Home Actueel Israël De spanningen stijgen

De spanningen stijgen

Obama en de Paus Klik voor ware grootte
Obama en de Paus

Volgende week gaat Obama naar Rome. Hij zoekt de steun van de Paus voor zijn plannen voor (tegen?) Israël. Die Moslim Palestijnse terroristenstaat met als hoofdstad Oost Jeruzalem moet er koste wat kost (en dit streven zal de VS en waarschijnlijk heel de wereld heel wat kosten) komen.

De Paus heeft tijdens zijn recente reis door het Midden Oosten al duidelijk gemaakt dat ook hij voorstander is van een staat voor de "Palestijnen" in het "land van hun voorvaders".

De druk op Israël wordt opgevoerd. Want Abbas en zijn collega's van Hamas hebben duidelijk al de voorwaarden van Netanjahu afgewezen. Logisch, want zij ruiken nu meer. Want hoe meer er wordt toegegeven, zoals in de rede van Obama in Caïro en het kleine stapje dat Netanjahu heeft gezet, hoe meer zij eisen. Dat hoort nu eenmaal bij de cultuur en de 'stijl' van radicale Moslims.

Wat is hun 'meer'?

Ook dat laten ze duidelijk weten: Heel Israël moet verdwijnen. Geen Joodse staat. Die (Joodse staat) is volgens hen racistisch. Wel moet Israël Judea en Samaria en Oost Jeruzalem 'judenfrei' opleveren. Dat is dan zeker niet racistisch.

Iran

Ook de spanning rond de productie van de beruchte atoombom van Iran stijgt. Met toestemming van Egypte is een Israëlische duikboot door het Suezkanaal gevaren. Die duikboot kan een atoombom afschieten naar doelen op 1500 km. Een signaal tegen Iran. Ook een teken dat de angst van Egypte voor een atoombom van Iran sterker is dan de haat tegen Israël. Hetzelfde schijnt Saoedi Arabië te voelen. Er gaan berichten dat dit land Israël toestemming zal geven over hun land te vliegen bij een eventuele aanval op Saoedi Arabië.

Joe Biden, de vice president van de VS duidde op een verschuiving in de politiek van de VS. Nu diplomatieke onderhandelingen, economische sancties en druk van de EU, de VS enz. niet helpen heeft hij opgemerkt dat Israël het recht heeft de atoominstallaties van Iran aan te vallen als het zich bedreigd weet.

Judea, Samaria en de Golan

Inmiddels gaat de strijd om Judea, Samaria en de Golan door. Peres, de president van Israël heeft Syrië voor de keus gesteld: "De Golan of Iran". Dat betkent: Als Syrië ooit de Golan (die het van 1948 – 1967 in beheer had en vanuit die heuvels een ware terreur op israël uitoefende) terug wil, moet dat land breken met Iran en dus ophouden de Hezbollah te steunen. Dat is een heel krasse stellingname van de bejaarde vredesduif Shimon Peres.

Jeruzalem

Er is nog meer, veel meer. De strijd om Jeruzalem wordt heviger. De denktank van Obama constateerde (terecht) dat Israël en de Palestijnen het toch nooit eens worden. Israël zou Jeruzalem dan maar aan de VN moeten overdragen. Ook zou de Palestijnse Autoriteit haar gezag over Judea en Israël de bezetting van die gebieden aan de VN overdragen. We zien nu hoe 'alle volken' daadwerkelijk bij de problemen betrokken worden. De Bijbel heeft deze ontwikkeling duidelijk voorzien. Obama en de Paus gaan waarschijnlijk met deze suggesties mee. Vooral de Paus zal geïnteresserd zijn. Dit in verband met al de heilige plaatsen in het helige land. Hij zal dan wel tot een overneemstemming met de Islam moeten komen. De EU zal ook wel volgen.

Nederzettingen

De strijd om de nederzettingen, de Joodse dorpen en steden in het gebied dat door de Palestijnen bezet wordt gehouden, is niet meer dan een schijngevecht. Van Israël om Obama te vriend te houden en hem te helpen zijn uitgestoken hand naar de Moslimwereld geloofwaardigheid te geven. Want niemand gelooft dat die nederzettingen en zelfs de buitenposten ervan een echt struikelblok voor de vrede zijn.

De geestelijke achtergrond van de strijd om Israël en Jeruzalem lichten we nog wel toe in een volgend artikel. U kunt uiteraard ook het boek: 'Eindtijd, Israël en de Islam' aanschaffen en... lezen! Nu beperk ik me tot "de grote waardering voor dit bijzondere goede em buitengewoon belangrijke boek", zoals iemand onlangs mailde.

8 Reactie(s)

 
 
Geachte heer van Barneveld,

Met respect voor Obama en al zijn talenten; hij kost het (zijn) probleem van de "nederzettingen" niet goed op.

Als hij nu alle leegstaande huizen in de USA aan Netanjahu verkoopt voor een dumpprijs, dan kunnen daarmee de israelische woonsteden in Judea en Samaria vlotter worden opgebouwd.
Dat is handel met humor, joodse humor!

Dat is dan handel met voordeel voor Israel en de finaciele problemen voor Obama zijn dan ook voor een deel opgelost.
Die joodse steden worden toch wel uitgebreid.

vriendelijke groet

Henk Mohr
 
 
Israel en Jeruzalem zijn voor de Joden. We hoeven ons niet bezorgd te maken want de Heere ontfermt
zich over zijn volk. Wee hen die daar aankomen.
"Ik heb u bij uw naam geroepen gij zijt Mijn, zegt de Heere Uw Schepper."
Heel hartelijk dank voor je bemoedigende mail, best Jan Kramp.

Inderdaad, God ontfermt Zich en komt altijd tot zijn doel. Zijn bedoelingen met Israël lezen we in de Bijbel. Dat doel is zeer positief en vol zegen. Maar hoe God tot Zijn doel komt hangt ook van ons en van Israël af. God wilde Israël in het Beloofde Land brengen. Dat gebeurde ook, maar pas na 40 jaar terwijl ze die toch in een paar weken hadden kunnen maken. Onze gebeden en de houding van Israël spelen in Gods handelen een grote rol.

Dus, beste broeder, op naar de bidstond.

H.Gr.

jvb
 
 
Beste meneer van Barneveld,

Ik ben zoals velen wat aan het brainstormen over de eindtijd en de bijbehorende tekenen.

Om te beginnen wil ik u even bedanken en bemoedigen voor de ontzettend boeiende serie 'Eindtijd, Profetie en Israel' op family7! Telkens als ik in mijn bed lig en van plan ben te gaan slapen dan zorgt een aflevering van deze serie er weer voor dat ik de eerstvolgende uren niet meer in slaap kom...

Maargoed even to the point: Ik las over, en heb foto's gezien van het Supreme Court in Israel. Er zijn overduidelijk symbolen van de vrijmetselarij in te herkennen, zoals de pyramide met het alziend oog, etc etc. het schijnt dat de Rothschilds hier ook bij betrokken zijn..

Ik schrok hier zelf wel flink van en vraag me af of dit 'voorbereidingen ' zijn voor de komst van de antichrist? De vrijmetselarij is toch immers een machtige satanische arm in de wereld..

Ik hoop op een antwoord,

Hartelijke groeten en Gods zegen!
Beste brainstormer,Dank voor je reactie en je vraag over de bijna alomtegenwoordi ge vrijmetselarij.

Ook ik weet dat die symbolen op het een dollar biljet voorkomen. En in het gebouw van het Hooggerechtshof in Israël.

Er zijn heel wat van die geheime en geheimzinnige organisaties die volgens zeggen de wereldheerschap pij nastreven. De Illuminati, de Vrijmetselarij, de Bildenbergers, enz. Ik weet ervan en houd me ver van dergelijke gezelschappen en organisaties. Verder weet ik niets. Er zijn echter mensen die daar bijna dag en nacht mee bezig zijn. Ze rijgen gerucht en overlevering, vermoedens en sterke verhalen aaneen en komen dan met een vaak goed verkochte complottheorie waar veel mensen van schrikken. Zij wijzen dan iedereen die hen niet bevalt of wel bevalt, dat maakt niet uit, aan als vrijmetselaar. Je hoeft maar per ongeluk een ‘verkeerde handruk’ te geven, een ‘geheim woord’ uit te spreken, een ‘geheim teken’ in een brief, een vinger opgestoken, of je bent al gekwalificeerd of gediskwalificee rd als vrijmetselaar. Dit neemt niet weg dat ik met je van mening ben dat dergelijke organisaties gevaarlijk zijn en soms een duivels plan met de wereld nastreven. Maar wat kun je doen? Ik denk krachtig Gods plan met de wereld nastreven. Daar hoort zending bij. En evangelisatie. En een geheiligd en heilig leven. En gebed voor Israël. En steun aan Israël. Dat is al een heel dagvullend programma. Tegelijk letten we op tekens van de tijd en tekens van de vijand. Maar we houden ons aan de prioriteiten van de HERE, onze God en van de Here Jezus Messias. Moge HIJ spoedig komen.

jvb
 
 
alles heeft onze GOD onder ZIJN heerschappij daar
kan geen OBAMA nog hamas of hersbolla tegen op
alleen onze GOD DE GROTE OVERWINNAAR zal zegenvieren en wij zijn samen met HEM meer dan overwinnaar wij hoeven niets te vrezen want als GOD voor ons is wie is er dan ons tegen halleluja allen GODS rijkelijke zegen toegewenst
Dag Maria Bijlsma,

Hartelijk dank voor je bemoediging. Op wel zeer positieve wijze geef je het eindpunt en einddoel aan van de strijd. Want zonder strijd is er geen overwinning. Die strijd kan zeer zwaar zijn. Voor Israël, maar ook voor de vervolgde Christenen. Ook voor de overwinnaars die het 'teken van het beest' niet zullen accepteren en als martelaar zullen sterven. Maar daarna zullen worden opgewekt en met Hem, met Jezus, als koningen zullen heersen.Ook het leven van de Here Jezus getuigt van deze weg. Door lijden heen heeft Hij geleerd (Hebr.5:8-10) en door zijn plaatsvervangen d lijden aan het kruis heeft Hij overwinning behaald over zonde en dood. Maar het eindpunt is de overwinning van de HERE God, zoals jij ook schrijft. Onderweg is er strijd en ook lijden en daarin staan wij naast Israël en naast onze broeders in het geloof die vervolgd worden. Een hartelijk shalom,

jvb
 
 
Geachte heer v Barneveld,

Het boek Eindtijd Israël en de Islam is voor mij een echte eye opener geweest. Pas nu begin ik te beseffen hoe ver we in de tijd zitten. Ook berichten in de krant of op internet springen soms meteen naar voren en laten mij zien wat er gaande is. Zo las ik vorige week in de krant dat Paus pleit voor een "wereldregering". En op het internet dat Oprah Winfrey (de wereldbekende invloedrijke vrouw)samen met Eckhart Tolle een zeer gevaarlijke leer verspreid. Duidelijk tekenen van de eindtijd. Vooral hoe de wereld zich gedraagt t.o.v. Israël laat al zien wat er speelt. De dynamiek is enorm en de resterende tijd waarschijnlijk zéér kort. Dit boek geeft inzicht en schud je wakker.
Dag Simon,

Bedankt voor je bemoedigende reactie.
Het boek loopt inderdaad goed.
Zonder veel reclame waren er volgens de uitgever, het Zoeklicht, 1400 van de voorraad van 2000 'de deur uit'. Ik hoop dat er een tweede druk komt en dat ik daarin wat positief-kritische opmerkingen van lezers kan verwerken. (Dit is tevens een oproep!!) Bijvoorbeeld denk ik dat er hier en daar wat duidelijkheid moet worden verschaft. Vooral voor mensen die de Bijbel niet kennen en niet op de hoogte zijn van de bijbelse gegevens over eindtijdgebeurt enissen. We zien wel. Nogmaals bedankt!

jvb
 
 
"Van Harte Proficiat met succesvolle boek;meneer Van Barneveld" Het zal prachtig zijn als er een tweede druk van de drukpers mag rollen. Heb dit boek nu uit en ga het een tweede keer lezen,met de Bijbel erbij. In sept.gaat de Bijbelkring weer van start,'t boek zal besproken worden!! Een paar van 'onze' ONgelovige vrienden willen dit boek absoluut niet doornemen;denk dat zij de ernst van de zaak niet willen/kunnen inzien.
Vriendelijke groet en een hartelijk Shalom!!
 
 
In rome staat de triomf boog van Titus, de romeinse generaal, die in 70AD jerusalem en de tempel heeft vernietigd. Op deze boog staan tevens vele heiligdommen afgebeeld, die de romeinen geroofd hebben uit de tempel o.a de menorah (7 armige kandelaar) Wanneer ik in rome ben loop ik altijd met een grote boog om deze boog der schande. Geen enkelen zichzelf respecterende jood of christen, hoort onder de titusboog heen te lopen, wat een schande.
Maar GOD's molen lopen langzaam maar zeker. Let op wat gij titus met jerusalem en de tempel heeft gedaan, zal binnenkort jou stad, Rome overkomen.
Met vuur zult gij vernietigd worden, zie ook openbaring, de stad gebouwd op 7 heuvelen. Wee ook gij de Paus, die zo bezeten is op bezittingen in jerusalem, o.a. de heilige grafkerk (holy sepulchre church) Geef terug de gouden menorah en de heilige torah rollen die u in de kelders van het vaticaan bewaart. Nog een korte tijd en ook u en uw wereldse organisatie zullen ten einden komen.Wat was ook alweer het onderwerp van uw laatste encycliek - hebzucht en gierigheid? Begin met het teruggeven van de joodse heiligdommen.
Beste Siem,

Dank voor je reactie.
In grote, wel wat zachtere, lijnen ben ik het met je eens.

Wel wil ik een paar aanvullingen geven:
1. Ook voor Rome staat de deur van bekering nog open. Net als voor die heidense stad Nineveh die door de profeet Jona het oordeel werd aangezegd."Nog 40 dagen en Nineveh zal verwoest worden" riep die profeet. De stad bekeerde zich en het oordeel werd z0'n 120 jaar uitgesteld.

2. Er zijn in de RK kerk veel diep gelovigen en ook veel die Gods volk Israël van harte steunen en liefhebben.

3. Ook ik vermoed dat in de kelders van het Vaticaan heilige voorwerpen en waardevolle Joodse manuscripten bewaard worden. Van Israëlische zijde is herhaaldelijk aan het Vatikaan gevraagd om een en ander te mogen inzien. Of de Menorah erbij is, weten we niet.

4. Ten slotte moet Israël oppassen omdat 'Rome' in de eigen Joodse traditie Edom is.

Met een hartelijk shalom,

jvb
 
 
Beste J. van Barneveld,

Ik kwam deze site tegen, en ik moet zeggen dat ik het geweldig vind.
Hartelijk bedankt voor deze site.

Ik heb een vraag aan u..

Wat vind u van de rol van de Paus!?
Zou het opzet zijn of niet?

Ik zit er al een poos mee, omdat ik vrienden heb uit de RK.
Ik wil die vrienden niet beledigen, daarom durf ik er ook niet over te praten.
Maar toch loop ik ermee in mn maag omdat ik toch wat tekenen ziet, die de eindtijd in kunnen gaan luiden, mede door de Paus(?)

Hartelijke groet, en Gods zegen.
Beste B.,

Hetzelfde probleem houdt mij al jaren bezig.
Het is zo dubbel.
Aan de ene kant zijn er zeer veel RK Christenen, die de Heer van harte liefhebben.
Is er in de RK kerk een eerlijke en bijbelse vroomheid waar veel protestantse kerken jaloers op zouden moeten zijn. Denk aan Johannes van het Kruis. Aan zijn boeken "De Donkeren nacht", "De ebstijging van de berg Karmel" en "Het geestelijk Hooglied" heb ik veel gehad. Ook zijn er veel mensen in de RK kerk die achter Israël als Gods volk staan. Gelovigen die niet veel moeten hebben van de buitensporige verering van Maria en puur christocentrisc h zijn. De andere kant zetelt in Rome, hert Vatikaan. Voor orthodox Israël is Rome Edom. Het Vatikaan is ook een wereldlijke macht met een grote invloed. Eeuwenlang was het Vatikaan de hoofdstad van Europa. Het "heilige Roomse rijk". De Paus kroonde keizers en koningen. Vanuit het Vatikaan werden protestanten vervolgd en werd tegen de Joden geageerd. Brandstapels voor ketters...enz. Ook nu loert het Vatikaan op Jeruzalem. Dat dubbele is een groot probleem. Dus, blijf hierin voorzichtig en respectvol manouvreren.

H.Gr.


jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven