Home Artikelen Geestelijk Efraïm en de Palestijnen

Efraïm en de Palestijnen

Anti Obama demonstratie in Israël. Klik voor ware grootte
Anti Obama demonstratie in Israël.

Betrouwbaar

De exacte en verrassende vervulling van bijbelse profetieën is een van de sterke getuigenissen van de HERE, de God van Israël. "Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar" - Psalm 93:5.

Het komt allemaal uit "zoals geschreven staat".

Niet alleen in het verre verleden, maar vooral nu, in onze tijd is het profetische Woord van de Bijbel zeer actueel.

Alles is in de Schrift.

Verleden, heden en toekomst.

Eén van de gebeurtenissen die we verwachten is de terugkeer van Efraïm en "de stammen van Israël die daarbij horen" - zie Ezechiël 37:15-22. Ook voorzeggen verschillende profeten dat er nog veel meer "aliya" (terugkeer van Israël naar het Beloofde Land) komt. Vooral het schrikbarend toenemende antisemitisme drijft Joodse mensen naar Israël. Zelfs uit de VS pakken veel Joden hun koffers en vertrekken naar Israël. De Bijbel spreekt over vissers en jagers die de Joden terug zullen 'vissen'en 'jagen'. De 'vissers' zijn de zionisten, die de Joden naar Israël willen vissen. De 'jagers' zijn de antisemieten en antizionisten, die het leven voor joodse mensen zuur maken zodat ze naar Israël worden gejaagd. Dit laatste proces komt nu in de VS op gang. De actuele profetie over de vissers en jagers luidt:

"Zie, IK ontbied veel vissers, luidt het woord van de HERE, die hen zullen opvissen, en daarna zal IK veel jagers ontbieden, die hen zullen opjagen"

Jeremia 16:16

Nu even slechts twee teksten over de toekomstige "aliya" van Israël:

 1. "Het woord van de Here HERE, die de verdrevenen van Israël bijeen brengt, luidt: Ik zal daartoe nog meer bijeen brengen, dan er al toegebracht zijn" - Jesaja 56:8

  Drie opmerkingen:
  • Het is dus God Zelf, die "de Joden" heeft teruggebracht in het land dat Hij onder ede aan het heeft beloofd.
  • God zal er nog meer terugbrengen. Een nieuwe aliya dus. Interessant in dit verband is dat het Joods Nationaal Fonds momenteel bezig is de Negev te ontginnen voor minstens 300.000 Israëlieten.
  • Het is een woord van God en het zal dus gebeuren
 2. "Zo zegt de Here HERE: Ook dit zal Ik Mij door het huis van Israël laten afsmeken om hen te doen: Ik zal hen zo talrijk aan mensen maken als een kudde schapen..." - Ezechiël 36:37

  Twee opmerkingen
  • Voor de nieuwe aliya moet gebeden worden. Onze gebeden helpen!
  • Het land Israël zal vol worden, ook de "bergen van Israël", dus Judea en Samaria. Want de "bergen van Israël" (zo noemt de profeet Judea en Samaria, ofwel de Westbank) zullen hun "takken voortbrengen en hun vruchten dragen voor mijn volk Israël, want nabij is zijn komst" (zie Ezechiël 36:8). Dus voor Israël!

Efraïm

Die "bergen van Israël" vallen voor een groot deel samen met het gebied dat volgens Obama, de VN, de EU en de rest van de wereld een Palestijnse staat moet worden. Merkwaardig is het feit dat Palestijnse leiders zelf hun best doen om hun staat tegen te houden. Zij zeggen open en duidelijk: Wij willen heel Israël!. In dat gebied woonden eeuwen geleden o.a. de stammen Efraïm, Benjamin en half Manasse. In 1967, als resultaat van de "Zesdaagse Oorlog", zijn de "bergen van Israël" als een geschenk van de God van Israël na vele eeuwen weer onder Israëlisch beheer gekomen. Nu komt de hele wereld hiertegen in opstand. Dus tegen God en zijn woord.

Drie profetieën:

 1. "Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Israël". Met de belofte: "Wie ze planten zullen ook de vrucht genieten" Jeremia 31:5.
 2. De profeet Ezechiël profeteert uitvoerig over die "bergen van Israël". Een tekst, Ezechiël 36:8, noemden we al. Nu nog: "Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeenverganderen en ze naar hun eigen land brengen: IK zal ze weiden op de bergen van Israël" - Ezechiël 34:13
 3. "IK zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël" - Ezechiël 37:22.

Vier opmerkingen:

 • Die wijngaarden worden nu al op beperkte schaal geplant door de Joodse dorpen in Judea en Samaria. Joodse mensen die gebrandmerkt worden als een struikelblok voor de wereldvrede. Die niets mogen bouwen en waarvan de dorpen en steden in de agenda van de wereldleiders genoteerd zijn als "te ontruimen gebieden". Judenfrei dus... de Nazi's keren terug. Het gif is nu niet beprekt tot Nazi-Duitsland, maar is over de hele wereld uitgestort. We weten hoe het met Duitsland is afgelopen. Wee onze wereld!
 • "Nabij is zijn komst": Efraïm en Manasse en de stammen die daarbij horen, komen eraan!
 • Het verzet van de wereld zal grote oordelen brengen. Met name over de westelijke wereld
 • Het zal één volk worden en wel op de 'bergen van Israël'. Politiek een onmogelijke zaak. Vandaar dat sommige uitleggers de vervulling van deze profetieën over Efraïm op de bergen van Israël verschuiven naar de dagen van de komst van de Messias.

Efraïm in psalmen en profeten

In de toekomstige strijd om de bergen van Israël zal Efraïm een rol spelen. Efraïm is het erfdeel van de stam Efraïm met de bijbehorende stammen in de buurt. Die "bergen van Israël" vallen dus voor een groot deel samen met het land van Efraïm. Nu enkele profetische aanwijzingen:

"Ik wil juichen, ik wil Sichem (= de Palestijnse stad Nablus!) verdelen... Mij behoort Gilead (= Golan) en mij behoort Manasse, Efraïm is de schutse van mijn hoofd...

Psalm 60:8-10

"Wek Uw sterkte op vóór Efraïm en Manasse (= de bergen van Israël) en kom tot onze verlossing"

Psalm 80:3.

"Want Ik span Mij Juda, op de boog en leg Ik Efraïm en wek uw kinderen op, o, Sion tegen uw kinderen, o, Griekenland"

Zacharia 9:13

"Het huis van Juda zal het vuur zijn en het huis van Jozef (= Efraïm en Manasse, de zonen van Jozef) de vlam...zij zullen het veld van Efraïm en het veld van Samaria in bezit nemen"

Obadja 18

Obadja 19

Ook nu weer een paar conclusies:

 1. Het gebied van Efraïm en Manasse zal op den duur geen Palestijnse bezit zijn, maar weer in bezit komen en bewoond worden door de stammen van Israël
 2. Dat zal gebeuren door de "sterkte van God", die werkt op de gebeden van zijn kinderen
 3. Juda, en de stammen die erbij horen (het tegenwoordige Israël) zullen in de strijd om het land, samen optrekken met Efraïm en de stammen die daarbij horen, zullen samen optrekken in die strijd
 4. We verwachten dus een nieuwe aliya, met name van Efraïm en andere "verloren stammen". Interessant is dat een Israëlisch reisbureau Shai Bar Ilan expedities organiseert naar gebieden waar men denkt die stammen te vinden.

Efraïm en Gush Kativ

In augustus 2005 werden de bloeiende Joodse gemeenschappen uit Gaza verjaagd. Door de eigen, Israëlische regering en onder druk van de VS. Veel van de gelovige Joodse mensen in Gush Kativ waren ervan overtuigd dat God die uitzetting zou verhinderen. Er was veel voor gebeden en men hoopte op Amos 5:15: "Dan zal Ik hen planten in hun grond en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de HERE, uw God". Men had zelfs een grote zaal in Jeruzalem gehuurd om daar een dankstond te houden voor de redding. Groot was de teleurstelling. Ook in geestelijk opzicht. Ook ik had grote vragen. Totdat ik las dat de stam Efraïm bij de bevrijding van Gaza betrokken zal worden: "...Efraïm zal niet afgunstig zijn op Juda en Juda zal Efraïm niet benauwen. Westwaarts zullen zijn de Filistijnen op de schouders vliegen; samen zullen zij de stammen van het Oosten plunderen..." - Jesaja 11:13,14. Drie opmerkingen:

 1. Weer zien we dat Juda en Efraïm samen zullen optrekken. Dus Efraïm komt terug.
 2. Hamas, de moderne Filistijnen, zal definitief verdreven worden door Juda en Efraïm samen. De bevrijding van Gaza moet dus nog even wachten.
 3. De luchtmacht zal ook nu een belangrijke rol spelen bij die bevrijding.

Het Koninkrijk

We leven in een bijzondere, profetische tijd. De strijd om het land Israël en het verzet tegen de terugkeer van Israëlieten uit een ver verleden hebben een diepe geestelijke achtergrond.

Het gaat in wezen om de strijd om het komende koninkrijk van God.

Vanuit Jeruzalem zal de wereld door de komende Verlosser worden geregeerd. De Vredevorst zal recht en gerechtigheid op aarde brengen. De tegenstand van de machten van deze wereld is fel. Zij willen hun eigen koninkrijk vestigen. Een kalifaat voor de Moslims. Een nieuwe Wereldorde voor volken van de VN. Een Hersteld Romeins rijk voor de oude machten van Europa, voor de EU.

De discipelen vroegen aan Jezus: "Heer, herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israël?" - Handelingen 1:6. Toen was het de tijd nog niet. Vervullingen van het profetische woord maken duidelijk dat de tijd nu wel heel dichtbij is gekomen. De profeet Johannes de Doper vermaant ons juist nu: "BEREIDT DE WEG VAN DE HEER"!

Dit artikel verscheen eerder in 'Israël Aktueel' (Christenen voor Israël)
- September 2009

13 Reactie(s)

 
 
Boeiend hoe Gods woord toch zo vast staat, hartelijk dank hiervoor.
In CvI stond een artikel dat veel Palestijnen Joods waren, weet u hier iets meer over. Welke stam zou dat dan kunnen zijn
Weet u ook waar de stam van Efraim gezocht wordt.
Heel veel zegen voor uw gezin en op uw werk
Ank
Beste Ank,

Inderdaad interessant.
Ik hoop over dit onderwerp een artikel op mijn site of in het Zoeklicht te plaatsen. Maar ik ben nog niet klaar met het onderzoek. Wel staat vast dat veel Palestijnen genetisch dichterbij de Ashkenazische Joden dan bij de Arabieren staan. Een andere onderzoeker, professor Shachan denkt Efraïm te vinden onder de Pathanen, ergens in het ruige Noord Pakistan en Afghanistan. Zijn boek, "In the footsteps of the Lost Ten Tribes" is overtuigend en indrukwekkend. Het zijn allemaal tekens dat God bezig is zijn volk bijeen te brengen, en wel volgens lijnen die in de profetieën zijn geschetst. Onze gebeden zullen dit proces begeleiden en misschien wel versnellen.
Shalom.

Jvb
 
 
Dit is voor mij een bevestiging van wat ik een dik jaar geleden mocht ontdekken: de terugkeer van Efraim en de bijbehorende stammen,die een eenheid met Juda en Benjamin gaan vormen. Sindsdien bid ik iedere maand voor een van de stammen voor terugkeer, gekoppeld aan het getal van de maand(twaalf stammen-twaalf maanden).

Vr.gr. Sjieuwke.
 
 
Dit wordt vaak vergeten dat is de zegen van Jakob dat Efraïm zich niet zou beperken tot een stam.

Genesis 48:19; Maar zijn vader weigerde het en zeide: Ik weet het, mijn zoon, ik weet het; ook hij zal tot een volk worden en ook hij zal groot worden; nochtans zal zijn jongere broeder (Efraïm) groter zijn dan hij, en diens nageslacht zal een volheid van volken worden.
Statenvertaling : eene volle menichte van volckeren worden.

Volken staat er en geen verdwaalde stam. Efraïm heeft zich over de hele wereld uitgezaaid en het eerstgeboortere cht is aan Jozef gegeven. . 1 Kron 5:1

W.J.J
 
 
"en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden." of de "Melo ha-goyim" als Paulus in Rom. 11 spreekt over de volheid der heidenen praat hij niet over de kerk maar over het zaat van Efraim, als dat zaat dat van Israel-Jacob is weer uit de volkeren verschijnt en zich weer bij haar Messias Yahshua en gelovig Judah aansluit, dan kan gans Israel (de 12 stammen van Jacob, niet en kerk uit de heidenen) verlost worden. Rom. 11 heeft niets te maken met een heidense kerk daar zij het teken van YHWH met zijn volk niet draagt maar verworpen heeft in het concilie van trent aowel R.K. als protestant. Bekeer u en ga terug naar uw Vader, Hij staat op de uitkijk.

Shalom, Boaz
 
 
Interessant!

Ik las laatst een blog over het geen dat er op de Molukken onderzoek is gedaan door Rabbi Avner, dat Molukkers ook afstammelingen zijn van de Israelieten. (stammen Levi, Gad en Ruben)
't Adres van die blog:

http://nexus-moluccas.blogspot.com/search?updated-min=2010-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2011-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=5

Zelf ben ik Nederlander met een Molukse achtergrond.
Vandaar mijn interesse hierna
Ik ben graag benieuwd wie die Rabbi Avner is, de auteur die het boek geschreven heeft
Zou u mij hier meer over kunnen vertellen en zou u misschien weten waar ik het boek kan bestellen.
Ik hoop zo spoedig mogelijk een reactie van u te mogen ontvangen

Met vriendelijke groet,
Raoul Pelamonia
 
 
Als Epraim dus in samenwerking Gaza gaat bevrijden, etc. Dan kan het niet anders dan een gezegend modern volk zijn in grote getalen zoals belooft aan Jacob en vele anderen door God! Want Israel kan geen oorlog voeren met een een of andere indianen stam uit Azie of Africa zonder modern leger.
Dus dat is interessant want als ik de zegeningen van God aan de nakomelingen van Jacob op een rijtje zet kom ik niet op deze plaatsen uit.
Ten tweede bestaat Israel uit Judah en de overige stammen en deze zijn dus geen Joden ( de Bijbel spreekt over en Judah en de andere stammen er is dus een onderscheid in 'soort'). Dus Efraim is geen Jood maar een Israelier! Een moderne, een machtige, een rijke, een gezegende dus en het zijn er veel van.
Welk volk is dat dan nu?

p.s de huidige kerk is niet het Israel van nu.
Beste traveller,Zie mijn antwoord op de eerste opmerking.

De stammen komen nu in een snel tempo uit het mengsel van volken tevoorschijn.

Shalom

JvB
 
 
Het gemenebest van G.B. is een verzameling van volkeren die talrijk zijn en gezegend. Zij zijn niet verloren maar duidelijk aanwezig. Zij zijn in staat om Judah te helpen in Gaza. Niet de Molukken, oid.
De britse vlag: Union Jack betekend misschien: Verbond van Jacob?
Hebben de Britten niet alle poorten van hun vijanden inbezit? Falklands, Singapore, Hongkong, Gibraltar, etc. zoals voorpelt? De sporen die leiden naar de 10 verloren stammen zijn duidelijk aanwezig voor wie ze wil zien! In dit geval hebben de verloren stammen nog een lange weg te gaan.Beste Traveller,Dank voor je reactie.

Je loopt een paar eeuwen achter.

De oude Brits Israël theorie, de visie dat de ‘verloren tien stammen’ in Engeland, de VS en West Europa zijn terug te vinden, is al lang achterhaald.

Het is met die theorie net als met de vervangingsleer .

Als jet het van tevoren in de Bijbel stopt, dan krijg je het er ook op allerlei onverwachtse plaatsen weer uit. Maar het bewijsmateriaal is zwak, zeer zwak.

Dan maken de Falasha’s uit ethipië, en de stam Manasse die na 2700 jaar veel bijbelse geboden en hun identiteit gezamenlijk als stam hebben vastgehouden, heel wat meer kansen dan het mengsel van wilde stammen waarvan wij in West Europa afstammen. Laten we gewoon dankbaar zijn dat wij, die vroeger ‘vreemd waren aan de verbonden der belofte, aan het burgerrecht van Israël in en door het bloed van Jezus Messias ‘dichtbij gekomen zijn. Efeziërs 2:12,13.

Dat we tussen de gewone takken, Israël, geënt zijn op de edele olijf. Laat dat genoeg zijn, en in feite is dat ‘meer dan genoeg’. En niet met een of andere versie van de vervangingsleer te koop lopen.

Shalom

Jvb
 
 
Geachte br. JvB:Per "toeval" ontdekte ik via internet dat er in Wijnjewoude een Chr. voor Israel-avond was met Ds. Poot over Jozef,een type van de Here Jezus. Wijnjewoude is 10 km. rijden van mijn woonplaats. Heel veel diepgang zit er in met deze vergelijking. Verzoening tussen Jozef en zijn broers:verzoeni ng tussen JEZUS en Israel,de rol van de kerk,de erfenis van 1800 jaar vervangingsleer en de rol van Juda,kortom het was een zeer gezegende avond geweest!!!!!!!
 
 
Joop op deze website zie je wanneer Jan Willem van der Hoeven in het noorden is
http://www.pillaroffire.nl/
 
 
Na van alles gelezen te hebben over aliyah (terugkeer van Joden en het huis Ephraim naar Israel, vraag ik mij toch af wat ben ik nou? Israeliet of Christen of allebei? Zij de in Christus geloven krijgen toch bij de komst van Christus een onsterfelijk, volmaakt , geestelijk lichaam, dan heb je toch geen vaste woon of verblijfplaats meer nodig. Ja alleen je eigen onsterfelijk lichaam is dan je woning, die Jezus voor ons aan het voorbereiden is. Moet ik me nou focussen op het feit, dat ik afstam volgens mijn bretonse afkomst, van de stam Ephraim of moet ik me toch meer richten op het feit dat ik in Christus geloof, die ons is voorgegaan door zijn opstanding uit de dood en daardoor als eersteling niet meer gebonden was aan de aarde en toen naar zijn Vader in de hemel ging? Kortom, ik ben er nog niet helemaal uit.Beste A.H.J.
Een interessante vraag voor de Bijbelstudie in je gemeente. Of voor je voorganger. Het ligt niet in de aard van onze site om diep op dergelijke vragen op geestelijk gebied in te gaan. Toch een zin, die voor mij afdoende antwoord geeft op de vragen die jij stelt en die mij ook een beetje bezighouden. In 1 Korintiërs 2:9 schrijft Paulus aan de gemeente in Korinte, dus ook aan ons, "Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben". Dat lost voor mij alle vragen op...het wordt altijd beter. Voorbereiden? Staat ook al in de Bijbel: In 1 Johannes 3:3 staat: "Ieder die deze hoop op Hem heeft reinigt zich...". Dat is een serieus geestelijk programma in de tijd die wacht totdat de HEER komt.
jvb
 
 
Shalom drs. van Barneveld,
Efraim en de bijbehorende stammen vergelijk ik met Jozef. Leden van de stam Efraim kunnen overal zijn. De overbuurman, de bakker op de hoek, de tandarts etc.. Zijn ware identiteit wordt nog niet bekend gemaakt aan zijn broers(overige stammen) die hem eigenlijk wel of niet zoeken. De tijd is nog niet daar. Maar volgens mij weet die gene zelf ook nog niet wie hij zelf is en waar hij van af stamt. Volgens de bijbel is Efraim een gebakken koek die niet omgedraaid wordt en de wet verwerpt. Zijn broer Judah hield en houdt zich wel aan de wet. Is Efraim dan nog zelf zoekende in het geloof/wet/profeten? Het is tijd om de gebakken koek om te draaien. Yeshua aannemen maar ook de Wet en de Profeten. De Satan zal helemaal gek worden...
Groet, Costantynus
Beste heer Constantynus,

Dank voor uw reactie.

Het staat vast dat ook Efraïm zal terugkeren. momenteel is Manasse aan de beurt.
Rabbi Michael Freund en zijn team zijn ijverig op zoek.
Hun oog is inmiddels gevallen op de Afridi, die 27 eeuwen lang hun identiteit als Efraïm met veel oude bijbelse gebruiken en geboden hebben vastgehouden.
Het interessante boek van de onderzoeker dr. Avigdor Shachan "In the Footsteps of the Lost Ten Tribes" beschrijft iets van de zwerftochten van die Afridi. In noordwest India, Afghanistan.
Ik denk dat de zaak van Efraïm en de stammen die daarbij horen niet zo vaag is als u het voorstelt. Maar we zullen zien en we bidden door, ook voor de terugkeer van Efarïm.

shalom

jvb

 
 
Bij Jesaja 56 vers 8 spreekt God tegen het huis van Israel,u maakt daar het huis van Juda van,waarom doet u dit?
Het huis van Israel,is uitgegroeid onder alle volkeren tot een schare die niemand tellen kan. Miljarden christenen zijn er,als zand aan de zee en sterren in de lucht.
Dat kan je niet van het huis van Juda zeggen,zij zijn wel het fysieke licht van de wereld geworden(4e dag zon,4e zoon Juda)
Het geestelijke licht voor de wereld is Efraim de eerstgeborene geworden (1e dag licht,Jozef 1e zoon rachel-Efraim vóór Manasse geplaatst,óók 1e zoon)
In de schepping was dit al vastgelegd..
Hij die in den beginne,het einde optekende...Beresjiet.
Er zijn veel teksten die goed nagecheckt moeten worden wil je deze gebruiken.Over wie gaat de tekst werkelijk?

Daarnaast, u schrijft over 12 stammen,terecht ,maar er zijn twee keer 12 stammen.
Ezechiel 37 16 en verder is daar zeer duidelijk over;het huis van Juda en degenen uit de andere stammen,het huis van Israel/Efraim en degenen uit de andere stammen..
2 keer twaalf.
2 keer 12 stenen op schouders én borstschild van de hoge priester.
2 keer 12 dienstgroepen in de tempel.
2 keer 12 oudsten in Openbaringen.

U reageerde ergens hierboven met: "Als jet het van tevoren in de Bijbel stopt, dan krijg je het er ook op allerlei onverwachtse plaatsen weer uit. Maar het bewijsmateriaal is zwak, zeer zwak.'

Weerlegd u dan hetgeen ik bijbels aangaf?
 
 
Shalom meneer Raoel, inderdaad ze hebben DNA genomen op de Molukken en ze stammen af van Israel.Ik kan nog meer vertellen Bv er is zelfs een eiland lease genoemd naar Lea. de stam Gad is de zoon van de bijvrouw van Lea.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven