Home Actueel Midden Oosten Evian 1938 en Caïro 2009

Evian 1938 en Caïro 2009

July 1938- Representatives from 32 countries world attending a conference on the international refugee problem in Evian, France Klik voor ware grootte
July 1938- Representatives from 32 countries world attending a conference on the international refugee problem in Evian, France

Op 24 april 1938 kwamen vertegenwoordigers van 32 democratische landen op uitnodiging van de Amerikaanse president Franklin D.Roosevelt samen in het Franse plaatsje Evian aan de kust van het meer van Geneve.

De heren wereldleiders moesten een groot probleem bespreken. Hitler was in 1933 aan de macht gekomen en leek zijn antisemitische plannen te gaan uitvoeren. Tussen 1933 en 1937 waren er in Duitsland 125 anti-Joodse wetten van kracht geworden. De Duitse expansiepolitiek baarde ook zorgen. Honderdduizenden Joodse vluchtelingen waren een humanitaire ramp. Daar ging de Conferentie van Evian over. De uitkomst van de Conferentie werd door een Duitse krant kort maar duidelijk geformuleerd: “Niemand wil ze”. Hitler had een Joodse man gedwongen naar Evian te gaan met het aanbod om 40.000 Joden vrij te kopen voor $ 250 “per stuk”. De man werd honend weggejaagd. De 40.000 werden weggevoerd naar concentratiekampen. Duitse waarnemers bij de Conferentie rapporteerden naar Hitler:

“U kunt met de Joden doen wat U wil; niemand is in ze geïnteresseerd”.

Dat heeft Hitler dan ook gedaan. De Holocaust nam zes miljoen Joodse levens.

Nu Evian II. Dat vond plaats op de 4e juni 2009 te Caïro. De inmiddels beroemde toespraak van de leider van de vrije wereld, president van de VS, Barack Hoessein Obama. Ondanks hartelijke, meelevende woorden over de Holocaust, woorden van vriendschap met Israël en vermaan aan de terroristen zijn Arabieren en Moslims enthousiast over zijn toespraak. Een groot deel van Israël voelt zich verraden. Waarom?

Een paar punten:

  1. Obama zette de Holocaust en de Palestijnse vluchtelingen naast elkaar op één lijn. Zes miljoen opzettelijk en gruwelijk vermoorde Joodse mensen naast enkele honderdduizenden vluchtelingen die voornamelijk door de oorlog van hun Arabische leiders tegen Israël op de vlucht geslagen zijn en bewust alweer dor hun Arabische broeders instrument tegen Israël als vluchteling gehouden zijn. Terwijl israël in diezelfde tijd ongeveer evenveel uit Arabische landen verjaagde Joden opgevangen en in de Israëlische samenleving geïntegreerd heeft.
  2. Obama eist een Palestijns-Arabische staat in Judea en Samaria. Waarbij de nederzettingen ontmanteld moeten worden. Dus zo’n 300.000 nieuwe Joodse vluchtelingen. En een ‘Judenfrei’ Palestina. Terwijl Israël momenteel 1,5 miljoen Arabieren huisvest. Waarvan velen er niet aan denken de Israëlische nationaliteit op te geven voor de Palestijnse en naar die nieuwe staat te verhuizen. Een fraai staaltje van racisme.
  3. Obama pleit voor internationalisatie van Jeruzalem.
  4. Obama suggereert dat de Holocaust de reden is voor het Joodse streven naar een eigen thuisland. De politieke, historische, volkenrechtelijke en bijbelse rechten noemt hij niet. Zijn argument wordt vaak door de Palestijnen gehanteerd. Zij zeggen: “Jullie Europeanen hebben de Holocaust veroorzaakt. Daardoor zijn de Joden hierheen gekomen en missen wij onze staat. Nemen jullie die Joden maar weer terug”.
  5. Obama weigert Israël te steunen in de strijd tegen de reële, angstige (atoom)dreiging van Iran.
  6. Obama eist alle uitbreiding van de nederzettingen. Zelfs een kamer voor de kinderen mag niet worden gebouwd. Laat staan een speelzaal. Dis is echt een stuk bemoeizucht en discriminatie.

Vandaar dat de Palestijnen en in het algemeen de Moslim wereld enthousiast is Lange tijd was de VS de beschermer tegen de Moslim-Arabische agressie. Dat is nu over. De jacht op Israël is nu helemaal geopend. Evian I gaf Hitler groen licht voor de zogenaamde Endlösung, het uitroeien van het Joodse volk. Momenteel zijn de angst van verschillende Arabische landen voor Iran en de atoomwapens waarvan men denkt dat Israël die heeft nog een verhindering. Maar dat Israël alleen staat is een feit. De rede van Obama in Caïro kan heel spoedig uitlopen op een Evian II. Moge God dat verhoeden. Want Evian I was niet alleen voor miljoenen Joden een vreselijke ramp, maar mondde ook uit in WOII. We zijn gewaarschuwd.

5 Reactie(s)

 
 
Beste Jan en allen die dit lezen,met heel mijn hart geloof ik ,dat we op een drempel staan,gaan we daar overheen ,dan wacht ook christelijhk Nederland,het oordeel GODS.
Jan jij en ook Dirk van Genderen behoren tot de weinige broeders die durven op de bres te staan en ons op te roepen tot voorbede voor Israel,dank hiervoor.
Het doet mij enorm verdriet,dat b.v. de E.O. totaal in gebreke blijft,tav GODS VOLK Israel.
Ben je boek Israel oudste br. weer aan het lezen,en het ontroert mij.
Volgens zover ik de Schriften begrijp,staat er iets te gebeuren ,ook voor nederland.
JHWH ROEPT TOT ons LAAT HEM GEEN RUST en laat jezelf geen rust tot HIJ Jeruzalem stelt tot lof op aarde..


Bedankt Jan HIJ zegene je .Shalom.
Beste br.APC Sandifort,

Dit weekend kwamen we terug van vakantie en nu ben ik druk met het beantwoorden van post, mails enz. In mijn artikel "Kerken kunnen nog kiezen"(pas geplaatst op de site) ga ik in op de drempel waar jij op doelt.

Een aantal gelovigen in ons land zijn, met jou, erg verontrust. Want er is nog geen teken van opwekking en dan is het oordeel onafwendbaar. Rabbijnen noemen deze tijd: "De weeën van de Messias". Het Here Jezus, in zijn tijd op aarde ook Rabbijn, sprak over onze tijd als "het begin van de weeën". In het boek Openbaring worden enkele van die vreselijke weeën beschreven. Maar er is hoop. Die hoop wordt realiteit als er echt gebed, verootmoediging (schuldbesef en berouw) en bekering komt. Immers de profeet Joël beschrijft zware oordelen. Maar aan het eind zegt God: "Maar ook nu nog,luidt het woord van de HERE: Bekeert u met uw hele hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht..."(Joël 2:12). Ook de profeet Zefanja beschrijft zware oordelen op de "Dag van de HEER". Dan zegt hij namens God: "Komt tot uzelf, ja komt tot inkeer, jullie schaamteloos volk, voordat het besluit tot uitvoering komt - als kaf gaat een dag voorbij - voordat over u komt de brandende toorn van de HERE" (Zefanja 2:1,2). Er is dus ruimte tussen het besluit (om het oordeel los te laten) en de uitvoering van dat besluit. Laten we die heilige ruimte die de HEER geeft, nuttig gebruiken door ernstige voorbede. Niet alleen voor Israël maar ook voor ons eigen land en volk.

Met een hartelijk shalom,

jvb
 
 
Beste Jan,
Een groot deel van Israël voelt zich verraden, en terecht, als ik de diverse punten lees.
Bij punt 6 staat er: Obama eist alle uitbreiding van de nederzettingen, Zelfs een kamer voor de kinderen .......
Ik begrijp goed wat je bedoelt maar ik struikel over het woord "eist". Kun je dat uitleggen a.u.b.
Gods zegen
Anja
Inderdaad, Anja, politici 'eisen' niet. Dat woord past niet in de diplomatieke taal. Wel oefende de VS flinke druk uit op Israël en in augustus 2005 werd Gaza door premier Sharon ontruimd. De gevolgen voelt Israël nog dagelijks. Sarkozy 'eist' niet maar wel laat hij Netanjahu weten dat hij Lieberman niet mag en dat Netanjahu hem maar moet vervangen door mevr. Livni. Het eisen in de politiek bestaat uit vriendelijke suggesties met een vaak verborgen grimmige dreiging op de achtergrond. Zo 'eist' de wereld een Palestijnse staat in Judea en Samaria. Maar 'God de Heer regeert' en tot nu toe is door de hardnekkige houding van de Palestijnen het er niet van gekomen. We hopen en bidden dat de 'verloren stammen' Efraïm en Manasse snel terugkomen, want die horen in die gebieden, op de 'bergen van Israël' (zo worden die gebieden bv. door de profeet Ezechiël genoemd) thuis. Lees maar in de hoofdstukken 34, 35 en 36. Over Efarïm en de stammen die erbij horen lees je in hoofdstuk 37, het tweede deel.
H.Gr.

jvb
 
 
Het wordt nu duidelijk,wat onderhuids altijd aanwezig was.
De wereld laat zijn masker vallen,waardoor
het duivelse gezicht weer zichtbaar wordt.
Het Joodse Volk,heeft nooit echte vrienden uit
deze wereld gehad,alleen maar neppers.
Ik hoop,dat Israel dit inziet en zich niets aantrekt van deze duivelse wereldleiders.
Het Joodse Volk is en blijft God's volk en
mag weten,dat ze ook nog echte vrienden heeft,die als een man achter hen staan en hen steunen in
de strijd!
Israel,je bent in al onze gebeden.

Dank,Jan,voor je prachtige site

SHALOM
Beste Marcel,

Het is inderdaad dramatisch en tragisch te zien hoe bijna de hele wereld zich tegen Israël keert. Ook binnen Israël is onenigheid. Kerken en çhristelijke media' praten de leugenachtige internationale media na. Als ze maar iets tegen Israël kunnen inbrengen! Israël krijgt in die eenzame en bedreigde positie, "terwijl zij struikelen een kleine hulp". Struikelen kan twee dingen betekenen: Vallen, of na een struikeling doorgaan! Daar speelt die "kleine hulp"een rol. (Ik citeer hier Daniël 11:34). Die "kleine hulp" bestaat uit de paar vrienden, waaronder christenzionist en, die Israël nog heeft. Er is ook "Grote Hulp" voor Israël. Die is de God van Israël, die handelt op de dringende en aanhoudende gebeden van de gelovigen. Want het is in wezen een geestelijke strijd. De wereld is in opstand tegen God, de God van Israël. Tegen god kunnen ze niet op, daarom reageren zij hun boosheid en haat tegen God af op het "knechtje"het vol van die God, op Israël. Daarom is die openlijke vijandschap (jij zegt terecht dat de maskers nu wegvallen) in wezen vijandsachap tegen God die zijn Koninkrijk zal vestigen.
Overigens, de complimenten voor de site komen de webmaster, Remi toe!
H.Gr.

jvb
 
 
Er wordt veel gesproken over afwending v/d oordelen door gebed en opwekking.
Maar, zonder een doemdenker te willen zijn, is het geen tijd voor de eindtijd?
De wereld is toch aan het eind van de 6 Scheppingsdagen gekomen. En daarvan heeft de Eeuwige gezegd, dat de rustdag (shabbat) er op moet volgen.
Mogelijk is het volgende correct:
1947 beslissing v/d VN + 70 jaar is 2017.
Dit minus 120 jaar is 1897.
Oprichting v/d wereld zionisten bond.
Dus de start v/h herstel van Israël.
Beste Pieter,

Mijn dank voor je reactie.

Ik vind het 'spelen' met getallen en jaartallen interessant, maar doe er niet aan mee. Er zijn en worden zoveel jaartallen genoemd op grond van diverse belangrijke gebeurtenissen en bijbelse getallen. Meestal denk ik: Het kan best, maar we kunnen ook andere getallenreeksen en daaruit volgende jaartallen bedenken. Wel is het interessant te noteren dat bijna al die reeksen één boodschap uitroepen: De tijd is nabij.....

Nu even iets over de rol van gebed, verootmoediging en opwekking. Drie of vier korte opmerkingen:

1. Oordeelsprofeti eën zijn vaak voorwaardelijk. Profetie is geen voorspellen. Er zit een belangrijk element van waarschuwen in oordeelsprofeti eën. In Jeremia 18:7,8 zegt de HERE God dat "als dit volk, waarover IK een uitspraak deed, zich bekeert van zijn boosheid, zal IK berouw hebben van het kwaad dat IK hen dacht aan te doen".
2. De profeet Zefanja sprak enrstige eindtijdprofeti eën uit. ".....een verschrikkelijk einde zal HIJ alle inwoners van de aarde bereiden" (2:18). Maar dan volgt: "Komt tot uzelf, ja komt tot inkeer , gij schaamteloos volk voordat het besluit tot uitvoerig komt...(2:1).
Er is dus ruimte tussen het besluit (de oordeelsprofeti e) en de uitvoerig van dat besluit (het oordeel).
3. De opwekking van koning Hizkia redde het volk van een vreselijke ramp dor de wrede Assyrische veroveraars.
4. Nineveh werd niet vernietigd na veerig dagen, want men kwam tot inkeer en berouw.
5. De tijden van bebauwdheid kunnen ingekort worden leert de Here Jezus in Mattheüs 24, de rede over de eindtijd.

Maar, je hebt gelijk, die vreselijke zaken die in het boek Openbaring worden genoemd, zullen gebeuren. Maar er is nog hoop. Want het doel dat God heeft met oordelen is dat de mensen zich bekeren. Wij als gelovigen voorop.

Een hartelijk shalom.jvb
 
 
uitleg is zondermeer helder. kijk uit na het volgende stuk en uitleg.
bedankt broeder Jan
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven