HOOP?!

Dinsdag, 30 April 2013 18:35
'Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk dat ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven', zei de nieuwe Koning met twee opgestoken vingers. 'Zo waarlijk helpe Mij God almachtig', besloot de Koning de eed. Klik voor ware grootte
'Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk dat ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven', zei de nieuwe Koning met twee opgestoken vingers. 'Zo waarlijk helpe Mij God almachtig', besloot de Koning de eed.

We hebben weer, na 124 jaar, een koning!

Van harte gefeliciteerd, koning Willem Alexander. We wensen wijsheid en zegen van de Almachtige toe. Vol spanning hebben we naar deze dag uitgekeken. Wat viel ons op en wat zagen we als straaltjes van hoop?

  1. Niet alleen het eerste maar ook het zesde couplet van ons volkslied dat 15 coupletten telt, werd van harte gezongen. De eerste regels luiden: “Mijn schild ende betrouwen Zijn gij, o God, mijn Heer… Het is en klonk ook als een gebed. En de Bijbel zegt: “Wie op de HERE vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt maar voor altijd blijft” (Psalm 125:1). Dit begin van onze koning brengt een straal van hoop over ons volk
  2. De eedsformule, “Zo waarlijk helde mij de HERE God Almachtig” wijst ook naar gebeden in de Psalmen. Op dit gebed antwoordt Psalm 54:6 : “Zie God is mij een helper, de Here is het die mij schraagt”. Een betere en sterkere Helper vind je niet in het hele heelal. Ook dit geeft hoop.
  3. Een derde zaak die mij in positieve zin opviel was het ontbreken van elke verwijzing naar Europa of naar de EU. Ons land en onze koning werden duidelijk neergezet als Nederlanders middenin van de wereld, waarin we tot zegen kunnen zijn. Niks Brussel en niks EU.
  4. Een vierde punt betreft Israël. We hopen en bidden dat onze koning eenzelfde beleid, voor zover het mogelijk voor hem is een beleid te voeren, zal voeren als een van zijn beroemde voorouders, Willem III (1650-1702). Deze “Oranje” werd in 1672 stadhouder. Op 5 november 1988 viel hij op verzoek van leiders Engeland binnen en werd in 1689 king William III van Engeland. Hij was zeer pro-Joodse en zette als zodanig de pro-Joodse politiek van Olivier Cromwell voort. Zeer tot zegen van Engeland. Moge onze koning in deze tijd nu de hele wereld Israël op de nek zit, een troost en bemoediging voor Israël zijn. Wat een zegen van de HERE zal dat voor ons volk betekenen.

Een hoopvol begin dus. Deze straaltjes van hoop kunnen een stralend licht worden voor ons volk. Mede door ons voorbede en steun.