Home Actueel Israël Obama vs. Netanyahu, Paus vs. Israël, De wereld vs. de Bijbel, Israëlische Arabieren vs. Israël

Obama vs. Netanyahu, Paus vs. Israël, De wereld vs. de Bijbel, Israëlische Arabieren vs. Israël

Obama en Netahjahu geven persconferentie. Klik voor ware grootte
Obama en Netahjahu geven persconferentie.

Obama versus Netahjahu

Vandaag ontmoet premier Netanjahu president Obama. Een ontmoeting waar met veel spanning naar gekeken wordt. Het is duidelijk dat Obama de zogenaamde tweestatenoplossing voorstaat. Een Palestijnse staat in het hartland van Israël, in Judea en Samaria.

Een paar van de consequenties:

 1. Ongeveer 250.000 Joodse mensen zullen uit hun huizen worden verdreven. Bloeiende gemeenschappen zullen aan de vijand worden overgeleverd. Zo ging het in de Middeleeuwen in Europa en zo ging het in Hitler Duitsland. Een angstig vooruitzicht. Niet alleen voor Israël maar ook voor de wereld die probeert Israël een 22e Arabische moslimstaat binnen de grenzen te accepteren en zelfs te steunen.
 2. Heel Israël komt onder het bereik te liggen van raketten en mortieren van Hamas en van de terreurafdeling van Abbas, de Islamitische Jihad.
 3. Oost Jeruzalem en de Tempelberg komen in Palestijnse handen. Net als in de tijd vóór 1967 zullen de Israëli’s in West Jeruzalem voortdurend bestookt worden door sluipschutters, raketten en ander oorlogstuig.
 4. Ongeveer 1/3 van de watervoorziening van Israël komt uit de bergen van Israël. Dat zal worden afgesloten . Schoon water is voor elk land een eerste levensbehoefte.
 5. Duizenden palestijnse moordenaars zullen worden vrijgelaten. De ervaring van gevangenenruil in het verleden leer dat velen van hen weer op Israël zullen worden losgelaten.

Bovenstaande is een samenvatting van een artikel van Yosef Rabin.

De Paus versus Israël

Tijdens zijn bezoek aan Bethlehem zei de Paus:

“De Heilige Stoel steunt het recht van uw volk op een onafhankelijk Palestijns thuisland in het land van uw voorvaders; veilig en in vrede met de buren en binnen internationaal erkende grenzen.”

Pope calls for 'sovereign Palestinian homeland' - Jerusalem Post - 13 Mei '09

"I plead with all those responsible to explore every possible avenue in the search for a just resolution of the outstanding difficulties, so that both peoples may live in peace in a homeland of their own, within secure and internationally recognized borders,"

Enkele vragen:

 • Land van uw voorvaders?? Ongeveer 500 jaar werd Palestina verwaarloosd onder Turks beheer. Van 1918 tot 1948 was het een mandaatgebied onder beheer van Engeland. Van 1948 tot 1967 was Jordanië de baas op de Westbank en Egypte in Gaza. Welke Palestijnse voorvaders bedoelt de Paus?
 • Recht?? De Palestijnen hebben al een groot land: Jordanië. Maar koning Abdullah II wil hen zelfs niet langs zijn grenzen hebben. Hij vindt deze terroristen blijkbaar gevaarlijke lieden.
 • Veilig?? Wie maakt het onveilig voor de Palestijnen? Korte periodes waarin Israël die gebieden beheerde leefden die Palestijnen in betrekkelijke vrede en voorspoed. Toen Arafat met zijn bende kwam, braken de onlusten uit en werd haat in de harten van veel kinderen gezaaid. Hamas maakt het onveilig voor de burgers in Gaza.
 • Vrede met de buren?? Nog geen signaal dat als teken van vrede gezien kan worden is van Palesijnse kant gegeven. Zelfs het verbijsterend ruime aanbod van de vorige premier van Israël, van Olmert, werd door Abbas van de hand gewezen.

De wereld versus de Bijbel

We noemen alleen maar twee teksten uit Gods Woord. Dat Woord is ten slotte en in de eerste plaats gezaghebbend. Ook in deze situatie.

De HERE, de God van Israël zegt:

“Ik zal aan u en uw nageslacht het land waarin gij (Abraham) vertoeft, het hele land Kanaän, tot een altoosdirende bezitting geven”

Genesis 17:8

Enkele korte opmerkingen:

 1. Deze landbelofte is door de Almachtige herhaaldelijk door een eed bevestigd. En is overgegaan op Abraham’s zoon Izak en via zijn zoon Jakob op de twaalf stammen van Israël.
 2. Er staat: “Het hele land Kanaän”. Dus inclusief Jeruzalem en het gebied waarin men nu een Palestijnse staat wil vestigen.
 3. “Een eeuwigdurend bezit”. Dus voor altijd. Zelfs toen het Joodse volk in ballingschap was, was Palestina nog van hen. Net als bijvoorbeeld mensen die de winter in Spanje doorbrengen. Hun nederlands huis blijft gewoon hun bezit.
 4. In 1967, tijdens de Zesdaagse Oorlog, zijn Jeruzalem, Judea en Samaria op een wonderlijke manier weer onder Israël gekomen. Een geschenk van de God van Israël.

Nu wil de hele wereld dit aan Israël ontfutselen. Daar komen problemen van. Grote problemen!

De HERE, de God van Israël zegt herhaaldelijk: “Neem u in acht, dat gij geen verbond sluit met de inwoners van dit land” (Exodus 34:12, Deuteronomium 7:2 en Richteren 2:2). Gezien dit bijbelwoord is het geen wonder dat alle toegeven aan de Palestijnen niets helpt. Dat alle pogingen om tot een overeenstemming te komen op niet uitlopen.

Israëlische Arabieren versus Israël

In Israël wonen ook ongeveer 1,5 miljoen Arabieren. Hun houding tegenover Israël wordt steeds negatiever. Sommigen werken zelfs met de (zelfmoord)terroristen mee. Slechts 41% van hen erkent het recht van Israël als een Joodse democratische staat. Dit percentage was zes jaar geleden 65,6%. Een wat zwakkere bewering is de erkenning dat “Israël het recht heeft als een onafhankelijke staat te bestaan”. Zes jaar geleden was 81% van de Arabische Israëli’s het hiermee eens. Nu slechts 50%. Drie jaar geleden was het percentage Holocaust ontkenners onder hen 28%. Nu is dat 40,5%. Helaas, die arme Arabieren ondergaven hun eigen bestaan en waarschijnlijk en helaas zelf hun eigen leven.

De Tempel

De 21e mei vindt er weer een interessante gebeurtenis plaats in Jeruzalem. Demonstratief en onder het geschal van de zilveren tempeltrompetten zal de hoeksteen voor de nieuwe Tempel (die steen weegt 13 ton!) naar de Jaffapoort gebracht worden. Daarna gaat de mars langs de muur van de Oude Stad en door enkele straten van jeruzalem. Onderweg is er een demonstratieve stop bij de Ambassade van de VS. Daar zal uitgsproken worden wat de G-d van Israël in hun harten legt in verband met hun afwijzen van de groeiende druk van president Obama.

UPDATE: bekijk de persconferentie die Benjamin Netanyahu en Barack Obama

10 Reactie(s)

 
 
dit is duidelijk een teken van de eindtijd
alles komt uit wat er in Gods woord staat geschreven.
ook wil ik jan van barneveld Gods zegen toewensen
door hem ben ik Gods woord beter gaan lezen
in zijn boeken over israel.
in de kerken hoor je weinig tot niets over wat jan uitlegd over de bijbel in zijn boeken
ik wil het anderen zeker aanraden bij deze
Dag Coby,

Bedankt voor je vriendelijke en bemoedigende woorden. Alles gaat inderdaad wel heel snel. Kijk maar eens naar de persconferentie van de heren Obama en Nethanjahu. Zo afstandelijk. Met veel woorden blijven ze allebei op hun standpunt staan. Mijn laatste boek "Eindtijd, Israël en de Islam" komt 3 juni van de drukker. Kijk maar even op de site naar een korte opgave van de inhoud en het aanbod van de uitgever. Een hartelijk shalom en de zegen van onze komende Heer en Verlosser toegewenst.
JvB
 
 
Wat we hier in bovenstaand filmpje niet zien is wat Netanyahu zegt over Iran.. zie:

http://www.youtube.com/watch?v=epqO4ku0x1A

vanaf 8 min. 25 sec.

Niet eerder zag ik een Israelisch leider die publiekelijk, nog wel in het Witte Huis, zó concreet de praktijken en bedreigingen van Iran aan de kaart stelt!! Uniek.

Voor de wakkere kijker: Wat nog meer opvalt is het wegblijven van een instemmend knikje van Obama...

Mooi artikel broeder van Barneveld, bedankt voor het plaatsen. Ik zal het weer opnieuw bestuderen.
Ben benieuwd naar uw nieuwe boek!

Gods zegen allemaal,
Hans v N A.
Beste Hans,

Dank voor je aanvullingen. Inderdaad blijft Iran op het moment de grootste dreiging. Ahmadinejad heeft twee gruwelijke voorposten achter en in de hand: Hezbollah in het Noorden en Hamas in het Zuiden van Israël. Het is een historisch gegeven dat antisemitische machthebbers, die het Joodse volk bedreigen, zodra de kans schoon zien, hun bedreigingen ook uitvoeren. Vandaar dat Israël met grote argwaan naar Iran kijkt.
H.Gr.
jvb
 
 
Door de "Europese Coalitie voor Israel" is een website gemaakt met het oog op de verkiezingen van het Europees Parlement. Daarin kun je per land nagaan welke partijen en kandidaten een pro-Israel standpunt innemen. Zo kunnen we met onze stem op 4 juni iets positiefs betekenen richting Israel.

De website is: www.prayandvote2009.eu

Broeder Jan, veel zegen, ik zie uit naar je nieuwe boek,
Mieke
 
 
Toen Israël in 1967 de "gebieden" veroverde, had het een keus moeten maken uit 2 opties:
1. Alles annexeren, maar dan wel alle inwoners gelijke rechten geven.
2. Niet annexeren, maar er dan ook geen nederzettingen neerzetten.

Israël heeft echter een regime ingesteld, waarin voor Palestijnen sterke beperkingen gelden, maar waarin de Joodse inwoners heel veel vrijheden hebben. Dit is in tegenspraak met Leviticus 19:33,34 waarin staat dat vreemdelingen als geboren Israelieten moeten worden behandeld. Datzelfde geldt voor Israels behandeling van de 1,5 miljoen Arabieren binnen de eigen grenzen. Arabieren zijn in Israel veel slechter af dan Joden op diverse punten. Bijvoorbeeld Arabisch Oost-Jeruzalem is zwaar verwaarloosd, terwijl Joods West-Jeruzalem er redelijk goed bijligt en dat geldt in het algemeen voor Arabische steden vs. Joodse steden. Voor Arabisch onderwijs is veel minder geld dan voor Joods onderwijs, Arabieren krijgen minder salaris dan Joden voor hetzelfde werk, voor Arabieren is het veel moeilijker dan voor Joden om promotie te maken, enz, enz. Ook dat is allemaal in tegenspraak met Gods voorschriften aangaande de zorg voor vreemdelingen, temeer daar die Arabieren zelfs Israëlische staatsburgers zijn. De God van Israël heeft maar 1 soort mensen geschapen en dus hebben Arabieren voor hem net zoveel waarde en hebben ook dezelfde rechten als Joden en niet meer of minder, ongeacht waar ze wonen.

Gods beloften voor Israël zijn alleen van toepassing als Israël zich ook aan dit soort geboden houdt en dat doet het land niet. Als Israël de geboden niet houdt, houdt God zich volgens Jeremia 18:10 het recht voor zijn beloften inclusief Genesis 17:8 niet na te komen. De Heer heeft Israël tot 2x toe van hun land laten trappen door respectievelijk de Babyloniërs en de Romeinen - ondanks Genesis 17:8 - en hij is volgens Maleachi 3:6 niet veranderd, ook vandaag niet.

Er staan in de Bijbel zowel positieve als negatieve profetieën over Israël. De Bijbel is geen kersenboom en dus mag je niet zomaar alleen de kersjes plukken ofwel alle positieve profetieën voor vandaag van toepassing verklaren, maar daarentegen de blaadjes laten hangen ofwel alle negatieve profetieën als niet meer van toepassing beschouwen.

Bovenstaand betoog heeft duidelijk anti-Arabische racistische tendensen. Alle Palestijnen zijn kennelijk terroristen, omdat deze aanduidingen door elkaar worden gebruikt alsof het synoniemen zijn. Ook het misbruik maken van Bijbelteksten die verbieden een overeenkomst te sluiten met de inwoners van het land valt hieronder. Deze Bijbeltekst heeft helemaal geen "eeuwigheidswaar de" en mag je niet zomaar naar 2009 overplaatsen, omdat de situatie nu heel anders is.

De Palestijnen zijn in Jordanië in de meerderheid, maar koning Abdullah II is geen Palestijn en dus "hebben" Palestijnen Jordanië helemaal niet.

God keurt niet automatisch goed wat Israël allemaal doet, ook staat Hij niet automatisch altijd aan Israël's kant en is Hij het echt niet automatisch in alles met Israël eens. Jozua vraagt in Jozua 5:13,14 aan de kapitein van het leger van de Heer aan wiens kant hij staat. Het antwoord is: "geen van beide". Dat geldt vandaag de dag nog. Israël was in Jozua 7 niet in staat om Ai in te nemen. God trok toen namelijk zijn steun in vanwege de zonde van Achan. Dat had verstrekkende gevolgen. Pas toen Israël weer in het reine was met God, konden ze alsnog Ai innemen. Ik zou er dus niet vanuit gaan dat de opinies die die tempeldemonstra nten op 21 mei bij de Amerikaanse ambassade geuit hebben automatisch ook Gods opinies zijn. Dat zijn ze zeker niet. God en het (rechtse deel van het) Joodse volk zijn echt geen twee-eenheid.

Het feit dat Israël's vijanden Gods geboden in ernstige mate schenden geeft volgens Exodus 23:2 Israël niet het recht en zelfs niet het excuus dat dan ook maar te gaan doen. God zal met hen zeker afrekenen, maar Israël moet zich niet verbeelden er gemakkelijk af te komen, omdat het Gods oogappel is. God is gerechtigheid, of het Israël nu wel of niet goed uitkomt. Uit de hele Bijbel blijkt dat duidelijk.
Beste Ruud,

Bedankt voor je uitvoerige reactie, waarin jij je visie op Israël, de Arabieren in Israël, de Palestijnen plus nog een aantal bijbelse notities maakt. Ik ga er kort op in.

Je zegt dat Israël na de verovering van de Westbank in 1967 op Jordanië twee mogelijkheden had.

Allereerst vraag ik me af wie jij bent om Israël zo 'de wet voor te schrijven'!

Maar toch wat opmerkingen. "Annexeren en dan alle inwoners gelijke rechten", zeg je. Maar dan moet erbij dat die inwoners wel solidariteit en gehoorzaamheid met de staat Israël moeten erkennen. Niet annexeren, maar dan geen nederzettingen. Waarom niet? Van wie was het land? Niet van de zgn. Palestijnen. Die hebben onder het bewind van Jordanië nooit gevraagd om een staat. Niet van Jordanië. Zij hebben het land in 1948 veroverd. "Joodse inwoners meer vrijheden" en "Palestjnen met veel beperkingen". Ik vrees dat de situatie omgekeerd is. De Palestijnse Autoriteit heeft autonomie. De nederzettingen worden zeer beperkt. Zelfs geen uitbreiding op neutrale staatsgronden is mogelijk. Outposts worden vernietigd door de Israëlische politie en leger. Palestijnen bouwen illegaal en maar raak en hen wordt geen strobreed in de weg gelegd.

Dan de behandeling van vreemdelingen uit Leviticus 19:33,34.

Vreemdelingen hebben zeker rechten. Dat leert de Torah. Vandaar dat de 1,5 miljoen Arabieren in Israël stemrecht hebben, in de Knesset zitten en zelfs functies hebben in de regering. Dat een Arabisch meisjes met een Joodse meisje in het songfestival optreden. Maar ze moeten niet als verraders optreden. Helpen bij zelfmoordaansla gen van Hamas of van de Islamitische Jihad (de terroristische tak van de Fatah van Mahmoud Abbas). Overigens hebben die Arabische Israëli's meer rechten dan hun rasgenoten in de meeste Arabische landen.

Overigens maak ik me zorgen over je veroordelende toon. Dat past ons niet. Het oordeel is aan de HERE, de God van Israël. Bovendien is nergens gezegd dat alle zogenaamde Palestijnen terroristen zijn.

Over de "Eeuwigheidswaar de" van de Schrift discusssiëer ik niet. Alle Schrift is van God ingegeven.

Dan Jordanië. Inderdaad heeft koning Hoessein op de Zwarte September Arafat en zijn bende met veel geweld het land uitgejaagd. Maar dat neemt niet weg dat oorspronkelijk de zijde aan de nadere kant van de Jordaan voor de Arabieren bestemd werd door Engeland. Voor Joden verboden, ondanks het feit dat dit gebied bij het Mandaatgebied hoorde. Israël heeft toen, ik meen in 1971, veel van die vluchtende mannen van Arafat, die voor hun leven de Jordaan kwamen overzwemmen, gered en opgenomen. Arafat zelf heeft daarna een schrikbewind uitgeoefend in Zuid Libanon.

Je toon is zo arrogant. "Israël moet zich niet verbeelden...". En: "God en het (rechtse deel van het) Joodse volk zijn echt geen twee-eenheid". Losse kreten, waar ik niets mee kan.

Sorry dat ik niet wat vriendelijker kan eindigen. Zie mijn uitvoerige reactie dan maar als een vriendelijke geste. Ik moet weer aan het werk. De Heer zegene je

Jan van barneveld
 
 
Beste Jan,

Ik beschouw Israel als een land dat bestaat uit mensen. Het feit dat 75% van die mensen een Joodse identiteit heeft maakt hen niet goddelijker of boven kritiek verheven. De enige wet die ik Israel 'voorschrijf' is hun eigen Torah, die duidelijk aangeeft dat de vreemdelingen (in dit geval Arabieren) als geboren Israelieten moeten worden behandeld en wel onvoorwaardelij k. Daar hoeven die vreemdelingen niet eerst allerhande loyaliteitsverk laringen die hun eigen identiteit ontkennen voor te ondertekenen.

Jordanië heeft de Westbank in 1950 geannexeerd. Dat werd door niemand (behalve Engeland en Pakistan) erkend, maar dat door niemand erkennen geldt ook voor Israels annexaties. In 1988 deed Jordanië officieel afstand van de Westbank.

De nederzettingen worden helemaal niet begrensd. De kolonisten kunnen doen wat ze willen en het leger doet er doorgaans niets tegen en helpt ze er vaak nog bij. Terecht worden de gebieden om die reden ook wel "Wild-Westbank" genoemd. Die ene outpost Maoz Esther die laatst is gesloopt, is inmiddels allang weer herbouwd. Het zijn de Palestijnen die moeite hebben om bijvoorbeeld bij hun eigen land te komen, omdat de belangen van de Joodse kolonisten door wie ze soms zelfs bedreigd worden bijna altijd voorgaan.

Betrouwbare schattingen die nooit zijn tegengesproken - ook niet door de Israelische regering - zijn dat 40% van de nederzettingen op aantoonbaar Palestijns grond is gebouwd. Dat is dus 40% diefstal. Op diefstal rust Gods vloek. Ook vandaag. In de Bijbel staat nergens dat na 1967 elke willekeurige Jood elke willekeurige Palestijn van zijn land mag gooien, omdat God zogenaamd het land aan de Joden heeft gegeven. Dat heeft hij helemaal niet. Er staat in Leviticus 25:23 heel duidelijk dat het land Gods eigendom is en dat de Joden, tot wie Hij in dit vers spreekt, slechts vreemdelingen zijn die bij Hem te gast zijn. Ze zijn dus zeker niet de eigenaren. Dat is nooit veranderd. Dat geldt overigens natuurlijk voor iedereen, maar zeker ook voor Joden.

Volgens de Torah horen vreemdelingen niet alleen rechten te hebben, maar zelfs dezelfde rechten. Dat betekent recht op gelijke behandeling op alle vlakken. Nu is het zo dat Arabieren minder betaald krijgen voor hetzelfde werk en minder kans op promotie maken. Arabische steden krijgen minder geld dan Joodse, Arabische scholen krijgen minder geld dan Joodse, enz, enz, enz. De opmerking dat het in Arabische landen nog slechter is, is een zwaktebod. In Exodus 23:2 staat dat je de meerderheid niet in het kwaad mag volgen. Ook dus niet een beetje. Arabieren zijn niet voorbestemd om altijd de mindere te zijn, al net zo min als Joden.

Verreweg de meeste Arabieren zijn helemaal niet betrokken bij aanslagen en horen daar dus niet op aangekeken te worden. Het gaat niet aan om Joden bij voorbaat als onschuldige vredesengeltjes te beschouwen, tenzij een rechtbank het tegendeel uitspreekt, maar Arabieren daarentegen als terroristen te bestempelen en ze mogen zelf maar aantonen dat het niet zo is.

De orthodoxe jood Baruch Goldstein vermoordde 30 moslims in een moskee in Hebron en wordt daar nu door sommige orthodoxe joden nog om vereerd. De orthodoxe jood Yigal Amir vermoordde de Israelische premier Rabin. De orthodoxe jood Eden Nathan Zada vermoordde 4 Arabieren in een bus in Shfar-Am. Mogen wij nu orthodoxe joden als potentiële terroristen beschouwen? Nee? Dan hoor je dat met Arabieren ook niet te doen, alleen vanwege de wandaden van sommige Arabische terreurgroepen.

Je beklag over mijn arrogante toon is behoorlijk hypocriet. Ik citeer: “Maar ze moeten niet als verraders optreden. Helpen bij zelfmoordaansla gen van Hamas of van de Islamitische Jihad (de terroristische tak van de Fatah van Mahmoud Abbas).”

Welja. Alsof de gemiddelde Arabier kennelijk niets anders weet te doen. Meerdere keren staan de woorden Arabier en terrorist in één zin in jouw betoog èn in jouw antwoord op mijn reactie. Voor jou zijn het wel degelijk synoniemen en jij klaagt over mijn arrogante toon? Jouw veroordelende toon over Arabieren, die jij wel erg gemakkelijk als terroristen neerzet: dat is pas echt stuitend.

Met vriendelijke groet,

Ruud.
Dag Ruud,

Enorme drukte en wat problemen zijn de oorzaak van mijn wat late reactie.

Inderdaad is Israël niet goddelijk of boven kritiek verheven. Maar ik herhaal dat jij (en ook ik) Israël helemaal niets hebben voor te schrijven. De Bijbel noemt Israël Gods eersteboren zoon, en een Vader regelt de zaken zelf wel met zijn zoon. Als mijn buurman problemen of kritiek heeft op mijn zoon, dan verwacht ik dat die buurman dat met mij regelt en dat hij met zijn "vingers" en zijn kritiek van mijn zoon afblijft. De arrogantie die straalt uit je woorden "ik voorschrijf" maakt het lezen van je verdere argumenten een moeizame taak. Maar ik ga verder.
Goedwillende Arabieren moeten inderdaad als "geboren Israëlieten" worden behandeld. Mensen die tegen de wet ingaan of zich als vijand gedragen moeten worden gestraft, geïsoleerd of onschadelijk gemaakt. Dat is niet alleen Torah, maar ook een heel gewone mensenrechtelij ke zaak. Onlangs weer heeft de Israëlische luchtmacht de Arabieren uit Gaza gewaarschuwd weg te blijven uit de grensstrook. Want de IDF wil, als men doorgaat met het afschieten van raketten op SdRoth en andere Israëlische dorpen, die smokkeltunnels bombarderen. Het beschermen van eigen burgers is een eerste taak voor een regering. Vandaar het veiligheishek, waardoor het aantal zelfmoordbommen uit de Westbank sterk is verminderd.
Zeker, het land is van God. Net als jouw huis en mijn huis. De aarde en haar volheid zijn van de HERE, zegt een Psalm. Inderdaad zijn er soms clashes tussen de Israëli's in Judea en Samaria en Arabieren. Vooral nadat er door de Arabieren weer eens een moordaanslag is gepleegd.
Dan mekker je over de rechten van de Israëlische Arabieren. Praat eens over de rechten van de arabieren en vooral van de vrouwen in Arabische landen. Vraag eens waarom de Arabieren in Oost Jeruzalem massaal voor de Israëlische nationaliteit kiezen en niet voor de Palestijnse! Vraag eens waar de Arabieren zoveel democratische rechten hebben als in Israël. Ze mogen zelfs demonstreren tegen het land waar zij, volgens jouw terminologie, "als vreemdeling vertoeven".
Waarom blijf je, als rasechte "Palestijn" zeuren over incidenten, zoals de aanslag van Goldstein, die door heel Israël betreurd en veroordeeld is. Elk anti-Palestijns incident wordt onderzocht en de daders worden in Israël veroordeeld. Elke Palestijnse geslaagde (zelf)moordaans lag wordt met grote feesten en onder gejuich door de Palestijnen begroet. Zelfmoordenaars worden op scholen als helden en islamitische heiligen vereerd.
Voor Israël is leven heilig, ook van Palestijnen. Voor de Islam is de dood door (zelf)moordaans lagen op ongelovigen en vooral op Joden, als een 'zaligmakende' daad beschouwd. Ik veroordeel niet, ik constateer. Ook constateer ik dat er hier en daar zeer goede, en overal veel vredelievende Arabieren zijn. In Egypte, waar ik vroeger regelmatig kwam ben ik ze tegengekomen.
Genoeg hierover. Mijn kleinzoon wacht om met me naar de speeltuin te gaan.
Vr.Gr.

jvb
 
 
Beste Jan , ik kreeg van Shlomo Hizak een DVD over de vergeten vluchtelingen. Ik vroeg me af of jij er ook een had gehad en of je anders die van mij wilde hebben voor eventueel je israel avonden.
Hij duurt 40 minuten en gaat over de joodse vluchtelingen in 1948. Hij mag helaas niet gecopieerd worden.
groetjes ank
Beste Ank,

Hartelijk dank voor je aanbod.
Ik ken Shlomo Hizak en zijn werk.
In die dvd ben ik wel geïnteresseerd.
Het zal belangrijke informatie geven over die periode.
Regelmatig krijg ik post van zijn organisatie in Nederland en dus kan ik eventueel zelf zo'n dvd bestellen. Bedankt dat je mij er attent op hebt gemaakt.
Met een hartelijk shalom

jvb
 
 
Beste Jan en Ruud,

Ik heb jullie reacties kritisch bekeken.
Aan beide verhalen zit een kern van waarheid.
Maar...
Wat ik constant mis, zijn bronnen die de beweringen bevestigen.

Anders zijn het voor mij alleen maar aannames.

Vriendelijke groet,

DvdV
Beste David,Je hebt gelijk.

Het opgeven van de bronnen maakt het verhaal veel geloofwaardiger .

Anders krijg je een eindeloze discussie van verhaal tegen verhaal.

Het enige excuus dat ik heb is de enorme drukte.

Maar ik zal er in het vervolg aan denken.

Mijn boeken zijn overigens iets beter gedocumenteerd.H.Gr.jvb

 
 
Ruud, jij klaagt wel over dat de Palestijnen zo slecht behandeld worden, maar dan wil ik je het volgende vragen?
Waarom moeten alle Joden wel uit het "toekomstige Palestina" (te zien bij de ontruiming van de Gazastrook) maar hoeven de Palestijnen niet uit Israël?
Waarom mochten die Joden in de Gazastrook niet gewoon de Palestijnse nationaliteit krijgen? Toen ik die beelden op het journaal zag, zag ik bijna een gele ster op hun kleding verschijnen! Er zijn genoeg Palestijnen die in Israël een goede baan hebben, dat kun je andersom niet zeggen! Wie is er een nieuwe endlösing aan het voorbereiden? En staat Israël daar niet helemaal alleen in, schandalig hoe Europa daar mee omgaat!

Ik kan daarom van harte aanbevelen het nieuwe boek van Dhr. Barneveld te lezen: Eindtijd, Israël en Islam. Meneer Barneveld, het boek was zo uit en ik heb weer veel geleerd, hartelijk bedankt en Gods zegen toegewenst dhr. van Barneveld!!
Hartelijk groeten van Linda
Bedankt Linda, voor je duidelijke mail.
Je bespaart mij aardig wat tijd met je reactie...dan hoef ik het ditkeer niet te zeggen. Het nieuwe boek gaat hard. Er zijn er nu al bijna 900 'de deur uit'.
Met een hartelijk shalom als zegenwens,

jvb
 
 
Shalom Jan, hallo Ruud,
hoewel ik JvB's reactie niet hoef te verdedigen, wil ik wel een reactie uit persoonlijke ervaringen daarop geven.
Intussen heb ik wat vriendschappen met Joodse mensen. Dat is heel heftig, in die zin, dat zij een geschiedenis memoriseren en herdenken, die moeilijk feestelijk genoemd kan worden. Zou G'd misschien mede daarom zoveel feesttijden hebben gegeven om Hemelse tijden mee te maken in de woestijnreis die t leven voor velen van deze vrienden is? (Leviticus 23) Een eeuwigdurende instelling!

Enige tijd geleden was ik in Jeruzalem. En heb ik vriendschappeli jk koffie gedronken met een Palestijn, zoals deze meneer zichzelf noemde. Heb je ooit vernomen dat het nieuws van de Joodse staat (wedergeboorte van de staat in één dag!!!) is gepubliceerd in de Palestine Post? Jawel, Israel of het Heilige Land heette tot dan Palestina, genoemd ooit in de geschiedenis naar hen door Romeinse overheersers, Aelia Capitalina Palestina of zoiets. Tot 1948 waren inwoners van Palestina dus voornamelijk Joodse mensen, die sinds Abraham, en zijn nakomelingen land kochten in Eretz Jisrael!

Maar goed ik wijd uit. Ik ontmoette een palestijnse meneer en dronk zelfs koffie met hem. Naief als ik was, of niet, sprak ik met hem over de Joodse staat. Het was een erg vriendelijk gesprek tot dan, en ik sprak hem voor de derde keer. Maar deze keer kwam zijn Palestijnse geest tot leven, van binnenuit. Hij kon niet rationeel blijven, en al helemaal niet bij de feiten. 'Waar waren de stenen van de tweede tempel?' en de Joodse staat, bestaat niet. Dat gebeurt met je als je gebonden bent door machten en de G'd van IsraËl niet (h)erkent, en ook de blauwdruk van het Koninkrijk dat gevestigd zal worden door Yeshua Ha Mashiach (Jer. 23:8) de Torah, TeNaCh en Beriet Chadasja de voortgaande Openbaring van Zijn verlossing Niet wilt accepteren.

Een ander voorbeeld: ik ben voor het eerst van mijn leven op de 'westbank' geweest. Een zware en lelijke term voor Samaria en Judea... Links een Arabisch dorp, rechts een nederzetting die wordt opgebouwd om leven te proclameren, als er dood gezaaid is uit haat. Gelukkig wordt het land weer bewoond en bewerkt door degenen die Erfdeel en Oogappel (WIesje de Lange) zijn van Adonai HaSjem. Wij kunnen er ons aan stoten dat Israel de belangrijkste plek in de heilgeschiedeni s heeft gekregen, of we accepteren het, en gaan hen zegenen. Die hartsgesteldhei d is in liefde en Waarheid kostbaarder dan Goud, geloof me!
Een boek als 'De kern van de zaak' uitgegeven bij Aspekt kan je helpen dat te ontdekken. Of je leest 'wie is deze Allah' van G.J.O. Moshay biddend, en je begrijpt dat de gevallen engelen (demon, verstrooier, onruststoker) zich graag manifesteert door grote groepen mensen.

Sjema Israel, Adonai Elohenoe, Adonai Echad!!!
Dank je Chrystl, voor je enthousiaste reactie.

Je steun en gebeden zullen een bemoediging zijn voor Israël dat door bijna iedereen inb de steek wordt gelaten.

Met een hartelijk shalom,

jvb
 
 
Geachte heer Van Barneveld,

geweldig dat u zo staat voor Abba Adonai, in de Geest van Waarheid en liefde spreekt. Zo mag ik alleen spreken, en ik hoop dat de 'heilige verontwaardigin g' en liefde voor Gods Verbondsvolk, ook als zij fouten maken, groter wordt in deze wereld!

Shalom shalom!!!

Chrystl
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven