Home Actueel Israël Een laatste Waarschuwing?

Een laatste Waarschuwing?

Van links naar rechts: Rabbijn Sholom Gold, de heer Marc Sievers van de Amerikaanse ambassade, rabbi Dov Lior, rabbi Jozef Gerlitzky, ambassadeur James Cunningham, rabbi Moshe Havlin, rabbi Avrohom S. Lewin. De rabbijnen overhandigde de ambassadeur een halachische Arrest ondertekend door meer dan 350 rabbijnen in Israël, dat het opgeven van het land Israël verbiedt. Klik voor ware grootte
Van links naar rechts: Rabbijn Sholom Gold, de heer Marc Sievers van de Amerikaanse ambassade, rabbi Dov Lior, rabbi Jozef Gerlitzky, ambassadeur James Cunningham, rabbi Moshe Havlin, rabbi Avrohom S. Lewin. De rabbijnen overhandigde de ambassadeur een halachische Arrest ondertekend door meer dan 350 rabbijnen in Israël, dat het opgeven van het land Israël verbiedt.

Een delegatie van het Rabbinale Congres voor Vrede heeft op Oudjaarsdag een bijbelse boodschap aan James Cunningham, de ambassadeur van de VS in Israël, gebracht.

De leider van de delegatie, rabbijn Lewin, zei tijdens de overhandiging:

“De laatste 17 jaar is bewezen dat elke vierkante centimeter, die aan de Palestjnen is overgedragen, veranderd is in een centrum van terrorisme en haat.”
“De land-voor-vrede formule werkt niet en gaat bovendien tegen Gods wil in”.

Rabbis Meet US Ambassador – Call for a Complete Reassessment of US Policy, 30 December 2009

The past 17 years have proven without a shadow of a doubt that every square inch ceded by Israel to the Palestinians was transformed into a platform of hatred and terrorism, ...
... the “land for peace” formula in the Israel-Palestinian context, besides being a formula that goes against the Divine will

De proclamatie is getekend door meer dan 350 Israëlische rabbijnen. Rabbijn Gold uit Jeruzalem beschreef het lijden van Israël sinds de Oslo-Akkoorden en de andere ‘overeenkomsten’ met de Palestijnen. Rabbijn Dov Lior gaf een scherp bijbels accent aan de boodschap van de Israëlische rabbijnen aan de VS:

“God heeft de VS macht en invloed gegeven om de rest van de wereld te beïnvloeden. De steun die de VS aan Israël geeft is de sleutel tot het slagen van de VS”

Rabbis Meet US Ambassador – Call for a Complete Reassessment of US Policy, 30 December 2009

"G-d gave the U.S. the power and influence to affect the rest of the world and supporting Israel is the key to America’s success, ... "

Ambassadeur Cunningham was van mening dat het probleem niet kan worden opgelost zonder de Palestijnen.

Rabbijn Gold reageerde:
“Telkens als we de Palestijnen erbij betrokken verslechterde de situatie”.
Ambassadeur Cunningham:
“Wat is dan volgens u de oplossing?”.
Rabbijn Gerlitzki antwoordde:
“Elke formule die we hebben geprobeerd is op niets uitlgelopen. Behalve de bijbelse formule, die we niet hebben toegepast. Wij geloven allen in de Heilige Schrift. Mijnheer de Ambassadeur, mogelijk heeft God de Almachtige u juist nu hier geplaatst om een nieuwe koers in te slaan, die echte vrede brengt in heel de regio”.

Rabbis Meet US Ambassador – Call for a Complete Reassessment of US Policy, 30 December 2009

"... ever since we started taking consideration the Palestinians the situation only worsened."
The Ambassador:
“So what is your solution to the problem?”
Rabbi Gerlitzky replied:
“you must switch the entire approach to the situation. We all believe in the Holy Bible and up until now we tried every formula except for that which is delineated in the Bible. Let’s try it and who knows, Mr. Ambassador, maybe this is your defining moment that G-d Almighty has placed you in this capacity in order to precipitate a new course which will bring a true peace to the entire region.”

Deze boodschap gaat naar president Obama. Als een laatste, profetische waarschuwing!

8 Reactie(s)

 
 
Het zou toch zo langzamerhand tot de wereld moeten gaan doordringen, dat de Oslo-Akkoorden en andere overeenkomsten met de Palestijnen voor de Israëliet en de Palestijn tot nu toe alleen maar ramzalige gevolgen heeft gehad, en dus niet werkt. Er zijn veel Palestijnen (de meerderheid) die stiekem hopen dat de prijsgegeven gebieden weer onder Israëlisch bestuur zullen komen omdat dat hun leef omstandigheden fors zal doen verbeteren. Je kan gerust stellen dat de Oslo-Akkoorden een gruwelijke historische vergissing is geweest.(Een absoluut heilloze weg!) Het heeft duidelijk het terrorisme in Israël doen nestelen en oplaaien. Hierdoor was Israël soms genoodzaakt harde maatregelen te treffen voor hun eigen veiligheid. En als Israël dan tot actie overgaat, worden ze meteen zwaar veroordeeld en opgehangen.

In Zijn geduld en goedheid heeft God (recentelijk) al een paar keer de wereld gewaarschuwd!! Denk maar eens aan de indrukwekkende V.N.toespraak van Netanyahu.(Ik beveel iedereen van harte aan, dit historische in het Nederlands vertaald document op deze site te lezen). En nu deze heldere boodschap van deze Rabbijnen. Laten we maar hopen en bidden dat Obama en andere wereldleiders in 2010 ontzag voor de God van Israël zullen hebben en daardoor goede keuzes zullen maken. Want God wil héél graag dat alle volken uit geloof met Zijn volk (Israël)gezegen d zullen worden! Gal 3:8-9

Jan, nog een gezond en gezegend nieuwjaar toegewenst!
Dank je, Simon, voor je heldere reactie.

En voor je goede wensen, waarvan ik hoop dat ze ook op jouw leven zullen neerdalen.
Inderdaad zijn het de politieke en geestelijke leiders van de Palestijnen en van de Islamitische landen in het algemeen, die hun volken naar de ondergang voeren. Toen Israël in 1967 de Westbank op Jordanië (let op: niet op de Palestijnen, die bestonden toen nog niet als Palestijnen) veroverde kwam er economische vooruitgang. Wegen werden aangelegd, men kreeg het stukken beter. Maar toen Israël onder druk van de Amerikanen de 'vader van het moderne terrorisme, Yasser Arafat, en zijn bendes binnenliet, was het over. Nu het Israëlische leger wat recht en orde heeft aangebracht op de Westbank, is daar een ongelooflijke economische bloei. Als volken zich schikken naar Israël of de hulp van Israël accepteren in plaats van mee te doen met de wereld door Israël te vervloeken, dan worden ze gezegend. Door de eeuwen heen is Israël, is het Joodse volk, een toetssteen voor Gods zegen of vloek geweest. Ook nu.

Met een hartelijk shalom,

Jvanb


 
 
nu zie ik al president Obama van koers veranderen om"de vredebrenger te worden en in onderhandeling te treden met Israel ER KOMT GEEN VREDE ALLEEN VALSE VREDE zo moet het profetisch gebeuren voor de wederkomst van de Here de echte vredebrenger wat telt is verootmoediging bekering en gehoorzaamheid om nog opwekkingen te kunnen hebben Ik begrijp wel het waarschuwend karakt er ervan maar dat is al zoveel gebeurd. Israel mag niet vetrouwen op de VS maar zeggen : gezegend Hij die komt in de naam des Heren en uitkijken naar de ware Messias
Voorspoedig en gezegend 2010 gewenst dierbare broeder
Nadine
Dag Nadine, een hartelijk shalom.

Dank voor je reactie en je goede wensen.
Moge de Eeuwige ook jou zegenen.

Inderdaad komt er eerst een valse vrede.
Want de profeet Ezechiël voorzegt in Hoofdstuk 38 dat de verraderlijke aanval van Gog komt over Israël, 'vreedzame lieden, die in gerustheid wonen'. De apostel Paulus laat zien dat dit geldt voor heel de wereld. Hij voorzegt: "Terwijl zij zeggen: Het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf" (1Thess.5:3).Niet alleen Israël, maar ook wij moeten opppassen, waakzaam zijn en goed letten op de tekenen en waanwijzingen die de Heer geeft. Want de begin-weeën zijn al begonnen, zoals de Here Jezus in Mattheüs 24 beschrijft. En rabbijnen noemen deze tijd: "de weeën van de Messias".
Niet alleen de weeën komen eraan, maar ook de verlossing. Laten we bidden dat de HEER zie tijd van weeën inkort en dat de Verlosser spoedig zal komen.

JvB
 
 
@Tom

Dank voor uw reactie.

Ik heb uw reactie verplaatst naar Contact -> Stel een Vraag;

http://janvanbarneveld.nl/stel-een-vraag.html#c380

 
 
Vooreerst voor JvB een levensjaar dicht bij de HEER met openheid voor wat de HERE U geeft,met als gevolg van een oneindige dankbaarheid.
Een opmerking in verband met de foto van 5 Rabbijnen in de US Ambassade, merk op^dat de 2de rabbi links Dov Lior die met zijn linkse hand het duivelsteken schijnt te hanteren.
Is dit juist, ik hoop dat ik mij grondig vergis!!
Verbonden in Jezus Christus die spoedig komt!
Dag oplettende Raymond,

Ik weet het echt niet. Ik kan niet in het hart van die rabbijn kijken.

Wel weet ik dat je tegenwoordig moet uitkijken hoe je een hand geeft en hoe je je vinger opsteekt. Waarom? Er zijn altijd wel mensen, die daar gretig symbolen of tekens in zien. Ook al gaat het in pure onschuld en per ongeluk.

Zo is dr. Billy Graham op dergelijke gronden beschuldigd dat hij een 33e graad vrijmetselaar zou zijn. Zijn zoon, Franklin, die ik goed heb gekend, heb ik ernaar gevraagd. Hij lachte en zei: "Ach jan, mijn vader weet niet eens wat dat is".

Zo kan je bij iedereen wel wat vinden en daar publicitaire winst uit halen. Sorry, ik beschuldig jou niet, ik wil alleen zeggen dat je voorzichtig moet zijn om conclusies te trekken uit een waarschijnlijk willekeurig gebaar.

H.Gr.

Jvb
 
 
Shalom Jan,
Is het je niet opgevallen, de dreigementen van de speciale afgezant van de VS aan israel met sancties en de grote woorden uit Europa met name uit Den Haag aan Israel krijgen onmiddelijk, een passende reactie. De waarschuwingen van vele oprechte Christenen en Rabijnen ten spijt, de heersers dezer duisternis, gaan rampzalige tijden tegemoet. Laten we het eerst hier bij huis houden.
Zag je niet de rassenrellen in Culemborg? Zie je niet de abnormale weerspatronen, die bittere vries koude,sneeuw en ijs over Europa en de VS brengt. Stel je voor de hele staat Texas diep onder het vriespunt. Hier thuis raakt het strooizout op. Er dreigt een verkeersinfarct in de randstad. Ik kijk omhoog en zeg - Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Al deze menselijke ellende heeft een oorzaak en dat weet jij(JvB)veel beter als ik. Maak je niet druk Jan, onze Schepper kijkt in jou en een ieders hart en zegent alle Christenen voor Israel met grote zegen. Je zal niet struikelen als je loopt op de gladde wegen, de bittere vrieskou zal je niet deren want je hebt je hart op de goede plek. Geen angst in mijn hart als ik dit alles waarneem, eerder vreugde en ontzag voor de GOD van Israel.
Hadden deze domme heersers deze duisternis ook maar een beetje meer ontzag en respect voor de GOD van Israel, dan zouden de VS, de EU & Nederland, heel wat rampen bespaart blijven.
Dag Siem,
een hartelijk shalom vanuit een koud, besneeuwd Cothen langs een weg die spiegelglad is door de opgevroren sneeuw en waar ik met een jas aan achter de pc zit.

Dank voor je bemoediging.

God zegt herhaaldelijk over Israël:
"Ik zal zegenen wie u zegent en vervloekt, wie u vervloekt".

Dat is een soort geestelijke wetmatigheid. Eeuwenlang is het zo gebeurd. Landen en volken die goed waren voor de Joden werden gezegend. Andersom gold dat het met landen die de Joden vervolgden niet zo best ging.

Inderdaad lijkt het erop alsof deze wetmatigheid in onze tijd gaat lijken op een lik-op-stuk beleid. Eigenlijk zijn het waarschuwingen van de Eeuwige:
"Blijf van mijn volk af".
"Raak mijn oogappel niet aan".

Ook is de houding van de volken, van gemeenschappen (kerken) en individuen tegenover Israël een test voor de morele integriteit van die volken, gemeenschappen en individuen. Onlangs werd aan George Mitchell, de afgezant van Obama voor het Midden Oosten gevraagd wat de VS zou kunnen doen om Israël ertoe te bewegen om te voldoen aan Arabische eisen en eisen van de internationale gemeenschap.

Mitchell antwoordde:
"Onder de Amerikaanse wet kan de VS de steun (aan Israël) op leengaranties voor Israël inhouden".

Later werd die opmerking wat afgezwakt, maar het dreigement blijft staan. Het zou mij niet verbazen als de dollar binnenkort nog meer zal zakken.

H.Gr.

Jvb

 
 
Beste Jan,

Toevallig zag ik op nu.nl dat israel vandaag gasmaskers heeft uitgedeeld aan de bevolking.
Het was maar een kort berichtje en zelfs niet eens
op het journaal, vandaar dat ik het u mail:

http://www.nu.nl/buitenland/2195440/israel-deelt-gasmaskers-bevolking.html

Het gaat spannend worden de komende tijd vrees ik...

Hartelijke groet en Gods zegen,
Andre
Dag André,

Bedankt voor je reactie. Ik stel het altijd op prijs als iemand de moeite neemt mij op de hoogte te houden. Inderdaad is het erg spannend. Het patroon is duidelijk. De oorlogsretoriek wordt opgevoerd totdat het tot een uitbarsting komt. De wereld staat klaar om de vijanden van Israël te steunen als bijvoorbeeld Hezbollah of Syrië begintmet een raketaanval. Want overal worden nu, tijdens de "Israël-apartheid week" antsemitische campagnes gehouden. Wat Israël ook doet om de eingen burgers te verdedigen, hoe voorzichtig ze ook met burgers van de vijand omgaan, Israël krijgt weer de schuld. Het leugenachtige Goldstone-rapport geeft terroristen vrij spel. De voorzichtige verdediger van eigen burgers, (Israël dus) wordt aan de schandpaal genageld. De toestand is nu erger en gevaarlijker dan vlak voor WOII. Niet alleen gevaarlijk voor Israël en het Joodse volk. Maar ook voor de wereld zelf. Want het antisemitisme is niet alleen gevaarlijk voor het Joodse volk, maar ook een gruwelijk kwaad dat de eigen bedrijvers in het verderf stort. Plus de vele onschuldige omstanders...
Daarom zijn onze gebeden en tegenacties waarin de waarheid aan het licht wordt gebracht, zo belangrijk. Bidt voor de vrede van Jeruzalem.
H.Gr.

Jvb
 
 
Beste broeder van Barneveld,

Bedankt voor uw reactie, zelf hou ik via internet en overige media ook de berichtgeving over israel
en overige buitenlandse politiek bij (krant naast de bijbel zoals u altijd zegt!). Toevallig las ik dit weekend uw artikel in het Zoeklicht over de dreiging in het noorden van Israel. Mag ik vragen hoe u aan deze toch wel zeer gedetaileerde informatie komt? Is dit op een of ander manier uitgelekt via geheime diensten?

Al met al een zeer dreigende situatie.
Ik bid dan ook voor de regering van Israel, voor wijsheid zodat zij omwille van de vrede de juiste beslissingen zullen nemen.

Hartelijke groet,

Andre
Dag André,

Debkafiles is meestal heel goed op de hoogte en onthult veel zaken. Het is geen geheime dienst, maar bestaat uit goed geïnformeerde journalisten die de juiste contacten hebben.

Gebed voor de regering van Israël is juist nu inderdaad van zeer groot belang.
Gebed om wijsheid.
Wat moeten ze doen?

Als Israël niet ingrijpt dan loopt het een groot risico van een atomaire aanval van Iran. Want Ahmadinejad zal niet aarzelen de bom te gebruiken zodra hij het monsterlijke wapen heeft. Die aanval op Israël is namelijk een belangrijk deel van zijn islamitische eindtijdvisie. Als Israël wel aanvalt kan er een wereldbrand ontstaan.
Dezelfde wijsheid heeft men nodig met betrekking tot Palestijnse terrorsten, relschoppers, religieuze Moslim haatzaaiers. enz.
Als Israël ze niet aanpakt gaan ze hun gang en wordt Israël door de VS en de rest gedwongen steeds meer concessies te doen tot er niets meer over is. Als ze wel aangepakt worden, wat elk normaal land doet, krijgt Israël de onheilige, hypocriete beschuldigingen van de hele wereld over zich heen.

We hopen en bidden dat de HERE, de God van Israël zal ingrijpen.

Met een hartelijke groet,

Jvb
 
 
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven