Home Artikelen Geestelijk Opletten - De Koning komt!

Opletten - De Koning komt!

Birkat Hachama - Het zegenen va de zon - ‘Gezegend is Hij Die de Schepping heeft gemaakt’ Klik voor ware grootte
Birkat Hachama - Het zegenen va de zon - ‘Gezegend is Hij Die de Schepping heeft gemaakt’

De Koning komt!

“Let op de profetieën” adviseert Gods Geest ons (2 Petrus 1:19). Profetieën zijn als een lamp die schijnt op een duistere plaats”. Ze geven ons inzicht over wat God aan het doen is. Het zijn waarschuwingen over wat komen gaat.

Het is gevaarlijk niet op die “tekenen van onze tijd” te letten. De Here Jezus verweet de geestelijke leiders dat zij de profetische “tekenen van de tijden” niet herkenden. Dat werd Israël noodlottig, want zij hadden “de tijd niet opgemerkt dat God naar hen omzag” (Lucas 19:44). Hoeveel tijd hebben wij nog, waarin God naar ons (land) omziet?

Eén van de grote wonderen van onze tijd is dat God ons land al zo lang genadig is geweest. Waar we dat aan verziend hebben is mij niet duidelijk. Wat is het belangrijkste en meest opzienbarende “teken van onze tijd”? Een eenvoudige stelling, die luidt: “WE LEVEN NU IN DE TIJD VAN HET HERSTEL VAN ISRAEL”. De tijd van de doorbraak van het Koninkrijk van God. Israël staat nu op twee frontlijnen. In de eerste plaats ligt Israël op de grens van de strijd van de Islam om de strijd om de weredlheerschappij. Ook wordt de strijd om de doorbraak van Gods messiaanse Koninkrijk over de rug van Israël uitgevochten.

Nu, na bijna 2000 jaar, zal de vraag van de apostelen “Here, herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israël?” (Handelingen 1:6) bevestigend beantwoord worden. De belofte aan Maria: “God zal Hem (Jezus) de troon van zijn vader David geven” (Lucas 1:33) wordt eindelijk vervuld. Wees waakzaam, let op, de Koning komt! Uiteindelijk zal het koningschap “gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste” Daniël 7:18 en Daniël 7:27).

Een actuele profetie

Als we inzien dat God nu bezig is met het herstel van Israël is het niet moeilijk op tekenen van onze tijd te letten. Profetieën worden vervuld. De verwoesting en het het herstel van het land Israël zijn op veel plaatsen in de Bijbel voorzegd. Het is tot nu toe gebeurd, precies zoals God dat eeuwen geleden gezegd heeft. Momenteel is men bezig met een plan om een groot deel van de Negev woestijn tot ontwikkeling te brengen. Een gebied groter dan de provincie Utrecht. De terugkeer van Israël naar het Beloofde Land gaat nog steeds door.

Ook de strijd gaat door.

Let alleen maar op het bevriezen van bouwen in Judea en Samaria. Het lijkt verdacht veel op het Nazi-Duistland en ook in de door Duitsland bezette gebieden waar overal bordjes kwamen te staan met: “Für Juden verboten”. Maar nu zal de HERE, de God van Israël ingrijpen. Wee de landen die Israël dwingen tot die tegen God ingaande maatregelen te nemen.

Let op Zweden en op de VS.

Verder worden door de Bijbel voorzegde trends worden in de wereldsamenleving zichtbaar. De roep om de Nieuwe Wereld Orde, de strijd van de Islam om een wereldwijd kalifaat te stichten; het neo-Ottomaanse rijk. We behandelen nu maar één duidelijke en actuele profetie: Jesaja 41:8,9.

Leest u even mee?

“Maar gij Israël, mijn knecht Jakob, die Ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham, gij, die Ik gegrepen heb van de einden van de aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zei: gij zijt mijn knecht, Ik heb u verkoren en u niet versmaad – vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond want Ik ben uw God”.

Jesaja 41:8,9

Enkele opvallende conclusies:

 • Er staat niet: “Die Ik gegrepen heb uit Egypte”. Of: “Die Ik geroepen heb uit de Babylonische ballingschap”.
  Het moderne Israël komt inderdaad uit alle uithoeken van de aarde naar het land dat God onder ede aan Israël heeft toegezegd. Daarom eren wij God om zijn grote werken en om de nauwkeurigheid waarmee Hij zijn Woord uitvoert. De profetie leert ook dat eerst Juda en de stammen die daarbij horen terugkomen. Dat is gebeurd en gebeurt nog steeds. Daarna zullen Efraïm en de stammen die daarbij horen terugkeren.
 • Dit Israël is nog steeds Gods uitverkoren knecht.
  Ook in het NT wordt Israël zo genoemd (Lucas 1:54; Openbaring 7:3,4). God kiest geen andere knecht. Israël staat nu in de frontlijn van de strijd om het Koninkrijk. Grote wereldmachten beseffen dat en zijn koortsachtig bezig hun eigen koninkrijk te vestigen. Let op de Islam, de VN en de EU!. Daarom wordt de hele wereld tegen Israël opgezet. Wij bidden om Gods beschermende schild over zijn volk (Psalm 3:4)
 • Bijzonder actueel is de passage uit genoemde tekst over het smaden van Israël.
  Internationale organisaties zoals de Mensenrechtenorganisatie, Amnesty International, Oxfam, het Internationale Rode Kruis enz. pakken gretig Palestijnse leugens op. Die leugens worden omgewerkt tot dikke anti-Israël rapporten. Met als doel Israël te smaden. Het is een oud en beproefd proces: Door leugens werd de Jood een paria. Daarna geïsoleerd en vervolgens geëlimineerd. Denk aan de Middeleeuwen en aan Nazi-Duitsland. Dit gruwelijke proces wordt nu op Israël toegepast. Israël is de paria onder de naties geworden. Laten we hopen en bidden dat minister Verhagen zich regelmatig goed opstelt.
 • De Almachtige zegt hierop: “Ik heb u... niet versmaad... Ik ben met u”.
  Daarom komt er een oordeel over al die ‘rechtsgedingen om Sion’: “De HERE houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding om Sions rechtsgeding” (Jesaja 34:8). Dit ‘jaar van vergelding’ is al begonnen. We zien dagelijks de actualiteit van Psalm 105:7: “De HERE is onze God; zijn oordelen gaan over de hele aarde”. De ‘tekenen der tijden’, die de Here Jezus in Lucas 21:10 en Lucas 11 heeft voorzegd bewijzen dit. God Zelf zal “de rechtszaak van zijn volk verdedigen” (Jesaja 51:22). Intussen bemoedigen wij Israël door onze steun, begrip en liefde.
 • “Ik heb u verkoren”. We zien voor onze ogen hoe “de genadegaven en de roeping van God (van Israël) onberouwelijk zijn” (Romeinen 11:29).
  God gaat door en zal tot zijn doel komen met zijn volk. Hierbij is onze voorbede belangrijk.
 • “Zie niet angstig rond”. Vrienden heeft Israël niet om zich heen. Alleen dreigende, op Israël gerichte batterijen raketten. “Vrees niet want Ik ben uw God” zegt de HERE.
  Al verschillende keren heeft de HERE Israël op een wonderlijke manier geholpen. 1948 (Onafhankelijkheidsoorlog); 1967 (Zesdaagse oorlog); 1973 (Yom Kippoeroorlog) ; de strijd tegen de Palestijnse staat; het herstel van het verwoeste land, enz.
 • God is nog steeds de “God van Israël”.
  Hij is bezig met een wonderlijk werk in en aan zijn volk en zal dat werk ook voltooien.

Binnenkort zullen er belangrijke profetische gebeurtenissen plaatsvinden. Want “de HERE zal het te Zijner tijd met haast volvoeren” (Jesaja 60:22).

Let op de machtige Hand van de HERE en zijn werk in onze tijd. En kies de kant van de Overwinnaar.

Een verkorte versie van dit artikel verscheen eerder in 'Israël Aktueel' (Christenen voor Israël)
- December 2009

15 Reactie(s)

 
 
Geachte Hr.Barneveld,

Wie is hij, zal U zich wel afvragen?
Misschien weet U nog, dat ik U verschillende
malen, toen ik nog bij Christenen voor Israel
werkte(12/5 jaar lang, aan de lijn kreeg.
Ik kende U al van Heil des volks, Zoeklicht, C.v.I. via de colums.Maar ook via de boeken.
Nu kom ik met een vraag, die voor mij belangijk is, omdat ik naar Barak Obama, een e-mail wilt sturen.
Dit naar aanleiding, van zijn anti-Israel beleid,
en daar wil ik hem op aan spreken.
Kan U mij vertellen, waar in de Bijbel staat, dat God zegt, het is Mijn land(Israel).
Ik hoop b.l.e.w. 80 jaar te worden, en mijn gedachten worden minder.
Vandaar dat ik bij U terecht komt.
Volg U trouwens ook bij Family 7.

Alvast bij voorbaat mijn hartelijke dank.

MetBr.Gr.

H.Brandsr
Beste heer H.Brand Sr.
Een goed idee om Obama te schrijven. Maak het kort, krachtig en bid tegelijk dat de
Heilige Geest er Gods overuigingskrac ht aan geeft. Lange verhalen worden helemaal niet gelezen.
Ik geef u wat teksten...maak zelf maar uw keuze.

1. Lev. 14:34. "The land of Israël, which I am giving to you as your possession". For Israël and not for Palestenians or UN.
2. Lev. 25:23. "The land must not be sold permanently, because the land is MINE". So, not be slod and also not be given away.
3. Joël 3:2. "I will gather all nations and bring them down to the valley of Jehoshaphat. There I will enter into judgment against them concerning my inheritance, my people Israël, for they scattered my people and DIVIDED UP MY LAND"

Dear Mr. President, your policy will lead the US to destruction.

Je zient maar wat je er verder van maakt.
De teksten zijn uit de Engelse NIV.

Jan van b.
 
 
Meneer Brand Sr.

Mocht u op zoek zijn naar iemand die uw brief in het Engels kan vertalen, hetgeen ik mij voor kan stellen, dan zou ik dat graag voor u doen. Laat u het maar weten.

HGr.
Loyd
Dag Loyd,

Vast, misschien ook namens dhr. Brand, bedankt voor je aanbod.
Daarom heb ik de verwijzingen naar de Bijbel ook in de NIV opgezocht.
Ik zal onze webmaster vragen je aanbod ergens achter de mail-wisseling met dhr. Brand te zetten. Dan zal hij het tgt wel zien.
Een hartelijk shalom.

Jvb
 
 
Beste meneer van Barneveld, ik ben even aan het lezen, ook de bijbelteksten, alleen Daniel 27 die bestaat niet.
Een foutje maken kan natuurlijk iedereen :-D
Zou u dit misschien kunnen corrigeren?
Voor de rest heel erg bedankt dat u zulke stukjes schrijft, het is erg fijn maar soms ook een beetje beangstigend om te lezen over de profetieën die nu in vervulling gaan.
God is goed en rechtvaardig, halleluja.

Shalom,


Gerrit Bandstra
Dag Gerrit,

Dank voor je mail.
Sorry voor de haastige tikfout.
Het zal Daniël 7 moeten zijn.
In dat hoofdstuk staat belangrijke informatie over de vier wereldrijken 2-12 en 19-27).
Ook zeer belangrijke informatie over een hemelse gebeurtenis (7:10-14)
En over Israël in die eindtijd van het 'vierde dier'7:21,22 en 25-27)
Ik hoop dat dit het was wat je bedoelde, want ik kan de oorspronkelijke mails niet terugvinden.
Verder....we gaan een weekje met vakantie, dus wat rust nemen.
H.Gr.

Jvb
 
 
Dag broeder van Barneveld,

Hartelijk bedankt voor uw reactie en een hele fijne vakantie toegewenst.

Groeten,

Gerrit
 
 
in kracht en volharding
Sefanja 3:11b

Gr. Eloy
 
 
Naar aanleiding van de reactie van dhr.H. Brand Sr.wilde ik opmerken dat n.m.i. inderdaad B. Obama een anti-israel beleid voert en het heilige land wil opdelen regelrecht tegen GOD's wil. De profetische psalmen echter voorzeggen reeds alles. Het zal heel slecht aflopen met meneer Obama en zijn nageslacht, zie psalm 109,deze psalm omschrijft de wereldgeschiede nis voor't jaar 1999. Ter verificatie zie psalm48, deze voorzegt de uitroeping van de staat Israel in 1948 en psalm 67(68)omschrijf t de 6daagse oorlog
van 1967 Israel's tegen Egypte, Jordanie enz. Psalm 110, profeteert voor het jaar 2010 een grote veldslag met veel doden en overwinning voor Israel en naar mijn interpretatie de dood van de anti-Israel president. Neem even de tijd en controleer de genoemde psalmen op hun juistheid.
De kennis van de profetische psalmen is afkomstig v.d joodse rabijnen, de correlatie met onze jaartallen is bovennatuurlijk en adembenemend.
Alles is reeds voorzien, echter de vrije wil van de mens is toegestaan. Mijn achting en vreeze voor de GOD v.Israel is door de profetische psalmen ten zeerste toegenomen. Baruch atoh Adonai, Eloheinu Melech Ha-olom. Groeten en sjaloom Jan.
Beste Siem,
Dank voor je interessante mail.
Inderdaad is er ook in de Psalmen veel profetie.
Profetie is inderdaad "Woord van God" gegeven door de Heilige Geest.
Maar ook voor het interpreteren van profetie is de geestelijke hulp van Gods heilige Geest nodig.
En we mogen niet vergeten dat profetie vaak meer uitleggingen heeft.
Een letterlijke uitleg, het gebeurt ook precies zoals het er staat.
Een voorlopige uitleg, waarbij de uiteindelelijke uitleg nog wacht.
Een geestelijke uitleg. En vaak ook een persoonlijk woord.
Nu ga ik niet met je discussiëren over jouw uitleg.
Zelf haal ik ook vaak psalmen aan bij de seminars die ik regelmatig mag geven.
Laten de bezoekers van de site zelf maar dien wat jij suggereert en die psalmen lezen en naast de gebeurtenissen leggen. En zelf beoordelen of het inderdaad klopt, of het 'er dik bovenop ligt' of dat je bij sommige uitleg wel even je wenkbrauwen moet fronsen. Overigens, als je Gods Woord leest, wat dan ook uit de Bijbel, raak je vanzelf onder de indruk van de grote, geweldige God van Israël die 'alleen wonderen doet'.
H.Gr.
Jvb
 
 
Uh,mén wat een heftige reactie, toch, Siem!
Ken jij ook een God van 'verrassende wending' de G'd van Genade die zich ook laat verbidden?
Barack Obama geplakt aan de profetie?
Tja, tegelijkertijd was t vreemd dat hij nu al de nobelprijs voor de vrede kreeg. Zitten die mensen van de Nobelprijs ook in het complot? Het lijkt er wel op, geloof ik.
 
 
Beste Jan shalom.
Hartelijk dank voor al je collums van het afgelopen jaar,ze vinden hun weg naar vele mensen.
Inmiddels heb ik door je stukken al wat contacten gekregen zomaar met mensen die ik niet kende.
Ze zijn er blij mee en nemen het van me mee naar huis.
Zelf ben ik de laatste tijd niet zo in orde(sukkelmet mijn longen en hart). vandaar dat ik even niet zo veel op je site zit.
in ieder geval van ons nar jou en je dierbaren gezegende kerstdagen en een hoopvol nieuwjaar ,DE EEUWIGE VADER ZEGENE JOU en AL je DIERBAREN MET DE SHALOM van YESHUA HA MASSJIACH,
dat HIJ spoedig kome,is onze bede.

VOOR ISRAEL en voor ons allen.

Hartelijk shalom. Lou en Wil Sandifort.
 
 
Beste Jan,
je hebt grondig gelijk, de interpretatie van de psalmen moet een ieder maar voor zichzelf doen.
Voor alle duidelijkheid, ik gebruik de op dit moment oudste Nederlandse bijbelvertaling dat is de STATENVERTALING . Inderdaad het is juist wat Lucy opmerkt t.a.v. psalm 110,(2010) vers 6 noemt "Hij zal het vol dode lichamen maken" Maar wat nog opvallender of frapanter is de daarna volgende passage, "Hij zal verslaan dengene die het hoofd is over een groot land" Als we deze passage leggen naast de versen 8,9 enz.van psalm 109 "dat zijn dagen weinig zijn; een andere neme zijn ambt"."Dat zijn kinderen wezen worden, en zijn vrouw weduwe". Deze passages doen bij mij de hare te berge rijzen, maar ik houd mijn interpretatie voor me. Een ieder moge deze psalmen nalezen en zijn eigen conclusies trekken. JAN moge DE EEUWIGE VAN ISRAEL JE ZEGENEN EN AL JOU DIERBAREN.
Hartelijk Sjaloom. Siem, Rotterdam.
 
 
Beste Siem,
mijn vraag is eigenlijk hoe u deze samenhang hebt gemaakt. want als het waarheid is, dan is het waarheid. Alleen, ik kan uw gedachtegang niet zo goed volgen, omdat ik géén samenhang zie, tussen genoemde teksten, maar ú die wel lijkt te zien.
Ook al heb ik de statenvertaling in huis, maar ook de Naardense en beschik ik ook over e-sword.net om de link naar het Hebreeuws te (h)erkennen. Maar misschien wilt u mij nog een stukje verduidelijking schrijven (als deze site zich daarvoor leent, natuurlijk!)

Sjaloom!
 
 
Hoi Jan,

Al ben ikzelf niet zo van de kerst, toch een hele fijne kerst toegewenst en een heel goed uiteinde en een gezegend nieuwjaar.

Lou,

Hopelijk gaat het weer beter met je .. in ieder geval vanuit hier veel beterschap gewenst en ook aan jullie goede feestdagen en een gezegend nieuwjaar.

groetjes,
Willem
 
 
Hallo Jan,
nog even een korte reactie of Lucy's laatste mail,t.a.v.Psalm 110. We leven nog maar enkele dagen voor het begin van het nieuwe jaar 2010. Mijn nedrige mening is dat je de feiten van het nieuwe jaar voor zich moet laten spreken. Als ik interpretaties, conclusies, relaties en samenhangen moet gaan toelichten aan de vooravond van het nieuwe jaar dan zou ik weleens voor mijn beurt kunnen spreken. Een woord van waarschuwing;pa s op met het door de media opgedrongen positieve beeld en voetstuk van Mr.O. Het door de nobelprijs comitee voorbarig toegekende nobelprijs voor de vrede voor Mr.O, tekent de misleidende situatie al overduidelijk. Aan allen & jij Jan de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar, heel veel zegen, gezondheid, voorspoed maar vooral veel sjaloom.

groetjes,
Siem
Dag Siem,


Ik wens ook jou en alle bezoekers van onze site van harte een Goed, Gezond, Gezegend en Gelukkig 2010 toe.

Het zal een zeer spannend jaar worden.

Zoals het er nu uitziet zal Israël gedwongen worden het gevaar van Iran zelf te keren. Mr. O. heft dat ook al toegegeven. Of het jaar dan zo gezond zal worden..... Laten we in elk gevaal bidden dat de Israëlische regering wijsheid en inzicht van God krijgt in deze moeilijke tijd. En dat ze Gods raad ook opvolgen! Dat geldt in onze eigen mini-sfeer ook voor ieder van ons.

Shalom.

Jvb
 
 
Beste Siem,
dat het onterecht is geweest een nobelprijs voor de vrede aan Obama toe te kennen, daar hoef je geen gelovige voor te zijn, dat te zien. maar het is goed dat u dat aangeeft. Tegelijk heeft hij dat zelf ook al gezegd bij het (toch) in ontvangst nemen van de prijs.
Uw nederige woorden heb ik gelezen. Mijn eerste vraag bij uw interpretatie zou wellicht zijn geweest, hoe kan het dat een Hebreeuwse psalm 110 - aan een westers jaartal 2010 wordt gekoppeld? Of, heeft het wederkomen van Yeshua met 2000 jaar te maken.. Daar kan ik mee leven, en dan nog, komt hij onverwachts, als we niet voorbereid zijn..

Mazzel tov, iedereen voor 2010!
Dag Siem en Lucy,

Ach, de nobelprijs voor de vader van het moderne terrorisme, Yasser Arafat, was een wrange, zelfs enge grap. Niet voor niets dat de hele wereld nu lijdt onder terroristische dreigingen. Zelfs onze privacy lijdt eronder. Ook dit is een etappe op de weg naar een totalitaire wereldstaat, zoals de Bijbel die voorzegt. Een wereldrijk dat aan de komst van Yeshua voorafgaat. Alleen Hij zal echte vrede op aarde brengen.

Je hebt gelijk, alleen de Hebreeuwse letters hebben een diepe getalwaarde. Deze letters en het Woord waren er al voor de schepping van de aarde. Want 'alle dingen zijn door het Woord geworden'.
Praten jullie maar rustig door.

De HEER zegene jullie.

Jvb
 
 
Merk op dat Lucy's nieuwgierigheid is gewekt t.a.v de koppeling van de psalm nummering aan een gregoriaans jaartal. Eerst een kleine correctie, de oorspronkelijke hebreeuwse geschriften hadden geen hoofdstuk of vers indeling of vers nummering. De oorspronkelijke hebreeuwse tekst was een continue tekst met hooguit een indeling volgens het hebreeuwse alfabet. Inderdaad het vergt nogal wat fantasie om een christelijke
psalm nummering te koppelen aan een jaartal op de zonnekalender. We weten allemaal dat de bijbelse kalender een combinatie maan/zonne cycli kalender is. Het voert te ver om nog te wijzen op de hebreeuwse bijbel canon die weer verschillend van de katholieke en verschillend is van de protestantse bijbel canon. Het is een hebreeuws rabbijnse traditie om de bijbel versen continue door te nummeren, beginnende bij Genesis vers 1 enz. Dat de continue nummering in de christelijke bijbel psalm 110, de nummering 2010 oplevert heb ik uit voorgenoemde bronnen. Dat de profetische psalmen gekoppeld aan de aldus gevonden jaartallen zich inmiddels genoegzaam heeft bewezen, zie de huidige tragedie, de lijken stapelen zich inderdaad op. Mag ik het svp hierbij laten? Zou over dit onderwerp wel een boek kunnen schrijven. Een gezegend 2010 en heel veel shalom.
 
 
Het is voor het eerst dat ik deze site bezoek. Ik geniet ervan! Zelf ben ik niet in staat tot het geven van reactie, maar gaat u a.u.b. er allemaal mee door, want ik kan er veel van leren.God zegene u allen. Anneke
Dank je, Anneke, voor je bemoedigende reactie.
Ga door met leren. Lees een paar van de artikelen die ook op de site staan.
Mensen zien niets van Gods handelen omdat ze niets weten.
We, dat zeg ik expres, we kennen de Bijbel zo weinig.
Als we de heilige Schrift wat beter leren kenne, dan zien we wat er allemaal aan de hand is op Gods aarde. God is bezig met het bijbelse volk Israël, met zijn volk. De wereld is fel tegen en wordt steeds meer antizionistisch en antisemitisch. Dat moet onherroepelijk tot en catastrofe leiden. Tenzij het tij gekeerd wordt door mensen die inzien wat er aan de hand is en daar stelling tegen nemen met waarheid, met de feiten en met de Bijbel.
H.Gr.

Jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven