Home Actueel Herbouw Tempel Een stap van de Heer

Een stap van de Heer

Medewerkers van het Tempel Instituut zoeken bij de Dode Zee naar stenen voor de bouw van het brandoffer altaar. Klik voor ware grootte
Medewerkers van het Tempel Instituut zoeken bij de Dode Zee naar stenen voor de bouw van het brandoffer altaar.

We lezen elke dag van de stappen die wereldleiders zetten en de plannen die ze maken in het zogenaamde vredesproces voor het Midden Oosten. Stappen die bijna altijd in het nadeel van Israël zijn.

Die uiteindelijk de vernietiging van de Joodse staat moeten bewerken. Intussen gaat de Eeuwige, de God van Israël rustig en met een heilige glimlach door met zijn herstelplan voor zijn land en zijn volk. "Hij, die in de hemel zetelt, lacht. De Here spot met hen" - Psalm 2:4.

Hij herstelde het verwoeste land. Hij bracht het Joodse volk terug in het land dat Hij onder ede aan hen had beloofd. En die processen gaan nog steeds door. Hij werkt aan de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe tempel. Het Tempel Instituut in Jeruzalem heeft al heel wat voorwerpen voor die nieuwe tempel gemaakt. Onlangs is het koperen wasvat klaar gekomen. Vandaag, de 29e juli 2009 is het weer een gedenkwaardige dag. Het Tempel Instituut begint met de bouw van het brandoffer altaar, dat in de voorhof van de nieuwe Tempel moet worden geplaatst. De stenen voor dat altaar mogen niet met ijzer bewerkt worden. Medewerkers van het Tempel Instituut hebben zan ook bij de Dode Zee zorgvuldig gezocht naar stenen die puur natuur zijn. "Ook zult gij daar (op de berg Ebal) een altaar bouwen voor de HERE, uw God, een altaar van stenen die gij niet met ijzer zult bewerken" - Deuteronomium 27:5. Jozua is dit gebod gehoorzaam geweest. Zie Jozua 8:31. Het altaar dat men nu bouwt kan niet te groot worden (6 x 4 meter) omdat het later vervoerd zal worden naar de Tempel. "Helaas, momenteel kunnen we het altaar niet op de juiste plaats, op de Tempelberg bouwen" zei Yehuda Glick, de directeur van het Tempel Instituut.

Het is vandaag een bijzondere dag voor deze nieuwe stap in het herstelplan van God voor zijn volk. Het is Tisha B'av, de Joodse treur- en vastendag voor de verwoesting van de Tempel door de Romeinen in het jaar 70. Het Joodse volk gedenkt dan nog meer rampen. De verwoesting van de Tempel van Salomo door de troepen van Nebukadnezar en de weigering van Israël het land Kanaän binnen te trekken (zie Numeri 13).

Telkens weer geeft de HERE, de God van Israël, grote en kleine signalen dat Hij doorgaat met het herstel van Israël. In 1948 werd een begin gemaakt met het herbouwen van de vervallen hut van David. Zie Handelingen 15:16 en Amos 9:11,12. In 1967 werden Jeruzalem en Judea en Samaria op Jordanië heroverd (Zesdaagse Oorlog. Het land werd weer compleet en Jeruzalem de hoofdstad van Israël. De hele wereld probeert nu het werk van God terug te draaien of zelfs te vernietigen. Maar God gaat door en geeft telkens weer signalen van het werk van zijn machtige hand. Nu weer door het begin van de bouw van het brandofferaltaar. Andere voorwerpen voor de nieuwe Tempel kunt u zien op de website van het Tempel Instituut.

10 Reactie(s)

 
 
Wordt dit de 3e tempel?
Als dat zo is, dan moet er volgens mij nog een 4e tempel gebouwd worden.
De 3e tempel wordt immers ontheiligd door de anti-christ.
Beste fam. Van Es,

Dank voor uw vraag over de Tempel.
Ik heb al eerder gereageerd op vragen over de tempels van de Heer.
Daarom nu kort.
Na de te bouwen tempel komt de Tempel van de Messias.
Deze is beschreven in de hoofdstukken 40 t/m 42 van Ezechiël.
Of het een gereinigde en herstelde tempel of een heel nieuwe tempel zal zijn, weet ik niet.
Ook komt ten slotte het "Nieuwe Jeruzalem" uit de hemel.
Een interessant teken is sar het Tempel Instituut vandaag begonnen is met de bouw van het brandoffer altaar. Zie het bericht op deze site.

H.Gr.

jvb
 
 
Beste meneer van Barneveld,

ik ben benieuwd waar u heeft geschreven over de Derde tempel? De vierde tempel zal zijn dat de Sjechina van Hasjem (JHWH) volledig zal zijn op deze aarde.
In het boek 'Waarom Jeruzalem' wordt ook een suggestie gedaan dat de tempel wellicht in Shiloh zal komen, uiteindelijk. Niet met zekerheid staat dat daar overigens.
Kunt u hier kort iets over zeggen, als het niet teveel moeite is hoor! Anders studeer ik rustig verder.

Veel shalom, en de bescherming van de Almachtige op uw werk!
Dag Chrystl,

Dank voor je mail.
De gedachte dat er eerst een heiligdom in Shilo komt is gebaseerd op het feit dat de Tabernakel eeuwenlang in Shilo heeft gefunctioneerd. De burgeneester van Shiloh (de plaats ligt in de zgn. Westbank) Rubin, heeft een interessant boek geschreven: "God, Israël & Shiloh". Helaas is de poging om dit mooie boek in het Nederlands te vertalen uit te brengen, mislukt. Over de tempels van de Heer heb ik op de site al iets geschreven. Inderdaad zal de nieuwe tempel verontreinigd worden door de antichrist en zal worden vernieuwd tot de tempel van de Messias, zoals deze in Ezechiël 40 - 42 wordt beschreven. Dan is er nog het hemelse Jeruzalem, dat naar de aarde komt. Dan is er de tempel, de Gemeente van de Here jezus. En ten slotte zijn wij ook 'tempel van de Heilige Geest'. Tempels zijn plaatsen die rein moeten zijn en waar de Heer gediend en geëerd wordt. Waar gebeden wordt en waar de gemeenschap met de Heilige wordt ervaren. .............Als het goed is...........Moge het goed zijn!!!

jvb
 
 
Beste Jan,
hartelijk dank voor deze reactie. De eerste keer dat ik in Israel was heb ik dit boek aangeschaft, en de tweede keer ben ik in Shiloh geweest. Ik ben het boek ook aan het lezen. Het is overigens ook een geweldige plek om te zijn. Ik vind het jammer dat het boek niet vertaald is geraakt, dat zou een goede zaak zijn, als dat alsnog zou gebeuren. Misschien wilt u mij persoonlijk e-mailen hierover, dan wil ik namelijk nog wat zaken extra hierover zeggen, die ik niet in het openbaar wil doen.

Rein, heilig, Zijn volk! Halleluja, Yeshua Ha Mashiach komt!

Amen
 
 
Ik heb 1 vraag? waarom zou god alle mensen schapen maar hij heeft bevoordeelt dan maar 1 volk?? het volk van israel?
Beste bezoeker,

Hartelijk dank voor je éne vraag.

Een interessante vraag.

Ik denk dat velen uit het volk van Israël zich niet erg bevoordeeld zullen voelen.
Denk aan de eeuwenlange jodenvervolging en, bijvoorbeeld in de Middeleeuwen. Denk aan de vreselijke Holocaust door Nazi Duitsland. Denk aan de vier of vijf oorlogen die Israël de afgelopen jaren heeft moeten voeren om het naakte bestaan. Denk aan de haat die momenteel over Israël en het Joodse volk wordt uitgegoten, het toenemende antisemitisme. Niet veel leuks!

Ik wil jouw vraag even iets anders stellen: Waarom heeft God Israël uitgekozen als uitverkoren volk? Niet omdat zij beter zijn dan andere volken. Gewoon, omdat de Almachtige, de Schepper nu eenmaal de Baas is over alles. Hij kiest gewoon wie Hij wil voor bepaalde taken.

Welke taken dan?

Je weet net zo goed als ik dat het een troep is op aarde. Dat er veel onrecht gebeurt. Dat wij mensen er een puinhoop van hebben gemaakt en nog steeds maken. Maar God wil die aarde verlossen en een rijk van vrede en gerechtigheid brengen voor alle mensen. Daarom heeft God een Verlosser gestuurd. Die Verlosser is uit het Joodse volk voortgekomen. Dat was Jezus de Messias. Die heeft het probleem van de zonde opgelost door zijn verzoenend sterven en door zijn opstanding uit de doden. Die Verlosser komt ook weer terug. Ook vanuit Sion, dus vanuit Israël. Hij, Jezus Messias, zal zijn Koninkrijk van vrede vanuit Jeruzalem regeren. Zo heeft God het nu eenmaal bepaald. Vandaar Israël en vandaar de fell haat tegen Israël. Want Israël is het knechtje van God op deze aarde. De volken die God haten kunnen God niet aan en reageren hun haat af tegen Gods knechtje.

Als je vragen hebt, kom dan gerust terug.

Met een hartelijke groet

Jvb


 
 
God heeft de mens geschapen. En uit de mensen heeft Hij Abraham gekozen om tot een volk te worden. Door dit volk zouden de andere volken ook de Grote God kunnen leren kennen.
Het is heerlijk natuurlijk als God jou als vertegenwoordig er kiest, aan de andere kant zijn er vele mensen en volken in opstand tegen God. God zelf kunnen ze niet pakken maar Zijn volk wel. Als je de geschiedenis van Israel leest dan zie je daarin een immere vlucht en op hun hoede zijn voor vervolging. Iemand zei eens tegen een Jood :En hoe bevalt het Jood te zijn? het antwoord was :Wilje het een tijdje over nemen.
GOds vertegenwoordig er op aarde zijn vraagt een prijs. Dat zie je ook aan de christenvervolg ingen
 
 
ik heb geen reactie maar een vraag?
Hoe zou ik een altaar in mijn huis (slaapkamer) voor de Heer kunnen maken.
Is het mogelijk,?, mag je dat doen in je huis.
Als je naar de kerk gaat heb je de kansel waar de voorganger voor staat.
Maar als ik in mijn Huis bezig ben met de Heer, wil bidden, vasten en tijd hebben met de Heer, moet er speciaal een altaar zijn.
Dag Irma,

Je stelt een belangrijke vraag.

Vooral de achtergrond waar die vraag vandaan komt is belangrijk.

Je zoekt een plek waar je alleeen of met je gezin de Heer kunt zoeken en...vinden.
Je zoekt zelfs een voorwerp, een altaar dat daarbij behulpzaam zou kunnen zijn.
Op een altaar worden offers gebracht.
Welke offers worden in het NT gebracht? Lees Hebreeën 13:15: "Laten wij dan door Hem aan God voortdurend lofoffer brengen, namelijk de vrucht van onze lippen".

Dat kunnen we voortdurend en overal doen. Maar jij zoekt een speciale plek.

Samen met de gemeente doen we dat in de kerk. Of op de bidstond. Maar thuis, in je huis? Ik denk dat het goed is om een speciale plek, de slaapkamer misschien, daarvoor te bestemmen.

Door de gebeden wordt zo'n vaste plek vanzelf een 'heilige plaats'. Ik denk niet dat je daar een speciaal altaar, of wat voor voorwerp, moet neerzetten. Zo'n voorwerp kan makkelijk een onderdeel van de aanbidding worden, zoals vroeger de beelden en de RK kerken. En beelden bij de afgodendiensten van heidenen. Misschien een foto van kinderen of vrienden waarvoor je wilt bidden of aan wie je beloofd hebt voor hen te bidden. Sommigen hebben diverse 'vaste plekken' in huis waar ze bidden.

Ga moedig verder of de weg van het gebed. Want dat is het machtigste wapen dat de Heer aan ons heeft gegeven.Shalom.

Jvb
 
 
De Here Jezus zegt: "Let op de vijgenboom en de andere bomen." De vijgenboom is natuurlijk Israël. Welnu, in 1897 werd het eerste zionistische congres in Basel gehouden. In 1918 viel het Ottomaanse rijk uiteen en kregen de Britten het mandaat over het toenmalige "Palestina". Na W.O. II stroomden de Joden het huidige Israël binnen. In mei 1948 was de staat Israël een feit. In juni 1967 werden de legers van Egypte, Syrië, Jordanië verpletterend verslagen en kwam oost-Jeruzalem weer in Joodse handen.
Momenteel telt Israël bijna 7½ miljoen inwoners! Dan ben ik geneigd om te zeggen: " Het is nu de hoogste tijd dat de Gemeente opgenomen wordt en dat alles zijn beslag gaat krijgen."
Dag Frans,

Je bent goed in jaartallen.

Hartelijk dank dat je al die belangrijke jaartallen in de geschiedenis van Gods handelen met

Israël volgens de bijbelse profetieën keurig op een rij hebt gezet.

Dat de gemeente “op de wolken in een oogwenk weggevoerd zal worden in de lucht, de Heer tegemoet

1Tessalonicenzen 4:15-17) en dat wij “veranderd zullen worden in een ondeelbaar ogenblik (1Korintiërs 15:50-53) is

een bijbels feit. Maar wanneer dat zal gebeuren, daarover is veel verschil van mening. Mijns inziens is dat nog niet duidelijk.

Bovendien heeft Israël in deze gevaarlijke tijd onze voorbede nodig en onze vriendschap.

Bijbelgetrouw gelovigen horen tot de paar vrienden die Israël nog heeft in deze boze tijd.

ShalomJvb
 
 
Weer een overdenking van mij, ivm enkele schrijvers hier boven.
Ik wil dit neer zetten over israel als uitverkoren volk van God uit de rest van de volkeren. Want als we dit zo neer zetten moeten we ons er ook bewust van zijn dat God dit volk voor een tijd aan de kant heeft gezet Rom 9,10,11. Om ook de rest van Zijn VUDH te vergaderen Hand 15 vanaf vers 14 en verder. Nu moeten dan ook de VUDH die God bij elkaar vergaderd heeft, zich ontfermen over Gods volk israel. Daar zij bij dit volk zijn ingeent. Omdat God zo genadig is geweest voor ons VUDH door Zijn volk Israel nog niet hun koning (Jeshua) te geven Luc 19: 41 en verder.
Ik wil afsluiten met vers 44b. Omdat gij de tijd niet hebt OPGEMERKT, dat God naar u (ons) omzag. laten wij VUDH de tijd waar God naar ons omziet Goed gebruiken, en dit alles door Zijn Heilige Geest geleid. Omdat het voor onze ogen niet verborgen is. althans dat hoop ik.

Sjaloom

Arnold

VUDH= volk uit de heidenen
Dank je, Arnold, voor je korte overdenking.
Inderdaad was en is en blijft israël het "uitverkoren volk van God uit
de rest van de volken". Inderdaad zijn wij "geënt" (inenten doet de
dokter) op de edele olijf tussen de originele takken, Israël. De
takken die blijkbaar niet afgebroken zijn, afgezien van de "enkele
takken die zijn weggebroken". Lees Romeinen 11:16-20 maar weer eens
nauwkeurig en laten we, zoals Paulus in 11:20 en 21 vermaant, niet
eigenwijs zijn. Want Israël is niet 'aan de kant gezet'. Wel heeft
God hen een "geest van diepe slaap gegeven" (Rom.11:8), "ogen om niet
te zien en oren om niet te horen". Nergens staat "aan de kant gezet".
Wat is er dan wel "voor een tijd", nu al bijna 20 eeuwen gaande?
Paulus zegt: "Zij zijn vijanden van het evangelie (niet van God, zoals
de Nieuwe Bijbel Vertaling onjuist en oneerlijk tegenover Israël
zegt), dus "vijanden van het evangelie om uwentwil"(Rom.11:28), maar
"geliefden om der vaderen wil". dat is wat anders dan "aan de kant
gezet". "Hun zijn (niet waren" de woorden van God toevertrouwd) zegt
Paulus in Romeinen 3:2. Wat is dan die "diepe slaap"? Waarom die
"blinde ogen"? En nu kom ik weer bij jou. Om een volk-uit-de-heidenen
te vergaderen. Dus terwille van ons, gelovigen-uit-de-heidenen.
Nogmaals dank voor je overdenking die mij aanleiding gaf om er
bovenstaande aan toe te voegen.

shalom
jvb
 
 
Misschien een wat dubbele reactie van mij, maar ik wilde nog even benadrukken wat een heerlijk vooruitzicht onze machtige God ons geeft in Zijn Woord dat gelovigen-uit-de-heidenen zijn geënt op de edele olijf tussen de originele takken
Wij hoeven dus niet bij de vraag stil te blijven staan: "waarom heeft God Israël gekozen als Zijn volk" waarbij de menselijke nadruk neigt naar jaloezie, maar zie uit naar Zijn beloften en geloof alleen in het verlossend werk van de Here Jezus Christus, de Zoon van God.
Elk volk mag bij Zijn volk horen.. Jezus Christus, De Zaligmaker nodigt nog steeds uit! Doe je deur van je hart open voor Hem en Hij komt binnen en zal het in je werken door zijn Heilige Geest.
Hij doet het ook in mij.

shalom en vrede voor Jeruzalem.
 
 
Beste Heer van Barneveld,
Wij genieten iedere keer weer van uw bijbeluitleg,wa arvoor onze dank .
Maar nu onze vraag,wij komen,in een messiaanse gemeente,en we hebben het heel erg naar ons zin,alleen,de bijbel bestaat bij mijn vrouw en ik uit het oude en het nieuwe testament,maar de gemeente blijft vasthoudend in het oude testament,en dan met name de eerste 5 boeken,heel summier word er weleens een uitstapje gemaakt naar het NT,maar dat is zelden,en in de opname willen ze niet van weten,en zeker niet de volwassen doop,er staat toch duidelijk,wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn,en de opname is ook een hot item.
Mijn vrouw en ik hebben het erover gesproken met elkaar,we hebben het erg naar ons zin,en daarom brengen wij dit bij de HEER,of hij hun harten wil openen om de hele bijbel te lezen en te accepteren als zijnde GOD,s woord,wij geloven dat dit het enige is wat we kunnen doen,met gesprekken aangaan,kun je zo gemakkelijk een woordenwisselin g krijgen,en dat willen we niet.
Wat denkt u?

Shalom,

Ruud Imthorn.
Beste Ruud en echtgenote,

Ik kan me best voorstellen dat jullie het naar je zin hebt in een messiaanse gemeente.
De liederen, de liefde voor Israël en de vaak verrassende uitleg van de Tenach.

Nog beter kan ik me jullie probleem voorstellen.
Drie opmerkingen.
1. Gooi geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt. Laat ik het iets 'vromer' zeggen:
"Ga nooit weg voordat je weet dat de HEER je wegstuurt of je weggestuurd wordt.
2. Probeer het probleem bespreekbaar te maken. De Here Jezus zei/bad: Uw woord is de waarheid.
Hij citeerde, naar ik meen uit Psalm 119, "HEEL uw Woord is de waarheid".
Dus Tenach en NT. Immers Jezus is het Woord, en het Woord is vlees geworden. Zonder Hem wordt het Woord maar
de helft van de Waarheid verkondigd. Je hebt gelijk dat 'het gesprek aangaan vaak ruzies oplevert. Maar zwijgend verdriet
zitten te hebben in de gemeente is ook geen oplossing.
3. Blijf bidden hiervoor maar spreek erover met het leiderschap in de geest van dat je het er moeilijk mee hebt.
Veel wijsheid toegewenst.

jvb.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven