OORLOGEN - Vijf waarschuwingen

Zaterdag, 17 Januari 2015 13:01
Essalam moskee in Rotterdam Klik voor ware grootte
Essalam moskee in Rotterdam

Interessante tijden

Als Chinezen elkaar verwensen zeggen ze soms: “Ik wens u interessante tijden toe”. We leven echt wel in interessante tijden. Inderdaad angstig interessant. Wel vijf actuele, dreigende oorlogen of andersoortige rampen dreigen over ons in het Westen te komen.

En de kerk, die geestelijk over een land hoort te waken, de kerk, zij slaapt rustig door. Als in een droom babbelend over allerlei kleinigheden. Onze overheden hebben zich allang overgegeven aan de stille Islam, die net zo hard als de gewelddadige jihad streeft naar een wereldwijd kalifaat. Er komt een tijd dat uw kleinkinderen met een hoofddoekje naar school gaan en dat Christelijke symbolen, zoals een kruisje in het openbaar verboden worden.

Maar eerst zal van minaretten in dorpen en steden de azam, de islamitische oproep tot gebed over Nederland klinken. De naam van de godheid van de Islam zal dan over ons land worden uitgeroepen. Allah is groter (dan de God van Israël, dan de Schepper van hemel en aarde en dan zijn Zoon, Jezus Messias).

Zo wordt ons land dan geestelijk geclaimd voor de Islam. De regering zal dan de rest van de overgave regelen. In Frankrijk gaat het al met een sneltreinvaart die kant op.

Voorpostengevechten

Misschien is er hier en daar een moedige politieke leider die pittig tegengas geeft. Bijvoorbeeld Stephen Harper, de Minister President van Canada, die onlangs opmerkte: “De internationale jihad-beweging heeft (ons) de oorlog verklaard”. Oorlog aan iedereen die niet denkt zoals zij en aan landen die waarde hechten aan vrijheid, openheid en tolerantie. Maar zijn opmerking dat we dit “in overeenstemming met onze bondgenoten moeten doen” snijdt nog geen takje hout van een berk af. Immers die bondgenoten hebben zich al overgegeven aan wat onze politieke leiders noemen de “echte, gematigde Islam”. Zij roepen in koor: “Die terroristen hebben niets te maken met de echte Islam”. De Duitse kanselier Merkel zingt mee. Zij verzet zich fel tegen PEGIDA (Patriottische Europeanen Tegen de Islamisering van het Westen) die met grote aantallen rustig en zonder veel geschreeuw regelmatig demonstreren tegen de islamisering van Duitsland.

En dan de Franse premier Hollande die roept dat de terroristen die onder het schreeuwen van “Allahu Ackbar”, de mensen van Charly Hebdo in koelen bloede vermoordden niets te maken hebben met de echte Moslim religie. Wat een geruststelling dat we dergelijke Islamkenners als leiders hebben. In Frankrijk wordt racisme voornamelijk gezien als islamofobie, waaronder in de praktijk iedere negatieve uitspraak over de Islam, de Koran en/of moslims strafbaar is. Monddood wordt elke kritiek. Als er iets gezegd wordt dat Moslims niet bevalt rennen ze naar de rechter en roepen: “Racisme”. Publieke kritiekmop de Islam is immers strafbaar en ook nog gevaarlijk.

Onze leiders en veel media passen wel op dat ze iets zeggen dat Moslims niet bevalt. Ze roepen luid en hartelijk over “vrije meningsuiting”. Daar demonstreren ze heldhaftig voor. Maar Wilders wordt monddood gemaakt, ook door de pers. In de Tweede Kamer wordt hij door spierballen-Samson bijna uitgemaakt voor terrorist. Schandelijk. Het verbaast mij dat niemand een interruptie plaatste door te zeggen dat zoiets echt niet kan. Pechtold probeerde met een vals grafiekje de Islam ter wille te zijn. Hij werd snel ontmaskerd en zo voor schut gezet. Maar zo wordt wel de weg gebaand voor een verder gaande islamisering van ons land. We zitten middenin voorpostengevechten die we aan het verliezen zijn.

Vijf gevaren

Gevaar 1. WO III

In mijn vorige artikel “Gog, wie, wat, waar en wanneer?” heb ik gewezen op het gevaar dat de Koude Oorlog II snel kan uitbarsten in WO III. Het rumoer rond de terroristische moordaanslag op Charlie Hebdo heeft de aandacht even afgeleid van de Koude Oorlog die de EU en Rusland voeren. De EU is bezig een legertje tegen Rusland op te zetten. De Russische beer blijft grommen. Wat gaat de regering van de Oekraïne in Kiev doen? De Krim ver- of heroveren op Rusland? Als dat gebeurt hebben we wel 1000 verpleegsters als Florence Nightingale nodig om de gewonden van deze Krimoorlgte verzorgen. De situatie is buitengewoon gespannen.

Wat is President Obama van plan? Hij zal de geschiedenis van de VS toch niet willen ingaan als een president van alleen maar mislukkingen? Hij blijft Israël prikkelen en ergeren. Nu door een aantal Palestijnen uit Jeruzalem op te leiden als bewaker van de Amerikaanse Ambassade in Tel Aviv. Tegen eerder gemaakte afspraken met Israël in. Zie verder mijn artikel dat kort na 31.12.2014 op deze site werd geplaatst.

Gevaar 2. Verstandige ratten.

Het gezegde “de ratten verlaten het zinkende schip” zal je zeker bekend zijn. Verstandige beesten! Nu is het ver, heel er van mij om Joden te vergelijken met ratten. Maar het juiste gevoel voor gevaar hebben ze wel. Sinds 2013 zijn er al zo’n 100.000 Joden uit Frankrijk vertrokken. Uit angst voor het toenemende antisemitisme en het Moslim terrorisme. Niet allemaal naar Israël. Ook gingen veel Franse Joden naar de VS en naar andere Europese landen. Van de Engelse Joden is 45% van plan te emigreren. Het zinkende schip Europa wordt verlaten door de Joden. Joden, die eeuwenlang een positieve en zegenrijke inbreng hadden in onze cultuur. Joden weg, zegen weg. Synagogen dicht, moskeeën open en kerken lopen steeds verder leeg. Het goddeloze Nineveh uit de Bijbel kreeg via de boodschap van de profeet Jona nog 40 dagen uitstel. Zij pakten hun door God gegeven kans en werden gered. Het Nineveh (Mosul in Irak) is door ISIS onder de voet gelopen en een sharia stad geworden. Wat gaat er met het Nineveh-EU gebeuren? Er is nog kans om gered te worden van komende catastrofen.

Gevaar 3. Oorlog met de radicale Islam

Een Amerikaanse inlichtingendienst Stratfor waarschuwt dat de bedoeling van de jihadistische aanvallen en dreigingen tot doel hebben Europa te destabiliseren, uit het evenwicht te brengen. Stratfor suggereert het volgende scenario: Jonge Moslims wordt steeds meer geradicaliseerd. Hier en daar aanslagen voeren de spanningen tussen de autochtone bevolkingen en moslims steeds meer op. Denk aan PEGIDA in Duitsland, het Front National in Frankrijk en de PVV in ons land. De provocaties uit (geradicaliseerde) Moslimhoeken nemen toe. Denk aan de banlieus (arme buitenwijken in Frankrijk) en de no-go moslimwijken in ons land. Tussenkomst van politie en leger zullen meer Moslim jongeren aantrekken. Ook het feit dat het Westen geestelijk een hol vat is werkt mee aan de islamisering van ons land. Kerken hebben nauwelijks enige invloed en nog minder wervingkracht. Dat leidt tot nog meer de toenemende invloed van de Islam op het maatschappelijk leven in deze landen. Dan komen er steeds meer explosies. Uiteindelijk tot WO III tussen het Westen en de Islam. Lieve mensen, ik schrijf dit met intens verdriet in mijn hart. Het is voor ons land en vooral voor de kerken: OPWEKKING of OORDEEL. Rest op dit moment alleen intens gebed.

Israël

Israël heeft al sinds 1948, toen de staat Israël opgericht werd, te maken met een strijd tegen Islamitische krachten en Moslimlanden. Door oorlog, door terrorisme en internationale organisaties roepen ze: “Weg met Israël”.

In Israël leven ongeveer 1,5 miljoen Moslims. Meest Arabieren. Al ruim 65 jaar gaat dat betrekkelijk goed. De Israëlische Moslims en Christen Arabieren genieten van de gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs, uitkeringen, vrijheid en ze mogen stemmen en hebben toegang tot rechtbanken en diverse hoge functies in het maatschappelijke leven. Er zijn wel wat voorwaarden en beperkingen voor Moslims: Moslims mogen zich niet bewapenen, mogen zich niet haatdragend uiten, moeten zich onderwerpen aan het recht van de staat Israël en moeten onderwijs van de Israëlische staat volgen. Wel hebben ze stemrecht en hun eigen politieke partijen en vertegenwoordigers in de Knesset.

Op 17 maart zijn er verkiezingen in Israël. Als centrum-links wint komt de beruchts Tweestatenoplossing weer aan de orde. Een Palestijnse staat in Gods land, in Judea en Samaria. Dat is een zeker recept voor oorlog. Nafatli Bennet, van de partij Joods Tehuis, wil een deel van Judea en Samaria (Westbank) annexeren. Moshe Feiglin en zijn medestanders willen heel Judea en Samaria annexeren. Als dit gebeurt zullen terroristische Israëlhaters onder de “Palestijnen” het gebied moeten verlaten en anderen zullen zoals hun broeders-Arabieren in de staat Israël dezelfde rechten en plichten gaan genieten.

Gevaar 4. Israël en haar vijanden

Oorlog om en met Israël in het Middenoosten. Iran zal inmiddels wel klaar zijn met een paar bommen voor de Islam. Zij zullen niet aarzelen die op Israël af te vuren. Israël zal dat voor willen zijn en de atoominstallaties in Iran preventief aanvallen. Een situatie die waarschijnlijk zal escaleren. Zelfs tot binnen de grenzen van de EU. Ook Turkije wordt een belangrijker speler in het Middenoosten en tegen Israël. Men verwacht dat Turkije binnen afzienbare tijd tegen Jeruzalem zal optrekken om, zoals men zal zeggen, de stad tegen het Zionisme voor de Islam te bewaren. Zo zal Turkije zijn leidende positie binnen de Islamitische wereld versterken.

Dan zijn er Hezbollah en Hamas, die liever vandaag dan morgen beginnen met hun rijke voorraad dodelijke vernietigingswapens op Israëlische burgerdoeleinden af te vuren. Graag zullen zij hun vrouwen en kinderen inzetten als levende schilden. Foto’s van jammerende vrouwen en vaders die hun bloedende kinderen naar een ambulance dragen zullen het Europese antisemitisme doen oplaaien. Maar Israël moet zich verdedigen en de vijandelijke installaties en voorraad raketten vernietigen. Zal de EU ingrijpen? Dit zal een heftige reactie van de HEERE, de God van Israël veroorzaken. Immers, de oorlog is een geestelijke strijd. Een strijd om het komende Koninkrijk van God. Daarom keren Joden terug naar het Beloofde Land. Zo staat het in het Woord. Daarom is die strijd om Jeruzalem. Vanuit de Heilige Stad zal de Messias en niet de Islamitische Mahdi, over de wereld heersen en (eindelijk!) vrede en gerechtigheid brengen. Voorbereidingen van Zijn komst zijn in volle gang. Dat leest u in het profetische Woord van de Heilige Schriften. God zegt van tevoren wat Hij gaat doen en doet ook precies wat Hij heeft gezegd. De tegenstand tegen het werk van de God van Israël is voor de HEERE een casus belli.

Gevaar 5. De Economie

Het verhaal wordt te lang om nog diep in te gaan op de door economen voorspelde diepe recessie die over de westelijke wereld gaat komen. Bezuinigingen, diefstal van onze spaartegoeden, problemen in de zorg, de EU die nog dieper in onze beurzen zal graven zullen voor grote onrust en opstanden en rellen zorgen in onze steden.

Te somber?

Niet somber maar helaas realistisch. Maar nog niet te laat. Prayer changes things, is een Engels gezegde. Ook een flinke, positieve steun aan Israël is van groot belang. Temeer nu de steun van evangelische Christenen door de invloed van de vervangingsleer een beetje afbrokkelt. Vooral in de VS. Maar het is altijd een gideonsbende die het gevaar en de vijand overwint. Met Gods hulp. Shalom.