Home Actueel Israël Weer een spannend moment

Weer een spannend moment

Obama bij de Kotel ('Klaagmuur') in Jeruzalem. Klik voor ware grootte
Obama bij de Kotel ('Klaagmuur') in Jeruzalem.

President Obama wil eindelijk spijkers met koppen slaan. Op welke 'kop' hij zal slaan zal duidelijk zijn. Tijdens de opening van de Algemene Vergadering van de VN eind september, komt hij waarschijnlijk met een totaalplan voor vrede tussen de Palestijnen en Israël.

President Mubarak van Egypte en een krant in Saoedi Arabië denken details van de plannen van Obama te kunnen onthullen. Enkele punten van het "Obama-Vredesplan" die uit genoemde bronnen komen:

 1. Een Palestijnse staat in 2011
 2. Grote Israëlische nederzettingen, ook in oost Jeruzalem, blijven onder controle van Israël
 3. De Moslim heilige plaatsen in Jeruzalem komen onder Moslim-Arabisch beheer
 4. In de Jordaanvallei en in Judea en Samaria komt een internationale macht
 5. Palestijnse terroristenorganisaties worden ontmanteld en omgevormd tot politieke partijen
 6. Waarschijnlijk wordt Jeruzalem een internationale stad.
 7. Palestijnse vluchtelingen keren terug naar de Jordaanvallei en naar Judea en Samaria
 8. Er komt een duidelijk tijdschema voor zijn plannen.

Enkele opmerkingen:

 • Niet veel nieuws onder de zon. Heel wat voorgangers van Obama zijn met dergelijke plannen gekomen
 • Het is een gevaarlijke hinderlaag voor Israël die gelegd wordt in een duidelijk Israël-vijandige omgeving, de VN
 • De verklaringen van Mahmoud Abbas en de zijnen tijdens de Fatah conferentie in Bethlehem staan haaks op de meeste punten van het Obama-plan
 • Israël zal nog meer alleen komen te staan
 • Het plan staat op verschillende punten haaks op de visie die de HERE, de God van Israël, in zijn profetische Woord eeuwen geleden heeft onthuld. Dit is het gevaarlijke van het Obama-vredesplan
 • Waarschijnlijk zal een en ander uitlopen op verwarring onder de vijanden van Israël en helaas op verdere aftakeling en neergang van de VS

Deze strijd om land en volk van Israël is het grootste gevaar voor de wereldvrede. Het is heel goed mogelijk dat hierdoor het rode paard uit de apocalyps, het paard dat de vrede van de aarde wegneemt (of wat er nog aan vrede is) wordt losgelaten. Vrienden van Israël worden dringend verzocht "op de bressen te gaan staan en een muur (van gebed) op te trekken om het huis van Israël opdat het op de dag van de HERE kan standhouden in de strijd" - Ezechiël 13:5. En wat Jeruzalem betreft vraagt God van ons: "Op uw muren, o, Jeruzalem heb IK wachters aangesteld, die de hele dag en de hele nacht niet zullen zwijgen. U die de HERE indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het tot lof stelt op aarde" (Jesaja 62:6 en Jesaja 7).

Zo alleen komt er vrede op aarde.

Want de Vredevost zal vanuit Jeruzalem zijn vrederijk vestigen.

4 Reactie(s)

 
 
bid voor het land en volk van Israel, het heeft deze steun van alle christenen in deze tijd meer dan ooit nodig.De bijbel en de krant ernaast en je weet als je oplettend bent in welke tijd we leven.Christenen ontwaakt en strijd mee.Een krachtig gebed vermag veel.De Heer zegen u allen die dit leest.
Met een broederlijke groet van Fokko.
 
 
Shalom Jan en allen die dit lezen.
Bedankt Jan ,dat je nog steeds opkomt voor Israel,ja een roeper en wachter op de muur bent.
Ook jij hebt veel gebed nodig ,want om in dienst van DE EEUWIGE te staan vereist moed en overgave,we zullen je zeker ,en ook je gezin dragen in het gebed voor ZIJN Troon.
Zo dat moest ik even kwijt.
Er breekt ook voor Nederland een zeer zware tijd aan.
Eigenlijk zou je laatste boek Jan bij iedere voorganger naast zijn bed moeten liggen,misschie n worden ze dan wakker .
ik hou mijn hart vast voor de kerken en kringen en gemeenten ,die Israel onverschillig behandelen.
Jaren geleden ,het was op een samenkomst tijdens de yom kippoer oorlog, was er een evangelist,die riep in diverse keken,Waarom zitten de kerken niet vol met bewogen brs en zrs die huilen voor GODS aangezcht,ja waar zijn de bewogen voorgangers,
die zich geen rust gunnen om het christenvolk op t4e roepen tot verootmoediging en schuldbelijden?
Mijn hart huilt nog steeds om deze zaak, en kan het niet laten om het door te geven in gebed en anderszins.
Het is mij werkelijk aan het hart gegaan tot driemaal toe.(ziekenhuis).
Ooit hoorde ik van broeder Shlomo ben Amnon,
Lou ze worden pas wakker als de bommen in Amsterdam en Den Haag ontploffen.
En ik denk dat hij helaas gelijk had.(ik was bevriend met hem.).

Maar ik dank de Vader dat HIJ in ZIJN genade nog broeders zoals jij Jan en nog een paar brs.
heeft gegeven ook in Nederland.

En onze synodes en chr partijen kunnen nooit zeggen dat ze er niets van wisten,vanaf 1967 hebben ze genoeg oproepen gehad van de brs.
Zelfs ons koningshuis weet ervan,al jaren.
OOk de E.O..

Maar Jan in JESJOUA,S NAAM vol houden want er komt een nacht waarin niemand werken kan.

DE VADER ZEGENE JOU EN JE DIERBAREN.

HARTELIJK SHALOM. in JESJOUA HAMASSJIACH.

Lou Sandifort.
Vriendelijk dank voor uw bewogen en hartelijke mail, beste heer Lou Sandifort!

De strijd is inderdaad zwaar.
Het gaat om de doorbraak van het Koninkrijk.
Grote machten van de wereld zijn in die strijd gewikkeld.
Achter die wereldmachten zitten geestelijke machten, die Paulus de 'wereldbeheersrs van deze duisternis noemt. Ieder die zich mengt in die strijd, hetzij door voorbede, hetzij door voor Israël en voor de waarheid op te komen krijgt met die strijd te maken. We weten Wie uiteindelijk zal overwinnen: De komende Verlosser, de Here Jezus Messias. Moge hij spoedig komen en moge de weg naar die Grote Dag niet al te zwaar zijn.

Jan van b.
 
 
Er wordt nu inderdaad voor onze grote broer een strik gespannen. Ik hoop en bidt dat de reging van Israël wijsheid moge ontvangen en de ruggegraat om zich niet door de enorme druk v/d internationale gemeenschap te laten vermurven. We mogen niet meer zwijgen. De macht die hierachter zit zal moeten worden ontmaskerd en is al 2000 jaar geleden door Jezus opelijk ten toon gesteld. Israël gaat een zware periode tegemoet en ook wij (het lichaam v Christus),zeker als we niet oppassen! Deze week las ik het verhaal van Ester. Dit bijbelgedeelte vertelt eigenlijk al alles. De leugen werd ondekt, degeen die er achter zit ontmaskerd en de aanslag op het volk Israël verijdelt doordat Mordechai en Ester hun "positie" innamen! God zoekt Ester's en Mordecai's, want Hij heeft er voor gekozen ons bij de strijd te betrekken en Zijn plan en Koninkrijk met ons de delen. En Hij wil (zoals hierboven uit Ezegiël en Jesaja is aangehaald) dat we als wachters op de muren zullen zijn en onszelf en Hem Geen rust gunnen, todat Hij Sion stelt tot een lof op aarde! In de gestalte zoals Koningin Ester deed en met haar konklijke waardigheid die ze gekregen had, de gouden scepter van de Koning mocht aanraken.

Kerkje spelen en leven in de marge daar kom je in deze tijd niet meer mee weg. Werk aan de winkel en niet zwijgen! Want onze Broeder loopt gevaar!!
Zijn Koningkrijk komt!

Simon
Bedankt Siomon voor je bewogen oproep.
Het is inderdaad buitengewoon spannend, ook voor ons land.
Op bidstonden, tijdens kerkdiensten en individueel moet er (meer) gebeden worden
voor Israël en ook voor ons land. Want God wil gebeden zijn. Hij hoort en verhoort onze gebeden.

JvB
 
 
Helaas als je geen lering wil trekken uit voorgaande gebeurtenissen, dan zal je het opnieuw moeten overdoen. Het stijfkoppige optreden van de zoveelste amerikaanse president, zal ditmaal dit machtige land weleens de das kunnen omdoen. Waarom telkens weer als er een amerikaanse president dwars tegen de bijbelse leer z.g vredesplannen wilde uitvoeren, werd het land door vreselijke rampen en onheil getroffen. Zie o.a de data van orkaan katrina,aug.29,2005 valt samen met de terugtrekking uit Gaza en huilende joden die hun hebben en houden moeten achterlaten.Amerika betaalt met de grootste natuurramp uit zijn geschiedenis, half miljoen daklozen in new orleans, de olie winning in de golfkust komt plat te liggen. enz.
21 jan 1998, president Clinton & madeline albright ontvangen nethanyahu erg koeltjes en weigeren zelfs met hem te lunchen. Dezelfde dag, enkele uren later breekt het Monica Lewinsky schandaal uit. In oct 1993, bomaanslag op het world trade center in NY op dezelfde dag dat minister albright op reis gaat naar 8 moslim arabische staten om een strategie te ontwikkelen tegen Israel. Ik zou er nog wel een dozijn gevallen kunnen noemen dat een anti-israel houding van de VS, duur is komen te staan en uiteindelijk de verantwoordelij ke presidenten op grote vernedering en afgang is komen te staan. Zie Bush Jr, Clinton enz. De moraal van het verhaal Amerika zal wel eens door een natuur of economische ramp kunnen worden getroffen, als meneer Obama zo doorgaat met zijn anti-Israel politiek en hijzelf zal voor het einde van zijn presidentschap persoonlijk diep vernederd worden. Nederland zij gewaarschuwd, het heulen met Amerika doet reeds rijkelijk veel Nederlands bloed vloeien in Afganistan, terwijl de kroonprins en zijn ega 21 saluutschoten afnemen ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van manhattan,New York. Tragedie en pompeuze ceremonies vallen samen. Nogmaals Nederlandse politici vooral de linkse politici hebben bloed op hun handen door hun geslijm met de palestijnen en hun boycot oproep van Israel. Ik huil als ik al dat onschuldige nederlandse bloed in afghanistan zie vloeien.Maar de anti-israel houding van vooral de linksen en groenen in de politiek is hier debet aan. Want er is een onfeilbaar buitenlands beleid bekend uit de bijbel- Hij die jou zegene zal IK zegenen, hij die jou vloekt zal IK vervloeken - Gen.12:3. Moge Baruch Atoh Adonnai, je zegenen en je behoeden
Jan,in Jeshua's Hamashiach heilige naam.

 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven