Home Actueel Israël Gods Geheime Wapen

Gods Geheime Wapen

Het Egyptische leger verdrinkt in de Schelfzee - Exodus 14 (schilderij Gustave Doré) Klik voor ware grootte
Het Egyptische leger verdrinkt in de Schelfzee - Exodus 14 (schilderij Gustave Doré)

Van Abba Eban, de beroemde Israëlische politieke leider is de mysterieuze uitspraak: "Arabieren missen nooit een kans om een kans te missen" (ref).

Herhaaldelijk heeft Israël hen een kans gegeven te beginnen met een Palestijnse staat. Vele malen heeft Israël z'n goede (vredes)wil getoond door, wat politici tegenwoordig noemen, "vertrouwenwekkende gebaren".

Altijd is het mis gegaan.

Hoe komt dat toch?

Waar komen die vele verhalen vandaan over wonderlijke gebeurtenissen en reddingen tijdens een paar van de oorlogen die Israël met de Arabische landen heeft moeten voeren?

De laatste tijd is de internationale druk op Israël enorm opgevoerd. Toch ziet het vooruitzicht op een Palestijnse staat op de Westbank er bijna met de dag ongunstiger uit. Voornamelijk doordat de vijanden van Israël door diverse omstandigheden in verwarring raken. Laten we eerst even kijken hoe God, de God van Israël zijn volk in het verleden geholpen heeft. Dan kunnen we de verwarring bij de diverse Palestijnse terreurorganisaties en zelfs bij Obama beter begrijpen.

  1. Tijdens de uittocht uit Egypte, nu ongeveer 3400 jaar geleden, zat Farao met een leger ruiters het volk achterna. Israël zat toen klem tussen bergen, het leger van Farao en de Schelfzee. God maakte door een sterkte oostenwind een pad door die zee en de Israëlieten konden ontsnappen aan de Egyptenaren. Toen gingen die Israël achterna en "de HERE bracht het leger van de Epyptenaren in verwarring" - Exodus 14:24. Dat leger verdronk en zo werd Israël verlost.
  2. De opvolger van Mozes, Jozua, kreeg, tijdens de verovering van het land Kanaän, een machtig leger van vijf koningen tegen zich. We lezen: "En de HERE bracht hen voor het aangezicht van Israël in verwarring, zodat hij (Jozua) hun een grote nederlaag toebracht" - 1 Koningen 10:10.
  3. Koning Saul van Israël kwam in opstand tegen de lange overheersing en onderdrukking van de Filistijnen. Er brak een stevige orlog uit. Saul ging met zijn afdeling op het rumoer van de strijd af en "zie het zwaard (van de Filistijnen) van de een was tegen de ander – een zeer grote verwarring" - 1 Samuel 14:20. De Filistijnen leden een enorme nederlaag.
  4. Koning Josafat werd aangevallen door een groot leger. Hij ging bidden en riep een algemeen vasten uit. Toen het op de strijd aankwam bleek dat niet meer nodig. De vijandelijke legers waren onderling slaags geraakt en "zij hielpen elkaar in het verderf" (Lees 2 Kronieken 20).
  5. Israël bidt ook voortdurend dat de HERE de vijanden "te schande maakt". (Zie de Palmen 35:26, 40:14, 70:2 en 71:24).
  6. Het is ook een belofte van God: "Zo zal de HERE, uw God hen aan u overleveren en hen in grote verwarring brengen" (Deuteronomium 7:23).

God verandert niet.

Hij gebruikt nu dezelfde taktiek. Het geheime wapen van verwarring. Een paar voorbeelden.

  • De onderlinge strijd tussen de Palestijnse terroristenorganisaties Hamas en Fatah. De recente strijd/opstand in Gaza met een nog extremistischer islamitische groep dan Hamas al is. De voortdurende wrijvingen binnen de PLO.
  • President Obama heeft Israël onder een ongelooflijk zware druk gezet. Nu zit hij op heel wat gebieden in de problemen. Irak, waar het geweld 'gewoon' doorgaat. Afghanistan, dat voor de VS een tweede Vietnam dreigt te worden. Een zware tegenstand in de VS tegen zijn plannen om de gezondheidszorg te hervormen. Zij populariteit, die zelfs onder de democraten keldert.
  • Arabische/Moslim landen, die doodsbenauwd zijn voor Iran. Egypte laat zelfs Israëlische oorlogsschepen door het Suezkanaal varen om eventueel? binnenkort? Iran te kunnen aanvallen. Gewone oorlogsschepen en zelfs onderzeeërs die atoomkoppen kunnen afschieten. Er gaan geruchten dat Saoedi Arabië zo benauwd is dat het Israël zal toestaan bij een aanval op Israël over hun grondgebied te vliegen. Verwarring dus tussen de vijanden van Israël.
  • Het voert te ver om stil te staan bij wonderlijke gebeurtenissen en de verwarring bij bijvoorbeeld vinandelijke tankdivisies tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog (1948/49), de Zesdaagse oorlog (1967) en de Yom Kippoer oorlog (1974).

Zo gaat de HERE door met Zijn herstel- en verlossingsplan voor Zijn volk en daarna voor de wereld.

Aan welke kant sta jij?

8 Reactie(s)

 
 
Geachte Heer van Barneveld,

Heel veel dank voor de berichten die ik mag lezen op uw website. Het laatste ook: "Gods geheime wapen".

De meeste kranten in de wereld staan nooit stil bij wat de Koning der koningen doet. Wel zijn de berichten heel druk over wat de wereldleiders doen (VN, VSA, EU, Rusland, Iran enz.). En in deze onstuimige tijden mogen we rust vinden bij Zijn Woord.

Wat heeft Hij toch alles gedaan voor Zijn volk vanuit Egypte tot in Kanaän. De wolk was erbij dag en nacht. Wie kan er beter voor ons zorgen? Niemand is er zoals Hij. Hij houdt ons vast bij de hand. Dan zal het altijd veilig zijn.

Iets anders:

Enkele jaren geleden ontmoette ik op het kantoor, een Jood in de toiletkamer (een ruimte met vele toiletten en handwasbakken). Hij was een bezoeker met een zwart keppeltje op. En toen ik binnenkwam, was hij juist bezig om zijn handen te wassen.

Daarna groette ik hem met: Shalom! Hij draaide om en groette direct terug.

Toen vertelde ik van de Messias die in Jeruzalem zal komen om het volk Israel te bevrijden.

Hij stak z'n handen in de lucht: Halleluja!

Weer gaven we elkaar de hand. Na nog wat praten ging hij weg naar de afspraak.


Shalom, het gaat u goed.

Met vriendelijke groet,


Frits Harkema
Beste broeder Frits Harkema,Hartelijk dank voor uw vriendelijke en bemoedigende reactie.

Het is inderdaad onze taak om “de grote daden van de HERE” te verkondigen.

Maar er moet wel naar gespeurd worden in het ‘gedachtenisboe k van de HERE’.

U leest dat in Psalm 111:2-4.

Ook nu zal de HERE, de God van Israël tot zijn doel komen met zijn volk Israël.

Hij brengt ze terug uit alle landen waarheen Hij hen heeft verstrooid en Hij zal okom de geestelijke verlossing brengen die Hij heeft beloofd.Dank voor uw verhaal over de Joodse man die u ontmoet hebt.

De hoop op de komende Messias is levend in Israël.

Vlak voor de ontruiming van Gaza, nu precies 4 jaar geleden, waren er veel demonstraties.

Oranje was de kleur van de demonstranten, die tegen de uitzetting protesteerden.

De zoon van een vriend liep ook mee. Met een oranje kroon van papier op.

Een klein Joodse meisje, misschien 4 of 5 jaar, trok hem aan z’n shirt en vroeg: “Atah HaMaschiach?”

Ben jij de Messias......Zelfs de kleintjes hopen op hem.

We waren op een school in een van de nederzettingen in Samaria. Een lerares vertelde over al de problemen.

Iemand van de groep vroeg: “Wanneer zal dat afgelopen zijn?”. Wat aarzelend antwoordde zij: “Als de Messias komt”.

Moge hij spoedig komen!

Met een hartelijk shaoom,

JvB
 
 
Beste Jan Shalom
Kreeg gisteren nog een bericht uit Israel dat vandaag er een oproep is in Israel van een opper rabbijn om in geheel Israel samen te komen voor gebed en bekering tegenover DE EEUWIGE,om hun zonden tegen ABBA en elkaar te belijden en om te roepen om MASSJIACH.
Dit trof mij enorm, dat is trouwens ook onze opdracht,vanmor gen lazen mijn vrouw en ik wat de profeet Joel indertijd deedt, oproepen tot verootmoediging en schuldbelijden en roepen tot DE EEUWIGE Spaar HEERE UW VOLK.

Ben nu ook bezig in je nieuwste boek te lezen .
Bedankt Jan hiervoor,.
Verder is er gebed nodig ook voor de kinderen van DE HEER hier in Holland ,steeds meer en meer dwalen we af van onze wortels helaas.

We bidden voor jou en je dierbaren, houdt vol.

DE SHALOM VAN JESJOUA onze MASSJIACH ZIJ met ons allen.


Hartelijk Shalom.

Lou Sandifort.
 
 
Dat de Arabieren "nooit een kans missen om een kans te missen" komt waarschijnlijk voort uit het feit dat ze niet eens stuk toegewezen land willen.
De statuten van Al-Fatah bijvoorbeeld liegen er niet om. Hieronder zal ik er een paar citeren (bron CIDI: Dossiers-Jerusalem-Statuten Al-Fatah).
Doelstellingen:
(Art 12)Volledige bevrijding van Palestina en de uitroeiing v/h zionistische economische, militaire en culturele bestaan.
(Art 13)Vestiging v/e onafhankelijke democratische staat met volledige soevereiniteit in alle Palestijnse gebieden, en met Jerusalem als hoofdstad;...

Om over art 19 nog maar te zwijgen, daarin worden de methodes beschreven om dit doel te bereiken. Het doel is dus geen stuk land maar het hele gebied met juist Jerusalem en zonder de Joden. De mensheid borduurt maar voort met die twee staten oplossing en zal er uiteindelijk in vastlopen. God heeft een heel ander plan. Doordat Jezus alles volbracht heeft mogen wij erbij horen en zijn we als wilde loot geënt (op Israël) en mogen wij delen in de vruchtbaarheid v/d wortel Rom 11:17. Wees verheugd en trek gezamelijk op naar het huis v/d Heer als in ps 122. Bidt Jerusalem vrede toe! De Palestijnse kwestie doet ons allen maar ronddraaien in een visieuze cirkel. Het is de "Geest" die de grenzen verbreekt die door mensen zijn gemaakt. Moge Zijn Koninkrijk spoedig komen. Shalom.
S.B
Bedankt Simon voor de duidelijke en goede aanvulling.

De leiders van de 'gematigde PLO' en de 'gematigde' Mahmoud Abbas zijn ook heel duidelijk:
Heel Israël en heel Jeruzalem moet de komende Palestijnse staat worden. De moderne geschiedenis
bevestigt dit Moslim Arabische streven. In 1948 deden de omringende Arabische staten een krachtige poging om de pas opgerichte en door de VN, de VS, Rusland en vele andere staten erkende Joodse staat te vernietigen. De zgn Onafhankelijkhe idsoorlog. Dit bleef hun streven tot 1967, de Zesdaagse Oorlog. Toen werden de Palestijnen geschapen en langzaamaan werd het idee van een Palestijnse staat gevormd. Toen Jordanië de Westbank en Egypte de Gazastrook hadden bezet (1948 - 1967) zeurde niemand over zo'n Moslim Palestijnse staat.Toen het de omrigende arabische landen niet lukte werden de Palestijnen geschapen en de mythe van een Palestijnse staat gevormd. De hele werld gelooft die leugens en zet Israël onder druk.

Je hebt gelijk, Simon, moge Hij, de Messias, spoedig komen.

JvB
 
 
Jan,

Vandaag trokken enkele collega's fel van leer tegen Israel .. ze hadden beelden gezien van kolonisten die palestijnen uit hun huizen joegen en er zelf in gingen wonen.

Joden , afschuwelijk .. vreselijk volk .. Israel is een verachtelijk volk .. bah..

En zo ging het door ... er werden vreselijke dingen over mijn broeder gezegt en ik moest bij elk woord op mijn lip bijten. Mijn hart bloedde en ik huilde van binnen. Totdat iemand zei : Willem zal het er wel niet mee eens zijn , hij is zo Israel minded...

Iedereen luisterde en ik mocht mijn verhaal doen .. ik wilde gaan wijzen op alle feiten en onwaarheden , maar toen ik wilde beginnen (of eigenlijk begon) besefte ik mij dat het bijna onbegonnen is. Ik ben gebleven bij het vertellen dat Israel Gods volk is en dat God gezegt heeft dat Israel een steen zal zijn waar de mensheid zich aan zal stoten. En dit gebeurt al sinds mensenheugenis.

Veel gehoor zal ik niet gehad hebben , mijn collega geloven niet in God en verachten God soms zelfs.

Israel verdedigen tegenover mensen die niet in God geloven is moeilijk. Dat Israel Gods knecht is , zal er bij hun niet ingaan. De feiten vertellen zoals ze werkelijk zijn gaat ook moeilijk. Elk feit wordt afgedaan als joodse leugen, de NOS en CNN laten immers andere beelden zien? NOVA, NETWERK enz... laten immers beelden zien van kolonisten die zogenaamde misdaden begaan.

Tegen de leugens van de media kun je blijkbaar niet op .. Israel verdedigen in mijn kerk zal gaan lukken , daar ben ik van overtuigd. De boeken die u geschreven hebt (om sions wil niet zwijgen / Israel onze oudste broeder / Israel en de verbonden , enz...) deze boeken helpen daar goed bij.

Maar wat voor tip zou u mij geven als ik weer in discussie kom met een ongelovige over Israel? Is het verstandig om net als nu alleen maar te wijzen op God en dat Hij echt bestaat en Israel al Zijn knecht heeft gekozen? Ik weet het niet.. tips altijd welkom .. gebed gewenst!

Groetjes,
Willem
Beste Willem,

Mijn bewondering voor je moed om er toch maar aan te beginnen. Je weet van tevoren dat je een fanatieke wind van voren en een lelijke scheldpartij te wachten staat.
Er is geen beginnen aan om al die leugens over Israël te weerleggen. Toch moeten we eraan beginnen.
Vragen stellen is de beste methode. Een paar interessante vragen zijn:

1. Wanneer was er een palestijnse staat?
2. Wat was de hoofdstad van die staat?
3. Van wie heeft Israël dat land gestolen?
4. Van wie was dat land vóór 1967 of vóór 1948?
5. Wanneer was Jeruzalem de hoofdstad van een Arabische land?
6. Waarom heeft men in de periode 1949-1967 geen Palestijnse staat gesticht?
7. Wanneer is men begonnen te spreken over Palestijnen? Immers voor 1948 noemden de Joodse immigranten zich Palestijnen.

Zo zijn er nog wel tien interessante vragen te stellen.

Je moet altijd onderscheid maken tussen aan de ene kant politieke en historische zaken, en dan de feiten die spreken, en tenslotte de bijbelse argumenten. In wezen is het een 'theologisch conflict'.
De Arabieren zullen de eersten zijn die dat toegeven. Het is de Koran tegen de Bijbel; de Islam tegen het Joodse en Christelijke geloof, de godheid van de Islam tegen de God van de Bijbel.

Een andere probleem is dat het antisemitisme en het moderne antizionisme een kwaad zijn dat zichzelf en dus de bedrijvers ervan vernietigt.

Sterkte toegewenst en een hartelijk shalom van
jvb
 
 
Hoi Willem,

de palestijnen die onlangs in Jeruzalem - Oost uit het huis werden gezet, overkwam dat PAS na 10 jaar procederen in verband met ONRECHTMATIGE bewoning, en gedoe met geld en zo. De voorzichtige interpretatie staat te lezen in het Nieuw Israëlitische weekblad (NIW) van vorige week (nr. 40 dus) Lijkt me terecht dat mensen dan een keertje uitgezet worden. Dat heeft nu eens helemaal niets met etniciteit te maken ofzo. De media zijn in Nederland erg misleidend, en achtergrond informatie en redenen komen bij de linkse NOS al helemaal niet uit de verf.

Het is maar dat je het weet!

Shalom, moedige!
 
 
Beste Jan en alde brs en zrs die dit lezen.
Zeer moedig ja,ik zou zeggen nooit zwijgen ,zoals ook in de titel van een van je boeken staat jan OM SIONS WIL NIET ZWIJGEN.
Ben zelf momenteel in gesprek met diverse mensen over Israel en alle negatieve berichtgeving over
Israel, Jan ik print je kollums uit en geef ze door aan hen en krijg vanzelf gesprek hierover ,soms heel heftig .
Maar rustig blijven en vertrouwen dat GODS GEEST je zal helpen en zeggen wat te zeghgen en doen.

Daarom dus om SIONS WIL NIET ZWIJGEN .

DE EEUWIGE ZEGENE JULLIE ALLEN IN JESJOUA.

Hartelijk SHALOM. Lou sandifort.
Beste Lou,

Dank voor je moedige en bemoedigende mail.

We geven je bericht door ter bemoediging van veel mensen die stuiten op de muur van leugens die over Israël de ronde doen en die de harten van de mensen vergiftigen met antizionisme en antisemitisme.

Een hartelijk shalom, beste Lou.

jvb
 
 
Tot mijn spijt moet ik zeggen dat ik precies hetzelfde meemaak in mijn vriendenkring. Iedereen is volkomen gehersenspoeld door de media.

Een vriend van mij praat veel met een Turkse collega op zijn werk en ik hoor zo nu en dan de verschrikkelijk e omgedraaide wereld waar die mensen in leven. Waar ik werkelijk stomverbaasd over was, was toen deze vriend mij vertelde dat de Israeli's de Palestijnen als menselijk schild gebruiken! Hoe deze leugen de wereld in geholpen is weet ik niet, maar volgens mij is het precies andersom.

Een Hollandse Shalom dan maar,
Loyd
Beste Loyd Slikboer,

Dank voor je mail.

Inderdaad je bent de enige niet.

In mijn boek noem ik de leugens rond en over Israël: Omkeerleugens.

Leugen is het sterkste wapen van de Palestijnen. Leugen brengt boosheid in de harten van de mensen en die boosheid loopt uit op antizionisme en antisemitisme. Niet voor niets is het antisemitisme momenteel wereldwijs erger dat vlak voor WOII, in de dertiger jaren van de vorige eeuw.

De tragiek is dat antisemitisme een gif is dat de verspreiders ervan vergiftigt en daarna vernietigt. Denk aan Nazi-Duitsland, aan oude wereldrijken die zich aan Israël en/of het Joodse volk vergrepen.

Het is een wapen dat ook door duivelse machten gehanteerd wordt. De duivel wordt niet voor niets 'de vader van de leugen' genoemd in de Bijbel. Het wapen dat je tegen die leugens gewart is de waarheid. De Bijbel, want er staat:
"Uw Woord is de waarheid". En Jezus zegt: Ik ben de waarheid". In en met Hem vind je de waarheid.

Sterkte in je eenzame strijd.
JvB
 
 
beste Jan, ik heb terug internet zo kan ik je vragen of alle joden zo'n 5 miljoen dacht ik nog zullen terugkeren want niet allen zijn het ware Israel er zijn vele seculiere joden en ook die tegen Israel gekant zijn trouwens 5 miljoen is erg veel voor het grondgebied van Israel en dat duurt nog erg lang ik weet dat er vele ongelovig zullen terugkeren maar die toch hopen op de messias en praktiserende joden zijn cfr joden die uit egypte met Mozes vluchten hadden het bloed van het lam in geloof aan de deurposten gesmeerd groeten en zegen en bescherming toegebeden Nadine
Dag Nadine,

Hoe het zal gaan, weet ik niet.

Het profetische woord leert ons wel dat de terugkeer van het volk Israël in fasen zal gebeuren. Efraïm en de stammen die daarbij horen komen nog terug. De westbank zal weer bevolkt worden door Israëli's.

Momenteel is men met genetisch onderzoek bezig. Men heeft bijvoorbeeld het priestergen gevonden. Dat is een speciaal gen dat bij de priesters van de stam Levi hoort. Wat er uit dat onderzoek komt, ook dat weet ik niet. Wel is het bekend dat er in de loop van de eeuwen veel vermenging heeft plaatsgevonden. Ik denk dat de HERE God dat allemaal het beste kan uitzoeken.

Nu nog zijn we in afwachting wat God geestelijk in en aan Israël gaat doen. De Bijbel leert ook dat er eerst een natuurlijke verlossing en daarna een geestelijke verlossong komt. Eerst het land en het volk en daarna geestelijk.

Als je meer wilt vragen, kom dan gerust terug.

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven