Home Publicaties Boeken Eindtijd, Israël en de Islam

Eindtijd, Israël en de Islam

De titel van dit boek geeft de drie hoofdthema’s aan. Maar het gaat niet om een discussie met de Islam. Al worden een paar bladzijden besteed aan enkele essentiële verschillen tussen Christendom en Islam. Het gaat ook niet om de profetische betekenis van de terugkeer van het Joodse volk naar het Beloofde land. Ook aan dit onderwerp worden slechts enkele bladzijden gewijd. Dit onderwerp wordt uitvoerig behandeld in andere boeken van de schrijver. Wel wordt in het eerste hoofdstuk de lezer een handreiking, of een sleutel gegeven om de bijbelse profetieën beter te begrijpen. Om wat meer greep te krijgen op die vrij ingewikkelde en op het eerste gezicht wat verwarrende materie.

Eind Mei verschijnt bij uitgeverij het Zoeklicht 'Eindtijd, Israël en de Islam'.

Wie voor 12 Juni 2009 op dit boek intekent, betaalt geen portokosten!

Let op, Intekenen, bestellen op de website van het Zoeklicht. (Dus niet op deze website.)

Het gaat in dit boek om de eschatologie (eindtijdleer) van de Islam. Het streven van de moderne Islam, met name van de leiders van Iran en van de jihadisten is het oprichten van een wereldwijd kalifaat, waarin de sharia regeert. Het doel van Mohammed, van de Koran, van elke trouwe Moslim is het koninkrijk van Allah hier op aarde te vestigen.

Direct al in hoofdstuk 2 worden de belangrijkste eindtijdfiguren uit de Hadith (de islamitische traditie) geschetst. De bekendste is de Mahdi. Maar ook Isa (Jezus) speelt een grote rol.

Het derde hoofdstuk heet: “De Islam op weg naar de eindtijd’. Iets uit het leven van Mohammed, dat nog steeds model staat voor het handelen van de Moslims van vandaag, wordt verteld. Dat komt duidelijk uit in de rede van Ahmadinejad die hij voor de VN heeft uitgesproken. Vervolgens worden fragmenten uit de eindtijdleer van de Islam gegeven. De vernietiging van Israël is het eerste doel van de verovering van de wereld, want Jeruzalem moet de hoofdstad worden van de islamitische messias, de Mahdi.

Het vierde hoofdstuk vertelt hoe de huidige opmars van de Islam de derde poging is van de Islam om Europa te veroveren. Verder wordt verteld hoe de terugkeer van het Joodse volk en vooral de verovering Jeruzalem in 1967, de opkomst van een eindtijdvisie binnen de Islam heeft op gang gebracht en gestimuleerd. Een interessant stuk uit hoofdstuk vier is de beschrijving van de groei van de Europese Unie. Veel uitleggers van het profetische woord uit de Bijbel zien in de EU het profetisch voorzegde herstel van het oude Romeinse rijk, het rijk van de antichrist. Zo komen in onze tijd vijf of zes hedendaagse ontwikkelingen samen die op een eindtijd wijzen.

Hoofdstuk 5.1 legt beschrijft aan de hand van de droom van koning Nebukadnezar over het grote beeld dat hij zag, en de uitleg die de Heer gaf aan Daniël, de eindtijdvisie van veel bijbeluitleggers. Maar hoofdstuk 5.2 beschrijft een verrassende, andere visie. Men ziet het eindtijdrijk van antichrist als de opkomst, beter gezegd als het herstel van een wereldwijd islamitisch kalifaat onder leiding van Turkije. Ook daar zijn bijbelse argumenten voor. Bovendien, Turkije was vijf eeuwen een wereldmacht van betekenis. Denk aan het Ottomaanse rijk. Ten slotte hoofdstuk 5.3 waarin de schrijver een scenario voorstelt waarbij beide visies (de EU als rijk van de antichrist en het kalifaat als rijk van de antichrist) probeert samen te voegen. Ook voor dit scenario zijn er tekens en ontwikkelingen die daarop wijzen.

Het onthullende is dit boek is dat duidelijk blijkt want de drijvende kracht is van de jihadisten, in wezen van de Islam. Het is een religieuze ijver om het kalifaat op te richten. Het gaat om de strijd om het Koninkrijk. In die strijd vervult Israël een sleutelrol.

Dit boek zal in de loop van de maand Mei verschijnen. Wie voor 12 Juni 2009 op dit boek intekent, betaalt geen portokosten!

Uitgave: Het Zoeklicht, Postbus 99, 3940 Doorn - 168 pag
ISBN: 978 90 6451 123 3
Prijs: € 12,95

Bestel dit boek in de webshop van het Zoeklicht voor € 12,95.

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Naar Boven