Home Actueel Israël Oorlogsmisdaden of een Politieke Oorlog

Oorlogsmisdaden of een Politieke Oorlog

Raketten worden afgevuurd vanuit Gaza. Klik voor ware grootte
Raketten worden afgevuurd vanuit Gaza.

De aanval van Israël op de Hamas terreur van de 8000 - 9000 raketten en mortieren die op Israëlische burgers in de Negev zijn afgeschoten, was voor verschillende internationale organsaties een welkome en heerlijke aanleiding om hun vijandigheid tegenover Israël in dikke rapporten en verslagen over de wereld te verspreiden.

Aanklachten over "oorlogsmisdaden" werden ondersteund door hele reeksen van Palestijnse "getuigen" en door gezwets over "internationale wetten". Voorop in deze politieke en morele oorlogsvoering tegen israël liepen Human Rights Watch (HRW), Amnesty International en Oxfam. Ze werden gesteund door kleinere Palestijnse en Israëlische organisaties, die in de meeste gevallen betaald werden door Europese regeringen. Ook door de Nederlandse Ambassade in Tel Aviv. Deze oorlog heeft als doel Israël te demoniseren en is begonnen met de mensenrechtenconferentie van de VN in Durban in 2001. Deze conferentie is toen uitgelopen op een antisemitische demonstratie. Een ander voorbeeld is de verontwaardigde schreeuw over de 'massaslachting' in Jenin, die in 2002 over de wereld klonk. Een beschuldiging die achteraf een leugen bleek te zijn. Een leugen die zo duidelijk was dat zelfs de VN het moest erkennen.

Dan de, vaak klungelig gefabriceerde verhalen over misdaden van het Israëlische leger tijdens de Tweede Libanonoorlog in 2006. HRW is onlangs ontmaskerd toen ontdekt werd dat deze organisatie in mei 2009 in Saoedi Arabië een fondsenwervingscampagne heeft gehouden. Om een schijn evenwicht te scheppen heeft HRW onlangs een rapport (31p) gepubliceerd waarin Hamas veroordeeld wordt voor de raketaanvallen op Israëlische burgerdoelen. Wel wat laat. Te laat, zeggen Israëlische bronnen. Ook verzuimt HRW Hamas te veroordelen voor het droevige feit dat mensen, de eigen mensen, gebruikt worden als menselijke schilden voor hun terroristen.

Ook de organisatie Artsen voor Mensen Rechten (PHR) zong mee in het anti-Israël koor. Het Israëlische leger zou 16 Palestijnse medische werkers tijdens de oorlog hebben gedood. Onderzoek langs sites van de Hamas heeft aangetoond dat tenminste negen van die medische werkers gewapende Hamas terroristen waren. Sommigen waren zelfs met zware wapens afgebeeld.

Zo jaagt de leugen de wereld naar een afgrond. Hier komen we straks op terug. Eerst even het congres van Fatah dat maandag geëindigd is. Fatah is de belangrijkste organisatie van de PLO. Men had grote verwachtingen. Immers doordat Israël veel controleposten heeft ontmanteld en vanwege veel steun en omdat Israël behulpzaam is, is er in de door de PLO beheerde gebieden wat rust en economische vooruitgang gekomen. Men had verwacht en gehoopt dat het Congres hierop positief zou inhaken. Maar het blijkt dat de leiders van Fatah beslist geen vrede willen. We noemen slechts vier punten:

  1. Israël zou Arafat hebben vermoord. Dat besloot het Congres. Tegelijk besloot men een commissie te benoemen die dat moet onderzoeken. Wat er te onderzoeken valt als de uitkomst al vast staat, is een raadsel.
  2. Jeruzalem wordt genoemd de "eeuwige hoofdstad van de Palestijnen, de Arabische wereld en de islamitische en christelijke werelden". Dus niks Israël of joodse wereld. Weg met Israël! Wel geheel in lijn met het Vatikaan, de VN en vele anderen die van Jeruzalem een internationale stad willen maken. Weer een stap naar de in de Bijbel voorzegde oorlogen om Jeruzalem.
  3. Er komen geen vredeonderhandelingen met Israël voordat Israël alle Palestijnse gevangenen, waaronder veel moordenaars van Israëlische burgers, laat gaan. Een enorme tegenslag voor Obama.
  4. De Aksa Martelaren Brigade wordt erkend als de officiële gewapende tak van de Fatah. Hoe dat kan zal voor de G4 (VS, EU, VN en Rusland) een groot raadsel zijn. Immers de PLO had eerder aan de G4 meegedeeld dat deze terroristengroep was ontwapend en ontmanteld.

Zo doet de leugen zijn werk. Een machtig wapen in de handen van de vijand. Dat het werkt kunt u ook testen. Probeer maar eens een goed woordje over Israël te zeggen. Bijvoorbeeld tijdens een familiebijeenkomst of een verjaardag. U krijgt een anti Israël wind van voren. Een wind waarin al die leugens over uw hoofd waaien. Israël bidt dan ook: "HERE, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong. Wat zal Hij u geven en wat zal Hij u toevoegen, gij bedrieglijke tong? Gescherpte pijlen van een held en ook gloeiende kolen van een held" -Psalm 120:3,4.

Er is nog meer. "De HERE uw God, die de rechtszaak van uw volk verdedigt" - Jesaja 51:22. En: "De HERE houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding" - Jesaja 34:8.

Een paar korte conclusies:

  1. Tegen zoveel leugens kan een mens, kan Israël niet op. Het antizionisme in de wereld loopt onherroepelijk uit op antisemitisme. Dat is gevaarlijk, niet alleen voor de Joden, want antisemtisme is een gif dat de dragers en verspreiders doodt. Hoe? Pijlen en gloeiende kolen... waarschijnlijk oorlog en geweld.
  2. De HERE God hoort en ziet het. Hij is een God van waarheid en gerechtigheid. Hij zal het recht doen zegevieren. Dat kunnen waarschuwende oordelen, die over de wereld gaan, zijn. Een "jaar van vergelding"
  3. Wij mogen niet ophouden mee te helpen de rechtszaken van Israël te verdedigen. Dat is niet alleen een bemoediging voor Israël, maar kan misschien ook onze politieke leiders tot inkeer brengen.

3 Reactie(s)

 
 
Beste Jan.
Hartelijk dank voor dit stukje van je.
Begrijp precies wat je bedoelt,voor wat Israel aan gaat,staan we helemaal alleen;.
Steeds meer brs en zrs vallen je af en vinden je irritant en Israel gek.
Vrienden verdwijnen als sneeuw voor de zon,slechts een enkeling blijft over.
Wat betreft de familie zo goed als niemand staat voor Israel op de bres,ja eerder enorm vijandig of totaal onverschillig(m ijn familie dus).
Jammer en triest,,daarom ben ik zo blij met jouw stukjes Jan en je boeken geven mij ook enorm veel troost.

Nou is het natuurlijk zo ,dat je door dit alles gesteund wordt door JESJOUA zelf.
Beter iedereen tegen en JESJOUA in je hart en leven,dan geliefd en HEM kwijt.
Nogmaals beste Jan dank voor alles en DE ZEGEN VAN DE EEUWIGE toegebeden voor jou en je dierbaren.
Ga alsteblieft door met je stukjes.

Hartelijk Shalom.

Lou Sandifort.
 
 
Hallo beste Jan,

laten we ook dhr van Agt en conshorten niet vergeten, zij vergifigen ons land met hun denken en doen wat betreft Israel. Hij krijgt wat mij betreft te veel spreektijd en ik hoop dan ook dat zijn CDA partijgenoten hem royeren en duidelijk afstand nemen van dit gevaarlijke heerschap.
Dit wou ik even kwijt.

Gr. en Shalom van Dirk en Ramon.
 
 
Ook ik begrijp wat je bedoelt met broers,zusters en familie vallen je af wanneer je in de familiekring opkomt voor Israel,het volk van God.
Met de reactie van Lou Sandifort ben ik het niet eens.We hebben immers God aan onze zijde en zijn wegen zijn on doorgrondelijk. Hij zal zijn volk leiden, ook in tijden van duisternis.Je,wij staan er niet alleen voor, velen Christen bidden voor het volk van Israel, dat het vrede, rust en veiligheid mag ontvangen. Gr. Henk van Doorn.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven