De Koning komt

Vlag van Israel met de Davidster / Schild van David Klik voor ware grootte
Vlag van Israel met de Davidster / Schild van David

Alleen tegen de wereld

De nieuwe regering van Israël krijgt het niet makkelijk. Een slag (Gaza-oorlog) is gewonnen, maar de oorlog is nog lang niet voorbij. Bijna de hele wereld is tegen Israël. Op verschillende plaatsen spreken profeten over “alle naties” die Israël bestrijden. De komende maanden zal een “David-tegen-Goliath” scenario steeds grimmiger worden.

In dit beeld staan de schilddrager van Goliath en zijn speer van zo’n 10 kilogram voor de Moslimwereld en de Palestijnse Moslim terroristen. De reus Goliath is de hele wereld die achter de schilddrager en zwaaiend met zijn speer dreigend op Israël afkomt.

We laten dit beeld even liggen.

President Barack Obama wil de banden met Moslimlanden aanhalen. Ook met aartsvijanden van Israël, Syrië en Iran. Zelfs met de Taliban. Dat gaat, helaas uiteraard, ten koste van Israël. Hij wil het imago van de VS in de wereld en voor het forum van de VN verbeteren. Ook dat zal ten koste van Israël gaan. Op de verraderlijke EU hoeft Israël niet te rekenen. Het profetische woord en de houding van diverse Europese regeringen zijn hier duidelijk over. Het zal niet lang meer duren of Gog-Rusland wordt naar de bergen van Israël getrokken (Ezechiël 38:1-6). Deze moderne David-Goliath situatie loopt alleen goed af voor Israël als hij de “Filistijn” tegemoet gaat “in de Naam van de HERE der heerscharen, de God van de slagorden van Israël” (1 Samuël 17:45).

Belangrijk, maar weinig bekend, is dat er golven van gebed tijdens de Gaza-oorlog door het volk en het leger van Israël gingen. Gebedsdiensten in tentsynagoges werden druk bezocht. Opvallend waren de wonderen die gesignaleerd zijn. Betrekkelijk weinig van de bijna 10.000 Hamas-raketten troffen doel. Veel Israëli’s vertellen hoe ze als door een wonder op het nippertje gered zijn. Wonderlijk was het hoe soldaten voor veel booby-traps en Hamas sluipschutters in Gaza zijn bewaard. Maar de oorlog is niet voorbij. De geestelijke machten die achter de strijd om Israël en Jeruzalem staan, weten goed waarom het gaat. De Koning komt! Voor radicale Moslims is het een islamitische kalief tegen de Koning van Israël. Het is de antichrist of Christus, de Zoon van de levende God. De Verenigde Naties met New Age en Vrijmetselaars regeren de wereld of de “wet zal uit Sion uitgaan”. Wij weten hoe het zal aflopen. De Koning komt. Maar de weg naar die Grote Dag is zwaar.

Het Simson-scenario

Nog een Bijbels beeld. U weet waarschijnlijk, dat menselijkerwijs, de atoombommen (die Israël officieel niet heeft) de Arabische Moslimwereld ervan weerhoudt Israël onder de voet te lopen. Men is (terecht) bang dat Israël dan het Simson-scenario zal toepassen. Simson was, na het verraad van Delila door de Filistijnen gevangen. Na een poos vernederende gevangenschap stond hij, blind en machteloos tussen de pilaren van de Dagontempel in Gaza. Hij wist dat hij, als de Filistijnen klaar waren met hem te bespotten, gedood zou worden. Hij bad om kracht, drukte de pilaren waarop de tempel rustte, opzij. Terwijl Simson riep: “Dat ik met de Filistijnen sterve” (Richteren 16:30) stortte de Dagontempel in. Veel Filistijnen kwamen om.

Als bijvoorbeeld Ahmadinejad een raket met een kernbom op Israël zou afvuren, zal Israël niet aarzelen en zijn atoomwapens te gebruiken. De wereld is zich dat goed bewust. Er zijn dan ook verschillende pogingen geweest om het Midden Oosten atoomwapenvrij te maken. Een volgende actie tegen Israël zal weer in de VN plaatsvinden. Misschien zelfs al tijdens de komende Durban II VN conferentie tegen racisme in Geneve. Onder het motto “Een veiliger wereld” moeten kernwapens de wereld uit. Vooral in het Midden Oosten. Allereerst bij Israël. Dus om Israël weerloos te maken tegen de vijanden. Uiteraard zal de VN met andere argumenten komen. Israël, maar ook het Westen weten dat Ahmadinejad niet zal aarzelen om terroristen van kofferbommen te voorzien. Eén telefoontje of een mail dat er een (zelfmoord)aanslag met een kofferbom op bijvoorbeeld Londen, Amsterdam, New York of Parijs is gepland, zal de betreffende regeringen bevend doen buigen voor Islamitische chantage. Chantage waarvan Israël uiteraard de dupe zal zijn. Angstige scenario’s voor de nabije toekomst.

“Een tijd van benauwdheid voor Israël”. “Maar daaruit zal hij gered worden”

Jeremia 30:7

De Here Jezus bemoedigt ook ons met de woorden:

“Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden op, want uw verlossing genaakt”

Lucas 21:28

De Koning komt! Al die angstige situaties zijn weeën van het komende Koninkrijk van de Here Jezus. “Bereidt de weg van de Here!” riep Johannes de Doper. En maant Gods Woord nu ook ons. In ons persoonlijk leven, in de gemeente en voor Israël.

Een Joodse koning?

De profeet Zacharia voorzegt dat in de eindtijd het “huis van David” een belangrijke rol zal spelen. Davids nakomelingen, het “huis van David”, zijn ook in onze tijd bekend. De historicus en Bijbelgeleerde David Solomon, heeft een paar maanden geleden voor de radio betoogd dat “de huidige situatie in Israël alle nodige ingrediënten bevat om een koning te benoemen”. De interne verdeeldheid, de vijandige machten in en rond Israël en het toenemende antisemitisme roepen om “een oprecht politiek, geestelijk en religieus leiderschap”. “Maar” waarschuwt David Solomon, “we moeten oppassen want koningen kunnen goed of slecht zijn”. Er zijn aanwijzingen, bijvoorbeeld bij de profeet Jeremia, dat in de tijd voordat de Messias, de grote Zoon van David, komt, een andere nakomeling van David zal regeren. We zullen u op de hoogte houden. Nu terug naar vandaag.

Machtige wereldbeheersers

› Islam

Achter al die druk op en spanningen rond Israël spelen geestelijke machten de hoofdrol. Het zijn sterke engelvorsten in de hemelse gewesten die zich in deze tijd roeren. Paulus noemt ze wereldbeheersers. Bijvoorbeeld Allah, de wrede afgod van de Islam. Hij is duidelijk uit op de wereldmacht. In de Koran en in de Hadith (de islamitische tradities) wordt dit streven voor iedere serieuze onderzoeker duidelijk gemaakt. De weg naar dat wereldwijde kalifaat gaat via Jeruzalem en over de vernietiging van Israël.

› Verenigde Naties

Dan zijn er geestelijke machten achter de VN. Die werken aan de nieuwe wereldorde met een bijbehorende New Age-achtige wereldreligie. Ook de VN is een anti-Israël instituut en ook de weg van de VN gaat via Jeruzalem.

› Europa

In een snel tempo ontwikkelt de EU zich tot een wereldmacht. Het oude Romeinse Rijk herleeft en dus ook de oude doelstellingen ontwaken weer. Dus de wereldheerschappij. Ook Europa trekt naar het Midden Oosten. Opvallend is dat EU voorzichtig probeert met de Islam samen te leven en te werken.

› Het Vatikaan

Vervolgens is daar Rome, het Vatikaan. Rome en de EU gaan een heel eind samen. De “vrouw op het scharlakenrode beest” uit Openbaring 17 zitten aan elkaar vast. Rome weet dat de Verlosser uit Sion zal komen. Dus ook het Vatikaan wil in de Heilige Stad een vaste voet aan de grond hebben. Al bijna 17 eeuwen is het Vatikaan een anti-Joods instituut geweest. Dat zal in de eindtijd angstig duidelijk worden. Dan is er Rusland, de Gog uit Ezechiël 38 en Ezechiël 39. Het Kremlin zoekt een weg naar het Zuiden. Via Israël. Vandaar de bondgenootschappen met Iran, Syrië en straks met Turkije.

› De Verenigde Staten

Ten slotte komen we bij de VS. Lange tijd heeft de VS zich gehouden aan z’n opdracht: Het steunen en beschermen van Israël. Na WOII heeft dat land die taak van Engeland overgenomen. De gevreesde val van Amerika zal een versnelling in profetische gebeurtenissen veroorzaken.

De Koning komt

Al die engelvorsten hebben een aantal dingen gemeen. Ze streven naar de wereldmacht. Ze weten dat de weg naar de wereldmacht via Jeruzalem gaat. Zij zijn bezig met een laatste, wanhopige poging de komende Koning en zijn Rijk tegen te houden. Die wereldmachten bestrijden ook elkaar. Al eeuwen lang. Het lukt ze maar niet Israël te vernietigen. Dus binnenkort zullen ze proberen samen hun doel te bereiken. Onder de antichrist, de vorst van de duisternis! Die engelvorsten zijn ontzaglijke, sterke machten. Wij en Israël kunnen daar niet tegenop. Maar de Koning van Israël heeft alle macht in de hemel en op aarde. En wij, die in Hem geloven, hebben “mede een plaats in de hemelse gewesten in Christus Jezus” (Efeze 2:6). Als we bidden strijden we vanuit die hoge plaats mee aan in die oorlog om het Koninkrijk. En we proclameren: Jezus is Overwinnaar!

Dit artikel verscheen eerder in het Zoeklicht.

5 Reactie(s)

 
 
Beste Jan,

Met interesse volg ik de ontwikkelingen in Israel via deze site.

Ik kwam op Youtube een filmpje tegen over Obama en NWO welke m.i. goed past in bovenstaand verhaal.

http://www.nujij.nl/the-obamadeception.5073018.lynkx

en nog een filmpje over bloedlijnen die vanaf de pharaos tot aan huidige wereldleiders lopen.
http://www.youtube.com/watch?v=daxnUMUnolc

Kun je iets vertellen over jouw visie hierop?

Ik bid voor een snelle komst van Jezus Christus en voor Israel.

Met vriendelijke groet,

Wim
 
 
Dat laatste filmpje in bovenstaand comment komt van The Wake Up Project.
Daar zou ik maar niet teveel naar kijken. Dat is wel een hele foute organisatie.
Al lijkt dat op het eerste gezicht niet zo.
Kijk liever naar de uitzendingen van Jan van Barneveld.
 
 
Geweldig wat u vertelt over Israel. God openbaarde mij dat ik veel meer moet gaan bidden voor Israel en Zijn volk en het doorvertellen.Dat doe ik nu. Binnenkort mag ik drie ochtenden gaan verzorgen op de vrouwengroep in Bilthoven die wij leiden. Dank u wel voor al die artikelen die ik nu weer door kan geven.
Ik hoop u een keer de hand te schudden op een spreekbeurt avond in een van Gods gemeenten. Gods rijke zegen voor u en uw familie.
Mirjam Teunis.
 
 
Beste boeder Jan,

Graag wil ik u wijzen bovengenoemde website.

Persoonlijk is mijn gebed niet dat Jezus spoedig zal terugkeren (alhoewel dat fantastisch zou zijn)maar dat we nog wat tijd krijgen onze bediening van verzoening in praktijk te brengen.

Gebed voor:
-Israel, Midden Oosten
-De kerk van Laodicea (ook in Nederland)
-Amerika

Lijkt meer dan ooit op zijn plaats.

Gods zegen,

Hans
 
 
Johannes 13:34? Ik geef U een nieuw gebod, dat GIJ elkaar liefhebt; net zoals ik U heb liefgehad, dat ook GIJ elkaar liefhebt.?35? Hieraan zullen allen weten dat GIJ mijn discipelen zijt, indien GIJ liefde onder elkaar hebt.”

Waar is de liefde? Bij jullie onderling in de naam van uw God worden mensen gedood en gemarteld.
Zijn de Israelisch Gods volk ze moorden en doden onschuldige mensen.

Wie herkent jullie zoals Jezus zei aan de onderlinge liefde?
De wereld veracht jullie niet vanwege jullie goede gedrag maar vanwege jullie slechte gedrag,
Zou Jezus ook maar 1 raket afschieten op palestijnse kinderen.Of zoals de palestijnen doen op Israelische kinderen,in de naam van Allah.

God zegt dat christenen een goed voorbeeld moeten geven en de oorlog niet moeten leren.

Uw God is een doodslager zijn naam......
Beste Albertus,

Daar ben je weer.
Een mooie bijbeltekst haal je aan.
Inderdaad is de Liefde de vervulling van de wet.
Inderdaad is dit het Grote Gebod.
Want God is liefde.
Hij heeft Zijn liefde getoond op Golgotha, toen Hij zijn eniggeboren Zoon,
Jezus Christus overgaf in de dood voor onze zonden.
Hij is het die is opgestaan uit de doden en spoedig weer terugkomt!

De rest van je mail is wat onduidelijk.

Welke onschuldige mensen worden door ons en/of de Israëli's vermoord?
Dat er in een oorlog onschuldige mensen omkomen, is een diep tragisch feit.
Dat Hams onschuldige mensen als schild gebruikt is een bewezen feit.
Dat Israël militaire operaties heeft afgebroken en afgelast omdat er mogelijk burgers
getroffen zouden kunnen worden is ook een feit.
Zeker, als de Messias komt, zal hij ons de oorlog afleren en 'zullen zij de oorlog niet meer leren".
Maar moet Israël zich laten afslachten door die duizenden raketten die op hen zijn afgevuurd met het doel
zoveel mogelijk burgers, kinderen, scholen enz te treffen? Is Israël het enige volk dat zich niet mag verdedigen?
Moet Israël de atoombom van Ahmadinejad dan maar afwachten totdat er een paddestoel opstijgt boven Tel Aviv?
Zelfs Egypte, Saoedi Arabië en de EU zijn bang voor de 'bom van Iran' en hopen dat Israël daar een einde aan maakt.

Maar je hebt gelijk dat Palestijnse Moslim terroristen in de naam van hun god hun boze daden bedrijven. Want steeds hoor je ze roepen: "Allah is groot" als er een moordaanslag is geslaagd of als een zelfmoordterror ist zich heeft opgeblazen. Allemaal zeer verdietig. Moge de Messias spoedig komen.

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven