Verkiezingen

Donderdag, 06 September 2012 18:20
Stem op een partij die duidelijk en eerlijk achter Israël staat. Klik voor ware grootte
Stem op een partij die duidelijk en eerlijk achter Israël staat.

Nog een paar dagen... verkiezingen! Op wie moet ik stemmen?”

De meeste mensen aan wie ik die vraag stelde zeiden schouderophalend: “Weet ik niet”. Logisch dat men het niet weet. Vooral na de weinig verheffende debatten van de lijsttrekkers. Maar, die debatten hadden wel een hoge amusementswaarde.

Ik heb maar één suggestie: Stem op een partij die duidelijk en eerlijk achter Israël staat.
Want het Godswoord zegt: “Wie u (Israël) vervloekt zij vervloekt en wie u zegent zijgezegend”.

Deze geestelijke wetmatigheid is vanaf Abraham (Genesis 12:3), Izak, Jakob (Genesis 27:29 en Mozes (Numeri 24:9) tot op vandaag van kracht.
Want God verandert niet en Zijn Woord verandert niet.
Daarom bestaat Israël nog steeds.
Daarom keert de stam Manasse na 27 eeuwen in ballingschap te hebben rondgezworven, weer terug.
De profeet zei het al:
“Voorwaar, IK, de HERE, ben niet veranderd en jullie, kinderen van Jakob (waar Manasse bij hoort) bent niet verteerd” (Maleachi 3:6).

Zelfs niet na 27 eeuwen ballingschap en vervolgingen.
De apostel Paulus zegt het zo: “De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk” (Romeinen 11:29). Het land Israël hoortbij die genadegaven. Gods plan met Israël hoort bij die roeping.

Geruchten

Het gevaarlijke woordenspel dat aan elke oorlog vooraf gaat, is al maanden aan de gang. Iran houdtniet op de vreselijkste bedreigingen en beledigingen naar Israël en het Joodse volk te schreeuwen.Hitler zou er nog wat van kunnen leren. Het enige dat Israël leert is de atoomdreiging van Iran zeer serieus te nemen en op z’n hoede te zijn. Ook de regering van Obama doet mee aan het spelen metwoorden en aan bedekte bedreigingen.
Generaal Ganz, de opperbevelhebber van het Israëlischeleger (IDF) reageerde onlangs: “We zijn op alles, op alle plaatsen en onder alle omstandigheden voorbereid”. Geruchten over het moment dat Israël de atoomfabrieken van Iran zal aanvallen zijnelke week weer nieuw. Niemand weet echter wanneer! Behalve misschien Netanjahu en Barak.
En uiteraard de HERE, de God van Israël.

Vast staat dat er binnenkort weer opzienbarende zaken gaan gebeuren. Immers God is een werk begonnen met Israël en maakt Zijn werk ook af. Want de verlossing hangt ermee samen.

In Psalm 80 bidt Israël drie keer: “HERE, God der heerscharen, herstelons, doe uw Aanschijn over ons lichten en verlos ons”. Dit herstelproces is al ongeveer een eeuw aande gang en gaat door. Efraïm komt straks terug. Een heilige climax zal komen als God zijn aanschij nover Israël laat lichten. God licht gaat dan over hen op: “Sta op, wordt verlicht, want uw licht komten de heerlijkheid van de HERE gaat over u op”.
Maar dan zal “duisternis de aarde bedekken” (Jesaja 60:1,2). Licht en duisternis, twee richtingen, waarop men gaan kan. Aan de ene kant gaatGod “gewoon” door met zijn herstelplan. Aan de andere kant neemt de tegenstand toe. Moge de HERE God ons een regering geven die acht Israël staat in de lijn van Gods werk hier op aarde.

De Verenigde Staten

De partijconventies van de Republikeinen (Romney) en de Democraten (Obama) zijn achter derug. Veel ophef was er over het feit dat in het partijprogamma van de Democraten de zin, waarinJeruzalem als hoofdstad van Israël en de enige verwijzing naar God was weggelaten. Niemand kon of wilde zeggen waarom en door wie. Wel maakte Romney daar gretig gebruik van en was erveel protest tijdens de Conventie in Charlotte. Daar zijn die zinnen over Jeruzalem en God weertoegevoegd, waarschijnlijk door interventie van Obama. De keus voor de kiezer in de VS is moeilijk.Obama heeft zich de afgelopen vier jaar niet echt als vriend van Israël ontpopt. Wel was zijn steun aan de Moslimbroederschap overduidelijk tijdens de “Arabische lente” in veel landen rond Israël. Romney is een Mormoon en veel Christenen zullen het niet makkelijk vinden op hem te stemmen. Men vreest dat velen niet zullen stemmen. Het blijft allemaal erg kritiek in de wereld.

Maar let op: God gaat door met zijn plan.