Home Actueel Israël Updates (Paus, Syrië, Obama)

Updates (Paus, Syrië, Obama)

De Paus wordt welkom geheten door Premier Netanyahu en President Peres Klik voor ware grootte
De Paus wordt welkom geheten door Premier Netanyahu en President Peres

Notre Dame (Notre Dame Centrum in Jerusalem)

Tijdens het bezoek van de Paus aan Israël was ook een interreligieuze samenkomst georganiseerd. Tijdens die samenkomst vond er een onaangenaam, maar onthullend incident plaats.

Onverwachts, onaangekondigd en niet uitgenodigd verscheen sheik Tayseer Rajab Tamimi op het spreekgestoelte. Hij is het hoofd, de opperrechter van de Palestijnse Autoriteit, een man met een hoge functie binnen de PA dus. De man barstte los een schoot een scheldkannonade af op Israël. Ook riep hij Moslims en Christenen op zich tegen het “moorddadige Israël” te verenigen. Na de scheldpreek van de sheik verliet de Paus, voordat de bijeenkomst was afgelopen de zaal.

Enkele minuten na deze pijnlijke gebeurtenis legde de perschef van het Vatikaan een verklaring af. Het benadrukte dat het optreden van de sheik niet was gepland en dat het... ”een directe ontkenning van het doel van de interreligieuze bijeenkomen was”. Ongeveer op dezelfde tijd sprak premier Netanyahu in Sharm el-Sheik met president Mubarak van Egypte. Hij benadrukte, wellicht voor de duizendste keer, dat Israël vrede wil. Maar met leiders als sheik Tamimi komt er nooit vrede. Tenzij deze mensen zich bekeren.

→ Lees het verhaal in de Israëlische krant 'Jerusalem Post' - Sheikh Tamimi attacks Israel, pope walks out (engels).

Syrië

De Amerikaanse inlichtendienst heeft ontdekt dat Syrië weer aan het bouwen is. Op zich geen probleem. Maar als het in al-Kibar is, roept het vragen op. Dat is de plek waar Israël ongeveer twee jaar geleden de Syrische kerncentrale in aanbouw heeft vernietigd. Nu is dat Land bezig aan fabrieken voor chemische en biologische wapens. Met landen als Syrië komt er nooit vrede. Tenzij Jesaja 19:25 vervuld wordt. Daar zegt de Heer: “Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk van mijn handen, Assur, en mijn erfdeel Israël”.

Obama

President Obama's eerste interview als president op Al-Arabiya TV - http://www.youtube.com/watch?v=HO_lLttxxrs Klik voor ware grootte
President Obama's eerste interview als president op Al-Arabiya TV - http://www.youtube.com/watch?v=HO_lLttxxrs

Een bericht dat de aandacht van de pers is ontsnapt. De 27e Januari heeft president Barack Obama een wet getekend die nu van kracht is geworden. Door die wet komt er $ 20,3 miljoen vrij voor “Palestijnse vluchtelingen” en “slachtoffers van het conflict” in Gaza. Die wet en het geld openen de deur voor duizenden aanhangers van de Hamas om naar de VS te emigreren en daar alle hulp te krijgen die zo nodig denken te hebben. Op zich zijn humanitaire gebaren welkom en vaak zelfs prijzenswaardig. Maar de eenzijdige houding van Obama kleurt de situatie helaas negatief. Want de lijst van president Obama wordt wel erg lang. We noemen: De eerste “president’ die hij belde was Mahmoud Abbas, de leider van de PA. Het eerste tv interview dat hij gaf was met al Arabia tv. Hij is uiterst vriendelijk tegen de aartsvijand van Israël, tegen Iran, maar hard in zijn optreden tegen Israël. In zijn regeringsteam zitten een aantal verklaarde vijanden van Israël. Zeker, zijn woorden spreken van vriendschap en “veiligheid voor Israël”, maar zijn daden en zijn houding tegenover Israëlische leiders, zoals president Shimon Peres en Benjamin Netanyahu, spreken een meer duidelijke taal.

Wat moet er van de VS worden? Want er staat geschreven met betrekking tot Israël: “Ik zal zegenen wie u zegent en wie u vervloekt zal Ik vervloeken”. Een eeuwenoude geestelijke wetmatigheid die juist in deze tijd zijn kracht bewijst. Zo gaat het met het Woord van God. Het is verstandig je daaraan te houden. Dat geldt ook voor politieke leiders.

→ Lees hier de officiële verklaring op de website van het Witte Huis (engels).

7 Reactie(s)

 
 
Hallo beste Jan,

Ook de paus heeft zich nu (13-05)duidelijk uitgesproken over een palestijnse staat. De wereld mag zich gaan opmaken voor barre tijden. Ook heeft hij gebeden voor de arme palestijnen die zozeer geleden hebben onder het israelische geweld en ze moeten zich niet laten verleiden tot geweld, schrijnender kan het toch niet.

Groeten en Shalom vanuit Marken.
Beste Dirk,

Je hebt gelijk.
Het is allemaal zeer zorgwekkend.
Maar het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan wordt verleend. Kracht en wijsheid de regering van Israël om het goede te doen en niet toe te geven aan de druk van de wereld, met name van de VS, de VN en nu van het Vatikaan.
Een hartelijke groet, ook aan je zoon.

Jan van B.
 
 
Wat heeft de paus in ISRAEL te zoeken,als hij niet achter israel staat????
Gaat eerst naar een arabie"s land,en dan bid hij voor een palenstijnse staat op isreals grond gebied.
Gelukkig is de GOD van ISRAEL machtig om dat te voor komen!!!!
Ga A.U.B.door met het voor Israel op te nemen.
GODs zegen toe gebeden voor een ieder die van Israel houdt.
H gr A.POSTHOUWER
 
 
Obama is er een die met dubbele tong spreekt. Helaas hij heult met de vijanden van Israel die conform psalm 83 samenzweren om israel te vernietigen. Jammer voor het christelijke amerika zal de vrijage van hun president met de klipa(onreine geestelijke kracht)van amalek en haman dit land nog verder de afgrond inwerken. Jan veel kracht en zegen, ga zo door met je zegenrijk werk
Beste Siem,
Dank voor je reactie.
Zie verder de persconferentie van de beide presidenten.
De gespannen sfeer is niet alleen af te lezen van hun egzichten, maar ook door at ze zeiden. Met veel woorden zeggen ze allebei: "Ik blijf bij mijn standpunt". Het enige wat vaststaat is het bijbelwoord, met name de profetie. Alles zal tot vervulling komen. Blijf opletten en dat Woord van God bestuderen.
H.Gr.

jvb
 
 
Jan ik had er extra besteld om uit te delen vandaar mijn aanbod
ank
 
 
Helaas, het door Busch gelanceerde vredesplan voor het middenoosten - roadmap to peace- en de door Obama in een nieuw jasje gestoken - two state solution- staat haaks op de bijbelse instructie van Exodus 34:12:" Wacht u dat gij geen verbond maakt met de inwoner des lands, waarin gij komen zult: dat hij niet een strik worde temidden van u". Heeft Israel niet zijn lesje geleerd uit de terugtrekking uit Gaza? zijn de hamas raket beschietingen op Isael niet de strik waarvoor de Here Israel zo voor gewaarschuwd heeft? Hetzelfde geldt voor de terugtrekking uit Libanon en de daaropvolgende raket beschietingen van de hezbollah op Israel. De bestraffing van Sharon en Olmert voor het aangaan van de valse vredesplannen (roadmap)van Bush zijn inmiddels geschiedenis. Mijn gebed voor Bibi Nethanyahu- "houdt vast aan de Torah en de 10 geboden", en niet aan de seculier, humanistische waan van de "roadmap" of de "two state solution". Wee U Amerika, waren 911, Katrina, de financiele crises en het bankroet van GM (General motors)geen Goddelijke waarschuwingen? Nog een korte tijd en dan heeft Amerika afgedaan als super wereldmacht en zal het boeten voor het druk uitoefenen voor valse vredes op Israel - GOD's oogappel-.
 
 
Satan de Duivel.Leugenaar lasteraar tegenstrever enkele van de benamingen van hem.
Jezus bemoeide zich nooit met politiek maar met de prediking van het goede nieuws van het koninkrijk.Mijn koninkrijk is niet van deze wereld,U houdt zich maar bezig met politiek.De tekenen der tijden hielden geen verband met het letterlijk Israel.Maar met het koninkrijk van Jezus de tekenen dat die regering is gaan regeren.Staan in Matheus 24 de ie wereldoorlog het predikingswerk dat moest gebeuren.
Beste Albertus,

Dank voor je reactie.
Ik zal proberen een duidelijk antwoord te geven.
Dat is moeilijk want je beweert erg veel tegelijk en door elkaar.

Veel dingen die bijbels klinken maar het niet zijn.

1. In haal de enige tekst aan die je noemt:
"Jezus antwoordde (stadhouder Pilatus): Mijn koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier" (Joh.18:36). Dus het Koninkrijk van de Here Jezus doet niet aan oorlog voeren en vechten zoals in deze wereld. Het is een Koninkrijk dat komt. Daarom bidden wij: "Uw Koninkrijk kome".

2. Er komt een aards Koninkrijk waar de de Here Jezus zal regeren als Vredevorst. "DE HERE God zal Hem de troon van zijn vader David geven" (Luc.1:32). Dus Koning... en koning zijn heeft ook met politiek te maken.

3. De wijzen zochten de Koning van de Joden (Mat.2:2) en Jezus gaf Pilatus een bevestigend antwoord toen hij Hem vroeg: "Bent U de Koning van de Joden?" (Mat.27:11).Boven het kruis stond: "Dit is Jezus van Nazareth, de Koning van de Joden" (Joh.19:19). Dat mocht er niet af, want zo komt Hij ook weer terug.Dit koninschap heeft alles met politiek te maken. Een politiek van recht en gerechtigheid. Die Hij op aarde gaat brengen.

4. Wat is letterlijk Israël? Nooit heb ik in de Bijbel over een niet-letterlijk Israël gelezen. Paulus zegt over Israël: "De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk" (Rom.11:29). God heeft dit volk nu eenmaal geroepen en daar blijft Hij bij. God heeft dat volk nu eenmaal beloften en 'genadegaven' gegeven en die worden vervuld. Want de "Verlosser zal uit Sion komen" (Rom.11:26). Gewoon, uit Sion. Sion is Jeruzalem, is Israël.

5. Wat je over de 'tekenen' zegt is mij helaas niet duidelijk. "Tekenen" zijn aanwijzingen. In dit geval aanwijzingen dat de eindtijd en de wederkomst van de Here Jezus eraan komen. Daar gaat onder andere Mat. 24 over.

6. De strijd gaat over deze aarde. Wie zal de aarde regeren? De antichrist? De vorsten van deze aarde? Wij verwachten de Here jezus als Koning.

H.Gr.

jvb

 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven