Rituele Komedie of Tragedie

Dinsdag, 21 Juni 2011 09:41
Een kosher McDonalds in Israel Klik voor ware grootte
Een kosher McDonalds in Israel

Als de achtergrond van al de commotie over het religieus onbedwelmd ritueel slachten niet zo serieus was, zou ik zwijgen of af en toe hartelijk lachen om sommige reacties.
In “Dagblad De Pers” krijgt een potentieel ‘slacht’offer zelf het woord.
Waarom ook niet.
Deskundigen, rechtsgeleerden en zelfs onze volksvertegenwoordigers spreken ook namens mevrouw Koe.

Deze dame wijst in “De Pers” van vrijdag 17 juni op tegenstrijdige rapporten en verklaringen van deskundigen over wie of wat de ‘slacht’offers het minste leed berokkent in hun laatste ogenblikken.
De aandacht voor “onze laatste minuten en seconden” vindt mevrouw Koe wat “ongegrond”.
Ze zet die laatste minuten of seconden af tegen het feit dat “het ons nogal eens schort aan een leuk leven” bijvoorbeeld in de wei, gezellig met vriendinnen. “Terwijl ik 20 jaar kan worden zegt hij (haar baas) mij nu, op mijn zesde jaar, dat ik oud ben en vertelt me dat ik binnenkort ‘op reis’ ga”.

Lees de column "Laat een jood me slachten" van mevrouw Koe in de Pers - let op pdf.

Dr. Gerstenfeld schreef de 13e juni een sterke ‘open brief’ aan de 2e Kamer.
Hij wijst op verschillen tussen kosher en hallal slachten. Hij wijst ook op zwakke en onwetenschappelijke punten in het bewijsmateriaal dat mevrouw Thieme naar voren heeft gebracht. Ook brengt hij onder de aandacht dat de Rabbinical Assembly (RA) in de VS verklaard heeft dat de Partij voor de Dieren ‘valselijk beweerd heeft dat de RA van mening is dat het geoorloofd is om kosher te slachten na voorafgaande bedweling’.
De RA eist dat de Partij voor de Dieren deze bewering intrekt.

Dan komen we bij de beroemde professor Smalhout. Zijn wekelijkse, vaak haarscherpe en interessante column in de Telegraaf wijdde hij laatste zaterdag aan deze zaak. Hij vindt dat de protesten van de Joodse gemeenschap “ditmaal te ver gaan”. Hij wijst er terecht op dat het Mozes was, die in de Tora de basis heeft gelegd voor onze hoogontwikkelde menselijke samenleving. In de Tenach staan ook de eerste voorschriften die betrekking hebben op de bescherming van dieren.
In het slot van zijn column zet professor Smalhout zich op de stoel van de rabbijnen. Hij weigert in te zien dat onze spirtualiteit af zou hangen van het feit of ons ‘lapje vlees’ wel dan niet op historische wijze verkregen is. Het Joodse kosher slachten ziet hij ook “als een wijze die niet in de Tora vermeld staat”. Hoort u het, Rabbinale Raden en Sanhedrin in Israël. Opperrabbijn Smalhout heeft gesproken.

Toch moeten we ons serieus afvragen waarom de Joodse Gemeenschap zo geschokt is door dit wetsvoorstel van mevrouw Thieme. Waarom haalden ze zelfs opperrabbijn Jonathan Sacks uit Engeland en een aantal Joodse leiders naar de hoorzitting van de 2e Kamer op donderdag de 16e juni? Wat zijn dan de ernstige consequenties die zij zien als dit wetsvoorstel aanstaande woensdag de 22e juni aanvaard wordt? Zelfs vijf grote Amerikaans-Joodse organisaties hebben hun waarschuwende stem laten horen.

We noemen een paar punten:

Ten slotte wat persoonlijke opmerkingen.

  1. Ik zou mevrouw Thieme iets meer serieus gaan nemen als ze ook een wetsontwerp had ingediend ter “Bescherming van het Ongeboren Kind”. Dat zou heel wat kostbare mensenlevens redden.
  2. Heel erg vind ik dat Joodse medeburgers, die eeuwenlang vrijheid hadden om in ons land hun geloof te belijden en bijgedragen hebben aan bijbelvertalingen zich niet meer happy voelen in Nederland. Positief en krachtig hebben ze bijgedragen aan onze vooruitgang, cultuur en zelfs sport.
    Het gebaar van mevrouw Thieme betekent, waarschijnlijk onbedoeld: Weg met onze Joden.
    Dat doet pijn, veel pijn.
  3. Joden weg betekent ook veel zegen weg. Immers in Nederlandse synagogen wordt ook voor ons land gebeden.
    Dat is een namelijk een opdracht: “Zoekt de vrede voor de stad waarheen IK u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot de HERE, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn” (Jeremia 29:7).

Dus naast alle komische commentaar over deze schijnbaar onbenullige zaak die gewoon met een simpele afwijzing in de 2e Kamer had moeten worden afgedaan dreigt er een tragedie voor ons land. Niet in de eerste plaats voor onze Joodse vrienden. Zij zullen zo nodig een hartelijk thuis vinden in het land dat de Eeuwige eeuwen geleden aan hen heeft beloofd. Maar wel voor ons. We jagen zegen en vrede het land uit. Moge God het verhoeden.

JvB