Home Artikelen Eindtijd Eindtijdpredikers

Eindtijdpredikers

Bijbelboek Openbaring Klik voor ware grootte
Bijbelboek Openbaring

21 December 2012

Er is heel wat gaande rondom de eindtijd. Discussies om het tijdstip van de opname van de Gemeente. Een wachtkamer vol kandidaten voor de functie van de antichrist. Wie is Gog, de grootvorst van Mesech en Tubal, die in de eindtijd Israël zal overvallen? Is hij de antichrist, een Turkse kalief of een Russische machthebber?

Vaak droevig ongevoelige voorspellingen over de 'grote benauwdheid' die over Israël gaat komen. Sensationele berichten op websites. Een visioen van een messiaanse Jood Maurice Sklar over de "Poort van genade" die bijna gesloten is. Geruchten over een reusachtig object dat naar de aarde raast en hier eindtijdrampen veroorzaakt. Uit oeroude, griezelige heidense bronnen wordt 21 December 2012 aangewezen als de dag van het "einde van de wereld".

Vrijmetselarij en mariaverschijningen Nostrodamus en de Moslim Mahdi dragen hun woordje bij aan de eindtijdkoorts. Dan zijn er de profetieën en visioenen over de val van de VS plus de bijbehorende rampen. Politieke leiders die schokkende uitspraken doen over rampen en crises die binnenkort komen.

Visioenen van David Wilkerson en profetieën van Jan Willem van der Hoeven over zware oordelen.

Dit alles veroorzaakt onrust en soms onverschilligheid.

"We zullen wel zien".

Hele kerkgenootschappen negeren het profetische Woord van de Bijbel over onze tijd en de eindtijd. Anderen merken op: "We moeten ons beperken tot de verkondiging van het Evangelie. Dat is de Grote opdracht van de Here Jezus".

Vaak wordt gezucht: "Ik word hier zo moe van".

Wat dan? De Bijbel geeft ons niet voor niets "tekenen der tijden". Israël komt niet zomaar terug uit de ballingschap naar het Beloofde Land. Het gaat allemaal volgens de bijbelse profetieën. Bovendien, is het een bijbelse regel dat de weg van de Heer bereid moet worden. Daarom moeten we allereerst aandacht geven aan de Bijbel waarin scherpe en onthutsende eindtijdboodschappen staan. Ook moeten we uiterst voorzichtig zijn wat betreft de bron waaruit bepaalde visies of profetieën komen.

Als het uit occulte bronnen komt, moeten we daar geen aandacht aan schenken. Want alles wat de duivel zegt is leugen, ook al zegt hij ware dingen.Voordat we naar echte bijbelse eindtijdpredikers en hun adviezen gaan luisteren, drie korte illustraties van de urgentie van vragen rond de eindtijd.

Drie illustraties: een oude profetie, een rabbijn en Ahmadinejad:

Een meer dan 2000 jaar oude profetie van een rabbijn:

Rabbi Yitzhak zei: "Het jaar (de periode) dat de Messias zal worden geopenbaard zullen de vorsten van de naties elkaar uitdagen. De koning van Perzië (Iran) zal de koning van Arabië (Saoedi Arabië) bedreigen en daarom zal de koning van Arabië de koning van Edom (de westelijke wereld) om advies (hulp) vragen. Daarna zal de koning van Perzië (Iran) de wereld grotendeels vernietigen ... En de Heer zal tegen hen (Israël) zeggen: Vrees niet mijn kinderen ... De tijd van uw Verlossing is gekomen.

Een aardig actuele profetie als we letten op de atoombom en de houding van Ahmadinejad van Iran.

De in Israël en de VS bekende rabbijn Esther Jungreis constateert dat bijna alles in de wereld op instorten staat. Natuurrampen en pandemieën teisteren de aarde. Sociale en politieke structuren wankelen. Vrees in de VS en in heel de wereld over de dingen die komen gaan. "Dit is de Chevlei Mashiach, de geboorteweeën van de komende Messias", zegt rabbijn Jungreis. Dat zal een verschrikkelijke tijd zijn. "Al onze (Joodse) wijzen zijn het erover eens dat ze die geboorteweeën niet willen meemaken". Opvallend is dat haar visie op onze tijd overeenkomt met wat de Here Jezus "het begin van de weeën" noemt - Matteüs 24:8. De vreselijke eindtijdrampen worden in Openbaring ook "weeën" genoemd.

Ten slotte de pas ontwikkelde islamitische eschatologie, die leert dat de komst van de Mahdi, de Moslim messias, zal plaatsvinden in een tijd van chaos, oorlog en rampen. Daar werkt Ahmadinejad van harte aan mee. Zie hierover mijn boek "Eindtijd, Israël en de Islam".

Bijbelse eindtijdpredikers.

De Bijbel zegt veel over de eindtijd, de laatste dagen. De vreselijke dag, die als een "verwoesting van de HERE komt" - Jessja 13:6. Wat adviseren bijbelse eindtijdpredikers ons? Dat is pas echt belangrijk!

Petrus: "Het einde van alle dingen is nabij gekomen" - 1 Petrus 3:11,12.
Vier adviezen: Nuchter worden, bidden, een heilig leven leiden en op dwaalleraren letten.

Jacobus:"De komst van de Heer is nabij" - Jacobus 5:8.
Adviezen: Niet tegen elkaar zuchten en geduldig volharden in je geloof.

Johannes: "Kinderkens, het is de laatste ure" - 1 Johannes 2:18.
Advies: Let op de antichrist(en) als teken.

Joël beschrijft uitvoerig rampen en oorlog op de "dag van duisternis en donkerheid", de Dag des HEREN. Het zal vreselijk zijn: "Wie zal hem verdragen?". Meteen na zijn angstaanjagende profetie zegt de HERE: "Maar ook nu nog, luidt het woord van de HERE: Bekeert u tot Mij met uw hele hart en met vasten en wenen" (Zie Joël 1 en Joël 2).
Adviezen: Bekering, berouw en vasten. Zodat er nog genade overblijft voor ons land.

Sefanja profeteert: "Komt tot uzelf, ja komt tot inkeer, gij schaamteloos volk, voordat het besluit tot uitvoering komt – als kaf gaat een dag voorbij – voordat over u komt de brandende toorn van de HERE ..." Sefanja 2:1,2. Er is dus ruimte tussen een besluit over een oordeel en de uitvoering van dat besluit.
Advies: Inkeer, dus bekering. Inkeer en omkeer.

Jesaja waarschuwt dat er een "verschrikking van de HERE komt... wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken" - Jesaja 6:10-22.
Advies: "...verberg u in de grond voor de verschrikking van de HERE". Dus ook een stuk voorbereiding op wat er kan komen.

Openbaring 9–19 geeft veel details over de eindtijd. De vreselijke rampen die beschreven worden komen overeen met de Gevlei Mashiach, die rabbi Jungreis noemt.
Adviezen: Tweemaal worden de gebeden van de heiligen onder Gods aandacht gebracht. De eerste keer voordat de zegelgerichten beginnen - Openbaring 5:8. De tweede keer voordat de bazuingerichten miljoenen doden veroorzaken (8:3). Hoe belangrijhk is het dus dat we bidden voor onze kinderen, voor elkaar, opdat de Here God vlak voordat die rampen losbarsten aan hen denkt voor wie wij bidden. Daarom worden onze gebeden vlak voordat de rampen losbarsten voor God gebracht.Het tweede advies is bekering. Tweemaal constateert de Heilige Geest diep ontroerd "en zij bekeerden zich toch niet..." (Openbaring 9:20,21 en Openbaring 16:9). Oordelen hebben tot doel bekering.

Conclusies

Bij de profeten Joël en Sefanja valt iets bijzonders, iets hoopvols op. "Maar ook nu nog" zegt Joël. Er is nog hoop. Sefanja zegt: "Voordat het besluit tot uitvoering komt".

Er is dus ruimte (tijd) tussen het besluit en de uitvoering van dat besluit. Zou rabbijn Jungreis gelijk hebben als ze zegt dat "elke negatieve profetie veranderd kan worden"?

Een aanwijzing vinden we bij Jeremia: "Het ene ogenblik doe Ik over een volk en een koninkrijk de uitspraak , dat Ik het zal uitrukken, afbreken en verdelgen; maar bekeert zich dat volk... van zijn boosheid, dan zal Ik berouw hebben over het kwaad dat Ik hun dacht aan te doen" - Jeremia 18:7,8. Denk aan het afgelasten van de "40 dagen en Nineveh zal verwoest worden" van de profeet Jona!

Als we tenminste de adviezen van de eindtijdpredikers opvolgen!

Advies van Jezus

Minstens driemaal heeft de Here Jezus zijn eindtijdrede uitgesproken. Er is veel overeenkomst met wat Johannes uitvoeriger beschrijft in Openbaring. We geven alleen het advies dat Hij aan het einde van zijn rede over de laatste dingen in Lucas geeft:

"Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen"

Lucas 21:36

Vier korte opmerkingen:

  • Wees waakzaam, let op de tekenen van de tijd.
  • Er is dus een Weg om te ontkomen. "IK ben de Weg" zegt Jezus.
  • "Die dingen" gaan zeker gebeuren, want Gods Woord komt uit, altijd.
  • Bidt dit elke dag voor uzelf en de uwen.

Samenvattend: Bekering, berouw, gebed, attent zijn op de tekens van onze tijd en een heilig leven zijn sleutelwoorden die onze houding in deze bijna-eindtijd moeten bepalen. "Bereidt de weg van de HEER" is de profetische boodschap die na bijna 2000 jaar weer en zeer indringend klinkt. Voor Israël, voor de Gemeente en in ons eigen leven.

Dit artikel verscheen eerder in 'de Oogst' (Stichting tot Heil des Volks )
- September 2009

26 Reactie(s)

 
 
goede uitleg en duidelijk neergezet
wees waakzaam de Heer zal spoedig komen
met br. groet van fokko
Bedankt, beste Fokko, voor je vriendelijke woorden.
In oktober begint de vierde serie over "Eindtijd en profetie" bij Family7.

Blijf kijken.

Een hartelijke groet.

Jvb
 
 
het moet mij wel van het hart, dat ik niet zo goed weet hoe ik moet toetsen met de visie van Maurice Sklar, waarschijnlijk dezelfde meneer als van www.injesus.com?
Ook al is uw uiteenzetting wel heel duidelijk!

Vriendelijke groet, Shalom!
 
 
Heel blij ben ik altijd met uw bijbelse kijk op het hedendaags gebeuren.
Ik weet ook niet goed wat ik met al de visioenen van vandaag moet. Maar er is nog een oud visioen van George Washington en dat is niet bepaald opwekkend. Gelukkig kunnen we altijd blijven bidden dat God nog verandering wil geven
ank
 
 
Ongeveer 40 jaar geleden sprak vaak met broeders over de komende eindtijd,ze zijn inmiddels allemaal overleden en hebben de opname van de gemeente niet mee mogen maken,waar ze zo naar verlangde.Maar wat zouden ze verlangend hebben uitgezien naar wat wij nu zien en ieder moment mogen verwachten;Jezu s roepstem vanaf de wolken des Hemels.Jan, hartelijk dank voor je uitleg en hoop en bid dat het velen tot Zegen mag zijn.
 
 
Jan,

Je schrijft in een reactie : In oktober begint de vierde serie over "Eindtijd en profetie" bij Family7..

Is dit een nieuwe serie die al vanaf oktober op Family7 wordt uitgezonden? Of wordt de serie in oktober pas gemaakt?

Ik kijk elke zondagavond samen met mijn vrouw om 22.30 naar Family7 en wij volgen dus Eindtijd en Profetie... Dus een nieuwe serie is meer dan welkom.

Gods zegen bij het maken van deze serie.

Nog even iets anders , ik ben momenteel een boek aan het lezen van Gabor Locht (de Sabbat). Sinds kort probeer ik mij ook aan de sabbat te houden (zaterdag) beetje onwennig nog allemaal , heb jij je wel eens hierin verdiept cq. artikels over geschreven? Ben wel eens benieuwd naar jouw visie over de ware sabbat (ipv de zondag). check ook eens www.waaromdesabbat.nl

Groet,
Willem
 
 
Ha Willem,
heb nog wel een leuke tip, om te ontdekken, hoe het is ontstaan met Sjabbat. Samuele Bacchiocchi, een joodse meneer die sjabbat viert, heeft dit onderzocht in het Vaticaan, en erover gepubliceerd hoe het allemaal mis is gegaan met de tijden, hoewel dit aangekondigd werd in het boek Daniel.
Van Sjabbat tot zondag heet het, en bij bread-of-life is er nog meer over verkrijgbaar.
Leviticus 23 heeft het over eeuwigdurende inzettingen van Abba, de Eeuwige, en Jesaja 56 is een uitnodiging aan de volken. Onwennig is het zeker voor christenen. De visie van onze hemelse Vader is het onderzoeken waard, in de Schriften die aan ons zijn toevertrouwd. Matt. 5: 17 - 20 laat een klein, maar kostbaar geheim zien: dóór Yeshua, leren de gelovigen uit de volken ook dit geheim kennen!

Sjabbat sjaloom! Chrystl.
Dag Chrystl en Willem,

Het boek "Van Sjabbat naar zondag" van Samuele Bacchiocchi heb ik jaren geleden gelezen. Het staat nog in mijn boekenkast. Ik was onder de indruk van zijn betoog. Niet alleen van zijn historisch overzicht hoe met name Rome in de loop van de eeuwen de Shabbat naar de zondag heeft gedraaid en hoe anti-judaïstische gevoelens en overtuigingen hierbij een rol hebben gespeeld. Maar ook was en ben ik onder de indruk van zijn bijbelse argumenten voor het houden van de Shabbat. De 'theologie van de zondag' wordt door hem goed weerlegd. Het boek is wel een pil van zo'n 350 blz. En je leest het dus niet in een adem uit.

H.Gr
Jvb
 
 
Prachtig hoe u alles uitlegt in de serie Eindtijd en Profetie, ik mag er graag naar kijken met mijn vrouw, wij hebben ook de hele dvd serie thuis.
Blijf vooral doorgaan met het maken van deze dvd's. Met vriendelijke groeten, en Gods zegen bij uw werk toegewenst.

Alex
Dag Alex,

Hartelijk dank voor je bemoedigende mail.
Ik heb het naar Family7 doorgemaild!
Zo'n bemoediging hebben we af en toe nodig.
De HEER zegene je.

Jan van B.
 
 
Ja hoor es, hier zitten jullie dan als christenen opeengepakt. En er komt een joodse bezwering voorbij. En ik maar denken dat Jezus liefde predikte. Heel moeilijk om voor een buitenstaander te begrijpen dat er Christenen zijn die zich ondergeschikt voelen aan het joodse zionistische ideaal. En ik maar denken dat Jezus over liefde ging. over begrip en elkaar begrijpen en elkaar liefhebben. En dan blijkt het allemaal samen te moeten ballen in het zoinistische idee van een isrealitische staat binnen de arabieren. sorry dat ik het zeg, maar als atheist had ik al veel moeite met het idee van een godsbeeld, maar dat het godsbeeld ook nog partij kiest, dat vind ik ronduit verwerpelijk.

als God goed is, dan heeft hij alle mensen lief en sorry to say so, maar als God al niet in staat is alle mensen lief te hebben, wat verwacht hij dan van mij?
Beste Sirousje,

Moet ik je serieus nemen?

Je was of bent behoorlijk kwaad en dus geraakt.

Waarin geraakt? In je atheïstisch geloof?

Als er iets te bewijzen is, dan lijkt het me makkelijker mijn geloof in God te 'bewijzen',
dan jouw geloofsovertuig ing dat er geen God is.
De Bijbel is vol profetie. Eeuwen geleden heeft God al gezegd wat Hij gaat doen en Hij doet ook precies zoals Hij voorzegd heeft. Over het leven, sterven en de opstanding van Jezus zijn er eeuwen voordat hij op aarde kwam, honderden profetieën uitgesproken. Die zijn precies uitgekomen. Over Israël en het joodse volk zijn reeksen profetieën uitgesproken, die nu in deze tijd uitkomen.
Daar gaan de uitzendingen met Family7 over.

Ook over jou spreekt God in de Bijbel.
Hij zegt gewoon dat Hij van je houdt...inderdaad Hij is een God van liefde.
Hij legt uit dat Hij door Jezus Christus alles goed met je wil maken zodat je
ook een kind van God wordt.

Beste vriend, een hartelijke groet en zegen van de Almachtige toegewenst.

Jvb
 
 
Het duizend-jarig vredesrijk ... het is de aarde verlost van mensen.
Genees van uw hoogmoed, predikers en gelovigen, er is geen god speciaal voor mensen die uitverkorenen zal gaan opnemen. De mens heeft god verzonnen, en daarna heeft kerk na kerk na personen alles tot leugen gemaakt om zelf macht of aanzien te vergaren.
Er is alleen de natuur, het uni-versum waar wij uit voortkomen, wij zijn het zielige en onwetende sluitstuk van de evolutie waarna de aarde weer woest en ledig wordt.
Dit alles wordt beschreven in de bijbel in vergelijkingen. Hoe men dat wist? Alle cycli in het universum zijn aan elkaar gelijk en gebeuren tegelijkertijd, en zo kon men voorspellen. In de Oudheid wist men meer dan nu, de mens is progressief gede-gen-ereerd en nu in de kindheidsfase.
Voor de eindtijd, het hoe en waarom, zonder een woord spaans zie www.wetenschap-eindtijd.com.
Het ligt rauw op de maag, helaas.
 
 
Men filosofeert toch zo graag omtrent de eintijd,maar er komt naar mijn bescheiden mening toch nog een voorafje, dat het volgende scenario omvat. Zoals een ieder dagelijks kan lezen, hebben de westerse leiders last van geknepen billen als Iran steeds weer dreigt met atoomwapens te ontwikkelen en tegen Israel in te zetten. Alle andere arabische staten rondom israel maken er geen geheim van klaar te staan om de joden de zee in te drijven. Maar laat ze maar samenzweren, mekkeren en schreeuwen, mijn oog valt op de profetische psalm 83 en Genesis 15:18 en daar kun je vergif op innemen dat deze versen binnenkort in vervulling zullen gaan. Wat een vreugdevol gevoel dat na de aanval van de confederatie, iran, syrie, libanon, jordanie, gaza,egipte en saoedie arabie met de aan hun gelieerde terroristen groepen hamas, en hezbollah, de machtige hand van GOD, aan Israel een goliath overwinning zal schenken op de samenzwerende allah aanbidders, zoals David Goliath versloeg en koningin Esther de joden voor uitroeiing behoedde in Perzie. Zie ook het bijbelboek Prediker- "wat geweest is zal weer zijn, wat gedaan is, zal weer gedaan worden er is niets nieuws onder de zon". Na deze grote oorlog zal israel/IDF niet meer het kleine Israel/IDF zijn, maar een wereldmacht van formaat met een uitgestrekt landgebied vanaf de rivier de Nijl tot aan de Eufraat conform Genesis 15:18. Wat een vreugdevol moment als GOD's woord weer feilloos in vervulling gaat. Eer, dien en loof de almachtige GOD van Israel. Na deze goliath oorlog komt er een einde aan het moslim terrorisme en de aanbidding van allah, men zal inzien dat JHWH, de enige ware GOD is. Ezechiel 38,39 komt in tijd pas iets later aan de orde.
Beste Siem,

Bedankt voor je reactie.

Je geeft een scenario van aanstaande eindtijdgebeurt enissen.
Psalm 83 is inderdaad heel actueel. De volken die in die psalm genoemd worden zijn inderdaad precies de volken die Israël willen 'verdelgen' en die 'de woonsteden van God in bezit willen nemen'. Maar let wel op wat Israël in die psalm bidt: "Overdek hun aangezicht met schande, opdat zij Uw Naam zoeken, o, HERE". Niet 'vernietig hen', maar geef dat ze tot inzicht en bekering komen!
Over de volgorde van de gebeurtenissen en het tijdstip dat die aanval van Gog (en wie Gog is) uit Ezechiël 38 en 39 zijn uitleggers het niet eens. Maar dat het gebeuren gaat staat wel vast, want het staat in de Bijbel.

God zegt in zijn Woord wat Hij gaat doen en Hij doet ook precies wat Hij heeft gezegd.

Een hartelijk shalom van
Jvb
 
 
Ik denk ook dat Jezus ieder moment kan komen. Hoewel we hier niet vervolgd worden als Christenen (maar en veel landen wel) ervaar ik het laatste jaar toch een (geestelijke) vervolging: het zien van de invloeden waaronder de mensen staan en die zijn overal verspreid. Het valt me steeds zwaarder om gewoon te leven, ik voel druk. Het zou nog meevallen of niet zo opvallen als ik geen schoolgaande kinderen zou hebben. Maar door schoolgaande kinderen kom je er ook achter dat eigenlijk niets meer rein en puur is. Het is zo triest. De Enige die me hier doorheen loodst is Jezus, Hij is de Enige die Leven geeft. En ik ben niet eens een zwaarmoedig of pessimistisch mens, nooit geweest. Ik ben ondanks dit nog best gelukkig. Dat klinkt tegenstrijdig, niet? Het zwaar hebben en toch vreugde ervaren. Maar dat laatste is puur door mijn geloof. Man, wat beschermt God onze kinderen, wat een Genade. Ik zie uit naar Zijn komst, en tegelijkertijd voel ik me dan ook weer een egoïst.

Er wordt veel geschreven over 2012 maar aan die Maya kalender hecht ik echt geen waarde. Christenen denken het ook: 2012 is het einde. Maar God zegt toch dat dag en uur niet voor ons bekend zijn?

Hoe denkt men hier erover?
Dag Xanna,

Hartelijk dank voor je reactie.

Ik denk dat je het goed aanvoelt.

Er hangen wolken van ongerechtigheid en onreinheid over dit land. Elke dag hebben we nodig wat Petrus (1:2) schrijft: "De heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus". Zijn Bloed reinigt ons van alle zonde (1 Joh.1:7).

Elke dag brengen wij onze kinderen en kleinkinderen bij de Heer.

De druk voel ik af en toe ook.

Ach ja, die Maya kalender en al die onrust die via het internet over ons komt. Je wordt er soms zo moe en onrustig van. "Komt allen tot Mij die vermoeid en belast bent en IK zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van MIJ want IK ben zachtmoedig en nederig van hart". Dat moet je dan regelmatig doen en dan komt die rust van de Heer over je. Gewoon gaan....in gebed. Want bij Hem en in Hem zijn alle bronnen van alle heil. Van rust, van genezing, van bevrijding, van reiniging en heiliging.en gewoon klaar zijn, zodat die DAG je niet overvalt.

Met een hartelijk shalom.

Jvb
 
 
Ja, dank je wel voor je reactie.

Het is ZO onze plicht en verantwoordelij kheid als Christenen op waakzaam te zijn, vooral voor onze kinderen (en voor wie die heeft: inderdaad kleinkinderen). Onderzoeken, signalen onderkennen en in gebed brengen, dag na dag. Niet suffen op de bank, niet zappen, niet de tijd zinloos doorbrengen. Over de drempel gaan steeds weer (bij de Heer komen) ook als je moe bent en eigenlijk tegenzin voelt (en inderdaad: komt tot Mij, ieder die vermoeid en belast is). Ik dank God elke dag voor hoe Hij ons gezin beschermt en onze kinderen onbeschadigd door het leven loodst.
Want dat merken wij (man en ik) heel duidelijk. Dat is zo kostbaar! Ik kan het iedereen aanraden, om elke dag actief invloeden e.d. bij de Heer te brengen. Fijn ook dat er sites als deze zijn die ons helpen alert op de gang van zaken te zijn en dingen in het licht brengen.
Dank Xanna voor je reactie.
De Heer zegene jullie.

Jvb
 
 
Natuurlijk, alle hoop is op de terugkeer van onze geliefde Heiland gevestigd. Daar bestaat geen twijfel over. Toch blijft een gevoel van verdriet en onmacht mij bekruipen, omdat ik steeds moet denken als het over de eindtijd gaat aan de mensen die ik liefheb, maar die niet in onze Verlosser geloven. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan mijn dochter die er openlijk voor uitkomt geen geloof te hebben. Er zijn ook mensen die dan niet rechtreeks familie zijn, maar waar die ik een warm hart toedraag. Zij behoren "de wereld" toe en eigenlijk zou ik me daarvan moeten onttrekken. Helaas gaat me dat niet lukken en wat me nog het meest raakt is dat men de pogingen om hen te redden al gezeur beschouwen. De wetenschap dat deze, verder lieve mensen, straks niet alleen alle ellende mee moeten maken, maar hier ook nog geen redding wacht omdat zij Jezus niet als redder aanvaarden maakt me verdrietig. Hoop dus, gedeeld met verdriet.Dag Leen,Dank voor je bewogen reactie.

Ik deel je verdriet.

Dat betreft onze broers, vrienden en andere familieleden.

Er is echter altijd hoop, want onze gebeden blijven tellen voor de Heer.

We weten nooit wat er in de laatste ogenblikken van iemands leven gebeurt.

De Bijbel zegt: “Allen die de Naam van de HERE aanroepen zullen behouden worden”.

Ik denk en hoop dat er veel zullen ngaan zoals de ‘moordenaars aan het kruis’.

H.Gr.

Jvb
 
 
Geachte heer van Barneveld,

Is het mogelijk om dvd's te bestellen van uw optreden in de Family 7 programma over de eindtijd en herstel van Israël?

Met vriendelijke groet,

WimNee Wim, de firma Asaf die deze dvd’s in beheer had is failliet gegaan.

Er zijn problemen met het produceren van een nieuwe serie.

Ik denk dat je zelf even met Family7 moet bellen en vragen naar dvd’s

Vaak heb ik ze er ook naar gevraagd omdat er tijdens mijn seminars ook vraagnaar is.

Sorry, ik kan je dus niet helpen.

ShalomJvb
 
 
Beste Wim,
als je lid wordt van de Family7 dan kun je via internet de programma,s kijken!

Met een hartelijk Shalom van Marion
 
 
Geachte heer van Barneveld,

Het woord 'Amen' zou mogelijk verleend zijn aan de naam van de oergod/scheppergod Amon (later Amon-Ra) uit de Egyptische mythologie. Een andere, door ons Christenen gehanteerde uitleg van Amen is 'het zij zo'. Ik ging ervan uit dat een connectie met de Egyptische scheppergod Amon op een misverstand zou berusten, tot ik vandaag in openbaring 3:14 (brief aan Laodicea) de volgende tekst las:

"Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping: Ik weet wat u doet...."

Op basis van de andere brieven zou ik zeggen dat hier naar Jezus wordt gerefereerd. Maar wordt Jezus hier dan afschilderd als Amon? Het gebruik van dit woord verwart mij. Als Amon de Egyptische scheppergod was en Mozes, nota bene opgegroeid in Egypte, Genesis heeft geschreven. Is er dan een verband tussen bijv. de tekst God zei 'Er moet licht komen, en er was licht (=Het zij zo!? = Amen = Amon?) en Amon?

Gods zegen!
 
 
@Loyd

http://en.wikipedia.org/wiki/Amen#Etymology

Popular among some theosophists,[10] proponents of Afrocentric theories of history,[11] and adherents of esoteric Christianity [12][13] is the conjecture that amen is a derivative of the name of the Egyptian god Amun (which is sometimes also spelled Amen). Some adherents of Eastern religions believe that amen shares roots with the Hindu Sanskrit word, Aum.[14][15][16][17] There is no academic support for either of these views. Note that the Hebrew word, as noted above, starts with aleph, while the Egyptian name begins with a yodh.[18]
 
 
Geachte heer van Barneveld,

Bedankt voor dit verhelderende stuk.

Er zijn inderdaad veel theorieën over de eindtijd. We moeten ons dan, zoals u al adviseerde, richten op de Bijbelse eindtijd predikers. Als ik het goed begrijp is mijn persoonlijke visie, dat door massaal gebed God zijn plannen kan bijstellen dus niet ongegrond.

Als aanwijzing heb ik hier voor Exodus 32 10 tm 14, waarin de Here spreekt tegen Mozes.

10 Nu dan, laat Mij begaan, dat mijn toorn tegen hen ontbrande en Ik hen vernietige, maar u zal Ik tot een groot volk maken.

14 En de HERE kreeg berouw over het kwaad, dat Hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen.

Is mijn persoonlijke visie een juiste of moet ik e.e.a. anders interpreteren.

Groet
JanDag heer Jan van Dijk,Dank voor je mail + vraag.

Sla Jeremia 18:7 maar eens op.

“Het ene ogenblik doe IK over een volk en een koninkrijk de uitspraak dat IK het zal uitrukken, afbreken en verdelgen;

maar bekeert zich dat volk waarover IK een uitspraak deed, van zijn boosheid, dan zal IK berouw hebben van het kwaad, dat

IK hun dacht aan te doen”.

Denk ook aan de profeet Jona, die namens God over de goddeloze stad Nineveh profeteerde: “Nog 40 dagen en Nineveh zal verwoest

worden”. Het volk bekeerde zich massaal, ook de koning en de andere leiders. En de verwoesting ging toen niet door.

Ook over Israël heeft de HERE, de God van Israël vaak uitstel gegeven van een oordeel.

Daarom is gebed juist in deze tijd zo belangrijk.

Voor Israël, maar ook voor ons land.

Jvb
 
 
Ik was verdwaald maar probeer weer met God te leven. Maar ik blijf maar bang dat het te laat is. Ik hoop dat ik niet te laat ben om mijn olielamp te vullen met olie. En dat God mij nog de weg wil wijzen en mij zal vertellen hoe ik moet leven.
Beste Esther,

Dank voor je reactie en de eerlijkheid waarmee je je probleem, je strijd en je ernstig zoeken formuleert.Even zes opmerkingen:

1. De Goede Herder zoekt altijd zijn verdwaalde schaap weer op....en Hij vindt het ook.

2. Een van de redenen dat de Here Jezus nog niet terug ie gekomen, dat de HERE god wacht met de oordelen omdat Hij niet wil dat er iemand verloren gaat, maar behouden wordt.

3. We worden gered op grond van het geloof in het verzoenend sterven van de Here Jezus en niet op grond van je goede werken. Of van de goede en keurige leven. Dat heeft geen verdienste voor God, net als het feiit dat je geen medaille krijgt als je je altijd aan de verkeersregels houdt. Dat is gewoon de wet, en daar heb je je aan te houden. Maar als je de wet overtreedt ben je strafbaar. Zo mogen wij van genade leven. Genade wordt aangeboden en die moet je dankbaar aannemen.

4. Wat betreft de Olie, die staat voor de heilige Geest. Jezus zegt: “Als jullie, die slecht bent goede gaven weet te geven aan je kinderen, hoeveel temeer zal uw Vader in de hemel de heilige Geest geven aan hen die Hem daarom bidden! (Luc.11:13)” Dus “Bid en je zal gegeven worden”.

5. Hoe le leven moet staat gewoon in de Bijbel. Dat kun je niet alleen, daar helpt gods Geest je bij. Als het soms misgaat......”Als wij onze zonden belijden, Hij is trouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid ” (1 Joh.1:9)

6. Zo kunnen we met vreugde uitzien naar die Grote dag van de komst van de Heer.

Kom gerust terug, als het nodig is.

De HEER is nabij.Jvb
 
 
Dag mijnheer van Barneveld,

Met veel belangstelling heb ik uw boek "Eindtijd, Israël en de islam" gelezen.Een goed boek met zaken die me aan het denken hebben gezet.

Zal de islam een grote rol zou spelen in de eindtijd? Dit is zeker mogelijk. De decors voor het eindspel worden geplaatst en men kan niet om de islam heen.

Toch vraag ik me af of de voorzeggingen uit de islamitische wereld net zoveel zeggenschap hebben als die van het Woord van God. Natuurlijk mag je dat wat er is betrekken op een visie, maar soms krijg ik het idee dat de plaats van het islamitisch gedachtegoed erg groot is.

Ook Boeddhisten hebben zo hun eindtijdgedacht en. De new age met
Maitreya en zijn Jezus, gedachten over UFO's.

Uw boek geeft antwoorden en nieuwe vragen, maar misschien is alles wel anders dan we kunnen bedenken.

Mvg, Klaas
Dag klaas,Mijn dank voor je rustige en evenwichtige reactie.De Islam speelt nu al een zeer grote rol op het wereldtoneel. Denk aan de atoombom van Ahmedinejad, die een grote eschatologische rol speelt. Denk aan de islamisering van de westerse samenleving. De Islam die een grote leegte opvult. Denk aan de invloed van de Islam in de VN. De geldmacht en de olie van de Islam. En nu zien we hoe de radicale Islam gebruik maakt van de Arabische lente om invloed, lees: sharia, te winnen in Arabische landen. Ik denk nog steeds en steeds sterker dat de EU + de Moslim wereld samen een verbond zullen aangaan en het rijk van de antichrist gaan vormen. Dat komt overeen met het beeld dat de profeet Daniël schetst.Je stelt een juiste vraag en suggereert het juist antwoord. Uiteraard zijn voorzeggingen vanuit de Islam, het Boeddisme, de Maya’s enz. in principe fout. Zij komen uit een verkeerde koker. De Bijbelse profetie is het Woord van God, en anderen imiteren en verdraaien dat Woord. De duivel is een leugernaar vanaf het begin. Dat begon al bij Eva en manifesteerde zich in al die heidense religies en riten. Nu in de eschatologie van de Islam en bij allerlei voorspellers uit verleden en heden. Het probleem is dat ze soms zo dicht bij de waarheid staan en daardoor veel mensen op het verkeerde geestelijke been zetten.

Ik geef je even twee voorbeelden. 1. Paulus was in een plaats in Macedonië, in Thyatira. Een waarzegster liep achter hem en zijn gezelschap aan en riep: “Deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God (wat waar is) die u de weg tot behoudenis wijzen (wat ook waar is). Paulus werd hier boos over en dreef die ‘waarzeggende geest’ uit het meisje. Waarom? Omdat die ‘waarheid’ uit een verkeerde brom kwam en dus daardoor een gevaarlijke fout en een gevaar voor de toehoorders bevatte. 2. De Here Jezus beval de boze geesten die Hij uitdref telkens weer hun mond te houden. Zij spraken waarheden over Hem, maar het kwam uit verkeerde bron en werd daardoor gevaarlijk voor de toehoorders.Zo staan al die voorzeggingen bij de Islam en bij allerlei voorspellers bij mij in een kwalijke reuk. Maar wel blijft dat de radicale Islam door hun eigen eindtijdleer gedreven wordt en daardoor zeer gevaarlijk is.ShalomJvb
 
 
Hr.v.Barneveld. Ik schreef u reeds eerder en ontving daarop een persoonlijk bericht. Daarvoor nog dank. Verder wil ik u bedanken en aanmoedigen; danken voor de duidelijke uitleg -fam.7 - over Israel, de eindtijd etc. en aanmoedigen om door te gaan. Ik hoop dat u de gezondheid mag houden om mensen nog meer duidelijk te maken hoe God het wil (kan betekenen een 'gruwelijk einde' of een kering van ons lot als we ons als mensheid bekeren.) Tevens hoop ik dat Fam.7 nog meer dvd's mbt uw programma wil uitbrengen. Soms moet je een afl. meerdere keren bekijken/luisteren/napluizen. En...momenteel is het verschrikkelijk hard nodig om te leren en te zien wat er zich in onze wereld afspeelt. Uw progr. geeft een zeer goede aanzet. Kennis is macht . Kennis is (in dit verband) de mogelijkheid om zelf dingen te snappen/in het juiste verband te plaatsen maar vooral ook om te proberen anderen (in eerste instantie bv je vrouw, kinderen) ervan te doordringen hoe belangrijk eea is.
 
 
Ja ik wil u danken omdat zowel mijn kinderen en kleinkinderen en ook ik elke week genieten van de uitzendingen !
Soms kijk ik alles meerdere keren in de week , soms vind ik het jammer dat Dolf van de Vegte u in de rede valt want dan verteld of wilt u net iets interresants vertellen , maar goed wij blijven kijken ! Alhoewel ik moet zeggen dat de eindtijd ook wel een spannende tijd is , vorige week was hier een vreselijk noodweer met meer dan 61.000 inslagen ik werd wakker en dacht slaperig de HEER komt eraan , als hij mij maar niet vergeet mee te nemen en sliep verder . Mijn kinderen echter ...hoorde ik later zaten te bidden Och HERE laat de noodweer ophouden en waren angstig !! De volgende dag vertelde ik hun wat ik dacht en dat ik rustig ging slapen ! Ik hoop op ZIJN komst en ik weet u en vele anderen ook nogmaals dank voor uw uitleg , en wijze woorden . Shalom Gerda


Beste oma Gerda,

Heel hartelijk dank voor uw reactie.
Fijn voor jullie kleinkinderen dat ze zo´n oma hebben.
Oma´s en opa´s houden de zaak op gang door hun trouwe voorbede.
houden zo.
shalom

jvb

 
 
Van alle mensen die zich bezighouden met 'eindtijden' en zo wordt iedereen als mafkees versleten.

Terecht, lijkt me.

Je wordt niet goed van alle Nostradamussen en onheilsprofeten die exact weten wanneer de wereld vergaat.

Dan deze Bijbelstudies.

Ik lees ze graag, kijk ook de YOUTUBE studies en eigenlijk komt het neer op maar een paar dingen. "Weest nuchter en waakzaam"

Het is een verademing.

Echter, de verwijzingen naar de profeten (zelfs de psalmen) gaan nogal rap en zijn vooralsnog kort door de bocht. Sta me toe om 1 en ander even te parkeren en te overdenken. Het voelt nu alsof ik als beginnend hardloper ineens de marathon moet gaan lopen.

Geeft niets, ik haal het wel. Blijf vooral in een rap tempo verwijzen, ik haal jullie wel weer in.

Laat ik eerst deze pagina maar eens onder mijn favorieten gaan zetten.
Dank Fred, voor je eerlijke reactie.

Mijn vrouw vroeg me een keer: "Hoe lang ben jij nu al met die profetieën bezig?"
het was al heel wat jaren.
"Hoe kun je dan verwachten dat men het in een keer begrijpt", was haar terechte opmerking.
De opmerkingen zijn niet zo 'kort door de bocht'.
er zit één grote lijn in.
God is de God van Israël en Hij is bezig met het herstel van Zijn volk.

shalom

jvb
 
 
En opnieuw heeft er zich een kandidaat aangediend voor de functie van antichrist : Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van ISIL heeft zichzelf vandaag 30 juni 2014 uitgeroepen tot kalief.
Het begint nu echt spannend te worden ...Beste Frank,

Dank voor je korte, maar belangrijke commentaar.
Ik hoop een dezer dagen hier iets over op de site te zetten.
Met een hartelijk shalom

jvb

 
 
Beste heer van Barneveld,

Ik lees verschillende meningen cq. uitleg of ongelovigen na de opname van de gemeente nog een kans krijgen om zich te bekeren om alsnog toe te treden tot het Koninkrijk.

Kunt u hier een duidelijk antwoord op geven?

ps. Gezegend zei uw werk en altijd heldere uitleg
 
 
Dag meneer van Barneveld,

Ik weet helemaal niet of dit een pagina is die nog werkt maar zo ja, dan heb ik een vraag over die eeuwifdurende inzettingen, en dan vooral wat betreft het houden van de spijswetten en de reinigingswette n.
Dat wij als kerk fout zitten met de zondag en de feestdagen weet ik gewoon, maar als we die data gaan volgen, ipv de onze, dan nog gaan we er een invulling aan geven waarbij het feit aan d eorde komt dat die feesten toen verwezen naar de komst van de Verlosser en nu hun vervulling hebben in het werk van de Heere Jezus. Maar is er ook een Nieuwtestamenti sche invulling voor die spijs- en reinigingswette n? Horen we ons daar dan eigenlijk ook nog aan te houden, al zou het dan zijn met een aangepaste invulling? Ze zijn een eeuwigdurende inzetting. Hebt u er een beeld bij wat we daar mee moeten?

Ik kijk erg uit naar uw reactie,
Groeten van
Guus van DeventerBeste Guus,

Je stelt een belangrijke vraag over de spijswetten.
Over de Bijbelse feesten, de Sabbat en de data, en in het vervolg daarvan over de spijswetten is veel en helaas soms harde discussie. Het staat vast de wet geënt zijn op de edele olijf tussen de originele takken. Dat we medebergers van de heiligen zijn. Dus, kort gezegd, bij Israël horen.
De messiaanse Jood, dr. Michael L.Brown (schrijver van "Bloed aan onze handen") heeft een dik en heel belangrijk boek geschreven: "ZESTIG VRAGEN van Christenen over OPVATTINGEN, GEBRUIKEN en TRADITIES binnen het Jodendom". Beknopt en helder gaat hij in op bijvoorbeeld de volgende vragen Ook jouw vraag. Het eerste deel gaat over het Jodendom en hun gebruiken. Bv. de mezoeza, de kippa, "hoe denken Joden over Jezus", over de Naam JEHOVAH, wat is kosher, Het 2e deel over de geschiedenis van het Joodse volk. Het 3e deel over de Joodse achtergronden van het NT Het 4e deel, en voor jou het meest interessant betreft 15 vragen over "Schafte Jezus of Paulus de wet af?", Over de Sabbath, de spijswetten, Christenen en de wet, het vieren van de Bijbelse Joodse feestdagen. enz.
Een heel belangrijk boek.
Je hoeft het niet allemaal met dr. Brown eens te zijn, maar het is een evenwichtig en helder boek van deze Joodse medegelovige.
Kopen dus bij bv. de uitgever, het Zoeklicht.
Shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven