BERICHTJES 3. (Eind november 2017)

Vrijdag, 01 December 2017 23:10

Het is niet makkelijk om over Israël en het Midden-Oosten te schrijven. De situatie is net zo veranderlijk als het weer in ons land. De grootste vijand van Israël was Saoedi-Arabië. Nu lijkt deze leider van de soennitische Moslims en waker over de belangrijkste Moslim heiligdommen in Mekka en Medina wel een moslimzionist. Hoelang nog? Wat komt eerst? Een aanval van Iran op Saoedi-

Arabië of gaat Israël het opdringende Iran in Syrië met precieze bombardementen tegenhouden? Pakt Israël meteen de atoominstallaties en raketfabrieken in Iran aan? Grijpt Rusland dan in? Zal Trump proberen zijn “to make America great again” door de hoofdrol in het Midden-Oosten terug te winnen? Voordat we weer eens naar Israël en het Midden-Oosten gaan even iets over ons “democratische Westen”.

Democratie

De OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) onderzoekt regelmatig het welzijnsbevinden en de meningen van het publiek in meer dan 30 landen. In de meeste landen, die zich democratisch noemen heeft ‘het volk’ de idee dat “de politiek” niet naar hen luistert. Behalve vlak voor verkiezingen. De kloven tussen arm en rijk, politiek en ambtenarij plus burgers, tussen links en rechts (wat die termen ook mogen betekenen) en tussen oud en jong worden groter. Wat ‘het volk’ wil, interesseert de overheid niet of nauwelijks. Zelfs een niet-bindend referendum willen onze politieke leiders niet. 
Onze eigen overheid beloofde voor de verkiezingen een flinke lastenverlichting. Die toezegging is voor het bedrijfsleven en hun aandeelhouders wel nagekomen. Maar voor ons wordt het lage tarief van de BTW van 6% naar 9% verhoogd. Dus juist de prijzen van basisbehoeften van de burger. Water, gas, voeding en elektriciteit worden duurder. De verhoging van de zgn. ‘eigen bijdrage’ bij de zorg is op het nippetje tegengehouden. Maar door duurdere geneesmiddelen en andere verhogingen wordt de zorg toch duurder volgend jaar. “Geen zorg” reageerde een buur. “Zolang we nog genoeg over hebben om met vakantie naar Egypte te gaan hoeven we niet te mopperen”. Zo denkt men! Maar er is meer:
De EU eist dat we meer migranten zullen opnemen. Nog 1750 extra migranten hoorden we eind november. Tegen de wil van een deel van Duitsers, Fransen, Nederlanders etc. komen ze toch. De overdracht van allerlei bevoegdheden naar Brussel zal, tot grote ergernis van een grootdeel van de bevolking toenemen. We zullen steeds vaker horen: “Dat kan niet vanwege de regelgeving uit Brussel”. De Imams kijken glimlachend toe en wachten nog een paar jaar tot ze de failliete boel van de EU kunnen overnemen. De EU, het “Beest in Brussel” wordt dan Eurabië. Oplettende Bijbelstudenten zullen dan (tot hun schrik) opmerken dat Eurabië veel meer lijkt op het “Herstelde Romeinse Rijk” dan de huidige EU. We zullen het wel merken. Israël as voorbeeld: “Eerst de Jood, maar ook de Griek” zei de apostel Paulus meer dan 19 eeuwen al. Wat Israël overkomt, zal ook over ons komen. 
Het lijkt erop alsof Israël het enige democratische land ter wereld gaat worden.

Onwaarschijnlijke vriendschap

Zeer opvallend is de toenadering van de soennitische Arabieren, Koeweit en Saoedi-Arabië, tot Israël. Geen kwaad woord meer over de staat Israël. Een vredesverdrag, erkenning, geld, normalisatie van de betrekkingen niets is teveel om de steun van Israël te verwerven. Terwijl vanaf de stichting van de staat Israël die landen de meest felle vijanden van de Joodse staat waren. Wat is er aan de hand? Hebben vrome Moslims enkele positieve verzen over Israël in de Koran gevonden? Die zijn er zeker. Lees bijvoorbeeld Sura 7:137: “Wij (Allah) gaven aan het volk (Israël) het oosten en het westen van de aarde (de west- en de oostbank van de Jordaan) dat Wij gezegend hadden….en wij verdelgden wat Fir’arun (Farao) en zijn volk hadden gedaan”. Dit is m.i. een onwaarschijnlijke verklaring. Waarschijnlijk geldt het bekende gezegde: “Mijn vijand is ook uw vijand. Dus u bent mijn vriend”. De vraag hierbij is hoe lang dit gezegde stand houdt. Het is een feit dat de soennitische Arabieren momenteel bang zijn voor de Shi’itische Perzen in Iran en Irak. Sinds de dood van Mohammed zijn ze gezworen vijanden en zijn er vreselijke oorlogen tussen die twee groepen geweest. Oorlog nog dit jaar of volgend voorjaar? Deskundige waarnemers zijn ervan overtuigd dat er oorlog komt. Ook Israëlische militaire deskundigen verwachten oorlog. Premier Netanyahu heeft Trump en Putin gewaarschuwd en waarschijnlijk gemeld wat Israël kan en gaat doen als Iran zijn militaire aanwezigheid in Syrië te dichtbij de grenzen van Israël opbouwt.

Verraad

Zodra de dreiging van Iran overgewaaid is zal Saoedi-Arabië Israël laten vallen. Lt. Kolonel  Mordechai Kedar vooraanstaand specialist betreffende de nationale veiligheid, waarschuwde voorzichtig te zijn met verbonden te sluiten met soennitisch Arabische landen. Hij wijst erop dat de Westerse wereld de Koerden (weer eens) in de steek hebben gelaten. Het waren Koerden die de westerse alliantie zeer actief steunden in de strijd tegen de IS terroristen. Het zijn de westerse landen die nu de Koerden laten vallen. “De Koerden streden tegen ISIS, offerden soldaten en burgers. Toen ze niet nuttig meer geacht werden, werden ze ‘voor de wolven gegooid’ merkte Kedar op. 
Verraad hoort nu eenmaal bij de politiek. De eindtijd zal vol verraad zijn. Op het persoonlijke vlak, lees Matteús 10:21. Jesaja 21:2 verhaalt over een “Verrader die verraderlijk handelt”. Zelfs Elam, Arabië, wordt genoemd. Vooral in de eindtijd (Jes.24:16b). In Klaagliederen 1:2 en 19  klaagt Israël dat alle vrienden hen hebben verlaten. Maar de Eeuwige, de God van Israël zal Zijn volk dat Hij bijeen gebracht heeft en nog steeds terugbrengt uit alle landen van de wereld, niet verlaten.

Gematigde Islam

De uiterst Israël- vriendelijke woorden van kroonprins Mohammed bin-Salman van Saoedi-Arabië zouden een jaar geleden tot een fatwa hebben geleid. Nu zijn er nog meer tekens van voortuitgang. Vooral in de landen rond de Middellandse Zee. In Marokko werd de boerka in de ban gedaan. In Tunesië zijn matigende wetten aangenomen. In Algerije is de gezichtssluier in het onderwijs verboden. Zo is er nog meer. “Tekenen van voortuitgang” roepen kenners van de Islam. Is dit zo positief? Voor veel vrouwen in Islamlanden zeker wel. Maar zo worden er grote stappen gezet naar Eurabië. De failliete boel van de EU kan door de “gematigde Islam” makkelijker overgenomen worden dan bijvoorbeeld de keiharde weg die Erdogan van Turkije gaat in de richting van een Hersteld Turks-Ottomaans kalifaat.

Wat cijfers

Het Israëlische dagblad, Israël Hayom, Israël Vandaag, heeft onlangs 426 Israëlische Arabieren van boven de 18 jaar laten ondervragen. De cijfers zijn erg interessant en zijn een voorbeeld voor de zogenaamde Palestijnse Arabieren. Ik geef u wat van die cijfers door:

  • 73% hebben het gevoel dat ze ‘erbij horen’ in de Joodse  Staat.
  • 46% noemt zich Israëlische Arabieren, 42% Palestijnse Arabieren, 3% Israël’is.
  • 82% wil niet onder een Palestijnse regering. 18% Wil dat wel.
  • 65% is niet religieus en 35% is dat wel.
  • 73% denkt dat het conflict over land gaat en 19% vindt dat het een religieus conflict is.

Dit onderzoek bevestigt dat de Arabieren die de Israëlische nationaliteit hebben, zich aardig thuis voelen in deze Joodse staat.

Nog twee berichtjes

1. Nibiru


De sterke toename van aardschokken, vooral in de VS, is een oorzaak dat de roep “Nibiru komt eraan” weer gehoord wordt. Vooral de erupties van de vulkaan Agung in Bali en door seismologen voorziene nieuwe uitbarstingen van berg Anung en in de VS worden, volgens Nibiru-gelovigen, veroorzaakt door zwaartekrachtgolven van die geheimzinnige planeet. Bijbelkenners wijzen op Openbaring 8: De bazuin gerichten. Bij het blazen van de 2e bazuin valt er een “grote berg, brandend van vuur in de zee”. Als de derde engel zijn bazuin blaast “valt er een grote ster, brandend als een fakkel uit de hemel”. Grote rampen zijn het gevolg. Verschillende data van het neerstorten van Nibiru zijn al voorbijgegaan. Maar wat in de Schrift geschreven zal een keer gebeuren. 
Rabbijn Yuval Ovadia zegt: “We zien al gevolgen van Nibiru, in Bali en over heel de wereld. Bijvoorbeeld de opwarming van de aarde en het feit dat het aantal aardbevingen steeds meer toeneemt”. Hoe dan ook, we staan op het punt dat het eindtijdboek Openbaring in vervulling gaat. Jezus waarschuwt ons ook voor die vreselijke eindtijd. Hij wijst ook een weg om te ontkomen aan: “Waakt altijd en bidt dat je in staat gesteld mag worden aan alles wat gaat gebeuren en gesteld te worden voor het Aangezicht van de Mensenzoon” (Lucas 21:36). Bij Jezus vinden we vrede, veiligheid en liefde.

2. Israël en Afrika
De afgelopen anderhalve maand heeft premier Netanyahu drie uitvoerige bezoeken aan Afrikaanse landen afgelegd. Eind november was hij in Kigali de hoofdstad van Roeanda. Israël zal in Kigali een ambassade openen. In augustus hebben twee landen met een Moslim meerderheid, Guinea en Senegal, hun ambassadeurs naar Israël gestuurd. Met verschillende Afrikaanse landen zijn of worden er grote projecten opgezet om land vruchtbaar te maken, de voedselproductie te verbeteren en andere ontwikkelingsprojecten op te zetten. “Het is goed voor jullie, het is goed voor ons en het is goed voor Afrika” zei Netanyahu. Een voorvervulling van wat staat in Zacharia 8:13 “Zoals jullie onder de volken een vervloeking geweest zijn, o huis van Juda en huis van Israël, zo zullen jullie, doordat IK u heil schenk, een zegen worden”.


Dit was het weer voorlopig.
Moge de HERE, de God van Israël u zegenen.

JvB