen afscheid van de Almachtige, de HEER van hemel en aarde.
Dan “vertrekt” God ook.

De Bijbel heeft daar een uitdrukking voor: “De HERE verbergt Zijn Aangezicht”.
Populair uitgedrukt: “Zoeken jullie het dan zelf maar uit”.

Als God Zich terugtrekt, krijgen de machten van het kwade vrij spel. Dat zien we dan ook gebeuren.
Wee over Europa!
Nu komen de vijandschap vanuit Brussel tegen Israël en de vlucht van de Joden door het toenemende antisemitisme daar nog bij.

Een Bijbelse, dus een vaste en zekere wetmatigheid, is hier van toepassing: “Gezegend die u zegenen; en die u vervloeken, vervloekt!” (Genesis 12:3 en Numeri 24:9). Die “u” is Israël en de vloek komt over ons.

Weer klinkt het ”wee jullie” over Europa.
De invloed van de Islam binnen de EU wordt snel sterker. We noemden het al: Het is niet onmogelijk dat het tot een soort samengaan tussen de Arabische Liga en de EU komt.

Dan hebben we Eurabia.

De Islam zal hierbij een sterke invloed op ons krijgen. Want een andere religie dan de Islam is er dan niet of nauwelijks meer in Europa. Wij krijgen dan de dhimmi status. Een dhimmi is iemand, een niet–Moslim, die het oppergezag en superioriteit van de Islam erkent en een daarvoor extra belasting betaalt. Het is niet onmogelijk dat we op dan ons belastingformulier over 2015 een heffing zullen aantreffen voor een dhimmi belasting.
Ook andere waarschuwende oordelen komen angstaanjagend binnen ons gezichtsveld.
Denk aan de recessie, die nog lang niet voorbij is. En aan de genoemde chaos die uit kan breken. Aan een vreselijke epidemie, zoals ebola.

De weg terug?

Bij onze God staat de deur van genade altijd nog op een kier.

De stad Nineveh uit de oudheid (het huidige Mosul) kreeg 40 dagen om zich te bekeren. Ze kwamen massaal tot berouw en bekering en de stad werd gered.

De stad Gibeon in het heidense Kanaän in de tijd van jozua stond op het punt veroverd en vernietigd te worden. Ze sloten een bijna onmogelijk verbond met Israël en werden gered.

Voor ons?

Bidt God dat we een regering krijgen die achter Israël staat en verder niet meegaat met de anti-Israël politiek van het “Beest in Brussel”. Kerken moeten samen, gemeenschappelijk en één van geest biddend tot God komen en schuld belijden. Als er een opwekking van door Gods Geest komt is er hoop uit uitstel van het oordeel en redding.