Home Actueel Israël Oorlog en de Paus

Oorlog en de Paus

De regering van Israël heeft een speciale website geopend ter gelegenheid van de aankomende pelgrimage van de Paus aan Israël - http://popeinisrael.org.il/. Klik voor ware grootte
De regering van Israël heeft een speciale website geopend ter gelegenheid van de aankomende pelgrimage van de Paus aan Israël - http://popeinisrael.org.il/.

Op het diplomatieke vlak barst de oorlog om het land Israël nu in volle hevigheid los. Het bezoek van de Paus aan het Midden Oosten luidt een volgende en waarschijnlijk beslissende slag in. Niet alleen het land Israël, Gods land, maar ook het volk en niet te vergeten Jeruzalem zijn inzet van deze oorlog. Want oorlog is het eindpunt van de diplomatie.

Eerst is daar Iran. Bijna klaar met de atoombom. Voortdurend en consequent herhalen de machthebbers in Teheran dat Israël van de kaart moet verdwijnen. In mijn nieuwe boek “Eindtijd, Israël en de Islam” leg ik uit dat het verdwijnen van Israël één de belangrijkste fase is in de islamitische eschatologie (=eindtijdleer). De voorhoede van Iran, Hezbollah in Zuid Libanon en Hamas in Gaza, staan, gewapend met tienduizenden raketten, honderden zelfmoordbommen en duizenden burgers als menselijke schilden, te springen om de “heilige oorlog” (jihad) weer op te pakken.

De PLO probeert dit doel te bereiken met behulp van de VN, de EU en de VS.

Welk doel?

Dat staat in de statuten van Fatah. Een Palestijnse staat in heel het tegenwoordige Israël. Met Jeruzalem als hoofdstad. De eerste stap is voor de Palestijnse Autoriteit de zogenaamde tweestatenoplossing. Premier Netanjahu zal eind deze maand in Washington een harde dobber hebben. Want hij komt onder zware druk van president Obama te staan. Zelfs de AIPAC, de Joodse lobby in de VS, heeft in een brief aan president Obama gevraagd om die tweestatenoplossing er snel door te drukken. Vaart te zetten achter de vorming van een Palestijnse staat in Judea en Samaria, het hartland van het bijbelse Israël. Dwaasheid. Niet alleen vanuit de Bijbel gezien, maar ook in historisch, politiek en realitisch opzicht. Want alle toegeven van Israël, alle “gebaren van goede wil”, alle vertrouwenwekkende gestes van de kant van Israël zijn door de islamitische vijanden als overwinningen gevierd en worden gebruikt als uitvalspunten voor terreur en druk op Israël om nog meer concessies los te krijgen. De formule “land voor vrede” werkt juist oorlog in de hand. Zelfs de formule “vrede voor vrede” werkt niet. Er komt pas vrede als Israël volgens islamitische principes een “huis van de vrede” is geworden. Dat betekent onder islamitsche beheer, dus onder de sharia staat.

Nu de Paus

Het Vatikaan is zich zeer goed bewust dat de strijd om land en volk van Israël in een kritieke fase is aangekomen. Al tien jaar onderhandelt het Vatikaan met Israël over stukken land die het in beheer wil hebben.

Kort gezegd, het Vatikaan wil de berg Tabor, Kapernaüm en de berg der Zaligsprekingen aan de noordkust van het Meer van Galilea. Verder de kerk van Gethesemane in het Kidrondal (het dal van Josafat), de kerk van de Aankondiging in Nazareth en een kerk in Tamra.

Deze zes plaatsen wil president Peres van Israël aan het Vatikaan geven.

Maar de belangrijkste plaats die het Vatikaan wil hebben is de berg Sion.

Dat is de plaats van het Laaste Avondmaal. In de tijd van Jezus lag die berg binnen de muren van de Heilige Stad. Nu ligt de berg Sion er net iets buiten. Enkele honderden meters van de Tempelberg. Die plaats is het eerste deel dat David op de Jebusieten verorverde en waar hij enige tijd zijn domicilie had (Lees 2 Samuel 5:6-9). Daar staan de graftombes van David, Salomo en Hizkia. Momenteel is daar een Joodse bijbelschool gevestigd. Geruchten gaan dat het Vatikaan daar een RK centrum wil beginnen. In dit licht moeten we het bezoek van de Paus zien. Want het Vatikaan heeft heel goed in de gaten wat er gaande is. De RK kerk wil beslist een vinger in het Heilige Land hebben. Dat was al tijdens de Kruistochten het geval. Toen Israël in 1948 een zelfstandige staat werd was het Vatikaan daar ook niet gelukkig mee. Pas vele jaren later heeft Rome Israël erkend. Maar nu de strijd om het land in politieke zin in een beslissende fase is gekomen wil het Vatikaan erbij zijn. Want mocht het gebeuren dat Jeruzalem een internationale stad wordt wil rome beslist het beheer houden over de Heilige Plaatsen.

Graf David hamelech; Koning David op de Berg Sion Klik voor ware grootte
Graf David hamelech; Koning David op de Berg Sion

Velen in Israël kijken met grote achterdocht naar de bewegingen van het Vatikaan. Professor Yitchak Minerbi, die zich heeft gespecialiseerd in de verhoudingen tussen Israël en het Vatikaan, zegt:

“Zelfs als sommige bronnen in het Vatikaan dreigen het bezoek van de Paus af te gelasten als we niet toegeven, is dit geen reden om toe te geven. Deze Paus staat vriedschappelijker tegenover de Arabieren en in het bijzonder de Palestijnen dan tegenover Israël. De huidige situatie is een status quo die al 150 jaar bestaat. Als we de berg Sion aan de Paus geven, zal dit heel wat problemen opleveren”.

Ook Joodse orthodoxe kringen verzetten zich fel.

De strijd om het land dat God onder ede aan Israël heeft beloofd en om de berg Sion, die Hij liefheeft, zal de toorn van de HERE, de God van Israël opwekken. Israël wacht zware tijden. Maar de volken die zich zo tegen Gods plannen verzetten wachten nog zwaardere tijden. De kerk van Christus staat middenin deze oorlog. Wij bidden voor de “Vrede van Jeruzalem”. En ook voor de regering van Israël. Dat zij Gods weg gaan en niet die van de wereld.

9 Reactie(s)

 
 
Ik vind dit verbijsterend! Hoe kan een kerkleider zich inlaten met vastgoed-handel en hoe kan een land (Israël) zoiets nu serieus nemen?
Met welk recht zou de paus dit grondgebied kunnen claimen? Het behoort het volk Israël toe, naar G'Ds woord, dat zou hij toch moeten weten!
Ik kan mijn oren niet geloven maar ik hoop dat de G'D van Israël spoedig ingrijpt.
Moge het volk Israël spoedig uitroepen:"Baruch haba ba shem Adonai!" en moge de Heer dan spoedig komen!
Shalom
Beste Stefan,

Dank voor je reactie.

Het Vatikaan is niet alleen een geestelijke macht maar is ook een staat, met een regering en diplomatieke vertegenwoordig ingen. In de Middeleeuwen was het zelfs een zeer machtige politieke invloed in Europa.

De RK kerk heeft in de loop van de eeuwen heel wat grond in het Heilige Land gekocht/bemachtigd/verkregen. Die toestand wil ze juist nu vastleggen met als achterliggende gedachte dat de RK de beschermer van de christelijke Heilige Plaatsen
is. Alsof Israël dat niet voldoende heeft gedaan!
Bovendien, Stefan, het is in feite een geestelijke strijd. De macht van de Islam wil een wereldwijd Kalifaat onder de sharia vestigen. Dat moet over de rug van Israël volgens hun religieuze traditie, die de Hadith heet. Ook de RK kerk is nog steeds een wereldmacht met de meer dan een miljard gelovigen. Eeuwenlang heeft de RK het de Joden en het Joodse geloof als een concurrent gezien. Nu de Joden weer terug zijn in het door God beloofde land en de God van Israël allerlei bijbelse beloften vervult en eeuwenoude profetieën werkelijkheid worden, beziet het Vatikaan dat met grote achterdocht.Het is in feite een strijd om het komende Koninkrijk van God, waarin de Messias, waarvan wij geloven dat zijn naam Jezus is (Yeshua is zijn Joodse naam). Hij is de Vredevorst en Hij zal recht en gerechtigheid op aarde brengen.

Moge Hij spoeding komen.

Een hartelijke groet.

Jan van Barneveld
 
 
Beste Jan en allen die op deze site lezen.
Het is zo zoetjes aan de tijd,dat het vaticaan straks een verbond zal sluiten met de overige kerken met de anti messias.De Schrift zegt dit ook.
Laten we dus nu we nog tijd en kans hebben nog meer achter Israel gaan staan in gebed en anderszins,en laten we ook elkaar bemoedigen.
En vergeten we de vervolgden en de armen en verdrukten niet.
Tear fund is een goed doel om te gedenken.
Allen veel sterkte en zegen.
Bedankt Jan.
Shalom . Lou.
Beste Sandifort,

Dank voor je reactie. In mijn nieuwe boek, het is nu bij de drukker, schrijf ik uitvoerig over wat je opmerkt over de anti-messias en de rol van de Islam hierbij.
Let op de medelingen over het uitkomen van dit boek, einde deze maand. Het heet: Eindtijd, Israël en de islam. Zeer onthullend met behulp van veel islamitische bronnen en uiteraard de Bijbel. Uitgever is Het Zoeklicht.
Volgende week hoop ik tijd te hebben een meer uitvoerig overzicht te geven over de belangrijke inhoud van dit boek.

H.Gr.

Jan van b.
 
 
Aangezien de Romeinse algemeine kirche NIET Christelijk, maar Ba-Belonisch is; verbaast het mij niets dat de top van het Vaticaan op reis
(hadj) naar het door hen zo gewenste land wil.
Daaruit blijkt dat hun Jodenhaat groter is dan hun vrees voor de Almachtige.
Het is precies de gedachte v/d Tegenstrever.
Die meent dat wanneer hij G'Ds Volk uitroeit, hij veilig is; omdat dan de Koning derJoden geen reden heeft om te komen.
Jammer voor hem, maar hij vergeet iets.
Hij heeft al verloren!!
Beste Pieter,

Hartelijk dank voor je reactie.

Ik kan het wel met je eens zijn, maar er moet wat mij betreft wel een kanttekening bij. Er zijn veel RK mensen die oprechte gelovigen zijn. Die het zelfs niet eens zijn met de politieke manoeuvres van het Vatikaan en van harte achter Israël staan.

Met een hartelijke groet,

Jan van Barneveld
 
 
Beste heer Barneveld,

Die aardbeving in L'Aquila, een plaats nauwelijks 100 km van Rome vandaan ligt... zou dat een waarschuwing zijn voor Italië, Rome en het Vaticaan? Ook in Amerika zijn weer bosbranden in California... Het is een interessante tijd waarin we leven. Ik ben benieuwd naar uw nieuwe boek!

Gods zegen toegewenst!
Linda.
Beste Linda,

God waarschuwt altijd.

Ook oordeelsprofeti eën zijn voor een groot deel waarschuwingen. Daar horen de voorbeelden die jij noemt ook bij. Wat betreft de VS geldt dit nog veel meer, omdat dit land door God is uitgekozen om zijn volk tegen de woede van de omringende volken te beschermen. Nu president Barack Obama aanpapt met de grootste vijanden van Israël wordt het wel erg gevaarlijk. Niet alleen voor Israël, maar vooral voor de VS. Mijn nieuwe boek komt over twee weken uit. Ik zal de webmaster vragen de gegevens en een overzichtje van de inhoud één dezer dag op de site te zetten. Ik kan je nu al zeggen dat er 168 blz. zijn en dat de prijs € 12,95 wordt. H.Gr.

jvb
 
 
Beste ... Jan,

Houdt er svp rekening mee, dat dit voor de paus, een gevaarlijke reis is ? --- en misschien, breekt die OORLOG dan wel uit, op het moment dat hij daar is !! --- dan zou het al deze zomer daar OORLOG wezen --- wie zal het zeggen ...?
 
 
blijkbaar zien we nu waarom ratzinger de naam benedictus 16 gekozen heeft naar zijn voorganger die ook om vrede schreef aan de wereld in 1918
Dank, Ludwig, voor je interessante reactie, die toch wel een beetje schrik aanjaagt. Weet je misschien ook welke Paus dat in 1918 was en waar ik dat citaat kan vinden?

H.Gr.

jvb


 
 
Beste Jan (en lezers),

Ik worstel met een een dringende vraag, hopelijk kunt u mij uw visie hierop geven:

Ik citeer een CNN-nieuwsfragment omtrent het bezoek van de paus aan Israel (op dit moment):

'Christianity today stands on the brink of extinction in the land where Jesus Christ lived, and where the faith first took hold.

In 1948, Christians represented 20 percent of the population in what is now Israel and the Palestinian territories; today they're less than 2 percent' (bron: cnn.com)

Ik vraag mij af, waarom wil God alle joden uit de wereld terug naar Israel leiden? Straks moet hij toch tegen het gros van deze joden zeggen dat ze niet in de hemel zullen komen omdat ze niet in Jezus Christus als Messias geloven?! Jezus zegt immers dat Hij de enige weg tot de vader is..

Wellicht zie ik iets over het hoofd, maar ik vind dit best verwarrend..

Ik hoop op een antwoord,
groeten!

LoydBeste Loyd,

Even een korte reactie op je vragen.

Het is inderdaad waar dat Christenen wegvluchten uit het M.O. Maar niet uit Israël binnen de groene lijn. Wel uit plaatsen waar de Moslim Palestijnen de baas zijn. Bijvoorbeeld uit Bethlehem. In Israël hebben Christenen en Moslims de vrijheid om hun geloof te belijden en om een bestaan op te bouwen. Dit als reactie op het CNN bericht.

Het volk Israël als natie heeft de Messias nog niet kunnen herkennen. Maar er is wel een flink aantal Israëli's die wel in Hem geloven. De Messiaanse Joden. De andere Joodse mensen leven nog onder het zogenaamde Oude Verbond, of beter gezegd het Eerste Verbond. Het moment dat 'heel Israël behouden zal worden' komt nog, en hopelijk zo snel mogelijk. Waarom deze late stap van Israël? Dat lees je in de brief van Pauls, Romeinen, hoofdstuk 11 vanaf vers 11.

H.Gr.

jvb
 
 
Goede Morgen

Pius XI was Paus van 1857 tot 1918
Pius XII volgde hem op.

Gr
Fred
 
 
worden deze reakties alleen binnen een bepaalde termijn weergegeven? uw uitleg is heel duidelijk en positief.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven