Home Actueel Israël Een biddende generaal

Een biddende generaal

Luitenant Generaal Gabi Ashkenazi bij de Kotel  (foto daylife) Klik voor ware grootte
Luitenant Generaal Gabi Ashkenazi bij de Kotel (foto daylife)

Luitenant Generaal Gabi Ashkenazi van het Israëlische leger is na afloop van de Gaza-oorlog bij de Westelijke Muur (de zogenaamde Klaagmuur) geweest. Hij heeft God gedankt voor de wonderen en het succes van de Gaza-Oorlog.

Rabbi Shmuel Rabinowitz, die het rabbinale toezicht op deze heiligste plaats voor het Joodse geloof beheert, vergezelde de generaal en bad met hem mee. Daarna was er een feestelijke dankstond met een maaltijd waar nog meer dankgebeden en dankliederen werden opgezonden naar de Heer. Er werd ook opgemerkt dat tijdens de oorlog veel ouders, soldaten en andere Joodse mensen bij de Muur hadden gebeden en dat nu de tijd rijp was voor dankzegging. Generaal Ashkenazi benadrukte dat hij er was als vertegenwoordiger van al de soldaten van het Israëlische leger “die zo goed hadden gestreden en zulke gezegende resultaten hadden bereikt”.

Rabbi Rabinowitz voegde hieraan toe dat hij ook de hele Joodse natie vertegenwoordigde, die “G-d dankt voor zijn wonderen gedurende de oorlog”. De rabbijn vertelde ook over de Haruv brigade, die voordat zij naar huis gingen eerst naar de Muur kwamen om G-d te danken. ”Hun commandanten waren er ook bij. Zij zwaaiden trots de banieren van geloof en Joodse traditie, terwijl zij G-d dankten voor zijn wonderen”.

5 Reactie(s)

 
 
De generaal heeft G'd gedankt voor het succes van de Gaza-oorlog en de gezegende resultaten daarvan.

Welk succes? Welke gezegende resultaten?


"I question whether the current military action is the proper means by which to address the issue. Since the onset of the current fighting four Israeli civilians have been killed, the rocket attacks have not stopped, and most strikingly, over 1,300 Palestinians have been killed, the overwhelming majority of which were civilians. This includes numerous children who were killed in the shelling of a United Nations school, and a hospital. Currently over two-thirds of Gaza residents are lacking power and roughly half are without running water, as a result of Israeli missiles taking out the region's only power plant. Roughly 50,000 people have been made homeless, and economic development has been set back “decades” according to the United Nations.

The military offensive is incapable of stopping Hamas' military actions. It has resulted in horrific and immoral loss of noncombatant life, and a needless decline in quality of life for those who live in Gaza. Indeed the military offensive may cause more harm for Israel than good by decreasing international good will towards Israel, in light of the atrocities committed against civilians, and by hampering potential future negotiations with Hamas. (Who, despite their stated anti-Israel position have offered a 30 year truce"

Bron: Poughkeepsie Journal
Beste Kees,

Mijn dank voor het doorsturen van het commentaar van Poughkeepsie Journal.

Een commentaar waarop jij je reactie op mijn gebricht over het dankgebed van generaal Ashkenazi bij de Muur in Jeruzalem.

Het is opvallend hoe internationale media klakkeloos leugens van Palestijnse kant overnemen. Het eerste slachtoffer van een oorlog is inderdaad de waarheid.

Laat ik enkele feiten op een rij zetten.

1.
Israël reageerde (veel te) laat op vele jaren provocatie van Hamas. Meer dan 8000 raketten werden bewust op burgerdoeleinde n afgeschoten. Dat er zo weinig slachtoffers in Israël zijn gevallen was niet de verdienste en zeker niet de bedoeling van de Palestijnse terroristen. De raketten waren bewust gericht op scholen, kinderopvangcen tra enz.

2.
Toen Israël eindelijk reageerde begon de Gaza oorlog, waarop jij reageerde. Ik denk dat er zelden of nooit een oorlog is gevoerd waarbij zo voorzichtig met de burgers is omgegaan.
a. De burgers zijn van tevoren door pamfletten gewaarschuwd weg te blijven bij Hamas instituten.
b. Zeer veel burgers zijn ook nog telefonisch gewaarschuwd.
c. Regelmatig is Israël begonnen met het schieten met lege graneten.
d. Verschillende aanvallen heeft Israël afgebroken, omdat het risico voor burgers te groot was.
e. Verhalen van gruwelen, zoals op die UNWRA school, waarover de hele wereld "schande" riep, zijn als leugens herkend en ook bv. door de VN erkend.

3.
De suggestieve wijze waarop naar schatting 1300 doden aan Hamas zijde gezet worden tegen 13 doden aan Israëlische kant vraagt ook om wat commentaar.

a. Weer, het is niet de verdienste van Hamas en de terroristen, die openlijk en bewust uit zijn op zoveel mogelijk Joden te doden.
b. Hamas geeft ook openlijk en zelfs trots toe dat zij vrouwen en kinderen gebruiken als menselijke schilden.
c. Zelfs Egypte weigerde de grenzen te openen voor mensen die de Strook van Gaza wilen ontvluchten.
d. Van de 1300 doden aan Palestijnse kant zijn de meesten Hamas militia, die meestal in burger meevochten.
e. De burgersslachtof fers zijn allereerst de verantwoordelij kheid van Hamas zelf, die de oorlog al jaren geleden is begonnen door de raketbeschietin gen en die er nu nog mee doorgaat.

4.
Over de geestelijke kant van deze oorlog een andere keer. Daar kun je overigens in de links naar de artikelen in deze site meer dan genoeg over vinden.

Met een vriendelijke groet en een hartelijk shalom (waar iedereen naar smacht) van

Jan van barneveld
 
 
ik was zeer verheugd te lezen dat de Israelies eindelijk meer God danken dat ze de overhand kregen in deze Gaza oorlog. Ze onderkennen meer en meer dat het de God is, de Koning van Israel die hun overwinning geeft en aan hun zijde staat en ze minder moeten vertrouwen op hun kracht en macht Ook ondervinden ze wel dat ze zo niet meer moeten de VS en andere landen vertrouwen en steunen op hun verdragen die toch geen garantie blijken te zijn. Zo is het geestelijk herstel van Israel al een heel eind op weg en komt de terugkomst van de Heer weer naderbij. Dank U Heer
Zo kunnen we verder bidden voor het plan dat de Heer voor Israel, de wereld en ons gelovigen uit dee heidenen heeft.
Beste Nadine,

Hartelijk dank voor je reactie.
Wij doen ons best om positieve berichten over Israël, die meestal niet in de pers, zelfs niet in de 'Christelijke" pers gemeld worden, door te geven. Die berichten laten zien hoe de Eeuwige, de God van Israël, nog steeds werkt in en door Zijn volk.

Momenteel is belangrijk te bidden dat Israël een regering krijgt van mannen en vrouwen "naar Gods hart". Die niet toegeven aan de druk die minister Hillary Clinton en haar baas president Obama op Israël uitoefenen om Gods land over te geven aan God-hatende terroristen. Dat land heeft de HERE God in 1967 weer aan Israël gegeven en al de machten van de wereld zijn er opuit om dat land aan Israël te ontfutselen en in de handen van de vijand over te geven.

Met een hartelijk shalom,

Jan van Barneveld
 
 
Beste Br.Jan,Wij (mijn vrouw en ik)hebben al jarenlang contact met Shlomo Hizak in Jeruzalem.
Hij liet ook weten ,dat er enorme leugens werden verteld over alles wat Israel deedt of doet.
Of we het nou fijn vinden of niet het ant-semitisme neemt hand over hand toe,ja ook in Nederland.
En de kerken (ik generaliseer nu even)doen daar aan mee of zwijgen ,wat in wezen nog erger is.
Eli Wiesel zei het al de grote zonde van de westerse Christenheid is ONVERSCHILLIGHE ID.
Daarom zijn wij blij ,dat er nog brs zoals jij Jan op de bres staan voor Israel en het joodse volk,dank daarvoor.
DE EEUWIGE zal je daarvoor zegenen,wij zien uit naar de komst van JESJOUA Messias.
Nogmaals veel dank ,ons gebed is voor jou en je dierbaren,
Hartelijk shalom. je br.Lou Sandifort.
Beste Lou,

Inderdaad is het antisemitisme een groot gevaar. Het is een kwaadaardig, dodelijk virus dat heel de wereld besmet. Het werkt niet alleen tegen de Joden, maar slaat ook dodelijk terug op de bedrijvers ervan. Daarom is het van groot belang om dat kwaad krachtig te bestrijden.

Het beste bestrijdingsmid del is het Evangelie van de Jood Jezus Messias.

Een andere bestrijdingsmid del is voorlichting en nog eens voorlichting.

Gewoon de waarheid doorgeven en goede verhalen over Israël.

En, uiteraard gebed.

H.Gr.

Jan van barneveld
 
 
Geachte heer van Barneveldt

In een reactie op Mw. Verley schrijft U: "Die niet toegeven aan de druk die minister Hilary Clinton en haar baas president Obama op Israel uitoefenen om Gods land over te geven aan God- hatende terroristen. (---) en al de machten van de wereld zijn er opuit om dat land aan Israel te ontfutselen en in handen van de vijand te geven".

Hoe meent U dat Uw stelling zich verhoudt met het op de website van het Witte Huis gepubliceerde beleid ten aanzien van Israel:

"Israel

Ensure a Strong U.S.-Israel Partnership: Barack Obama and Joe Biden strongly support the U.S.-Israel relationship, and believe that our first and incontrovertibl e commitment in the Middle East must be to the security of Israel, America's strongest ally in the region. They support this closeness, and have stated that the United States will never distance itself from Israel.
Support Israel's Right to Self Defense: During the July 2006 Lebanon war, Barack Obama stood up strongly for Israel's right to defend itself from Hezbollah raids and rocket attacks, cosponsoring a Senate resolution against Iran and Syria's involvement in the war, and insisting that Israel should not be pressured into a ceasefire that did not deal with the threat of Hezbollah missiles. He and Joe Biden believe strongly in Israel's right to protect its citizens.
Support Foreign Assistance to Israel: Barack Obama and Joe Biden have consistently supported foreign assistance to Israel. They defend and support the annual foreign aid package that involves both military and economic assistance to Israel and have advocated increased foreign aid budgets to ensure that these funding priorities are met. They have called for continuing U.S. cooperation with Israel in the development of missile defense systems".
 
 
Dit zegt Hal Lindsey in zijn mail.

Generaal Askenazi had belangrijke informatie over Iran om uit te wisselen met zijn Amerikaanse tegenhangers. Hij bekorte zijn bezoek nadat hem ontmoetingen werd geweigerd met president Obama, Vice President Biden, de Minister van Defensie Gates, voorzitter van de Gezamenlijke Chefs admiraal Mullen, en de nationale directeur van Veiligheid Blair. Een diplomaat zei dat de Amerikanen niet willen praten over Iran, ze wilden praten over Palestina!
Beste Wim,

Hartelijk dank voor je informatie.
Inderdaad is de opperbevelhebbe r van het Israëlische leger zeer koel door de regering Obama ontvangen. Eigenlijk helemaal niet ontvangen.Terwijl hij bij Bush overal ingang vond. Israël staat er alleen voor. In de strijd tegen de radicale Islam. Als voorpost van de Joods-christelijke beschaving. Men wil van het gezeur af en snel een Palstijnse staat. Zonder zich te realiseren dat ongeveer de helft van de Israëli's en de meeste Palestijnen dat niet willen. Die Palestijnen zeggen in feite: "Alles of terreur". Israël zegt: "Een staat met echte vrede en veiligheid". Een conflict dat helaas ook voor welwillende Palestijnen een tragische afloop zal hebben.

Jan van Barneveld
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven