Home Actueel Israël Gaza - Wist u dat ...

Gaza - Wist u dat ...

Een foto genomen vanaf de Israelische kant van de grens met Gaza toont duizenden pamfletten waarin de IDF burgerbevolking van Gaza waarschuwd om uit de buurt van Hamas bolwerken en munitieopslagplaatsen te blijven omdat deze gebombardeerd zouden worden. Klik voor ware grootte
Een foto genomen vanaf de Israelische kant van de grens met Gaza toont duizenden pamfletten waarin de IDF burgerbevolking van Gaza waarschuwd om uit de buurt van Hamas bolwerken en munitieopslagplaatsen te blijven omdat deze gebombardeerd zouden worden.

Israël heeft zich teruggetrokken uit Gaza. Nauwelijks is de oorlog over of Hamas gooit er weer dreigende taal uit.

De raketten zullen niet lang op zich laten wachten. Helaas blijft de oorlog met de radicale Islam doorgaan. Het wachten is op Hezbollah en op de bom van Ahmadinejad. Omdat deze zaken zo actueel zijn en de geschiedenis van valse beschuldigingen aan het adres van Israël zich blijft herhalen geven we u een paar wetenswaardigheden door.

Vanaf het begin van de oorlog waren veel internationale media en politici eensgezind in hun beschuldigingen en hypocriete vermaningen aan het adres van Israël. De internationale gemeenschap heeft zelfs nieuwe scheldwoorden uitgevonden met het doel Israël in een kwaad daglicht te stellen. Ik noem er een paar:

 • Buitensporig geweld
 • Collectieve straffen
 • Burgerslachtoffers, waaronder ….. kinderen
 • Oorlogsmisdaden
 • Overtreden van internationale (oorlogs)wetten
 • Genocide
 • Misdaden tegen de menselijkheid

Nadat we een paar “wist-u-dat” feiten hebben genoemd volgt een korte analyse van de oorzaken waardoor men er als de kippen bij is als het om het zwartmaken van Israël gaat.

Wist u dat:

 1. Israël door pamfletten en zeer veel telefoontjes de Palestijnse burger gewaarschuwd heeft om uit de buurt van Hamas bolwerken en munitieopslagplaatsen te blijven omdat deze gebombardeerd zouden worden.
 2. Hamas zelf toegeeft dat burgers, vrouwen en kinderen als menselijke schilden gebruikt zijn.
 3. Dat het Israëlische legers verschillende aanvallen heeft afgelast of zelfs afgebroken toen duidelijk werd dat er veel burgerslachtoffers zouden vallen.
 4. Dat Israël aan de Eretz grensovergang een ziekenhuis voor gewonde Palestijnen heeft ingericht. Er zijn zelfs gewonde Hamas-terroristen behandeld.
 5. Dat Israël tijdens de oorlog regelmatig de strijd stopte om humanitaire konvooien door te laten. Verschillende malen zijn die voor de burgers bestemde konvooien door terroristen beschoten en ook door Hamas in beslag genomen.
 6. Wat cijfers:
  • Tijdens de oorlog heeft Hamas mortieren en kassam raketten op burgerdoelen in Israël afgeschoten Dit afgezien van de ruim 8000 raketten die in de jaren voor de oorlog op scholen, huizen en andere burgerdoelen zijn afgevuurd.
  • Het Israëlische luchtmacht heeft 2680 aanvallen uitgevoerd. De zeemacht 115.
  • Er zijn 1500 truckladingen met humanitaire hulp afgeleverd.
  • Totaal zijn er voor de grondoperatie 467 en gedurende de grondoperatie 755 Palestijnen omgekomen.
  • Aan Israëlische zijde waren er 10 doden, 11 zwaar gewonden, 16 gewonden en 290 lichtgewonden.
 7. De Italiaanse krant Corriere Daila Sera dat een inwoner van Gaza vertelde dat gewapende teenagers op hun huizen schoten om Israël van oorlogsmisdaden te kunnen beschuldigen.
 8. De correspondent van de Daily Telegraph, Tim Butcher, was vlak na het ingaan van de wapenstilstand weer in Gaza. Hij berichtte:

  “Ik kende het gaza van voor de oorlog goed... dus ik was in staat een en ander zelf te kunnen zien. Een ding is duidelijk. Gaza stad is geen Stalingrad 1944. Er was geen sprake van “carpet bombing” op grote gebieden. (carpet-bombing is het willekeurig platbombarderen van grote gebieden)...

  Doelen waren uitgekozen en daarna geraakt, vaak herhaaldelijk, maar altijd met precisie munitie. Gebouwen in de omgeving waren beschadigd en er waren wat vergissingen... Maar in de meeste gevallen zag ik dat het oorspronkelijke doel totaal afgebrand was... Maar ik was getroffen dat Gaza voor het grootste deel nauwelijks was veranderd”.
  [1]
 9. Israëli’s in gebieden die door Kassam raketten waren getroffen hebben geld ingezameld om getroffen Palestijnen in Gaza te helpen.
 10. Beschuldigingen van internationale mensenrechten- en hulporganisaties dat Israël internationale wetten zou hebben overtreden zijn eerder pogingen om Israël als een misdadige staat te criminaliseren dan dat het een opkomen is voor het internationale recht.
 11. Israël heeft een gerechtvaardigde (verdediging van eigen burgers is de plicht van elke regering) en rechtvaardige oorlog gevoerd.

Waar komen dan al die boosheid, die valse beschuldigingen en die leugens vandaan? Waarom begon dat anti-Israël geschreeuw al meteen nadat de oorlog was begonnen? Men had dus niet eens de tijd genomen om een en ander goed na te trekken. Het lijkt alsof men blij is met elke kans om Israël zwart te maken. Dat moet een voedingsbodem hebben. Die voedingsbodem ligt in het hart van de mensen:

 • “Waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond” - Lucas 6:45,
 • “Wat uit de mond gaat, komt uit het hart” - Matheüs 15:18,
 • “Uit de overvloed van het hart spreekt de mond” - Matheüs 12:34,
 • “De mond van de goddeloze stort boosheden uit” - Spreuken 15:28.

Al die leugens en valse beschuldigingen aan het adres van Israël komen dus uit het hart van hen die ze in de wereld brengen. Niet alleen de leugens die de Palestijnen als wapen in de strijd tegen Israël gebruiken, maar ook van hen die die leugens verspreiden. Antizionisme noemt men deze moderne tak van antisemitisme. Dit kwaad infecteert bijna de hele wereld en de wereld zal erdoor te gronde gaan. Een angstig vooruitzicht.

Referenties - Lees meer

 1. [1] Tim Butcher, Daily Telgraph, honestreporting.com - FOREIGN MEDIA REPORTING REALITY?

10 Reactie(s)

 
 
Beste br Jan ,nog hartelijk dank voor alle verslagen over Gaza,heel wat beter dan al die leugens die verspreid worden via de tv en pers.
Wat ik het ergste vind is dat zich noemende christenen meedoen met alle kritiek op Israel,ja zelfs zeer vijandig staan t.o.van GODS VOLK.
Hierin voorgegaan door De kerken cq voorgangers en zgn chr omroepen.Waar blijft de EO?
Waar zijn de bewogen brs die oproepen tot gebed en hulp aan onze oudste broeder Israel?
dat doet enorm verdrietig aan.
Daarom ben ik blij met jou stukken Jan ,DE EEUWIGE ZEGENE JE. een oudere br Shalom ,Lou Sandifort.
Beste Lou,

Heel hartelijk dank voor je bemoediging.
Zolangh de HERE ons kracht en openingen geeft zullen we blijven pleiten voor de Bijbelse en de gewone, dagelijkse" waarheden rond Israël.
H.Gr. en shalom.

Jan van barneveld
 
 
Beste Br. Jan ,ik vind het indrukwekkend hoe Israël omgaat met deze situatie ,terwijl de wereld het beloofde land zo blijft veroordelen!
Israël staat op een hele humane manier tegenover de palestijnen.En bied hulp waar het kan.
terwijl de wereld achter de geest van de antichrist aanloopt.
Het ziet er slecht uit voor ieder die Gods volk de rug toekeert,zo leert de bijbel ons.

Broeder Jan ,ik wil graag wat met u delen...
er zijn gelukkig nog velen die wel achter Israël staan,en in dit geval vele jongeren.

Het afgelopen weekend hebben we vanuit onze kerk een jongeren weekend gehad in Zelhem(de beteld),het was ongelooflijk gaaf.hele goede sprekers ,zoals Martin Koornstra en Gerlof Wiersma en ene Joakim Lundqvist uit Zweden,echt opbouwend.

Nou hadden we tijdens het weekend een gebedruimte ingericht om tijdens het gehele weekend te bidden 24 uur aan één.

In de nacht van zaterdag op zondag,het moet zo rond 3 uur geweest zijn,hebben we avondmaal gehouden en dit avondmaal opgedragen aan Jeruzalem.
Het was heel bijzonder ,we hebben gebeden namens alle 277 deelnemers en leiding (jongeren vanaf 18 jaar).
ik ben ervan overtuigt dat er in de hemelse gewesten beroering was,het was zo krachtig,zo mooi.!
We hebben gebeden voor de vrede in Jeruzalem,en ik wil iedereen oproepen die dit leest om datzelfde te doen,het is een bijbelse opdracht.

Dat wou ik even met u delen ter bemoediging,bro eder Jan.

wees gezegend ,

groet,
Aize Tolsma
Aize, een hartelijk shalom!

Bedankt voor je zeer bemoedigende mail.

Door jullie gebeden zijn jullie een zegen voor Israël.
Als Israël gezegend wordt, komt er ook zegen over hen die Israël zegenen en over de volken.

Ga zo door! Want door jullie voorbede kunnen er ook doorbraken komen voor een opwekking.

Wat ook belangrijkis, is gedegen bijbelstudies over Israël.
In het algemeen is kennis van Gods Woord van groot belang in deze bijna-eindtijd!

Met een hartelijk shalom,


Jan van Barneveld
 
 
Geachte br. van Barneveld,

net als in een eerdere reactie mijn waardering voor uw site. Op deze blz. (Gaza, wist u dat) kwam ik toch nog een enkele spelfout tegen. Hierbij de suggesties. Shalom!

pamfletten waarin de IDF burgerbevolking van Gaza waarschuwd
Geachte heer Bot,

Vriendelijk dank voor uw correcties.
Soms is er zoveel haast en drukte dat ik geen tijd heb de berichten nog eens op
spel-en taalfouten door te nemen.

Met een vriendelijk shalom,

jan van Barneveld
 
 
Lieve Broeder;
De vraag die mij in gedachten en hart brandtis:

Is het jaar 1917 een "jubeljaar"?
U weet wel, het jaar waarin de Balfour Declaration
werd gelanceerd.

Hoogachtend en met broederlijke groet in Yeshua.
Shalom.
 
 
Het zal eenieder die het bijbelboek Daniel opslaat zijn opgevallen dat de engel die de boodschap bracht aan Daniel werd opgehouden door de Prins van Perzie. Ziedaar de verborgen leider van het huidige Iran. Aan het hoofd van elke natie staat een demoon. De duivel(Prins van Perzie) die aan het hoofd staat van Perzie/Iran is erop gebrand om Israel te vernietigen. D.m.v. zijn trawanten, de ayatollahs, ahmedinedjad, hezbollah, hamas proberen deze boze lieden het volk GOD's uit te roeien. Ook de grootmachten der aarde heulen mee met de vijanden van Israel en willen onder de mom van vrede het land opdelen, zodat het land a.h.w. niet meer verdedigd kan worden. We kunnen gerust gaan slapen, want Israel en de Bijbel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder Israel, geen bijbelse profetie, geen vervulling van de heilige Schrift. Het woord GOD's kan niet tenietgedaan worden door duivelse vernietigings plannen. Beste Jan neem een kop koffie en als het kan nog een stevige theemuts, bid voor de vrede van Jeruzalem en ga met een gerust hart naar bed.
De wereld siddert, maar de ware gelovigen weten dat elke profetisch woord,(Jesaja, Ezechiel 38, 39
Zechariah, Joel,Daniel,Ope nbaring) feilloos in vervulling zal gaan.De ware problematiek in deze tijd is sta je aan de kant van de (duivelse)werel d of sta je aan de kant van Israel (JHWH) Shaloom & God bless.
Hallo Siem,

Veel dank voor je uiteenzetting en je oproep aan de goede kant te gaan staan.
Die geestelijk machten achter landen worden door Paulus "wereldbeheerser s van deze duisternis" genoemd. Zie Efeziërs 6:12).Jezus noemt Satan de 'overste van deze wereld'. De aarde behoort aan de Schepper, de God van Abraham, Izak en Israël (Jakob). Maar hij heeft de aarde aan de mensen gegeven en die maken er een puinhoop van. Met andere woorden, ze luisteren eerder naar de machten van het kwade, naar die boze engelvorsten en naar hun eigen ikzucht dan naar God en zijn woord. Jezus is gekomen om de mensen te verlossen en de mensheid eindelijk vrede te brengen. Het Koninkrijk van God. De strijd om dat Koninkrijk wordt over de rug van Israël uitgevochten. Christenen staan hierbij achter Israël, omdat wij door het geloof in Jezus (op aarde was Hij een Joodse rabbi), bij Israël horen en zo in die strijd om het Koninkrijk verwikkeld zijn.
Een kop koffie is er voor mij niet bij, ik lust geen koffie....
Strijd is er wel bij, maar we weten dat God uiteindelijk tot zijn doel komt, omdat Jezus Overwinnaar is en de bede "Uw Koninkrijk kome" verhoord zal worden. Onderweg valt er nog heel wat te doen en gebeurt er, volgens de profeten die jij noemt ook nog heel wat.
H.Gr.

Jvb
 
 
Mooie woorden Siem. Ook een bemoediging van mijn kant voor meneer van Barneveld. U zult ongetwijfeld veel tegenstand ondervinden en veel moeten weerleggen. Meneer, al is het misschien maar een kleine groep mensen, of al is het er maar één, die deze site regelmatig leest en geboeid is geraakt door de waarheid. Het is alle moeite waard in Gods ogen! Denk aan Ninevé en Sodom en Gomorra..

Helaas ben ik er achter gekomen dat ik in Maastricht (waar ik studeer) geen family 7 ontvang.. Maar weet u of iemand anders wellicht een leuke gemeente in deze stad? Waar de Heilige Geest niet in de doofpot gestopt wordt en Israel niet verloochend wordt.

Gods zegen!
Hallo Loyd,

Dank voor je vriendelijke en hartelijke bemoediging.
Wat betreft Family7 verwijs ik je naar een reactie van Ank.
Gemeentes in Maastricht....ikben daar niet bekend.
Er is een baptistengemeen te, tel. 043 3629972
Een pinkstergemeent e tel: 043 6090291
Een evangelische gemeente: 045 64463722
Christengmeente de Heilbron. Tel: 046 4106415
En nog een paar.....Ik weet niet eens of die tel.nummers nog wel geldig zijn.
Ik zou zou zeggen: Zoek (en bid) en je zal vinden.
H.Gr.
Jvb
 
 
Loyd, je kunt family 7 via livestream op je computer bekijken
succes
Beste Ank,

Dank voor het doorgeven van de mogelijkheid van Family7 op internet.
Op Ziggo is het kanaal 27.
Er is momenteel een nieuwe serie (de vierde) van tien uitzendingen aan de gang.
Van de vorige drie heeft Family7 dvd's gemaakt. Bel ze maar: 055 5335925
Dag Ank, de Heer zij met je.

Jvb
 
 
Beste br jan, zonet toen ik met mijn moeder aan de telefoon aan het praten was(zij woont in Suriname) , ging het zoals bijna altijd over onze oudere broer Jacob(Israel).
Heel frapant, ze zij nog tegen mij dat haar vader(mijn opa) ook altijd over Israel sprak met de woorden "zie je, de vijand begint weer maar ze gaan toch verliezen want de God van Israel staat toch achter zijn oogappel.
De vijand kan doen wat hij wil ,het is al zo dat ze aan het korste eind zullen trekken.
Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat wij verplicht zijn als christen te bidden voor de vrede van Jerusjalaim en ons vooral niet laten weerhouden om dat te doen.
Veel zegen en kracht tegewenst, dat u door mag gaan om het betrouwbare en eerlijke nieuws te verspreiden zodat men de waarheid ook mag weten .Shalom
Dag Evert,

Hartelijk dank voor je reactie.

Het is boeiend te zien hoe het vaak van geslacht tot geslacht gaat.
Je opa had visie op Israël als Gods volk. Je moeder ook en nu jij.

Inderdaad is gebed het machtigste wapen in de strijd om Israël.

Want God komt tot zjn doel met zijn volk.
Maar hoe Hij tot zijn doel komt hangt ook van Israël en van onze voorbede af. Daarom ben ik blij met je reactie.

Vraag eens aan je moeder of zij Carlos Schuster kent. Hij is van radio Shalom Paramaribo en een oude vriend van mij.

Een hartelijke groet van
Jvb

 
 
Hamas heeft toegegeven gelogen te hebben:
http://www.likud.nl/artik45.html

En voorzitter Goldstone (VN) geeft nu toe dat Israel geen doelbewuste oorlogsmisdaden heeft begaan:
http://www.washingtonpost.com/opinions/reconsidering-the-goldstone-report-on-israel-and-war-crimes/2011/04/01/AFg111JC_story.html

Hij concludeert dat Hamas daarentegen wel doelbewust oorlogsmisdaden heeft gepleegd.
 
 
De vrucht van de Geest van GOD is;Liefde t/m zelfbeheersing. Israel draagt de vrucht van de Geest van haar GOD;dit kunnen we van hamas NIET zeggen!!!!!!!!

Joop,Bedankt voor je vermaning.

Het lijkt me goed om die hele tekst van Paulus even te citeren. We zouden dat vermaan uit ons hoofd moeten leren:

“Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid , goedheid, trouw, zachtmoedigheid en

zelfbeheersing” . (Galaten 5:22)

In Israëlische ziekenhuizen worden veel Palestijnse “vijanden” zonder onderscheid behandeld.

Met veel geduld heeft Israël de raketten van Hamas verdragen.

Al vanaf 1948 zoekt Israël de vrede en is bereid geweest daar veel concessie voor te doen.

Met een enorme zelfbeheersing doet Israëls leger zijn plicht bij de verdediging van de burgerbevolking .

De haatzaaiende Palestijnse propaganda wordt beantwoord met vredesonderwijs van Israël en pogingen tot toenadering.

Inderdaad, Joop dat mag ook wel eens gezegd worden tegen al die anti-Israël propaganda in onze media.

Shalom

Jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven