AFSCHEID van NEDERLAND

Dinsdag, 14 December 2010 16:36
Frits Bolkestijn maakt zich grote zorgen. Klik voor ware grootte
Frits Bolkestijn maakt zich grote zorgen.

De Bolkestein stelling

Geert Wilders is het niet eens met Frits Bolkestein. Niet de orthodoxe Joden moeten emigreren, maar die antisemitische Marokkaanse (en andere) Moslim jongeren moeten het land worden uitgezet vindt Wilders.

Probeer het maar eens! Heel links Nederland, komt samen met de Moslims in ons land in opstand.

Femke Halsema is het niet met Frits Bolkestein eens. Het probleem moet worden aangepakt, vindt zij. Maar die grove aanvallen tegen Joden zijn al jaren aan de gang. Het antisemitisme neemt onrustbarend toe. Nauwelijks of geen maatregelen gezien!

Rabbijn Evers is het niet eens met Frits Bolkestein. Ondanks voortdurende grove beledigingen en dreigend fysiek geweld, ondanks het feit dat hij niet veilig met de tram kan, wil Evers, waarschijnlijk met ‘de moed der wanhoop’, blijven.

Schokkend en een afschuwelijke smaad voor ons land is wat hij bijna dagelijks over zich heenkrijgt. Wel heeft zijn zoon, Benzion Evers (22) besloten samen met zijn echtgenote binnenkort naar Israël te vertrekken. “Een verlossing voor mij en mijn vrouw” zegt hij.

Hoe dan ook, Frits Bolkestein heeft de moed gehad om een zeer ernstige situatie scherp en duidelijk onder brede publieke aandacht te brengen. Dat is van groot belang want de toekomst van ons land staat op het spel.

Kort overzicht

Voordat we het grote gevaar dat ons land schetsen eerst een kort overzicht.

Naar schatting zijn er 50.000 Joodse mensen in Nederland, waarvan 30.000 op permanente basis. De overige 20.000 zijn hier voor zaken, studie, vakantie of familiebezoek. In het algemeen storen Nederlanders en Medelanders zich niet aan het feit dat er Joden in ons land zijn. Ook niet aan Joodse mensen die zich vanwege hun geloof specifiek kleden zoals orthodoxe Joden. Ze waren en zijn hartelijk welkom.

Vanaf 1970 kent Nederland een instroom van mensen met een islamitische achtergrond. Dat is het begin van een probleem. In de Islam wordt (niet door allen) opgeroepen om Joden te vermoorden. Daarmee verdient een Moslim een gegarandeerde en rechtstreekse plaats in de hemel van Allah. Ook Christenen vormen een potentieel doelwit voor de radicale Islam.

Die extremistische Islam wint steeds meer veld gaat zich zich steeds brutaler roeren. Tegelijk neemt het antisemitisme toe. Bovendien kijkt een groot deel van Nederland een beetje geschrokken ‘de andere kant op’. En onze autoriteiten hebben de neiging om het moslimgeweld te negeren of met een fluwelen handschoen aan te pakken. Dus is het inderdaad terwille van hun lijfsbehoud aan te raden voor orthodoxe Joden en daarna voor andere Joden op aliya te gaan.

Vervolgens zijn Christenen aan de beurt.

Want het is: “Eerst zaterdag en dan zondag”. Of om met de apostel Paulus te spreken: “Eerst de Jood, maar ook de Griek”.

Een schande voor ons land, maar het is helaas niet anders. De huidige situatie lijkt op de periode in Duitsland van 1933 (toen Hitler aan de macht kwam) tot 1938 (het begin van de Holocaust, Kristalnacht) toen ongeveer 150.000 van de 600.000 Duitse Joden net op tijd naar Engeland, de VS en Israël konden ontkomen. Veel Franse Joden hebben allang hun koffers gepakt en een flink aantal van hen zijn al naar Israël vertrokken.

Jammer voor ons land, want Joden in een land brengen, mits goed behandeld, een zegen.

Vertrekken zij, dan nemen zij die zegen weer mee.

Afscheid van Nederland

U kent het spreekwoord over het “zinkende schip”.

Als Joodse mensen het lekke schip Nederland gaan verlaten, staan we op het punt te zinken.

Als het voor Joden moeilijk is en onmogelijk wordt in ons land te leven, dan wordt Nederland binnen afzienbare tijd voor allen onleefbaar.

De sharia-Islam komt dan als een tsunami over ons heen. Of andere rampen.

De beschermende Hand van de God van Abraham, Izak en Jakob wordt dan teruggetrokken. Er is dan geen goddelijke Wachter op onze dijken. Onze kinderen zijn niet meer veilig op onze straten. En nog veel meer. De waarschuwende oordelen van de Almachtige jagen al over de wereld en naderen de grenzen van ons land.

Het is een groot wonder dat wij, in Nederland, al jarenlang gespaard zijn gebleven voor grote rampen. Terwijl “de (waarschuwende) oordelen van God over de hele wereld gaan” (zie Psalm 105:7).

Als wij toelaten dat de Joden, dat Gods volk, niet meer veilig is in ons land, ondergraven we tegelijkertijd onze eigen veiligheid en vooral die van onze kinderen.

Door de eeuwen heen zijn de Joden van het ene volk naar het andere verjaagd. Moslims zijn bezig, met steun van de VN, de EU en van de VS de Joden uit hun door God gegeven land te verjagen. Wij, onze regering, de kerken, wij allemaal, verzetten ons niet of nauwelijks dat Joden uit ons land verjaagd worden door Moslim extremisten, door felle antisemieten. God kondigt een oordeel aan “ter oorzaken van Mijn volk en van Mijn erfdeel Israël dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij Mijn land verdeelden” - Joël 3:2.

Daar is de wereld mee bezig: Israël, Gods land, te verdelen. Daar zijn wij mee bezig, de Joden te verstrooien. Dan is het niet alleen voor Benzion, de zoon van rabbijn Evers, maar voor ons allemaal: “Afscheid van Nederland”.

Dat doet zeer, dat is heel pijnlijk. We vragen dringend om uw voorbede op dit kritieke moment in de geschiedenis van ons land. Want er komt een afrekening van de Almachtige over “alle volken waaronder IK (God) jullie (het Joodse volk) verstrooid heb” (Jeremia 30:11 en Jeremia 46:27,28).