De Tiende Oorlog

... wat gaat er verder gebeuren? Een nieuwe aanval van Hezbollah? Een atoomoorlog door een aanval van Iran en Syrië op Israël? Een preventieve aanval van Israël? De in de Bijbel voorzegde oorlogen om Jeruzalem? ... Klik voor ware grootte
... wat gaat er verder gebeuren? Een nieuwe aanval van Hezbollah? Een atoomoorlog door een aanval van Iran en Syrië op Israël? Een preventieve aanval van Israël? De in de Bijbel voorzegde oorlogen om Jeruzalem? ...

De Gaza-oorlog is de negende oorlog die Israël sinds 1948 heeft moeten voeren. Oorlogen die Israël zijn opgedrongen. Het zal niet de laatste zijn. Want het dodelijke antisemitische gif is diep doorgedrongen in de harten van de meeste Moslim Palestijnen. Het is springlevend in de meeste Moslimlanden.

Hamas leiders en Moslim geestelijken benadrukken voortdurend dat het een religieuze plicht van Moslims is Joden te bestrijden en te doden. De vernietiging van Israël is een belangrijk moment in de eschatologie (eindtijdleer) van de Islam. De wereld werkt enthousiast mee aan het onderhouden van Moslim terroristennesten in en rond Israël. De enorme internationale druk op Israël heeft tot doel eindelijk een Palestijnse terroristenstaat binnen de grenzen van het historische Israël te realiseren. De VS, de VN, de EU roepen eensgezind dat die “Palestijnse staat” er eindelijk moet komen. De hele wereld roept om de 22e Arabische moslimstaat.

Er zijn maar twee groepen die dat niet willen.

De eerste groep bestaat uit ongeveer de helft van de Israëli’s met christenzionisten die hen steunen.

De tweede groep bestaat uit de Palestijnen zelf. Als ze echt een staat naast Israël wilen hadden ze die al lang kunnen hebben. Diverse malen heeft Israël die aangeboden. Maar dat is niet wat ze willen. Ze willen heel Israël ‘Judenfrei’ opgeleverd hebben. Daar sturen ze op aan. Hamas via de weg van geweld. Fatah en de Palestijze Autoriteit onder Abbas via een weg die geplaveid wordt door diplomatie en terrorisme.

Nu wordt het wel erg spannend. Tenzij de God van Israël ingrijpt, zoals Hij de afgelopen 60 jaar dikwijls heeft gedaan. Voor Israël was de Gaza-oorlog een noodzakelijke, maar “no-win-oorlog”. Israël wordt door de hond wordt gebeten (Hamas raketten) of door de kat gekrabd (Fatah terrorisme). Het Sanhedrin in Jeruzalem heeft ernstig gewaarschuwd tegen de wapenstilstand. Hamas blijft een voorhoede van de grote jihad tegen Israël. Onderlinge onenigheid tussen de terroristenbewegingen en Arabische landen gaat voornamelijk over de tactiek in de strijd tegen Israël. Wat gaat er verder gebeuren? Een nieuwe aanval van Hezbollah? Een atoomoorlog door een aanval van Iran en Syrië op Israël? Een preventieve aanval van Israël? De in de Bijbel voorzegde oorlogen om Jeruzalem? In de eschatologie van de Islam moet Jeruzalem de hoofdstad van een wereldomvattend kalifaat van hun messias, de Mahdi, worden. Of de oorlog van Gog (Ezechiël 38 en Ezechiël 39) tegen Israël? Met een angstaanjagende snelheid naderen apocalyptische climaxen. De financiële crisis is hier een voorbode van.

Wat verder in dit artikel?

 • De negen oorlogen van Israël.
 • De oorlog van de leugens
 • Uw oorlog

Negen oorlogen

 1. Onafhankelijkheidsoorlog (1948-1949). Vijf Arabische legers overvielen de pas opgerichte staat Israël. De overwinning van Israël was een wonder.
 2. Sinaï-campagne (1956). Israël viel de Sinaï binnen om terroristen uit te schakelen
 3. Zesdaagse Oorlog. Israël veroverde Judea, Samaria en Oost Jeruzalem op Jordanië en Gaza op Egypte. Israël was weer Bijbels “compleet”. Gods wonderen waren duidelijk.
 4. Yom Kippoer Oorlog (1973). Arabische legers overvallen Israël op Grote Verzoendag. Ternauwernood door Israël afgeslagen. Weer werd Israël net op het nippetje gered.
 5. Libanonoorlog I (1982). Israël verjoeg de Palestijnse terroristen en Arafat uit Zuid Libanon naar Tunesië.
 6. Intifada I (1987). Volksopstand van Palestijnen. Voornamelijk in Judea en Samaria.
 7. Intifada II (2002). Nadat Arafat voorstellen en het aanbod van Israël voor een Palestijnse staat had afgewezen, brak een door Arafat geplande volksopstand uit.
 8. Libanon II (2006). Om de terroristische Hezbollah uit te schakelen. Mislukt, omdat Hezbollah nu sterker is dan vroeger. UNIFIL, de VN-macht die de herbewapening van Hezbollah moest verhinderen, faalde.
 9. Gaza-oorlog (2009). Zolang de Moslim haatcampagnes en de rakettenregen vanuit Gaza tegen Israël doorgaan, zal deze oorlog blijven. De Bijbel zegt niet voor niets: “Westwaarts zullen zij de Filistijnen op de schouder vliegen” (Jesaja 11:14)

De tiende oorlog ...

De oorlog van de leugen heeft Israël verloren. Ondanks goede voorlichtingscampagnes van het Israëlische leger (IDF) en videofilmpjes op YouTube [BEKIJK VIDEO IDF]. Filmpjes die bijvoorbeeld laten zien hoe Hamas vrouwen en kinderen als menselijk schild gebruikt. Deze gruwel wordt openlijk en trots door Hamas leiderschap toegegeven.

Maart vorig jaar zei hamasleider Fathi Hammad:

“Voor het Palestijnse volk is de dood een industrie geworden. Vrouwen en alle mensen in dit land munten hierin uit… Daarom hebben zij menselijke schilden van vrouwen, kinderen, bejaarden en strijders gevormd om de zionistische bommenmachine uit te dagen. Het is alsof ze tegen de zionistische vijand zeggen: ‘Wij begeren de dood, zoals jullie leven begeren’” [BEKIJK VIDEO]

Hamas MP Fathi Hammad / Broadcast on Al-Aqsa TV on February 29, 2008

[The enemies of Allah] do not know that the Palestinian people has developed its [methods] of death and death-seeking. For the Palestinian people, death has become an industry, at which women excel, and so do all the people living on this land. The elderly excel at this, and so do the mujahideen and the children. This is why they have formed human shields of the women, the children, the elderly, and the mujahideen, in order to challenge the Zionist bombing machine. It is as if they were saying to the Zionist enemy: "We desire death like you desire life."

Burgerslachtoffers, vooral kinderen zijn wapens in de oorlog tegen Israël. Een bloedend kinderlijkje werkt beter voor de zaak van de Islam dan 1000 raketten. De leugen heerst. Ondanks de tienduizenden pamfletten en telefoontjes waarmee Israël de burgers van Gaza heeft gewaarschuwd bij Hamas bolwerken vandaan te blijven. Uit eerbied voor het leven, ook van vijanden, gaf het IDF het voordeel van verrassingsaanval op. Ondanks het feit dat Israël bewezen heeft dat Hamas vanuit moskeeën, woonhuizen en scholen heeft geschoten. De leugen won van het feit dat Israël een gerechtvaardigde en rechtvaardige oorlog voerde na acht jaar en ongeveer tienduizend raketten van de Hamas. De leugen heeft Israël tot paria onder de staten gemaakt. Venezuela en Bolivia hebben de diplomatieke betrekkingen verbroken. Media gebruiken gretig nieuwe antisemitische scheldwoorden, zoals “schendingen van mensenrechten”, “buitensporig geweld”, “zionistische nazi’s” enz. Scheldkanonnades in het Europese Parlement kregen hartelijk applaus. Anti-Israël activiteiten schieten als giftige paddenstoelen uit door media vergiftigde antizionistische grond. Gelukkig hield minister Verhagen zijn rug recht. Israël mag zich niet verdedigen van de wereld. Onderzoeken naar vermeende oorlogsmisdaden lopen nog. Terwijl het al lang aangetoond is dat de zogenaamde getuigen hun verhalen baseren opgeruchten. Bijvoorbeeld de Palestijnse moeder die opgevoerd wordt als burgerslachtoffer loopt gezond en wel in Gaza rond. Elk incident en elke leugen worden enthousiast aangegrepen om Israël zwart te maken. De vijanden van Israël voelen haarscherp aan dat hun tijd gekomen is. De wereld staat aan hun kant. Men wacht nog op Obama en op de verkiezingen in Israël. Of… op de bom van Ahmadinejad.

Uw wapen

De toorn van de God van Israël kan elk ogenblik losbreken. Hij is ruim 100 jaar geleden begonnen met het herstel van land en volk van Israël. Wee de volken die proberen Hem dwars te zitten. Het gaat om de doorbraak van het Koninkrijk! Antizionisme is een moderne tak van ouderwets antisemitisme. De “oorlog van de leugen” is hét wapen van allen die Sion haten. Over antizionisme komt een oordeel - Psalm 129:5-8. Intussen ondergaat Israël de geboorteweeën van de komende Messias. De Bijbel noemt die tijd: “De benauwdheid van Jakob” (Jeremia 30:7 en Daniël 12:1). Onze gebeden en onze opstelling zijn beslissende wapens in deze zware strijd. Enkele gebedspunten:

 • Dat de tijd van benauwdheid ingekort wordt (Matteüs 24:22). Ook voor ons!
 • Dat de regering van Israël de rug recht houdt tegenover de internationale druk en dat zij niet de ‘weg van de wereld’ maar Gods weg gaat.
 • Dat God voor Israël een schild is, ook tegen vijandelijke raketten (Psalm 3:4)
 • “Uw Koninkrijk kome”; Here Jezus, kom haastig!
 • “Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan wordt verleend”.

Dit artikel verscheen eerder in Profetisch Perspectief


VIDEO: Background: Gaza and Cast Lead 6 Jan. 2009

Bekijk een video van het IDF over de recente Gaza oorlog.

http://www.youtube.com/v/j61ktUeDDuo
Duur 0:05:49

VIDEO: Hamas: ... Voor het Palestijnse volk is de dood een industrie geworden ...

“Voor het Palestijnse volk is de dood een industrie geworden. Vrouwen en alle mensen in dit land munten hierin uit… Daarom hebben zij menselijke schilden van vrouwen, kinderen, bejaarden en strijders gevormd om de zionistische bommenmachine uit te dagen. Het is alsof ze tegen de zionistische vijand zeggen: ‘Wij begeren de dood, zoals jullie leven begeren’”

http://www.youtube.com/v/g0wJXf2nt4Y
Duur 0:00:50

5 Reactie(s)

 
 
Zondagavond(05.07.'09)naar het programma Zembla gekeken.Onderwerp:'Geen geld voor Gaza' Wéér een ontzettend éénzijdig verhaal betreft de ellende in het M-Oosten.Israël wordt afgeschilderd als een soort van Naziland;van alle ellende beschuldigd."Waar er twee vechten,hebben er twee schuld";ieder verhaal heeft twee zijden,de wereld is dit helemaal'vergeten'.Het land Israël heeft in feite geen schuld! Iedereen in het Westen is de geschiedenis van dit land'vergeten'en de Bijbelse Waarheid,daar denkt men niet aan. De politiekleiders & co.willen hiervan niets meer weten. Van onze belastinggelden wordt volop geïnvesteerd in de Gazastrook..'Stank voor dank'..Op de Youtube video is weer duidelijk gebleken wat Hamas en Hezbollah zelf allemaal vernietigen.Zelfs hun eigen bevolking! Waar is(o.a.)de VN;betr.de verworven mensenrechten? Het is mij duidelijk dat de politiek & co.totaal machteloos aan de zijlijn staat.Al denkt men héél wat goeds te doen in het M-Oosten. Dat God een Ware beschermheer is voor Israël is overduidelijk! Het land is nog steeds niet van de kaart geveegd(Ps.83:5)door de Palestijnen,dit zal ook niet geschieden.

SHALOM voor Israël en de rest van deze planeet!
mw.F.van der Zalm
Beste mevrouw van der Zalm,

Onze dank voor uw reactie.

Het gevaar van die eenzijdige en vaak leugenachtige berichtgeving van Zembla en helaas de meeste media (zelfs media die zich Christelijk noemen doen eraan mee) is dat ze een anti-Israël houding in het denken van de mensen zaaien. Die houding groeit uit tot antisemitisme. En het antisemitisme is een kwaad dat niet alleen het Joodse volk veel leed gebracht heeft en brengt, maar uiteindelijk de antisemieten zelf vernietigt. Denk bijvoorbeeld aan Nazi-Duitsland.Of aan antisemieten uit Bijbelse tijden. Of aan wereldrijken die zich aan het volk Israël vergrepen. De Bijbel spreekt ook over de moderne vorm van het antisemitisme. Dat is het anti-zionisme. Hoor wat Gods Woord zegt: "Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten. Zij zullen zijn als gras op de daken, dat verdort voordat men het uittrekt" (Psalm 129:5 en 6). Beschaamd zijn de Moslims nu al doordat ze al drie oorlogen van Israël hebben verloren. Ze zullen vreselijk schrikken en dan terugdeinzen als ze zien hoe de God van Israël voor zijn volk gaat optreden. Maar ze zullen doorgaan, en daarna verdorren en uitgerukt worden....afgelopen. Maar zo lang er leven is, is er genade te vinden bij de HERE God. Genade na berouw en bekering.

H.Gr.

jvb
 
 
@mw.F.van der Zalm

"
Dat God een Ware beschermheer is voor Israël is overduidelijk! Het land is nog steeds niet van de kaart geveegd(Ps.83:5)door de Palestijnen,dit zal ook niet geschieden.
"


AMEN!!

Am Yisrael Chai!

 
 
Psalm 127 'Gods zegen is ONMISBAAR'
5)Welgelukkig is de man,die zijn pijlkoker met dezelve gevuld heeft; zij zullen niet beschaamd worden,als zij met de vijanden spreken zullen in de poort.

Kon het niet laten om nog een keer te reageren,betref fende dit tere onderwerp.
Hoeveel oorlogen zullen er nog gestreden moeten worden door Israël zelf en de rest van de wereld?
Niemand weet het antwoord te geven,alleen de HEER -onze Abba- weet wanneer de tijd rijp is. Ja;mensen geduld is een schone,maar zeer moeilijke zaak!! "De wereld is VERBITTERD"

SHALOM voor de gehele planeet!
mw.F.van der Zalm.
 
 
Laten we G'd blijven bidden , dat Hij Netanyahu wijsheid geeft en tact. Hij is door G'd aangesteld en ook al is hij niet religieus hij weet waartoe de palestijnen in staat zijn .
Moge de Eeuwige Israel zegenen in deze periode die zal leiden tot de Wederkomst van Yeshua .
Am Israel Chai
Beste heer de Jong,

Wat kan ik anders zeggen als reactie op uw mail dan: AMEN

Een hartelijk shalom,

jvb
 
 
ik ben ook blij dat er ook reakties zijn
van gelovigen die deze gebeurtenissen op de
voet volgen, dit zijn positieve geluiden
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven