Home Contact Stel een Vraag

Stel een Vraag

U kunt hier een vraag stellen.

Let alstublieft even op de volgende zaken alvorens u reageert:

  1. Uw email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website,
  2. Uw vraag moet eerst geaccordeerd worden, het kan dus even duren voordat uw reactie zichtbaar is.

Feel free to give your feedback here, we would like to hear from you. Please bear in mind the following:

  1. You must provide your email address is,
  2. Your email address will never be displayed on our website.

100 Reactie(s)

 
 
Wij als Christenen moeten de edele olijfboom Israel waarop wij door genade ge-ent mochten worden door het bloed van Jezus voldoende water geven door gebed, opdat de dorre takken ook genade mogen ondervinden.

Het voorhangsel is gescheurd, de genade is groter voor de heidenen die HEM niet zochten en toch vonden en door hun geloof rechtvaardig zijn dan voor de Joden die gerechtvaardigd willen zijn door de wet ( op eigen kracht, goede werken ) maar dat niet zijn.

Ik denk dat het hiermee te maken heeft, Jezus zeide: '' Wie veel vergeven is toont veel liefde, maar wie weinig is vergeven toont ook weinig liefde '' ( Bij ons (ex)heidenen wordt in die zin meer schuld kwijtgescholden dan bij kinderen van Israel )

Dat was Jezus de steen waaraan Israel zich stoot; gehoorzaam je MIJ nu oprecht? Het hart van de Farizeeen was verre weg van de HEER terwijl zij toch de hoogste morele aanzien hadden.

En nu zijn de Joden afgunstig op het lichaam van Christus omwille van de heidenen....ze zijn dorre takken totdat de tijd van de heidenen er op zit en de gemeente van God op de edele olijfboom is geent.

Bijbelteksten:

'' Ik heb zevenduizend mensen voor mijzelf in leven gelaten; die hebben niet voor Baal geknield. Zo is ook nu een klein deel over dat God uit genade uitgekozen heeft. Maar wanneer ze uit genade zijn uitgekozen, is dat niet omdat ze de wet naleven, want in dat geval zou de genade geen genade meer zijn '' Romeinen 11:5

Israel is nu afgunstig en door hun overtreding kunnen de heidenen worden gered, en door die overtreding ( de steen waaraan gestruikelt is ) kan Israel uiteindelijk ook genade ontvangen en HEEL Israel zal worden gered?

Klopt dat een beetje? corrigeer me... ik heb goed proberen te luisteren naar u in eindtijd en profetie op Family7...maar ik heb nog veel vragen, zoals:

1=In het genadetijdperk van nu ongeveer 2000 jaar, zijn daarin alle Joden verloren gegaan ondanks naleving van de wet ( sabbat bv. ) naar de hel? Iedereen moet wedergeboren worden toch?
Hoe zit het dan met: 'Heel Israel zal worden gered ' en dat hun afgunst leidt tot genade? ( de wet geeft leven voor wie ze naleeft in oude verbond, maar door de komst van de mensenzoon is er geen excuus meer voor hun zonden door hun ongeloof...kaf van koren scheidende methode )???

2= Hoe zit het met de messiaans belijdende Joden? Ik hoor de gemeente zeggen: de wet is vervuld in Christus.....ik hoor Godloochenaars zeggen: Als je werkelijk Christen bent moet je de sabbath en alle voorschriften onderhouden aangezien Jezus zegt dat geen één jota van de wet vergaat, anders ga je naar de hel omdat je bewust zondigd.

In dat geval zouden alleen de messias belijdende Joden gered worden....maar ik geloof dat door geloof in Jezus vrijstelling is van de joodse feestdagen en offeren etc. Het mag maar het hoeft niet, maar indien je het wilt dan moet het...aangezien alles wat niet uit geloof voortkomt zondig is?

Dus waarom accepteren messiaanse Joden niet hun bevrijding van de wet?....zijn de messias belijdende Joden ook een teken dat de tijd van de heidenen er bijna op zit?..zijn het dorre takken die weer levend worden?
Dag Tom,


Hartelijk dank voor je uitvoerige reactie.

Allereerst wens ik je een "Gezegend 2010" toe.

In je reactie haal je heel wat moeilijke zaken overhoop. Geestelijke onderwerpen die niet in een korte reactie zijn te behandelen. Vandaar ook dat ze tijdens de uitzendingen niet helemaal tot z'n recht zijn gekomen. Ik zal Family 7 vragen of we daar nog een uitzending aan kunnen wijden.

Het gaat inderdaad om geestelijk belangrijke dingen. Zaken waar veel misverstand over is.Een paar korte opmerkingen:

1. Het is een misverstand dat het Joodse geloof leert dat men door werken van de wet gerechtvaardigd kan worden. Waarom zouden ze anders Yom Kippoer hebben, de Grote Verzoendag? Waarom zouden er anders offers gebracht moeten worden? Het is ook voor de Joden genade! Alleen het Joodse geloof hecht veel waarde aan de Torah, aan Gods heilige onderwjs over hoe Hij gediend wil worden en hoe wij goed en gezond en naar Zijn wil moeten leven.

2. Of de Joden nu zo afgunstig op ons zijn??? Ik waag het dat te betwijfelen. Wij, allereerst als Christendom, maar ook als individuele gelovigen hebben in de loop van de eeuwen en ook tegenwoordig niet veel van de liefde en de heerlijkheid van de Here Jezus Messias weerspiegeld. Juist niet naar Israël toe.

3. Je moet goed beseffen dat God Israël een geest van diepe slaap heeft gegeven (Rom. 11:8). Ze zijn als het ware 'slapend langs Golgotha gegaan. Ze leven dus nog onder de termen van het zogenaamde Oude Verbond, beter gezegd het Eerste Verbond.Zoals David en de profeten, zoals elke vrome Israëliet, behouden werden in het vooruitzicht van het Offer van Yeshua (Jezus) op Golgotha, kunnen zij behouden worden in de terugblik daarop.Hierover valt nog veel meer te zeggen. Ik hoop dat de HERE God mij een gelegendheid geeft hierover nog een boek te schrijven.

4. Het Nieuwe Verbond houdt in (Zie Hebr. 8:8,9,10) dat God de Torah in onze harten legt. Dat Nieuwe Verbond wordt gesloten met Israël en Juda. Zie ook Jeremia 31:31 enz. Dan wordt de wet van God in ons vervuld door de Heilige Geest. Zie Rom. 8:4.

5. Uiteraard moet iedereen wederom geboren worden. Niemand weet wat er in de laatste seconden van een mensenleven gebeurt. Je weet dat het soms voorkomt dat mensen in de laatste seconden hun hele leven aan zich voorbij zien trekken. Zou het dan niet kunnen zijn dat men op zón moment geconfronteetd wordt men 'Mij die zij doorstoken hebben' (Zacharia 12:10 en Openbaring 1:7). We weten wel door genade en geloof wanneer iemand behouden wordt. We kunnen nooit exact en zeker weten of iemand verloren is gegaan bij het sterven.
Ik ben me bewust Tom dat je vragen nog dieper gaan. Maar ik kan er echt geen boek van maken op onze site. Als je meer en concrete vragen hebt kom dan gerust terug.


Jvb

 
 
MOD:
1/4/2010 11:20:29 PM - Reactie bewerkt.


ik las onderstaande op xander nieuws

http://xandernieuws.punt.nl/?id=570850&r=1


wat is uw mening over deze jood?

Gods onmisbare zegen toegewenst
groeten coby

 
 
Hallo meneer Barneveld.

vraag 1:
Wanneer denkt u ( niet de dag of uur ) dat de wegname plaats zal vinden?
Hoe dichtbij zijn we?

vraag 2:
Wat vind u van de valse profeet Benny Hinn die mensen '' in de geest laat vallen '', komen zijn genezingskracht en van God of uit een duistere bron?
Vormt deze Charismatische sekte ook een bedreiging voor Nederland?

Spirituele misleiding overal, om bang van te worden.

Met vriendelijke groet,

Tom.
Dag Tom,

Hartelijk dank voor je reactie.

Je vraagt nogal wat en je suggereert ook heel wat.

Laat ik proberen je een antwoord te geven.

1. Over, wat jij noemt de 'wegname', dus de opname van de Gemeente door de Here jezus Messias, daar zijn vier theoriën over.

A. De opname kan elk moment plaatsvinden. In elk geval voordat de laatste zeven jaren van de antichrist aanbreken.
B. De opname vindt plaats halverwege de verdrukking van 7 jaren door de antichrist.
C. Er is geen tussentijdse opname. We gaan te Heer tegemoet als Hij komt in macht en heerlijkheid en zullen dan veranderd worden.
D. De 'opname vindt ergens plaats in de tweede helft van de zeven jaren antichrist. Voordat de grote oordelen van de bazuingerichten aanbreken.

Ik weet het niet, welke theorie juist is. Zorg in elk geval dat je klaar bent om de Heer te ontmoeten.

2. Over de wat jij noemt "valse profeet" Benny Hinn. Het lijkt me interessant als je even zou aangeven wat hij voor valse zaken profeteert. Ik zelf heb een aantal van zijn bijbelstudies gelezen en gehoord en vond dat hij goed bijbels onderwijs gaf. Voor zover ik kan beoordelen. Als hij zijn werk eerlijk en in de Naam van de Here Jezus doet, heb je grote kans dat het zuiver is. De laatste maanden heb ik hem en zijn bijbelstudies niet meer gevolgd, vooral door gebrek aan tijd. Maar je hebt gelijk, we moeten oppassen, want de Heer zelf waarschuwt voor valse profeten en valse christussen in de eindtijd.

Jvb
 
 
Broeder Jan

Zou het kunnen dat ik gezondigd heb tegen de heilige geest Jan?

Ik voel Gods nabijheid niet meer lijkt het wel en ik ben zeer angstig.

Vroeger had ik al angst klachten en toen ik Jezus aanriep verdwenen die in een oogwenk.
Nu lijkt het wel alsof ik mijn geloof verloren heb, ik voel de nabijheid van de heilige geest niet lijkt het wel.

Wat moet ik doen?

Mezelf ophangen?
Ik ben ten dode opgeschreven als ik afvallig ben geworden, een kwaadwillig ongelovig hart word ik dan.

Ik had zo een sterk geloof en ik WEET dat het de waarheid is, als ik nu een verstoteling ben dan weet ik dus ook dat ik naar de hel ga.

Heb ik het zout in mezelf verloren?
Ben ik een rank die geen vrucht draagt en afgesneden wordt en verbrand?

Ik ben ten einde raad en heb geen Christenen in mijn omgeving die begrijpen me niet, die zeggen dat je naar een dokter moet gaan maar zijn waarschijnlijk nog niet verlicht geweest.
Wat heb ik eraan medicijnen te slikken tegen angst als ik toch naar de hel ga?

Een mens kan niet voor een tweede maal bekeert worden, heeft God zijn gelaat verborgen voor mij?

Of is de duivel aan het liegen?

Ik heb veel twijfels en onzekerheden momenteel, ik heb ook totaal geen bemoediging van andere broeders en zusters in mijn omgeving.

Het was altijd God die mij troostte, zijn tastbare aanwezigheid.

Dat kan toch niet zomaar omgezet worden in vijandschap jegens mijn reddende God waar ik al die tijd naar verlangde?
Mijn trooster waarbij ik altijd kon schuilen.

Ik voel ook iets branden in mijn lichaam, mijn verstand laat het ook achterwegen.

Jan ik heb hulp nodig, ik ben ten einde raad……….zou je voor me willen bidden?

Hoe kan ik zeker weten hoe de HEER mij gezind is?

Als ik verstoten ben dan kan ik net zo goed meteen sterven.

We kunnen onszelf niet veranderen God verandert ons door zijn heilige geest.

Ik was altijd bang dat ik zou zondigen tegen de heilige geest en dat ik per ongeluk iets over mijn tong zou laten glijden ten nadele van de HG.

Ik noem het ook altijd de kostbare heilige geest, zodat het een automatisme wordt dat ik me bedenk voordat ik over dit groot geschenk van God spreek.

Maar in mijn gedachten lijkt het alsof de duivel mij steeds wilt laten zondigen tegen de HG, steeds een soort van stimulans dat in het kwaad.
Daar moet ik me dan ook constant op concentreren.

Ik ben ten einde raad, ik heb dit al eens min of meer eerder meegemaakt maar nooit zo erg.

Ik bid continu tot de Almachtige maar het lijkt alsof ik verlaten ben.

Ik kan mijn geloof toch niet zomaar verliezen? Gods geest overtuigd echt en als ik verstoten ben dan verlies ik mijn geloof.
De liefde die ik normaliter voel lijkt versteend te zijn…

Ik kom niet meteen tot conclusies maar ik kan nergens anders heen met mijn overweldigende angst in mijn hulpeloosheid dan hier.
Dag Tom, beste broeder,

Dank voor je openhartige en wanhopige reactie.
Ik heb je mail adres weggelaten om je privacy wat meer te waarborgen. Ik zet mijn antwoord toch op de site omdat er misschien meer gelovigen zijn die door zo'n diep dal gaan als jij. Verwacht niet teveel van mij, want ik ben niet zo'n pastoraal mens. Verwacht het van het Woord.

1. Wat jij doormaakt is een periode die veel gelovigen soms doormaken. Meestal heeft het niets met zonde te maken. Het is een fase, de donkere nacht, van ons geloofsleven. Het is inderdaad angstig en benauwd. Ook Israël maakte degelijke periodes mee. Denk aan de vreselijke Holocaust. En zij hebben het geloof behouden.En God is doorgegaan met zijn volk. De terugkeer naar het Beloofde Land, het herstel van de staat Israël als politieke eenheid, de wonderen van de overwinning in oorlogen tegen machtige vijanden. Houdt dat persoonlijk ook voor jezelf voor ogen. De Here Jezus maakte dat ook mee: "Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?" (Zo voel jij je ook!). Ik ga even verder met Psalm 22: "Verre zijnde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklacht" (Dat ervaar jij ook. Geen antwoord. De hemel lijkt van koper. Het lijkt wel of de Heilige Geest weg is gegaan!). Mijn God, ik roep overdag en U antwoordt niet en 's nachts kom ik nier tot stilte" (rust).(Zo gaat het....!). Nu vers vier: "NOCHTANS BENT U DE HEILIGE DIE TROONT OP DE LOFZANGEN VAN ISRAEL" Zeg dat ook: "Ondanks mijn toestand bent U de Heilige, die grote, almachtige God, de Schepper van hemel en aarde". Het helpt vaak niet meteen, want in Psalm 22 vanaf vers 7 gaat de klacht van de Here jezus verder. Uiteindelijk komt de verlossing en bevrijding: Lees 23-32.
Nu nog meer uit de Bijbel. Lees Psalm 116:3 en verder. "Banden van de dood hadden mij omvangen" (Dat voel je ook, lees ik uit je mail). Angsten van het dodenrijk (Hel staat er in de Oude Vertaling) hadden mij aangegrepen" (Precies wat jij beschrijft in je mail). 'Ik ondervond benauwdheid en smart" (Daar ga je nu doorheen). Dan gaat de Pslam verder: "Maar ik riep de Naam van de HERE aan: Ach HERE, red mijn leven". Dat doe je en "De HERE bewaart de eenvoudigen, ik was verzwakt, maar HIJ heeft mij verlost" (Vers 6). Lees ook Psalm 13. Daar staat ook precies wat jij ervaart. Lees, als je nog moed hebt, ook: Psalm 27:9 en 10. Psalm 69 vanaf vers 15. Dit is een pslam die ook over de Here Jezus gaat, zie vers 22. Zo is er nog veel meer in de Bijbel en zo zijn getuigenissen van veel gelovigen, die een dergelijke periode doormaken.

2. Hoe kom je eruit?
Door het Woord. Zo doen de schrijvers van de psalmen het; zo deed de Here Jezus het. Ik citeer: "Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn". (Joh.14:16) 's Morgens zeg je tegen de heilige Geest:'Dank U,heilige geest dat U er weer bent, want U zal "tot in eeuwigheid bij mij zijn". Of andfere bemoedigende teksten uit het Woord. Zo blijf je overeind. Niet teveel piekeren, dat helpt helemaal niets. Alleen het Woord helpt. Zo komt er een moment dat het Licht weer doorbreekt. Immers 'In het woord was leven en het leven was het Licht der mensen" (Joh.1:4)

3. Lees ook Psalm 90, waarin Mozes door een zware periode gaat. Let op hoe moelijk deze grote man van God het heeft. Dan toont Mozes je een weg om te gaan: Lees vanaf vers 14.

De HEER is met je, beste Tom,

H.Gr.
 
 
Geachte heer van Barneveld,
wij hebben een bijbeldtudie(5 dames)die gaat over;
Bijbelse visie op Israel!
daarin wordt beweert dat de Alija nu nog geen zin heeft,(dat de Joden dus nu terugkomen!)
dat na aanleiding van Jeremia 31:8
er word gezegt dat:
Jeremia 16:16 vaak wordt gebruikt om aan te tonen dat de Here in deze tijd zijn volk thuisbrengt?
Dus al die mensen die nu geld inzamelen voor de Joden terug te brengen, is allemaal voor niets?

Ook worden de Joden nog een keer verstrooid! en uit hun land verdreven?

Ik ben erg verdrietig hier over, omdat ze al zoveel hebben meegemaakt, en moet dat nu nog een keer?
in afwachting van uw antwoord eindig ik met heel hartelijke groeten van Marion.
Beste Marion,

Ik begrijp niet wat de broeders van "Bijbelse visie op Israël" bezielt en wat zij op het oog hebben dat ze hun doemprofetieën over Israël op ons loslaten. Het is niet zo moeilijk om wat profetieën uit bijvoorbeeld Jeremia, Hosea, Ezechiël eva. aan te halen, die aan elkaar te plakken en zo aan te tonen dat het afgelopen is met Israël. Of misschien in de verre toekomst nog terecht komen. Maar dan moeten ze wel aan de voorwaarden van de doemschrijvers voldoen. Nare lieden.

Wat denk je, dat God voor niets het Sovjet Russische communistische rijk in 1991 liet instorten waardoor er ongveer 1,2 miljoen Joden naar Israël konden gaan?
Dat God om ons voor de gek te houden de Falahas uit Ehtiopië liet terugkeren volgens de profetie uit Jesaja 11.
Of dat het prachtige herstel van het totaal verwoeste Palestina, waardoor veel profetieën zijn vervuld, een "grapje" van de Almachtige is, om de Joden en ons te misleiden?

Kom, kom, beste zusters, er worden teveel profetieën vervuld en daarin zien we de Hand des HEREN.

Inderdaad komt er een tijd van benauwdheid voor Israël. Lees jeremia 30:7 en Daniël 12:1. Maar lees het goed: "Daaruit zal hij gered worden". De duivel gaat tekeer tegen Israël, tegen Gods volk. Maar de "vrouw" uit Openbaring 12. krijgt een schuilplaats in de woestijn. Israël krijgt het moeilijk, maar in de wereld wordt het nog moeilijker en zwaarder als de Grote Verdrukking over de wereld komt. Relatief is Israël, Gods volk, het veiligste in Gods land. Daar zullen zij de Messias ontmoeten.


Moge Hij speodig komen.

H.Gr.
Jvb
 
 
Dank u wel heer van barneveld, wat een fijne uitleg heeft u gegeven.
wij waren helemaal beduust van deze visie.
en geloofde het eigenlijk niet, maar ja ik denk dat er een probeert ons op een dwaalspoor te brengen.
nogmaals heel hartelijk bedankt, en misschien als het nodig is, mogen wij u dan weer vragen?
Shalom van Marion.
 
 
Nog even een vraagje.
u had het over Jesaja 11 dat de Falahas uit Ehtiopië terugkeren!
maar Jesaja elf gaat over De Messias en het vrederijk?
vr, gr. Marion
Dag Marion,

Mijn dank voor je "vraagje".

Inderdaad voorzegt de profeet Jesaja in hoofdstuk 11:1-10 situaties die volgens de uitleg van veel bekende uitleggers van de profetieën in het verleden en van nu, voorkomen in het Vrederijk van de Messias. "Te dien dage, dus "in de tijd", zullen de dingen gebeuren die in de volgende verzen beschreven worden. Dat kan vlak voor het aanbreken van dat Vrederijk zijn en ook in het Vrederijk. Waarom niet? Overigens kan profetie op elk moment van Gods klok vervuld worden. Eenzelfde verhaal als van de Ethiopische Joden kan verteld worden van Joden uit bv. Syrie. Ook losgeld dat betaald moest worden. Ook een terugkeer in fasen.Van de andere landen weet ik (nog) niets over hoe de Aliya heeft plaatsgevonden

Shalom

Jvb
 
 
Het gaat nu weer iets beter met me Jan.
Ik was door de angst dat de HEER mij verlaten heeft 2 weken opgenomen geweest in een inrichting genaamd vrederust.

Ik heb nu weer een stukje rust gevonden in de HEER, het gezegende bloed van Yeshua.
Trouw is de HEER!

Groots is ZIJN trouw heb ik ondervonden.

Ik heb nog steeds hier en daar de '' crisis '' in mijn geloof maar ik heb het volste vertrouwen dat het spoedig beter gaat.

De zwarte nacht van de Christen, als dat bestaat dan ben ik erdoor heengegaan.

Heb je dat zelf ook wel eens gehad broeder Jan?
Zeer benauwd en angstig, ik bad voor kracht dat ik deze beproeving kon doorstaan en het kwaad ( ongeloof, afvalligheid ) kon weerstaan.

Ik heb mijn lesje geleerd wat betreft mijn luiheid omdat ik vaak alleen maar binnenzat ( ledigheid is de duivels oorkussen ), je moet bezig blijven.
En ik heb geleerd niet te snel over mensen te oordelen zoals ik deed over Benny Hinn, er staat immers: '' Of het nu zuiver is of niet, DAT de
boodschap verkondigd wordt doet mij deugd. ''

De innige liefde tussen onze broeders en zusters in het geloof is wat bij mij alle angst uitdrijft en mij kracht geeft.

Of ik nu gered wordt of niet ik blijf die liefde als een licht uitstralen naar mensen en de HEER dienen ( God is immers liefde ), ik heb geleerd MEER te vertrouwen op de HEER en geduldig moet zijn.

Mijn dwanggedachten over de hel en de doodzonde kwellen mij immers alleen maar.

Kun je in gedachten de zonde tegen de Heilige geest begaan hebben?
Er staat geschreven: '' Wie spreekt '' dus niet wie denkt.

Want ik heb namelijk een vorm van gilles de la tourette waardoor je soms boze dingen denkt en dreigt te doen.....als iets niet mag de neiging hebben het juist wel te doen.

Verschrikkelijk is het!

Een heilige kus broeder.

Liefde in onze Messias,

Tom.
Tom,

Meneer van Barneveld zit nu in Israel.

Hij zal uw reactie en ook de overige reacties waarschijnlijk antwoorden als hij weer terug in Nederland is.

Shalom.
 
 
Geachte heer van Barneveld,

In mijn visie op de eindtijd ben ik altijd duidelijk beïnvloed geweest door de bedelingenleer. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik ook altijd met die betreffende bril het Woord las. Nu heb ik besloten die bril van mij af te leggen en te trachten objectief dat wat ik geloofde te heroverwegen, en nu kom ik een paar zaken tegen die ik zou willen delen, zodat u misschien uw mening erover kunt geven.

Allereerst: Paulus zegt in Romeinen 11 dat "eerst de volheid der heidenen binnengaat", en dat aldus ook "gans Israël behouden zal worden". Ik heb het binnengaan van de volheid der heidenen altijd opgevat als het moment van de Opname. Nu ben ik Romeinen weer aan het bestuderen, en ik heb het vermoeden dat deze stelling niet klopt. De Gemeente is namelijk niet heidens, maar van oorsprong Joods, later kwamen er ook heidenen bij. Paulus beschrijft de ware gelovigen dan ook als één olijfboom, waar wilde takken op ge-ent zijn. Hij zegt zelfs dat Jood en heiden in Christus één lichaam zijn geworden. Ook zegt hij duidelijk dat verharding over Israël gedeeltelijk is: er is ook een deel dat de Messias heeft aanvaard. Nergens zie ik bijbelse aanleiding de gemeente als 'heidens' te zien en te onderscheiden van de gelovigen uit Israël, alsof God de gemeente van de aarde zou moeten wegnemen voordat Hij zijn plan met Israël weer 'oppakt'.

Ik vermoed dat de 'volheid van heidenen die ingaat' duidt op een grote bekeringsbewegi ng voor Jezus' wederkomst (zie Mattheus 24:14). Een grote opwekking, de laatste grote oogst. Een beweging die de naijver van Israel zal opwekken, waardoor ook zij de Messias zullen aannemen. Dit is ook in lijn met de rest van Romeinen 11, waar Paulus zegt dat God de heidenen het heil heeft gegeven, zodat zij de naijver van Israël zullen opwekken. De gedachte dat de Gemeente weg moet zodat God met Israel verder gaat, lijkt mij sterk in strijd met Paulus' stelling dat God juist de heidenen wil gebruiken om Israël tot Hem te brengen. Romeinen 11:15 lijkt zelfs te suggereren dat de Opname (de opstanding der doden van de gelovigen) aanvangt na Israëls bekering.

En dit brengt mij op het tweede punt: jarenlang heb ik met overtuiging geloofd dat de Gemeente voor de verdrukking wordt opgenomen. Maar nu is mijn inzicht eigenlijk plots veranderd. Ik zie duidelijk bijbels bewijs dat God de gemeente zal opnemen voordat Hij zijn oordeel en toorn uitstort over de aarde. Hij bracht Noach in veiligheid voordat de zondvloed kwam en Hij bracht Lot in veiligheid voordat hij Sodom en Gomorra omkeerde. God zal ook Zijn gemeente wegnemen voor het oordeel, en alle teksten waar de Opname beschreven staat, suggereren ook dat God ons wegneemt voor zijn TOORN. Maar is die tijd van toorn hetzelfde als de 'verdrukking'? Ik denk het niet. De tijd van toorn is de Dag des Heren die aanvangt als de vreemde hemeltekenen zullen komen (de maan rood wordt en de zon duister). Maar deze tijd van toorn is iets heel anders dan de tijd van verdrukking. Verdrukking slaat (in de Griekse grondtekst) telkens op vervolging van christenen door ongelovigen (...dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden...), niet op de toorn van God.

Mattheus 24:29 zegt ook dat de Dag des Heren aanbreekt NA de verdrukking: "Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen." Ik denk daarom dat God de gemeente door de verdrukking (tijd van hevige vervolging) laat gaan, maar tot Zich neemt voordat Hij ZELF Zijn toorn gaat uitstorten. De begripsverwarri ng rond verdrukking/toorn heeft ervoor gezorgd dat wij (en ik zelf) jarenlang verdrukking als synoniem voor de oordeelstijd hebben gezien.

Ook Lukas 21 lijkt dit te bevestigen. Eerst beschrijft Jezus daar de tijd van verdrukking/vervolging. Dit stuk eindigt met: "Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen." Dan beschrijft Lukas de Dag des Heren die aanbreekt (..."En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren"... "de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen"), en uiteindelijk zegt hij dat we aan DIE periode die over aarde komt kunnen ontkomen ("...dat DIE DAG niet plotseling over u kome, als een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.")

We hebben altijd de neiging Gods plan in hokjes te stoppen, vandaar ook de theorieeen die zeggen dat de opname precies voor, op het midden of op het einde van de 7 jaar verdrukking komen. Maar ik denk dat het niet zo hapklaar is. We worden opgenomen, denk ik, vlak voor het eind, voordat God zijn toorn gaat uitstorten over de aarde. Ik hoop om eerlijke te zijn dat we voor de verdrukking worden opgenomen, maar hoe meer ik erover bestudeer, hoe meer ik denk dat dit niet is wat de bijbel zegt.

Tenslotte: ook Jesaja 26:19 noemt de Opname/opstandig van gelovigen en het aansluitende oordeel: "Herleven zullen uw doden – ook mijn lijk –, opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven. Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is. Want zie, de HERE verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken."

Ik ben er nog niet over uit, maar ik merk een verandering in mijn denken rond dit onderwerp. Ik vraag mij af wat uw mening is over bovenstaande zaken (volheid der heidenen / opname voor de toorn), want ik sta open voor andere inzichten.

Hartelijk dank, en vriendelijke groet,

Tjarko
Dag Tjarko,

Veel dank voor je uitvoerige reactie, waarin je een interessante ontwikkeling in je denken schetst.

Je noemt twee concrete zaken, waarover veel verschil van mening bestaat.

1. De 'volheid der heidenen'
2. Het moment van de 'opname van de Gemeente'.

Ik kan, we zijn net terug van een intensieve reis naar Israël, waarin ik veel bijbelstudies mocht geven, maar kort reageren.

1. De 'volheid der heidenen'. Er staat in Romeinen 11:25: "Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen totdat de volheid der heidenen binnengaat'. Bijna elke vertaling verschilt iets. Ik zie ook een verband met Mathe:us 24:14. "En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden....en dan zal het einde gekomen zijn". Dus als alle volken het Evangelie hebben gehoord breekt de eindtijd aan. Dan wordt de 'gedeeltelijke verharding' over Israël opgeheven. Anderen denken aan de 'volheid' van de boosheid van de heidenen. Het probleem is altijd dat de visie die je hanteert de exegese van een tekst voor een groot deel bepaalt. Je stopt die visie er van tevoren in, en dan komt het er overal weer uit. Dat wordt ook wel 'eisegese', inlegkunde, genoemd. Maar daar ontkom je niet aan. Ik die er ook aan mee, omdat ik uitga van de visie dat we nu leven in 'de tijd van het herstel van Israël'.

2. Je visie dat de opname van de gemeente gedurende de tweede helft van de laatste jaarweek, de laatste zeven jaren voordat de Here Jezus in grote macht en majesteit terugkomt en het Vrederijk begint, plaatsvindt, is een recente visie, die beschreven wordt in het boek "Pre-wrath rapture of the church" van de messiaanse Jood Marvin Rosenthal. Ook hij maakt duidelijk onderscheid tussen de Toorn (die bij de opening van het zesde zegel begint) en verdrukking. Zelf heb ik over de vier visies over de opname van de Gemeente een paar jaar geleden een lang artikel geschreven, dat ik je wel eens wil mailen. Daarin vind je ook mijn mening terug. Ik denk niet dat ik je veel nieuwe inzichten kan aanreiken. Wel heb ik de idee dat je in je denken goed op weg bent. Paulus adviseerde Timotheüs:"Let wel op wat ik zeg, de Here zal je in alles inzicht geven". Mijn 'geestelijke begeleider' van vroeger zei vaak:"Jan. Geloof niet wat ik zeg, geloof de Bijbel".


Ten slotte wil ik nog opmerken dat vaak bepaalde bijbelse profetieën en zaken nog verborgen zijn en pas op Gods tijd helder worden.

H.Gr.

Jvb

 
 
Geachte heer Van Barneveld,

mijn eerste poging om een mail naar u te sturen mislukte, volgens mij.
Misschien ontvangt u dit berichtje dus 2x.

In de EO Visie heeft een ingezonden brief mij in de war gebracht.
Het gaat om de volgende tekst:

[citaat]
Slijpsteen (3)
C. Rijnsburg noemt in Visie 10 de Joden in de seculiere staat Israël nog steeds het volk van God, terwijl Jezus in Mattheüs 21 al tegen hen zei: "Het Koninkrijk Gods zal van u worden genomen en gegeven aan een volk dat er de vruchten van opbrengt."
Tot dat laatstgenoemde volk behoren uitsluitend de vele miljoenen christenen wereldwijd - ongeacht afkomst, ras, taal of natie - die persoonlijk Jezus als hun Verlosser hebben aangenomen.
Samen vormen zij "de Koninklijke natie, Gode ten eigendom", Gods enige volk!
Elk ander volk (zonder Jezus) is letterlijk los van God.
In de door grondlegger Theodor Herzl bedachte politiek zionistische staat Israël verwerp 99% van de Joodse bevolking Jezus als hun
Verlosser, Die hen 2000 jaar geleden al liet weten "Wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, Die Mij gezonden heeft." Hoe triest! Een volk zonder God. Deze met 200 atoombommen zwaar bewapende natie
met hun onmenselijke politiek en militair (volgens internationale normen) onaanvaardbaar gedrag, Gods volk te noemen, staat niet slechts
volkomen haaks op de boodschap van het Evangelie, maar tart ook elke Goddelijke en menselijke logica!
Is er dan geen redding meer voor Joden? Ja, wel degelijk. Zoals voor ieder mens, blijft er - zolang hij of zij hier op aarde leeft -
maar één reddingsboei, namelijk ons aller en enige Verlosser, Jezus Christus. De realiteit van Gods Woord leert ons echter: "Al was het getal der kinderen Israëls als het zand der zee, het overschot zal behouden worden."
H.M. Delhaas, Dordrecht
[eind citaat]

Waar gaat de redenering van meneer of mevrouw Delhaas mank?

Alvast bedankt voor uw reactie,

Ronald Mook.
Dank voor je reactie.

Ik kan me best voorstellen dat je wat in de war geraakt bent door het door jou geciteerde citaat.

Het is een voorbeeld van de oude vervangingsleer , een geslepen selectie van bijbelteksten en redeneringen die uitgaan van de gedachte dat de kerk de plaats en rol van Israël heeft overgenomen. Eeuwenlang heeft de kerk als sleutel voor de bijbeluitleg deze visie overgenomen. En als je het er vantevoren instopt, komt het er overal weer uit.
Maar als je een verkeerde sleutel hanteert of een verkeerde visie als uitgangspunt neemt, dan wordt je bijbeluitleg een gevaarlijk en goddeloos gif.

Ik zal wat beweringen uit jouw citaat overnemen en daar een of meer teksten uit de Bijbel tegenover zetten.

1. "De heer Rijnsburg noemt de Joden....nog steeds volk van God". Daar heeft de heer Rijnsburg gelijk in. Immers: "Zij zijn naar het Evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkezing zijn zij geliefden om der vaderen wil. De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk" (Rom.11:28 en 29). Gods keuze van zijn volk Israël blijft. Het is onberouwelijk, Hij heeft er geen spijt van.

2. "Het Koninkrijk van God zal van u genomen worden". Van wie genomen? Delhaas trekt dit door naar het hele Joodse volk door de eeuwen heen. Een verkapte maar lelijke volk van ouderwets kerkelijk antijudaïsme.
Van wie, is dus de vraag. De Schrift zelf geeft het antwoord: Lees Mat.23:43-46. De overpriesters en Farizeeën... "begrepen dat Hij hen bedoelde".
Over het Joodse volk als geheel, als natie zegt Mozes: "Maar ook zelfs als zij in het land van hun vijanden zijn, versmaad IK hen niet en heb IK geen afkeer van hen, zodat Ik hen vernietigen en mijn verbond met hen verbreken. Want IK ben de HERE, hun God. Maar Ik zal hun ten goede gedenken het verbond met hun voorvaderen..."(Lev. 26:44 en 45).
Hierbij hoort het zogenaamde Abrahamverbond dat we in Genesis 17 vinden. Daarin staat de landbelofte, die vandaag voor onze ogen realiteit wordt. En het feit de Ene, waarachtige God, de Schepper vqan hemel en aarde, is de God van Israël.

3. "Daarbij horen uitsluitend... miljoenen Christenen wereldwijd... die Jezus Chrisus als hun persoonlijke Verlosser hebben aangenomen....Gods enige echte volk".
Weer een staaltje van die vervangingsleer en van (on)christelijk e hoogmoed.
Paulus zegt van Israël "Hun zijn de woorden van God toevertrouwd"(Rom.3:2) Let wel: niet 'waren' de woorden van God toevertrouwd, in de tegenwoordgige tijd. In Hebr. 8:8 dat ook het nieuwe vervond voor Israël en Juda is. En in Romeinen 9 zegt Paulus: voor hun zijn de verbonden (OT en NT) en de eredienst enz.

4. Samen met Israël "vormen wij een koninklijke natie, Gode ten eigendom" (Let op de hoofdletter K in de het onderstaande citaat; een waarschijnlijk onbewust teken van genoemde hoogmoed).
Paulus zegt dat wij "medeburgers van de heiligen.....Mede-érfgenamen, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus" zijn (Efe.2:19 en 3:6).

5. In Romeinen 15:7-12 is Paulus nog duidelijker. Hij zegt "Aanvaardt enkaar"Wie moeten elkaar aanvaarden? Besnedenen en heidenen! Hij adviseert verder: "Verheugt u, heidenen, MET zijn volk".

6. Dan gaat Delhaas verder met een scheldpartij tegen Israël die van Agt in de schaduw stelt en dus een gewoon kopiëren van de Palestijnse leugens over Israël die de media gretig over Israël verspreiden. Een indicatie van de bron waaruit Delhaas denkt, spreekt en schrijft.

7. ten slotte, om gewone gelovigen verder te misleiden, nog wat vrome woorden.
Het lijkt het Kairosdocument van de 'Palestijnse Christenen wel. 'De Joden moeten zich dan bekeren. Maar voor de Joden is een soort Christendom dat hij representeert echt onaanvaardbaar. Laten we de Here Jezus van de Schriften voorleven, door de liefde van God uit te dragen.Ronald, laat je niet van de wijs brengen.

Let op wat Delhaas zegt over Israël. Leugens. Zoals vroeger ook de vervangingsleer omhuld werd over de Joden, gebeurt dat nu over Israël.

Shalom.

Jvb

 
 
Beste broeder Jan,
Via family 7 volg ik uw programma eindtijd en profetie en vaak zeer verhelderend, hoe u de zaken schetst.
Een vraag over "het teken van het beest"
Kan iemand die dat merkteken beslist niet wil, toch bv onder verdoving gebracht worden om alsnog de injectie te krijgen of gebeurt het alleen 100% uit vrije keuze en moet je bv een formulier ondertekenen, dat je voor dat teken kiest?

Verder wil ik iets voor Gods volk Israël betekenen, niet alleen fianncieel, hoe moet ik dat doen? Gods zegen met uw belangrijke taak/Geert
Gods zegen met uw belangrijke taak/Geert
Beste Geert,

Je stelt me een moeilijke vraag.

Eerlijk gezegd heb ik nooit nagedacht of het merkteken van het beest opgedrongen kan worden aan mensen die het weigeren. Bijvoorbeeld, zoals jij suggereet, na verdoofd te zijn. Dus heb ik de Bijbel geraadpleegd.

Het boek Openbaring noemt dat merkteken zes keer. Meestal in combinatie met het aanbidden van het beest en het beeld van het beest.

Allereerst moeten we bedenken dat machthebbers van een wereldrijk of ook kleine machthebbers vaak een samenbindend symbool, een religie of een uniform zoeken. Iets dat de mensen aan hem of aan het systeem bindt. Neem bijvoorbeeld Nebukadnezar, de grote machthebber van het Babylonische wereldrijk. Iedereen moest zich 'ter aarde werpen' en het beeld aanbidden. De drie vrienden van Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego weigerden.
Dus er kan geweigerd worden maar daar stond de doodstraf op.

Romeinse keizers verklaarden zichzelf tot godheid en de mensen moesten aan die godheid wierook offeren als teken van loyaliteit. Christenen weigerden... dat kon dus. Maar ze stierven als martelaren.

Hitler had ook een cultus om zich gemaakt. "Heil Hitler" was de samenbindende kreet. Wie weigerde liep grote risico's.

Nu het merkteken van het beest, van de antichrist.
We kijken even naar waar dit teken voorkomt en hoe.

1. Opb. 13:15-18.
Allen die het beeld van het beest niet aanbaden warden gedood. Maar als je niet betrapt werd als weigeraar...... Een mogelijkheid om te ontsnappen? En het (beest) maak dat aan allen, de grote en de kleinen, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven een merkteken op het voorhoofd of op de rechterhand wordt gegeven. Als je dat teken niet hebt kun je niet kopen of verkopen, je staat buiten de samenleving. Sommigen denken aan het implanteren van een chip met al je gegevens, de banksaldo enz. Het getal van de naam van het beest is 666. Vandaar dat iedereen die denkt de antichrist op het spoor te zijn, ijverig rekent om uit de naam van die persoon 666 te toveren. Dat gebeurt bv. met de Paus, met Obama, met Solana enz. Uit dit gedeelte kunnen we niet opmaken of het teken tegen de wil van iemand wordt geïmplanteerd. Wel lijkt weigeren de dood ten gevolge te hebben. Martelaren dus. Zelf denk ik dat dat teken een bewijs is van loyaliteit aan het beest en aan zijn antichristelijk e en antijoodse rijk.

2. Openb.14:9-11
De mensen die dat merkteken ontvangen en het beest en zijn beeld aanbidden krijgen met de toorn van God te maken. Dat is heel ernstig, want zij worden gepijnigd 'in alle eeuwigheid'. De mensen kiezen dus duidelijk tegen God en voor de duivel. Dat er mensen zijn die het merkteken niet ontvangen, dus voor God en Jezus kiezen blijkt uit vers 14:12 "Hier blijkt de volharding van de heiligen, die de geboden van God en het geloof in Jezus bewaren.

3. Openb.16:2.
Een kwaadaardig gezwel voor hen die het merkteken hadden en het beest en zijn beeld aanbaden. Waarom die vreselijke pijn aan dat gezwel? Een laatste poging van God om ook die mensen tot bekering te brengen? Waarom denk ik dat? Lees 16:9. "En zij bekeerden zich niet om Hem (in plaats van het beest) de eer te geven". Dus God wil altijd dat de mens zich bekeert.

4. Openb.19:19,20.
Het beest voert oorlog tegen Messias Jezus. Die verliest hij. Dan lezen we dat de 'valse profeet' wonderen had gedaan "waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden". Hier proef ik een mate van vrijheid. Zij 'ontvangen' het merkteken, nadat zij zijn 'verleid' om dat te doen. Dus geen physieke dwang, bv. onder verdoving.

5. Openb. 20:4.
De zielen van mensen die niet het beest en zijn beeld hebben aanbeden en die niet het merkteken hebben ontvangen, worden weer levend. Zullen met Jezus Messias heersen op aarde, 1000 jaar lang. Dus er zijn mensen die dat merkteken niet krijgen, of niet accepteren en dat blijkbaar met de dood bekopen. Maar dan worden opgewekt uit de doden.

Nou, Geert, het is een uitvoerig antwoord geworden.
Zorg dat je dicht bij de Heer blijft en het Woord van God goed kent. Want de verleidingen van het beest zijn gevaarlijk. Maar Jezus is en blijft Overwinnaar.

Je tweede vraag heb ik apart beantwoord.

H.Gr.

Jvb
 
 
hoi jan wat fijn dat je zo over het merk teken spreekt . ik heb dat van die geert gelezen , ik vind dat een - bemoedeging . ja ik zelf vind het ook moeilijk maar ik snap het wel . ik weet het is niet eenvoudig om die keus te maken . en het is waar als je dicht bij de heer bent en je aan hem vast houdt is er niet aan de hand . ik heb zelf ook veel tijd schriften gelezen . maar ik heb wel ondekt juist daar door om te zien dat de heer toch echt spoedig -
komt . ik ben daar zeer blij mee . ohja jan als je weer eens in hoorn komt spreken in de noorder kerk op het - kleinen noord met wel onder werp laat het mij dat weten .
ik heb vorig jaar toch echt wel genoten . groetjes - peter klein .
Dank je Peter, voor je vriendelijke reactie.

Ja, die Geert stelde een pittige en belangrijke vraag.
Als je vragen stelt over de Bijbel leer je een boel door het zoeken naar antwoorden.
Alles is in de Bijbel: heden, verleden en toekomst.

God heeft alles in zijn woord gelegd en heeft bepaald dat we het Woord onder leiding van de Heilige Geest als richtlijn, als bemoediging, als kracht en als hulp in ons leven kunnen gebruiken.
Peter, ik denk dat de kans dat ik weer in Hoorn kom te spreken erg klein is.
Momenteel een seminar in Bleiswijk.

Het najaar is al vol, want ik kan niet meer dan één seminar per maand aannemen.Peter, lees de Bijbel, bewaar Gods woorden diep in je hart.

H.Gr.

Jvb
 
 
Beste broeder Jan
Kunt u ook zeggen waar het aparte antwoord aan Geert staat?
met vr groeten
Dag Angela en Geert,

Ik heb de gegevens van wat stichtingen opgezocht. Deze steunen projecten in Israël, voornamelijk door messiaanse Joden in dat land. Google zelf maar een beetje, dan kun je geoordelen wat ze doen. Ik ken de leiders van deze stichtingen vrij goed.

1. Sabra Holland. Postbus 1785. 1200 BT Hilversum. Tel: 06 22649968 Postbank 1219729
2. Shoresh. Postbus 122. 2170 AC Sassamheim. Ingbank 9107219. Google: Shoresh Timek. Dan ben je er vlug.
3. Comité Gemeentehulp Israël. Postbus 22. 7730 AA Ommen. Postbank 4651992.


Shalom,

Jvb
 
 
Beste Jan,

Op uw site wordt er regelmatig op terugverwezen dat wij Israel moeten zegenen. Dit ook omdat G.d zegent wie Israel zegent. Maar nu komen de verkiezingen eraan. Volgens mij zijn er bar weinig partijen die pro-Israel zijn. Christen Unie & PVV en volgens mij heb je het dan gehad. PVV is mijns inziens geen optie aangezien hun haat tegen onze moslimmeedebewo ners... want het juist onze uitdaging hen de liefde van Christus te laten zien.
Weet u ook in hoeverre Cohen, pro Israel is?!? Aangezien hijzelf Joods is... En weet u nog andere partijen die pro Israel zijn?
Ik vind het lastig om alleen op pro Israel een keuze te maken, tegelijk wil ik de oproep van G.d om Israel te zegenen serieus nemen..
Dag Petra,

Wie ben ik om een stemadvies te kunnen of mogen geven???!! Ik weet het ook niet.

Als ik PVV zou stemmen.....ik zeg niet dat ik dat zal doen......dan zou dat een proteststem zijn tegen al die andere heidense en christelijke leuteraars. Tijdens de debatten van de lijsttrekkers komt Israël niet eens aan de orde. Overigens zie ik liever een voetbalwedstrij d dan dat zinloze woordenspel van deze dames en heren politici. Ze kletsen en draaien maar wat. Over het H.woord, over de AOW enz. Als ze aan de macht zijn zien ze wel wat er gebeuren moet. Nu geldt alleen maar het woordenspel dat de kiezer moet bekoren en vangen. Het is alleen maar publiek amusement geworden.

Ik weet dat de SGP positief en eerlijk staat tegenover Israël. In elk geval in politieke en historische zin. Of ze een bijbelse visie hebben op Israël als volk van God weet ik niet. Ook de PVV staat positief tegenover Israël. Ik denk dat je de woorden van Wilders, als hij zegt dat hij niet de Moslims haat, maar hun ideologie verfoeit, serieus moet nemen. Het is een strijd van ideologiën, waarbij helaas het Westen niets te bieden heeft en de christelijke ideologie bij velen en in heel wat kerken verwaterd is.

Ik zelf hoop van harte en bid dat we een regering krijgen die temidden van de anti-Israël politiek van de EU een ‘luis in de pels’ zal zijn. De ene jongen die de club van kwajongens door zijn waarschuwingen van het kwaad weerhoudt. Alleen al dit laatste sluit voor mij heel wat partijen uit.

Over Cohen weet ik niets. Wel weet ik dat president Obama in zijn regering een aantal Joodse mensen heeft die zich lelijk anti-Israël gedragen. Dus het Jood-zijn hoeft in eerste instantie niets te zeggen. Denk aan Goldstone met zijn leugenachtige rapport over de Cast Lead oorlog (Gaza).

Ik wens je (en mijzelf) veel wijsheid in verband met de komende verkiezingen. 
 
Ik wil geen reclame maken ,maar was zelf ook op zoek geweest. Hoewel het lekker in dec mond ligt is er denk ik toch verschil tusen pro Israel stemmen en pro God stemmen.
Maar ik vond onderstaande over het standpunt van de SGP. nogmaals geen reclame ,geen advies!!!
Israël
Het Joodse volk is Gods oogappel (Deuteronomium 32 vs 10). De Heere Jezus, de Zoon van God, is
uit een Joodse moeder geboren. Deze en andere Schriftgegevens zijn beslissend voor de bijzondere
band die de SGP heeft met het Joodse volk én met de Joodse staat Israël. Daarnaast is de staat
Israël de enige democratie in het Midden-Oosten. Als Israël er niet was, zouden er beduidend
minder kerken bestaan in het Midden-Oosten. Helaas bepalen moedwil en misverstand maar al te
vaak de opinievorming rond Israël. Zolang bijvoorbeeld niet wordt erkend, dat het Arabisch-
Israëlische conflict over Palestina in feite een Islamitisch-Joods conflict is, blijven oplossingen
steken aan de oppervlakte. Nederland moet waar mogelijk in de EU en in andere internationale
verbanden consequent opkomen voor de gerechtvaardigd e belangen van Israël. Bovendien moeten
alle middelen worden aangewend om de Arabische wereld te bewegen de staat Israël te erkennen
als Joodse staat binnen veilige en erkende grenzen.
Concreet:
 Jeruzalem moet de ondeelbare hoofdstad van Israël blijven. Daarover en over de
terugkeer van Palestijnse vluchtelingen – waarmee de Joodse staat zou worden
opgeheven – mogen geen concessies worden gedaan.
 Vrede tussen de Joden en Palestijnen zal vooral van ‘onderop’ tot stand moeten komen,
via onder meer economische en humanitaire samenwerking. Druk van bovenaf om te
komen tot een twee statenoplossing wijst de SGP dan ook af. Territoriale
tegemoetkominge n aan de Palestijnen blijken vooral een aanmoediging te zijn voor
voortzetting van de strijd tegen Israël. Judea en Samaria vormen bovendien de
bakermat van de Joodse beschaving. Het is ongewenst, dat vanuit Den Haag en Brussel
wordt bepaald dat Joden zich niet in deze landstreken mogen vestigen.
 De Nederlandse ambassade in Ramat Gan moet worden verplaatst naar Jeruzalem.
 De Nederlandse regering en diplomatie dienen zich in te zetten voor een volwaardige
plaats van Israël binnen de VN en haar organen en instellingen, en met alle middelen
het telkens weer opduikende antisemitisme in deze gremia te bestrijden.
 De Palestijnse bevolking heeft helaas veel te lijden, niet in de laatste plaats van haar
eigen leiders. Humanitaire hulp moet royaal verstrekt worden.
 Palestijnse groeperingen die terreur als middel gebruiken (zoals Hamas) kunnen niet als
gesprekspartner worden geaccepteerd en ontvangen geen financiële hulp. In het
algemeen moet hulp afhankelijk gesteld worden van de onvoorwaardelij ke erkenning
van Israel.
 Nederlandse en Europese subsidie voor Palestijns lesmateriaal, waarin onverholen
antisemitisme aanwezig is, dient onmiddellijk te worden gestopt.
 De rechten van de christelijke en andere religieuze minderheden in de Palestijnse
gebieden dienen te worden gewaarborgd.
 Voorkomen moet worden dat de islamitische republiek Iran een nucleaire mogendheid
wordt.
Daad bij het Woord: de SGP stáát ervoor! - Verkiezingsprog ramma SGP 2010 -2014 61
 De dictatuur Syrië is een bondgenoot van Iran, Hezbollah en Hamas en een steunpilaar
van het internationale terrorisme. Om die redenen zal Nederland het met de EU
onderhandelde associatieverdr ag niet ratificeren.
 Nederland dient alleen samen te werken met Arabische landen die niet uit zijn op de
vernietiging van Israël.
 
 
Beste Dhr. J.van Barneveld,

allereerst dank u wel voor uw fijne site, ik 'surf' regelmatig even hierheen om te kijken of er nog nieuws opstaat.
mijn vraag is: weet u iets te vertellen over de opdrogende jordaan rivier (bron telegraaf), ik ben zelf in oktober in Israel geweest en heb met eigen ogen gezien dat oa het meer van Galilea heel erg laag stond en er nu dus blijkbaar nog geen omkeer is geweest.

Shalom Karin
Dank je Karin, voor je reactie.
Wij waren in maart in Israël en in april met een groep.
Inderdaad is de Jordaan een ''beroemd, maar klein slootje'vergeleken bij onze rivieren.
Ook is het niveau van het Meer van Galilea vele meters gezakt sinds eind zestiger jaren.
Ook het niveau van de Dode Zee daalt snel.
Men denkt aan en is bezig met voorbereidingen van een kanaal van de Golf van Akaba (bij Eilat) naar de dode Zee.
Het is waar dat dit seizoen meer regen en sneeuw is gevallen dan normaal nodig is, maar lang niet genoeg om Kinnereth weer op het oude niveau te brengen. Onlangs is een ontziltingsfabr iek in Israël klaar gekomen en die helpt om het watertekrot te bestrijden. Men is bezig nog twee van die fabrieken te bouwen. Water is een dermate groot probleem in het Midden Oosten dat men het welk eens als een casus belli ziet, een oorzaak tot oorlog.In Israël gaan geruchten dat men een onderaards waterveld heeft ontdekt dat genoeg water kan opleveren voor lange tijd. Maar daar heb ik verder niet over gehoord.
H.Gr.

Jvb
 
 
Beste broeder

Graag wil ik u iets vragen.

De hoofdstukken 40 t/m 48 van Ezechiël beschrijven Israël zoals het nog niet eerder was: groot voor wat betreft de grenzen, er zal een rivier stromen van levend water (Ezechiel 47:8-12)en bomen van eeuwig leven zullen aan de oevers groeien, die elke maand vrucht zullen dragen en waarvan de bladeren zullen dienen als medicijn. (genezing) (Ezechiel 47:7-12) De rivier, die door de tuin vloeit, splitst zich en wordt tot twee rivieren (47:9). Als ik dit zo lees begrijp ik er uit dat deze hoofdstukken gaan over het Duizendjarig Vrederijk; het Messiaanse rijk als de Heer Jezus als Koning der koningen zal regeren. Ezechiël 43:7 en Hij zeide tot mij: Mensenkind, (dit is) de plaats van mijn troon en de plaats mijner voetzolen, waar Ik wonen zal onder de Israëlieten tot in eeuwigheid

Wat ik niet begrijp is het volgende:
Ezechiël 43:21-27
Vervolgens zult gij de stier van het zondoffer nemen en men zal hem verbranden op de daartoe bestemde plaats van het huis, buiten het heiligdom. Op de tweede dag zult gij een gave geitebok tot een zondoffer brengen en men zal het altaar ontzondigen, zoals men het met de stier ontzondigd heeft. Wanneer gij de ontzondiging voleindigd hebt, dan zult gij een gave jonge stier en een gave ram uit het kleinvee brengen. Gij zult ze voor het aangezicht des HEREN brengen, en de priesters zullen zout op hen strooien en ze offeren als een brandoffer voor de HERE. Zeven dagen zult gij dagelijks een bok als zondoffer bereiden; ook zal men een jonge stier en een ram uit het kleinvee, beide gaaf, bereiden. Zeven dagen zal men over het altaar verzoening doen en het reinigen en wijden. En wanneer men die dagen voleindigd heeft, dan zullen de priesters op de achtste dag en daarna, op het altaar uw brandoffers en uw vredeoffers bereiden, en Ik zal een behagen in u hebben, luidt het woord van de Here HERE.

En hoofdstuk 45:18-19
Zo zegt de Here HERE: In de eerste maand, op de eerste der maand, zult gij een gave jonge stier nemen en daarmede het heiligdom ontzondigen. De priester zal daartoe iets van het bloed van het zondoffer nemen en dat strijken aan de post van het huis, aan de vier hoeken van de omloop van het altaar en aan de post van de poort van de binnenste voorhof.

Als dit inderdaad het Duizendjarig Vrederijk beschrijft, waarom wordt er dan nog geofferd? De Heer Jezus Zelf zal er dan zijn en ook voor de Joden geldt dan toch het Nieuwe Verbond in Zijn bloed?

Nog vreemder vind ik hoofdstuk 45:20
Evenzo zult gij doen op de zevende van de maand ter wille van hen die onopzettelijk en onwetend zondigen; en gij zult verzoening doen voor het huis.

Het volk Israël heeft dan immers een nieuw hart gekregen en is van hun onreinheden verlost?

Hoofdstuk 36:26-29
een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. Gij zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb; gij zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn. Ik zal u van al uw onreinheden verlossen…

Ik hoop dat u mij hier een beter inzicht in wilt geven.
Met hartelijke groet,
Beste Kees,

Hartelijk dank voor je reactie en voor de moeite om al die teksten uitvoerig aan te halen. Ik moest even zoeken en nadenken wat eigenlijk je concrete vragen zijn. Ik denk de volgende: 1. Waarom nog zondoffers want de Here Jezus heeft toch aan het kruis het offer voor onze verzoening en zelfs voor die van de hele wereld gebracht? (zie 1Johannes 2:1,2) 2. Wordt er nog gezondigd in het 1000j. rijk?. Antwoorden:
1. De zondoffers in de tijd van Mozes en van David enz. waren een vooruitblik op de verzoening in de Here Jezus. Waarom dan in de toekomende tijd, dus in de nieuwe tempel, geen zondoffers als herinnering, gedachtenisoffe rs? Zoals wij een gedachtenismaal tijd, het avondmaal, hebben?
2. Het 1000j. rijk is nog niet de eeuwigheid waarin God alles in allen is. In het 1000j.rijk zal 'zelfs de zondaar eerst als hunderdjarige door de vloek worden getroffen" (Jes. 65:20). Na het 1000j.rijk zal er nog een opstand komen, aangevoerd door satan (lees Openb.20). Daarna pas het laatste oordeel en het nieuwe Jeruzalem.
 
 
Beste broeder Jan,

Toen Israël in de ballingschap ging 2000 jaar geleden en uiteindelijk overgeleverd werd aan het zwaard in de holocaust.
De holocaust was toch het werk van satan?
De HERE God nam zijn beschermende hand over Israël weg en leverde zijn volk uit aan hun vijanden.

Soms verward het me als ik dan lees dat God het is die koningen en gezagvoerders aansteld, maar adolf hitler en heel die SS-club was toch aangewakkeerd door een geestelijke macht, dat kan niet anders zo veel haat jegens de Joden.

Ik merkte aan mezelf ook voordat ik bekeert was dat ik een soort haat jegens Joden had waarvan ik niet wist waar het vandaan kwam, ook jegens Christenen ( '' ze denken allemaal dat ik naar de hel ga omdat ik geen Christen ben en ze vinden zichzelf zo goed, wat een arrogantie zeg. '' DACHT IK TOEN....mijn gedachten waren nog verblind door de satan. )
Ik vond het een teken van zwakte om pro-Israël te zijn, de hele evolutietheorie ( het geloof van de wereld ) is gebaseerd op survival of the fittest...ook adolf hitler gebruikte het contrast sterkte en zwakte om antisemitisme aan te wakkeren.

Maar wat wijs is in de wereld is dwaas bij God en vise versa, het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen.
Om wijs te worden ( Pro-Israël ) moet een mens eerst dwaas geweest zijn.

Maar even to the point: Ik denk dat de HERE God wel een traantje wegpinkelde om Israël tijdens de holocaust, in Ezechiël staat ergens: '' De dood van een mens geeft mij geen vreugde-spreekt de HEER. ''

Ik bid voor de vrede van Yerushalayim Jan.

Liefde in onze Messias,

Tom.
Beste Tom,

Dank voor je reactie, voor je getuigenis.
Iemand vertelde me eens: "Toen ik tot geloof kwam, kreeg ik automatisch liefde voor het Joodse volk".
Dat is ook goed te begrijpen. Want als je bekeerd wordt, komt de Here Jezus Messias in je leven. Hij is de Koning van de Joden.
Dat getuigde Jezus van zichzelf en dat stond ook op het kruis.
Vandaar dat Zijn liefde ook in je leven komt als je tot geloof komt.

Waarom is dat lang niet bij alle gelovigen het geval? Heel simpel omdat er zo weinig over Israël gepreekt wordt en ook niet onderwezen wordt. Als op vuur geen hout wordt gegooid gaat het vuur uit.
Wat de vreselijke Holocaust betreft zegt Jesaja: "In al hun benauwdheid was ook HIJ benauwd" (63:8). Bovenden moeten we nooit vergeten dat de Here God een God is van recht. Zelfs over de dood heen zal HIJ recht doen aan allen die onschuldig lijden.

H.Gr.

JvB
 
 
Beste broeder Jan,

Ik worstel enorm met Deut. 7 waarin God opdraagt volken uit te roeien.

Het doet me denken aan allah die alle ongelovigen onder dwang wil bekeren, desnoods met geweld.

Ik sta met mijn mond vol tanden als een ongelovige dan zegt dat God net zo gewelddadig is als allah en als ik daar met christenen over praat dan roept men dingen als "ja dat was in het OT, maar sinds Jezus is gekomen is dat voorbij".

Dat kan wel zo zijn, maar het is dan toch maar een feit dat God vroeger dus net zo gewelddadig was als allah nu.

Ook de opmerking dat dat zeer occulte volken waren en dus moesten worden uitgeroeid is zeer populair onder de antwoorden, maar dat vinden de moslims misschien wel van ons?

Kunt u me op weg helpen dit te begrijpen?

Met vriendelijke groet,
Dag Ineke,

Mijn dank voor je inderdaad moeilijke vraag.


Ik heb Deuteronomium 7 weer eens nauwkeurig gelezen. Inderdaad moet Israël de zeven Kanaänitische volken met de ban slaan.

Wat betekent dat?

Het heeft veel betekenissen. Inderdaad, zoals de NIV vertaling zegt: Destroy them totally. Dat houdt ook in:

1. Hun religie vernielen, dus hun altaren en gewijde palen afbreken (7:5).
2. Geen verbond met hen sluiten en zich niet met hen verzwageren (7:2 en 3).

Het gaat om 'allen die u haten (7:15). Het gaat ook om 'hen langzaam verdrijven (7:22), waartoe God ook 'hoornaars' (7:20) stuurt. Het betreft niet persé uitroeien. Want er zijn ook uitzonderingen die laten zien dat er een uitweg is. Want die volken hebben kansen gekregen om zich te bekeren, voordat het land hen zou uitspugen.

1. Ze bleven 400 jaar in Egypte want "eerder is de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol" (Genesis 15:13-16). Dus die volken in Kanaän kregen nog 400 jaar kans zich te bekeren van hun gruwelijke zonden.

2. De volken in Kanaän waren gewaarschuwd. Let op wat Rachab de hoer tegen de spionnen van Jozua zei:
"Ik weet dat de HERE u het land geveven heeft en dat de schrik voor u op ons is gevallen en dat alle inwoners van he tland voor u sidderen.....want de HERE uw God is een God in de hemel en op de aarde beneden" (Jozua 2:9-11).
Heel Kanaän had dus gehoord van Gods machtige daden voor Israël en waren doodsbenauwd. Rachab bekeerde zich en werd met haar familie gered en werd zelfs de overgrootmoeder van David en daardoor een voorouder van de Here Jezus.

3. Er waren ook anderen die het Woord van God dat Hij aan Mozes had gegeven, geloofden en ernaar handelden. De inwoners van Gibeon en omliggende dorpen hadden gehoord 'dat de HERE uw God aan Mozes geboden had, namelijk om het heleland aan u te geven en al de inwoners te verdelgen...."(Jozua 10:24).
Zij maakten sloten een verbond (met bedrog) en werden gered. De inwoners van Kirjat Jearim (Abu Gosh tegenwoordig) werden eeuwen later zelfs zeer gezegend.

Conclusie: Ze hebben 400 jaar kans gehad en Rachab en Gibeon grepen die kans.Wil je nog meer weten?
Ik hoor nog van je.

Jvb
 
 
Beste Broeder,

Vandaag is er een wildgroei van Messiaanse gemeenten, waarvan de leiders (meestal Amerikanen) beweren Jood te zijn of groepen die blindelings volgelingen zijn van mensen als Rico Cortes, Eddy Chumney enz.
Ondanks dat ze claimen Juda en de overige stammen Israels te verenigen gebeurt in de praktijk het tegenovergestel d en distansieren ze zich uit alle macht van al wat Rabbijns noemt.
Ik kan het moeilijk verdragen en voel dit aan als een nieuw soor vervangingstheo logie.
Heb ik het hier bij het rechte eind?
Dit is ook de reden van mijn volgende vraag.
Sinds 1985 toen ik in contact kwam met onze geliefde "tante Rebecca" in de Spelonk van Addulam
te A'phen a/d Rijn.
Waar ik overigens jaren te gast was, waren er naar mijn weten twee Joods-Messiaanse gemeenten in Nederland. Namelijk HaDarrech en de Spelonk.
Door mijn verhuizen 10 jaar geleden is elk contact verloren gegaan. Weet u misschien waar ik de Spelonk vandaag kan vinden?

Met vriendelijke groetjes Luc
Dag Luc,

Dank voor je reactie.

Ook wij waren goede vrienden van tante Rebecca.
Ook met haar man, dhr. De Graaf, had ik goed contact.

Tijdens WOII was hij de leider van een emeente in Alphen a/d Rijn, waar wij jaren gewoond hebben.
Die gemeente kwam samen in het zgn. Ijsclubgebouw.
Op een zondag wilde men naar de gemeente, maar er stond een bord: "Voor Joden verboden".
"Hier geen samenkomst meer" besloot br. De Graaf onmiddellijk. "Want als het 'voor Joden verboden' is,kan Yeshua hier ook niet komen".

Ook "De spelonk van Adullam" ken ik goed. Ik mocht daar diverse malen spreken. Na het overlijden van tante Rebecca zijn ze een poos doorgegaan, maar het werd minder en men heeft besloten te sluiten. Met Jaap Zwaaf heb ik nog regelmatig contact.
Nu is er in amsterdam al vele jaren Beth Yeshua, met Leon Erwteman als leider.
In Amersfoort is "Bnei Abraham"en in Nieuw Lekkerland komt regelmatig op shabbat een vrij grote groep samen.
Niet veel Joden, maar wel grote 'vrienden van Israël'.

De problemen van de messiaanse gemeenten in Israël ken ik niet, al kan ik me goed voorstellen wat er gaande is.
De kloof met rabbijnen is nog steeds groot.
Dat is voornamelijk de schuld van ons, gelovigen-uit-de-heidenen.
Let maar eens op de zo'n 18 eeuwen anti-judaïstische kerkgeschiedeni s, met een gruwelijke portie antisemitisme erbij.
Van die schuld moeten we eerst worden verlost wil er ooit een opwekking komen.

Met een hartelijk shalom,

Jvb
 
 
http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=7282213372966227768&hl=nl&fs=


Beste Ronald,

Dank voor het doormailen van deze wat erg lange preek.
Ik heb de toespraak voor het grootste deel beluisterd en vond het wel een goed verhaal.
Wij brengen niet veel anders.......
Shalom.
Jvb

 
 
Geachte heer Barneveld,

De volgende vraag.
Leven wij momenteel in de tijd die openbaring 6 beschrijft?
Bijvoorbeeld vers 4. Deze erge dingen gebeuren natuurlijk ook al langere tijd waar je kijkt in de geschiedenis. "de vrede uit de wereld" betekend dit dan ook echt de hele wereld? of delen er van...

Gr Janneke
 
 
Geachte heer van Barneveld,

Ik ben droevig gestemd. omdat:
Nederlandse overheid weigert toegang delegatie Israel vanwege nederzettingen.

met hartelijke groeten van Marion
 
 
Is dit niet iets te scherp geformuleerd, volgens ons ging het om de Vereniging van Nederlandse Gemeenten die een Israëlische delegatie (uit de westelijke Jordaanoever, dus omstreden gebied) niet wil ontvangen en gaat dat niet uit van de overheid. Dit neemt niet weg dat het triest is dat Nederlandse gemeentes zich bemoeien met het beleid in Israël. Dat zou andersom eens moeten gebeuren!
 
 
Geachte heer Van Barneveld,

Sinds 2 jaar ben ik Christen (van huis uit Katholiek opgevoed).

Ik ben mij sinds die tijd helemaal aan het verdiepen in het geloof. Inmiddels heb ik een Alpha en een Beta cursus gevolgd die zeer leerzaam waren.

Ik lees erg graag de onderstaande link, nu zegt een bekende van mij dat ik niet moet geloven wat er op deze site staat, omdat er niet meer geprofeteerd wordt sinds de laatste canon (weet niet precies wat daar mee bedoeld wordt). Maar in de Bijbel lees ik in; DE EERSTE BRIEF AAN DE KORINTIËRS 14
dat er nog wel geprofeteerd wordt. Mij was aangeraden om de site van de gereformeerde kerk te lezen en me te verdiepen in de Heidelberg catechismus.

Ik snap die u niet veel tijd hebt om de site een beetje door te spitten maar ik hoop dat u mij raad kunt geven in deze?

http://www.berthadudde.net/bio.html

groet Yada.


Dag Yada,Je vraagt me nogal wat.

Toen ik pas tot bewust geloof in de Here Jezus gekomen was er een oudere broeder die mij begeleidde.

Als ik vragen had over de Bijbel en over het geloof, kon ik bij hem terecht. Een van de dingen die hij mij leerde was:

“JAN, GELOOF MIJ NIET, GELOOF DE BIJBEL”

Dat zegt ik nu ook tegen jou:

Yada, geloof Bertha niet, geloof de Bijbel.

Yada, geloof die gereformeerde site en de catechismus niet, geloof de Bijbel.Ik heb wat van de stukjes van Bertha Dudde doorgelezen. Deed me niet zoveel. Ik heb geen tijd om dat allenaam in details bijbels te toetsen.

Aan de andere kant, inderdaad is er ook in deze tijd profetie. Paulus en heel het NT spreken daar duidelijk over.

Maar alle profetie moet worden getoetst.

Vooral in de eindtijd zullen er valse profeten en valse christussen optreden.

Hun verleidingen zullen zeer subtiel en gemeen zijn. Jezus zegt: Zij zullen velen verleiden.

Je moet dus heel goed in de Bijbel thuis zijn en dichtbij de Heer (dus biddend) moeten leven om die verleidingen te kunnen weerstaan.

Ook een goede, bijbelgetrouwe gemeente is belangrijk.Je ‘bekende’ die sprak over de afgesloten canon, heeft het niet over de oorlog.

De canon is het geheel van de 66 bijbelboeken uit het NT en OT.

De oude gereformeerde leer zegt dat de canon is afgeloten.

Volgens die leer komen er nu geen openbaringen meer.

Is het profeteren (en volgens velen van hen ook de wondergenezinge n) afgelopen na de tijd van Handelingen.

Ik geloof daar niets van.

Wel moeten alle openbaringen, zoals ik schreef, getoetst worden, want de Bijbel is het Woord van God dat daarboven staat.Als je nog meer wilt weten kom dan gerust terug.

Maar zoek het na in het Boek van de HERE.Shalom.Jvb
 
 
Beste Jan van Barneveld

Ik heb de afgelopen dinsdagen uw leergang gevolgd in Drachten. Ik heb op de laatste dinsdagavond nog met u gesproken over de opname van de gemeente. Als ik u zou mailen zou u mij een artikel, dat u zo'n vijf jaar geleden hierover had geschreven, toesturen. Tenminste als u het kon vinden.
Ik verzoek u bij deze dit artikel naar mij toe te zenden.
Bovendien vraag ik u nog een sheet toe te zenden van de laatste avond. Het gaat om de sheet "spanningen om Israël". Dat sheet zat niet bij de kopieën die ik die avond had ontvangen.

Tot slot had ik nog een vraag over de Islamnota Integriteit en Respect van de PKN. Is dit weer één van die verraderlijke stappen richting een universele godsdienst?

Met vriendelijke groet,

Hendrik Hoekstra
 
 
Beste broeder jan van barneveld.

Ik lees in een eerder antwoord van u dat u er niet zeker van bent dat de opname voor de grootte verdrukking is. Ik wou graag mij visie met uw delen en hoe u daar tegen aan kijkt. in 2 tess 2:6 staat: 6 En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd.

Ik ben van mening dat de gemeente de komst van de antichrist tegenhoud als de opname voor de verdrukkig plaats vind is er niemand op aarde die de heilige Geest heeft dus heeft hij vrij spel en kan zo iedereen misleiden. Romeinen 11:25-26 is ook zo tekst dat mijn vermoeden is dat er een opname moet zijn. En het laaste is er wordt na openbaring 4 niet meer over de gemeente gesproken, en openbaring 5 tot ongeveer hoofdstuk 20 speelt ze toch af in de grote verdrukking. Graag zou u mening hier over horen. Ik wens u Gods rijke zegen ook met u programma op family 7 !

Hartelijke groet,
Ferry van Laar
Beste Ferry,Dank voor het delen van je visie over de opname van de Gemeente voor de Grote Verdrukking.

Ik ken het argument dat je in je mail naar voren brengt.

Ook bijvoorbeeld bij het Zoeklicht wordt deze visie steeds naar voren gebracht.

Het is natuurlijk niet waar dat de Heilige Geest er niet meer is als de Gemeente weg is.

Gods Geest blijft werken want tijdens de periode van de antichrist komen er ook mensen te geloof.

Wie doet dat? Ja, de Heilige Geest.

Bovendien werkt Gods geest ook in niet-gelovigen.

In Ezra 1:1 lezen we hoe God koning Kores (Cyrus) in het hart gaf om de Joden terug te laten gaan en de Tempel te herbouwen.

Waarom zou de Gemeente, afgezien van het argument van de Heilige Geest, in staat zijn de antichrist tegen te houden?

De gemeente heeft nooit een van de voorlopers van de antichrist tegengehouden.

Denk alleen maar aan Hitler. Of aan keizer Nero. Of aan een van de kandidaten voor de post antichrist die er nu rondlopen.

Zeker, de Gemeente heeft, door eenparig gebed, grote invloed. Maar ik vrees dat velen van ons in die eindtijd zullen bezwijken voor de

verleidingen van de vele valse profeten en valse messiaasen die er al zijn en die er in grote aantallen nog aankomen.

Wie is dan die eventuele weerhouder?

Zou het mogelijk zijn dat langzaamaan de rechtvaardige overheid, die Paulus in Romeinen 13 beschrijft overgaat in een situatie die de wereld

klaarmaakt voor de uitermate goddeloze overheid die in Openbaring 13 wordt beschreven?

Ferry, meer kan ik er op dit moment niet over zeggen.

Misschien horen deze zaken nog binnen het geheimenis en zijn ze nog een verborgenheid?Ik weet ook nie tof de Gemeente geen rol speelt in de periode die jij noemt.

Ze wordt wel vervolgd want dat wordt genoemd in Opb. 6:9 (de zielen onder het altaar), 12:11 en 17, waar ze door de draak, de duivelse geest achter de antichrist, worden vervolgd en gedood. En 17:6 waar genoemd wordt dat ‘Getuigen van Jezus’ door de vrouw, de valse wereldkerk, zijn gedood. Als je al die passages in Openbaring nagaat zulje zien dat er in feite twee groepen worden genoemd: 1. Getuigen van de Here Jezus en 2. Gelovige Joden. Dus gemeente genoeg in die vreselijke tijd.Shalom en nogmaals bedankt voor je vraag.Jvb
 
 
Beste heer van Barneveld,

Ik heb begrepen dat Israël al enkele jaren te maken heeft met droogte en dat het waterpeil zeer laag is. Ook begrijp ik uit de Bijbel dat er vaak een geestelijk verband is tussen gebrek aan regen en het niet gehoorzamen aan God.

Heeft u een idee waarom deze droogte er momenteel is? Graag leer ik hier meer over als u het antwoord weet.

Hartelijke groet en Gods zegen,
Martine KoopmansDag Martine,Je stelt een goede vraag aan de verkeerde persoon.

Vaak komen droogtes in de Tenach (OT) voor.

· In Deuteronomium 28:22 lezen dat de HERE Israël met droogte zal slaan als men ongehoorzaam is aan Zijn geboden.

· Bij de profeet Haggai (1:11) lezen we dat ‘de HERE een droogte afriep over het hele land” omdat het joodse volk laks was met het herbouwen van de Tempel.

· De profeet Amos wist door zijn voorbede een droogte af te wenden (Amos 7:4-6)

· Elia, de profeet, bad en er kwam een droogte voor 3,5 jaar en hij bad weer en het begon te regenen.

· In Jeremia 14 lezen we over een ‘grote droogte’. “Om onze ongerechtighede n...” bidt de profeet in 14:7.

Regen brengt zegen, vooral in het droge Midden Oosten.

De oorzaak, reden, van deze droogte weet ik niet.

Dat oordeel is aan de HERE, die het op zijn tijd aan zijn profeten openbaart.

Ik, als gelovige-uit-de-volken, kan en mag daar geen oordeel over vellen.

We kunnen alleen met de rabbijnen, die een gebedstijd hebben afgekondigd, en met de gelovigen uit

Israël meebidden om regen.

H.Gr.Jvb
 
 
Geachte heer Van Barneveld.

Met veel genoegen heb ik uw lezingen bij mogen wonen de afgelopen 4 woensdagen in Capelle a/d IJssel.
In de 4 evenagelien heb ik gezocht naar de tekst waar staat, dat Jezus alleen maar rond keek in de tempel, toen hij daar de 1e keer aankwam. Dit kon ik echter niet vinden. Steeds zie ik, dat toen Hij in de tempel kwam (de 1e keer) met een zweep de handelaren verdreef en de tafels omver smeet.
Kunt u mij vertellen, of uitleggen, waar het staat geschreven?

succes verder met uw lezingen!
Arie Prins
 
 
Geachte meneer Barneveld.

Weet u misschien wat er bedoelt wordt in het Bijbelgedeelte van ( Ezechiël 37:15-28 ) met het feit dat ( koning ) David voor altijd de vorst en koning van Israël zal zijn?

'' David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, en samen zullen ze een herder hebben. '' ( Ezechiël 37:24a )

'' Zij en hun kinderen en de kinderen van hun kinderen zullen daar voor altijd wonen, en mijn dienaar David zal voor altijd hun vorst zijn. '' ( Ezechiël 37:25b )

Mijn vragen zijn:

1. Is dit een gebeurtenis die zal plaatsvinden na de WOII en ook nu nog een niet vervulde profetie is?

2. De Heer Jezus Christus is toch de ( eeuwige ) Koning van Israël, hoe kan het dan dat David die rol toebedeeld krijgt in deze profetie. De Here Jezus is toch de Telg van David en niet David zelf?

3. Wie is die herder die wordt genoemd die de Israëlieten zullen hebben ( in de toekomst ). De Here Jezus?

Beste Tom,Mijn dank voor je goede vragen.

Ik zal kort antwoorden.

De Here jezus wordt ook de “Zoon van David” genoemd.

Lees bijvoorbeeld maar eens: Matteüs 21:9 en Gods belofte en Psalm 89 die gaat over Gods verbond met David. En 2Samuel 7:16.

Dus de Here Jezus in de Zoon van David, die Koning is en wiens koningschap in de hemel als de ‘zon voor God staat’.

Er is echter ook een visie die op grond van Jeremia 23:5 en 30:9 denkt dat God David zal ‘opwekken’ (‘verwekken’ staat er en in het Engels ‘raise’) en er voordat de Grote Zoon van David zal komen, een periode van rust en rvede zal zijn onder die David. Anderen denken dat er weer een koning uit het geslacht van David zal komen voordat de Zoon van David, de Messias, komt.

Dit beantwoordt je vragen gedeeltelijk.

De HERDER, is uiteraard Hij die zegt: IK ben de goede Herder.

Shalom.Jvb
 
 
Geachte meneer Van Barneveld.

Wederom heb ik een vraag die ik graag aan u, Bijbel expert en Israël deskundige ( ik wil u niet op een voetstuk zetten ), zou willen stellen.

U weerlegt in uw boek ' Israël onze oudere broeder ' ook duidelijk het feit dat - De Joden niet tot geloof KONDEN komen in de Here Jezus -.
Dit doet u op basis van de Bijbelse gegevens.

Maar nergens in de Bijbel, en ik vind het ( daarom ) ook niet in uw prachtig boek, zie ik staan waarom het nu concreet nodig was die noodzaak van een sluier over de ogen van het volk Israël voor God om zich zo met de wereld te verzoenen. Dat het zo is en waarom het is weet ik, maar hoe dat precies werkt is voor mij althans een ( geestelijk ) niet te doorgronden iets.

Heeft de HERE God dat grote aantal ' verblinde ' Joden opgeofferd en hen naar de hel laten gaan, aangezien Yeshua de enigste weg tot behoud is?Beste Tom,Dank voor je vraag.

Maar niet te makkelijk worden en zelf ook e.e.a. goed nazoeken in de Bijbel.

Want ‘wie zoekt zal vinden’.

Waarom die ‘blindheid’ en ‘doofheid’, terwijl er wel zo’n 200 profetieën over Yeshua Messias in het Tenach staan?

We moeten weer naar Paulus: Lees je even mee in Romeinen 11.

1. Vers 28. “Zij zijn naar het Evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil”.

· In de NBV staat ‘vijanden van God...’ maar dat is een zeer onjuiste, anti-Joodse en tendentieuze vertaling.

· Vijanden van het Evangelie. Die ‘verharding’ betreft dus ‘het Evangelie’. De Identiteit van de Messias. Voor de rest geldt een ander

Woord van Paulus: “Hun ZIJN de woorden van God toevertrouwd” (Rom.3:2). En: “De genadegaven en roeping van God zijn onberouwelijk”( Rom.11:29)

· Waarom? “Om uwentwil”. Niet alleen door onze schuld, de anti-Joodse houding van veel kerken door de eeuwen heen. Maar ook terwille

van ons heil. Want als Israël toen Hem als Messias had aanvaard, was het Koninkrijk toen aangebroken. Dkun je wel zien bij de Inticht in jeruzalem.

2. Vers 11: Door hun val i het Heil tot de heidenen gekomen. Zij zijn gestruikeld om opening te maken ons in het Heil van de Here jezus te laten staan. Want vers 12 zegt: “Hun tekort is rijkdom voor de heidenen”.

Maar er komt ook “een volheid voor het Joodse volk”, dan is het volle Heil voor hen. Dan zal “gans Israël behouden worden” (vers 26) en de Messias verschijnen (26).

Moge Hij spoedig komen.

Nog vragen? Kom dan terug.

ShalomJvb
 
 
Beste broeder Jan van Barneveld.

Mijn vraag staat wel op de website (vraag 27) maar is nog niet beatwoord, is die bij u wel goed binnen gekomen? Hartelijke groet en zegen.

Ferry van Laar
 
 
Beste Jan van Barneveld,
Ik verneem dat U de NBG51 volgt als minste dwaling.
Volgens deze site,
http://www.wat-is-waarheid.info/bijbel-vervalsing.htm
Zou de SV1977 vertaling en de nieuwe statenvertaling die sinds begin december 2010 in de boekhandel verkrijgbaar is en beter leesbaar, minder vervalsingen te zien zijn.

Vergelijk Statenvertaling (1977) Lucas 9:55-56: en NBG (1951) Lucas 9:55-56: maar eens met elkaar.
Het in de Statenvertaling 77 is een terechtwijzing die veel te weinig wordt gehoord. Ook de overijverige “vertalers” van de NBG doen geen moeite om ons te laten weten waarvoor Jezus naar deze wereld kwam in deze vers.
Neem eens een kijkje op die site als U wilt en zie meer voorbeelden.

een hartelijke shalom M Sanders.
 
 
Marc, natuurlijk klopt het dat de NBG zijn fouten heeft, maar de sttenvertaling ook! Het boek Openbaring bijvoorbeeld wijkt daarin zelfs af van de meeste andere Byzantijnse manuscripten, omdat Erasmus niet de beschikking had over het boek Openbaring toen hij aan zijn Bijbel werkte. Ook de bekende voorvechter van de SV, John Dean Burgon, stelde alleen in Mattheüs al meer dan 300 verbeteringen voor. Ook ik geef zeker de voorkeur aan de Byzantijnse teksten, maar denk nu niet dat die alleen het onfeilbare Woord Gods bezitten. De Here heeft ons niet voor niets iets meer dan 5000 manuscripten gegeven.
 
 
Gelukkig nieuwjaar !

Wel,
Met het lezen van de kerstgeschieden is, viel mij op in Mattheus :
17. Mat 1,17
Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn VEERTIEN** geslachten en van David tot de Babylonische ballingschap VEERTIEN** geslachten en van de Babylonische ballingschap tot de Christus VEERTIEN** geslachten.

Vraag : Waarom dit ritme van 14 geslachten met heel bijzondere gebeurtenissen....en wijst dit ook naar de wederkomst wellicht ?
Hebben jullie daar wel eens over nagedacht ?

Graag wat communicatie
EN ! Alvast een gezegend Nieuwjaar !
Florus Bos
Beste Florus,Inderdaad maakt Matteüs drie groepen van 14 in de geslactslijn van de Jezus als Zoon van David, dus als Koing van Israël.

Omdat Matteüs zijn Evangelie speciaal op de Joden heeft gericht.

De getalswaarde van David is dan ook 14,

Vandaar

ShalomJvb
 
 
dag Jan, allereerst wil ik u een gezegend nieuwjaar toewensen met heel veel wijsheid. mijn vraag is; hoe denkt u over de kerstboom? Mij is Jeremia 10 onder ogen gekomen en ik zou graag uw reactie willen vernemen. Shalom Karin
 
 
Beste Karin,
Een kerstboom is heidens,
heeft te maken met de aanbidding van de zonnegod.
Jeremia 10 heeft te maken met de kerstboom die ze gaan optuigen met glimmende ballen, dat is allemaal afgodisch.
maar waarom de voorgangers dat ook in de kerk hebben staan, is mij een raadsel?
met een hartelijke groet van Manon.


Dag Karin,Dank voor je verlaten kerstvraag.

De kerstboom is een van de vele heidense gewoontes die het Christendom zijn binnengeslopen.

Het is zo goed als zeker dat de Here Jezus niet rond de 25e december is geboren.

Het is zeker dat de datum van het kerstfeest gekozen is als een soort christianiseren van het heidense midwinterfeest.

Denk aan de paaseieren; ook als zo’n heidense gewoonte die met een christelijksaus je wordt overgoten.

In dat heidense rijtje hoort ook de kerstboom.Ja, Jeremia 10:3 en 4 zou best eens op die kerstboom kunnen slaan.

“...als een stuk hout uit het woud gehakt...met zilver en goud siert men het op, met spijkers en hamers maakt

men het vast zodat het niet waggelt”

Dus maar niet doen? Zrg voor d ekinderen dan wel voor een stuk alternatieve versiering in huis.Shalom en een gezegend 2011 toegewenst.Jan van b.
 
 
Geachte heer Van Barneveld,

Ik lees net uw reactie op de kerstboom, ‘Dus maar niet doen?’

Ik zet altijd een kerstboom omdat ik het een gezellig ‘versiering’ vind. Ik weet dat het heidens gebruik is, maar dat is niet de gedachte die bij mij speelt als ik de boom opzet. De Here kent mij door en door, Hij zal dan toch ook weten dat ik de kerstboom voor de gezelligheid opzet en niet omdat ik er boze geesten mee wil verjagen?

Groet Yada.Beste Yada,Dank voor je reactie.

Gezellig hoor die kerstboom en al die andere heidense gebruiken.

Ik zal er niemand over veroordelen en zelfs niet over oordelen.

Maar pas wel op hoe ver je in deze dingen gaat.

Ik stel maar een vraagje:

“Leuk hoor zo’n enig boeddhabeeldje op de vensterbank!”.

Toch maar niet doen......dit is een duidelijke grens.

ShalomJvb
 
 
Geachte heer Van Barneveld,

Ik lees net uw reactie op de kerstboom, ‘Dus maar niet doen?’
Ik zet altijd een kerstboom omdat ik het een gezellig ‘versiering’ vind. Ik weet dat het heidens gebruik is, maar dat is niet de gedachte die bij mij speelt als ik de boom opzet. De Here kent mij door en door, Hij zal dan toch ook weten dat ik de kerstboom voor de gezelligheid opzet en niet omdat ik er boze geesten mee wil verjagen?

Groet Yada.
Beste Yada,Dank voor je reactie.

Gezellig hoor die kerstboom en al die andere heidense gebruiken.

Ik zal er niemand over veroordelen en zelfs niet over oordelen.

Maar pas wel op hoe ver je in deze dingen gaat.

Ik stel maar een vraagje:

“Leuk hoor zo’n enig boeddhabeeldje op de vensterbank!”.

Toch maar niet doen......dit is een duidelijke grens.

ShalomJvb
 
 
Als kind zat ik `s nachts bij de kerstboom te mijmeren. Ik vroeg me af hoe en waarom de mensen zongen van vrede op aarde en wat dat met die boom te maken had. Ik weet dat er verlangen in mij opkwam om dat te vinden wat erachter zat. Inmiddels weet ook ik hoe het werkelijk zit met kerst, de boom, de ballen. Toch wil ik zeggen dat ik toch ben gaan zoeken en dat ik Jezus gevonden heb. Alle dingen werken mee ten goede voor hen die het heil beerven......... Het heeft de Almachtige niet verhinderd verder met mij te gaan......
 
 
Beste Jan,

Loop je op het station in Utrecht staan ze folders uit te delen met www.palestina-komitee.nl en ook www.bdsnederland.nl
Ze geven aan dat de Israëlische Natonaal Bureau voor Toerisme GoIsrael misleid doordat ze kaarten geven waar bezette Palastijnense en Sysrische gebieden als 'Israel' worden aangeduid. Staat er, ga maar lekker op vakantie, maar niet naar Israel. Hoe gaan we daar als Christen nu mee om? Hun slogan is: stoot palestijnen en syriers niet het brood uit de mond, ga niet naar Israel. Het gaat onder meer de hoogvlakte van Golan, de klaagmuur en 2000 jaar oude stad Jericho, Bethlehem en de watervallen van Banias. Die zouden niet bij Israel horen.

Groet,

Stephan


Beste Stephan,Hoe je daar mee omgaat?


Gewoon naar Israël gaan met je vrienden of familie.

Of met een Israëlreis.Maar nu die actie van het Palestina Comitee.


Erg origineel zijn ze niet. In Engeland geven ze een brochure uit met het motto: Bezoek Palestina.

Dan is er een kaartje van ‘Heel Palestina’. Dus ook Haifa, Tel Aviv, Afula, Hadera en andere Israëlische plaatsen.

Dat maakt de bedoeling van de “Palestijnen” weer eens duidelijk.

Zij onderhandelen niet, zoals Israël, over VREDE.

Vrede interesseert ze niet. Dat is niet het ‘produkt’ waarover men wil onderhandelen.

Ze willen heel Israël; hun doel is: Weg met de Joden. Eerst uit de gebieden in de toekomstige “Palestijnse staat”.


Waarvan ik hoop dat die er nooit komt.Nu nog iets over “Bezette Palestijnse gebieden”.

Stel die lui van het Palestina Comitee eene de volgende vragen:

1. Wanneer heeft Israël die gebieden bezet? Zij zullen zeggen: In 1967.

2. Op wie heeft Israël die gebieden veroverd? Antw: Zwijgen. Het antwoord moet zijn: Jordanië.

3. Vraag: Wanneer was er ooit een Palestijnse staat en een Palestijns volk? Antw: Zwijgen. Dat was er namelijk nooit.


Voor 1948 waren de Joden in ‘Palstina namelijk ‘Palestijnen’ en de Arabieren die er woonden, meest ook immigranten, waren gewoon Arabieren.

Die hele Palestijnse kwestie is gebaseerd op een groot aantal historische, politeke, archeologische en bijbelse leugens.


En de wereld slikt al die leugens.

Bijbels gezien zijn de “Palestijnen” de bezetters van het bijbelse hartland van Israël. Nablus is het oude Sichem. Shilo was de plek waar de tabernakel stond. De ‘Klaagmuur’ was een steunmuur van het Tempelplein. Enz.Meer vragen?

Kom dan terug.

ShalomJvb
 
 
Dank Jan voor je duidelijke antwoord. Nog als als toevoeging een vraag mbt Palastijnse staat. Er word in de Israelische krant regelmatig gesproken dat er deze zomer sprake van zou komen dat ze toch een Palastijnse staat willen gaan uitroepen onder support van de VN en Europa. Wat heeft dat dan voor consequenties mbt de werderkomst van Jezus? Is het zo dat op het moment dat zo'n staat er komt, dat Lucas 21 van kracht word en ook de laatste hoofdstukken van Zacharias? Begint dan het 1000 jarige vrederijk? Nu las ik ook dat 2010 tm 2012 top jaren zullen zijn voor de vrijmetselaars en hun wens naar één wereld regime kunnen uitvoeren. Dit met name door de crisis die in gang is gezet. Wat betekend dit allemaal als ze dan een Palastijnse staat hebben en al die dingen zijn gerealiseerd. Grt. Stephan Visser.Dag Stephan,

Knap hoor, hoe je in zo’n klein stukje vier vragen kunt stellen over tamelijk verschillende onderwerpen.

Maar antwoorden is niet zo eenvoudig.


OKE, daar gaan we dan.

Eerst een verduidelijking voor andere bezoekers van onze site.

Lucas 21 is de redevoering van de Here Jezus over de eindtijd en de dingen die dan gebeuren.

De laatste hoofdstukken van Zacharia gaan over de strijd om Jeruzalem door omliggende volgen en later door de hele wereld...de VN??

Nu een poging tot antwoord:


Alles komt in een stroomversnelli ng. In de eindtijd zal “IK het met haast doen geschieden” zegt de HERE God in Jesaja 60 het laatste vers. Dus die eventuele Palestijnse staat en vooral het voorspel dat nu gaande is, zal ook de komst van die eindtijdgebeurt enissen versnellen.
Ik vraag me af of die staat er komt......Israël geeft Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad nooit op.

Ook die zogenaamde Palestijnse vluchtelingen kunnen nooit terug, zoals Abbas eist.

Het doel van de Palestijnen, heel Israël en weg met de Joden en de Westbank ‘Judenfrei’ opleveren, kan nooit gerealiseerd worden.

Andere krachten, zoals de EU, vrijmetselaars enz. spelen ook hun rol en men weet dat er nog maar weinig tijd is.

Wij staan hier biddend rond Israël en bidden: HERE God van Israël, kom toch spoedig tot Uw doel met uw volk dat U met uw sterke hand uit bijna alle landen van de wereld teruggebracht hebt in het land dat U onder ede beloofd hebt aan Abraham, Izak en Jakob.

Shalom

Jvb
 
 
Beste broeder Jan,

Met veel belangstelling keek ik vaak naar de uitzendingen van u op Family7. Sinds ik uw informatie hoorde, ben ik me bewuster geworden van alles wat er om ons heen gebeurt!
Op uw site hoopte ik iets terug te vinden met betrekking tot wat er allemaal gebeurt in bijvoorbeeld Egypte. Hebt u meer kanalen waar u uw visie probeert te delen, of hebt u het gewoon te druk...

Ik dank u voor alle info tot nu toe en wens u alle zegeningen in uw werk.
HaroldDag Harold,Het is inderdaad heel belangrijk in te zien in wat voor tijd we leven.

Wat er alemaal ‘aan de hand’ is.

De geestelijke achtergrond van de gebeurtenissen.

De sleutel om die gebeurtenissen en ontwikkelingen te begrijpen is:

WE LEVEN IN DE TIJD VAN HET HERSTEL VAN ISRAEL.

Dit ter voorbereiding van de komst van de Koning.

\

Ik hoop deze week tijd te vinden om de recente ontwikkelingen in een artikel op onze site toe te lichten.

Let dus maar even op.ShalomJvb
 
 
Beste J. van Barneveld,

Zou u op deze site wat meer willen vertellen over de huidige opstand in Egypte in het licht van de profetieën van de eindtijd?
 
 
Beste heer Barnaveld,

Hebt u er bezwaar tegen wanneer ik uw artikelen plaats als blogs op mijn hyves? Uiteraard gebruik ik hiervoor bronvermelding. Zo weet ik zeker dat er meer mensen zijn die het ook lezen.

Hartelijke groet en Gods zegen.
 
 
Geachte heer van Barneveld,

Als ik goed ben ingelicht komt u spreken over met Israel naar de eindtijd op 16 februari, 23 februari en 2 maart in de Pauluskerk in Leerdam nu is mijn vraag zijn dit op zich zelf staande avonden of zijn het opeen volgende avonden?

Kunt u mij ook aangeven hoe laat deze avonden aanvangen?

Shalom


Beste WimDank voor je mail.

Ik haast me te antwoorden.

De seminar-avonden beginnen om 8 uur.

De seminar hebben een onderlinge samenhang, maar je kunt ook kiezen voor één of twee avonden.

Meesat geef iik voer avonden maar ivm met een reis naar Israël kon ik dit keer er maar drie geven.

ShalomJvbHartelijke groet,

Wim
 
 
Hallo Jan,

Las een stukje in het ad over de openbaringen. Graag jou visie hierop. Waar of niet waar?

Met. vr. groet,

Stephan

zie link:
http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/567473/2011/02/09/Vierde-ruiter-van-de-Apocalyps-bij-rellen-in-Egypte.dhtmlStephan,Die groene schim van een ruiter heb ik al een paar dagen geleden gezien op dat Ytube filmpje.

Lijkt me niet moeilijk voor een niet eens zo handige pc jongen om zo iets door het beeld te projecteren.

Zelf denk ik niet dat de heilige God zich met dergelijke trucjes bezighoudt.

Zijn waarschuwingen komen via het bijbelse Woord en dat is duidelijk genoeg.

Die apocalytische ruiters komen er inderdaad aan.

Ze draven pas echt in de tijd van de antichrist. Lees Openbaring 6.

· Het witte paard stelt de antichrist voor. Hij brengt een schijnvrede

· Het rode paard neemt die vrede weg van de aarde.

· Het zwarte en vale paard brengen de vreselijke gevolgen van de wereldoorlog onder het rode paard.

Wat nu gebeurt is allemaal een angstig en vaak tragisch en dramatisch voorspel.

Waarschuwingen: Maak je klaar om de HEER te ontmoeten.

Maar ook voor ons: “Bereidt de weg van de HERE”.

Ben je er klaarvoor?

Shalom

Jvb
 
 
Ik denk dat die schim een occulte verschijning was.

De apocalyptische ruiter op het derde paard. Ik zie daar nu al de voortekenen van, namelijk de voedselprijzen die enorm aan het stijgen zijn door droogte in Rusland en China, overstromingen in Australië, enz.

Maar ik weet dat die derde ruiter pas helemaal vervuld zal worden tijdens de Grote Verdrukking.
 
 
Dit is een vraag waar ik allang mee worstel . Wat gebeurd er als een mens sterft , gaat hij direct naar de hemel , of komt de opstanding vlak voor de opname van de gemeente .
 
 
Beste broeder Jan,

Sinds enkele maanden heb ik me geabonneerd op een Israël Nieuwsbrief. Daarin werd de laatste keer (28-2-2011) melding gemaakt van het feit dat het steeds lastiger schijnt om als Jood te kunnen immigreren naar het thuisland Israël. Vooral Messiaanse Joden. Dit hebben de makers van de nieuwsbrief overgenomen van: http://www.refdag.nl/nieuws/immigratie_christenen_in_israel_steeds_moeilijker_1_535939

Lijkt mij geen goede ontwikkeling...

Sjalom,
Harold
Dag Harold,Een hartelijk shalom!

Inderdaad veroorzaken sommige ultra orthodoxe Joden soms problemen voor messiaanse Joden in Israël.

Ook wordt de immigratie van Joodse mensen die geloven dat Yeshua de Beloofde Messias is, voor hen niet makkelijk gemaakt.

De andere kant is dat we in april vorig jaar messiaans gemeenten in Haifa, Tel Aviv en Ashdod bezochten. Geen problemen.

Probeer dat maar eens in een islamitische land!

Waar komt die vijandschap vandaan?

Paulus zegt tegen ons, gelovigen-uit-de-volken over Joden die zich vijandig opstellen:

“Zij zijn vijanden van het Evangelie om uwentwil”.

Niet “vijanden van God” zoals de NBV vertaalt. Want even verder staat dat zijn “geliefden zijn terwille van de vaderen”.

Nee, vijanden van het Evangelie”.

Waarom? “Om uwentwil”, dus “door jullie schuld”.

Door het eeuwenoude kerkelijke antisemitisme.

Door de miljoenen Joden die vermoord zijn tijdens de kruistochten en in de hel van de Middeleeuwen die de RK kerk over de Joden heeft gejaagd.

Wilenski heeft een boek geschreven onder de titel “Six Million Crucifixions”. In dat boek beschrijft hij hoe het eeuwenoude kerkelijke anti-judaïsme de weg gebaand heeft voor de moord op de 6 miljoen Joden in de Duitse concentratiekam pen, tijdens de Holocaust. Daar komt die vijandschap vandaan. Die nog versterkt wordt door de anti-Zionistische houding van bijvoorbeeld de Wereldraad van Kerken en van veel grote Protestantse kerken. Wij moeten beschaamd onze hand op de mond leggen tegenover het Joodse volk. En voor God onze schuld belijden. Want we zijn ‘lid’ van een besmette ‘club’.

Met een verdrietig shalomJvb
 
 
als ik even mag reageren op die zogenaamde ruiter. Dat was simpelweg een weerspiegeling van een camera in het glas waardoor gefilmd werd. Een paar dagen later zag ik eenzelfde groene 'beweging' van beeldmateriaal dat vanuit dezelfde hoek gefilmd was. Deze ruiters zien wij ook niet, Johannes zag ze in een visioen en verklaarde ze. En ik vind zelf dat men een heel gering beeld heeft van een apocalyptische ruiter, als men denkt die te kunnen waarnemen als een hele fletse en statische veeg op een scherm.


Dank voor je uitleg Ed.

Lijkt mij heel waarschijnlijk.

De Heer zegene je.

Blijf waakzaam, want het gaat allemaal wel heel erg hard.

Shalom

Jvb
 
 
Hallo broeder Jan,

Bedankt voor je uitleg!
Wat erg wat je vertelt! Dit raakt me diep... ik wist dit niet... wel van de holocaust natuurlijk, maar dit had ik er echt niet achter gezocht. Een beetje dom, maar soms heb je iemand nodig die je ogen opent! Daarom bedankt! Ik bid om vergeving.

Shalom!
Harold
Beste Harold,Het is helemaal niet vreemd dat je het niet wist.

Op artikelen en berichten over problemen die onze messiaans-Joodse broeders en zusters hebben met een extreme, felle

Joodse groep Yad L’Achim, reageren velen bewust en zelfs vaak onbewust zoals jij.

Paulus spreekt hierover dan ook van een geestelijk geheime zaak.

In Romeinen 11:25 spreekt hij over het ‘geheimenis van de gedeeltelijke verharding van Israël.

Gedeeltelijk in de tijd, want ‘gans Israël zal behouden worden’

Gedeeltelijk in aantal, want er zijn altijd gelovige Joden geweest. In Jeruzalem, vlak na Pinksteren waren er zo’n 15.000

Joode mensen die in Yeshua als Messias geloofden.

Gedeeltelijk in waarheid.....want nog altijd geldt: “Hun zijn de woorden van God toevertrouwd” (Rom. 3:2).

Er valt nog veel meer over te vertellen, maar tijd en ruimte ontbreken momenteel

Een hartelijk shalom..

JvB
 
 
Hallo broeder Jan,
Ik heb een vraag over Esther 8 vers 17. We zien dat veel van die volkeren Joden werden, bij welke stam / stammen sloten de volkeren die Joden werden? Mannasse? Ik kom zelf uit noord Irak (ik ben koerd en ben nu natuurlijk Christen) vandaar ben ik benieuwd hoe dat zit?

Mijn 2e vraag... Jesaja 24. Ik heb net gelezen en ik vraag me af wanneer dat echt zover is voor de Aarde. Is dat de groote verdrukking die later zal komen??

Dat was het. Jezus shalom toegewenst

Elektra
Dag Elektra Sofi,Welkom met je lastige vraag.

Esther en Mordechai waren uit de stam Benjamin.

De meeste Joden die in het boek Esther voorkomen waren uit Juda en Benjamin.

Waarschijnlijk zijn die “velen uit de volken van het land die Joden werden” bij die stammen gaan horen.

Er zijn slechts 43.500 Joodse mensen met Ezra en Nehema en later met Zerubbabel teruggekeerd. Die terugkeer

had al voor het optreden van Esther en Mordechai plaatsgevonden.

De rest, het overgrote deel en dus ook die bekeerden uit de volken zijn in ballingschap achtergebleven

Maar zover ik weet is tot op heden de stammenverdelin g nog niet duidelijk.

Ik denk dat dit in een veel later stadium van het herstel van Israël duidelijk gaat worden.

Want het land moet weer worden verdeeld onder de oorspronkelijke stammen.

Dat lees je in Ezechiël 48.

Bovendien zullen die 144.000 getuigen die in Openbaring 7 worden genoemd, ook uit de meeste met name genoemde stammen komen.

Maar dat moet allemaal nog gebeuren.

Gods plannen zijn nooit meteen duidelijk.Jesaja 24 is inderdaad een verschrikkelijk hoofdstuk, dat ‘past’ in de gerichten en oordelen uit het boek Openbaring.

De Grtoe Verdrukking.....inderdaad.

Maar vergeet niet dat die tijd kan worden ingekort.

Lees dat maar in Matheüs 24:22.

Daar moeten en mogen we intens voor bidden.

ShalomJvb
 
 
Beste heer van Barneveld,

Het 2e gebod luidt:

Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een naijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoekt
aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde
geslach van hen, die Mij haten; En doe barmhartigheid
aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.

Hoe moet ik de misdaad die de Vader bezoekt aan de kinderen en aan het 3e en aan het 4e geslacht lezen?

Alvast bedankt voor u reactie

Beste C.Loosman uit Urk,Laat, zeer laat in de avond teruggekomen van een reis door Israël.

Daar kon ik aan grpet van zeer belangstellende mensen elke avond bijbelstudue geven over Israël in Gods plan

En over het profetische woord van de Bijbel in verband met Israël.

Dank voor uw vraag.

I hebt het 2e gebod goed aangehaald maar niet compleet geïnterpreteerd .

Er staat “het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten”.

Wat een genade van God dat HIJ wacht tot het derde en vierde geslacht om die ‘misdaad te bezoeken’.

Als het 2e, 3e en 4e geslacht doorgaat met Gods geboden overtreden dan kunnen zij rekenen op Gods oordeel.

Als een geslacht zich bekeert van die zonden, dat kunnen zij rekenen op Gods genade.

Watn een zoon zal niet sterven om de zonden van zijn vader, leest u in Ezechiël hoofdstuk 18.

Verder leert de Bijbel dat God geel plezier heeft in de dood van een goddeloze maar veel meer dat die goddeloze zich bekeert en leeft.

Ook dat lezen we in dat hoofdstuk vers 52.

Als u dat hoofdstuk eens leest zal de Bijbel zelf uw vraag beantwoordenSha lomJvb
 
 
Beste lezers,
Belangrijke noodoproep.
Zoals je misschien weet is FaceBook een belangrijk medium
geweest om de opstanden in Egypte en andere landen te beginnen.
Er is nu een nieuwe FaceBook pagina gestart
die ALLE ARABISCHE VOLKEN oproept
om met geweld Israel over te nemen.
De pagina is GISTEREN begonnen, had al snel
meer dan honderdduizend vrienden
en is nu al boven de DRIEHONDERDVEER TIGDUIZEND!Er is een manier om dit soort pagina's van FaceBook
te verwijderen. Je kunt nl. haatdragende
pagina's rapporteren.
Ga naar deze FaceBook pagina:
http://www.facebook.com/Palestinian.Intifada
en kijk LINKSONDERAAN waar een link staat:
'Pagina rapporteren'
Selecteer dan 'Bevat hatelijke taal'
en 'Gericht tegen een volk'.
Laten we dit MASSAAL doen, zodat de verantwoordelij ken
van FaceBook dit verwijderen!
Elke stem is belangrijk.
Help mee dit drama te voorkomen.
David Sorensen
Deze oproep plaatsen en steunen we graag.

Naast uw reactie naar Facebook kunnen we ook extra onze voorbede voor Israël voor de troon van de God van Israël brengen.

Bidt om wijsheid voor de Israëlische regering.

Bidt om vindingrijkheid van het IDF om de intifada, die de Palestijnen half mei willen beginnen, tegen te houden.

Bidt ook voor de Palestijnse kinderen die ongetwijfend misbruikt zullen worden door de goddeloze leiders.

Bidt dat God hen in verwarring brengt.

Uw gebeden tellen!!

ShalomJvb
 
 
Geachte broeder van Barneveld,

De net naar u gezonden noodoproep ontving ik gisteren (iets uitgebreider, maar dat was helaas te lang) via mijn email. Zou u hiermee iets willen doen, want ze roepen op om op 15 mei a.s. de derde intifada uit te laten breken. Dus als christenen zijn we verplicht, om in ieder geval te proberen om dit te laten stoppen!

Shalom,

Inge Breed
 
 
Shalom,
Meneer van Barneveld en anderen,
De site is inmiddels verwijderd, maar ze hebben een nieuwe site opgesteld. Er is echter ook een tegenactie die je kan steunen.
Die vind je hier:
http://www.facebook.com/pages/Join-the-effort-to-delete-the-group-Third-Palestinian-Intifada/132210776851598?ref=nf&sk=wall
 
 
Shalom Jan,

Ze hebben inderdaad de hoofdsite verwijderd, maar er zijn inmiddels 6 nieuwe pagina's die oproepen tot een derde intifada. Je kunt deze vinden door te zoeken op "palestinian intifada". Zo kom je ook bovengenoemde site tegen die een tegenaktie is gestart.

Hartelijke groeten,

I. Breed
 
 
Shalom Jan,

Onderstaand een link naar Israelnationaln ews.com met zeer verontrustend nieuws. Nu de internetpagina is verwijderd van facebook, roept de palestijnse autoriteit miljoenen arabieren op om op 15 mei naar Israël te marcheren en daar door geweld het "recht op terugkeer" te forceren. Voorbede voor Israël is dringender gewenst dan ooit!

http://www.israelnationaln ews.com/News/News.aspx/143238

Hartelijke groeten,

Inge Breed

Dank je, Inge, voor het doorgeven van dit bericht.

Na de beruchte oproep op Facebook voor de Derde Intifata op 15 mei, komt dit.

Ze doen alle om de aandacht en de goddeloze energie weer tegen Israël te richten.

Stel je voor....een miljoen Arabieren trekken de Negev in via Jordanië of via de Sinai.

Wat een ingewikkelde logistiek; hoe moeten ze vor water zorgen voor die massa?

De Israëlieten hadden tenminste Mozes, die door God op de rots moest alaan zodat ze water hadden.

Maar...het is inderdaad wel een angstwekkend idee....

Toch geloven we dat de HEER, de God van israël uitkomst zal geven.

Onze gebeden helpen daar zeker bij.

Shalom

Jvb
 
 
hebben jullie ook schriftelijke bijbelcursussen ...bijvoorbeeld israel en de bijbel?


Nee, Jeanette, er zijn waarschijnlijk alleen dvd’s (ook op de site), van de cursus (bestaande uit vier seminaravonden) “Met Israël op weg naar de eindtijd”.

Misschien heeft Family7 nu ook dvd’s van hun serie “Eindtijd en profetie”.

Je zou ook Christenen voor Israël kunnen vragen. Waarschijnlijk hebben zij ook een serie lessen.

Ten slotte nog het Zoeklicht in Doorn. Daar is een serie van 7 of 8 handzame lesboekjes verschenen, waarvan er een paar over specifiek Israël gaan.

Shalom

Jvb
 
 
Shalom,

Iets wat in de richting komt, is misschien de Kesjercursus, georganiseerd door de stichting Shoresh. (www.shoresh.nl)
Op de site is ook te vinden of er een cursus bij u in de buurt gehouden wordt en anders kunt u het initiatief nemen er zelf een te organiseren.Ik kan de Kesjercursus van harte aanbevelen.

Er is ook een cursus van Jaïr Strijker, “Op Hebreeuwse Bijbelles” Aleph 1 en Aleph 2. Bijbels leren denken vanuit de Hebreeuwse taal. Zeer boeiend en zeer aanbevolen.

ShalomJvb
 
 
Beste Jan, heer van Barneveld,
I.v.m. gesprekken met moslim collega's komt de vraag wie heeft nu recht op het land waar Israel woont. Er worden zoveel leugens verspreid en geloofd terwijl er in hun koran moet staan dat God het land voor altijd aan zijn volk Israel heeft gegeven. Mijn vraag:
Wat staat er nu precies in koranvers 5:21? en heeft u voor mij de duidelijke nederlandse vertaling van Sura 7:136-137 en Sura 17:103-104
Deze teksten worden genoemd in het onderstaand stukje.

Zo citeert Muhammed ibn Jarir al-Tabari (838-923) koranvers 5:21 als volgt: ‘O mijn volk! Trek het Heilige Land binnen dat God voor u bestemd heeft. En tot Mozes en zijn volk, de kinderen van Israël, zei God dat ze het land in bezit moeten nemen.’ Muhammed al-Husseini: ‘Geen enkel ander volk hoe hard ze ook schreeuwen kunnen aanspraak maken op dit land.’ Ook Sura 7:136-137 en Sura 17:103-104 verwijzen naar Israels recht op het land.

Alvast bedankt!

gr. HemkBeste Henk,

Je tekst is duidelijk.

Je vraagt alleen om de Nederlandse vertaling van genoemde verzen uit de Koran.

Ik citeer uit de vertaling van prof.dr. J.H.Kramers, 2e druk uit 1965.

1. Sura 5:21 (ik haal de verzen 20 en 21 aan)

“En toen Musa (=Mozes) sprak tot zijn volk: O, mijn volk, gedenkt de weldaad van Allah over u, daar Hij onder u profeten gesteld heeft en u tot koningen gemaakt heeft, en gegeven, wat Hij aan geen enkel van de wereldwezens gegeven heeft. (21) O, mijn volk, gaat het heilig land binnen, dat Allah voor u beschreven heeft en laat u niet terugdrijven naar achteren, zodat gij wordt tot verliezers”.

2. Sura 7:137: “En wij gaven aan het volk, dat onderdrukt was geweest (door Farao) tot erfeel het oosten en het westen van de aarde (oost en west van de Jordaan) welke wij gezegend hadden. En vervuld werd het heerlijke Woord van uw Heer aan de zonen Israëls voor de dulding die zij betoond hadden en wij verdelgden wat Fir’aun (=Farao) en zijn volk hadden gewrocht en wat zij hadden opgetrokken”.

3. Sura 17:103,104: “Toen nam hij (Farao) zich voor hen op te jagen uit het land, maar wij deden hen verdrinken en wie met hem waren, altegader (104) en wij zeiden na zijn heengaan tegen de zonen van Israël: Bwoont het land; wanneer dan de aanzegging van het latere leven vervuld wordt, brengen wij u tezamen in een drom”.

Interessant hoor!

Deze sura’s zou men eens openbaar moeten doorgeven aan Mahmud Abbas en de Palestijnse Autoriteit.

Dhr. Bas Belder zou ze eens moeten citeren tijdens een vergadeing van de Europese Unie.

Tijdens de debatten in de VN over de “Palestijnse staat” zou iemand deze teksten uit de Koran eens moeten voorlezen.

Of rev. John Hagee moest ze eens aan president Obama sturen.

Een aardig idee voor u, geachte bezoeker dit eens door te geven aan uw politieke of kerkelijke leiders.

Met de opmerking: DE KORAN ZEGT HERHAALDELIJK DAT HET LAND AAN ISRAEL IS TOEBEDEELD.

Shalom.


 
 
Hallo Meneer van Barneveld,
U spreekt wel eens bij ons in de gemeente V.E.G. te Wormerveer, en wij zien u als de Israel kenner.
Ik kreeg dit onderstaande bericht vandaag van een vriendin en ben benieuwd of U hier meer van weet.
Het bericht is nog veel langer met allemaal You tube filmpjes maar ik kan niet zoveel tekens gebruiken in deze email. wilt u het hele mailtje even inzien dan kan ik hem doorsturen mijn mail adres is km.vandegeer@quick net.nl
vriendelijke groeten Merk van de Geer

Derde intifada staat voor de deur
Wist u dat veel mensen uit de moslimwereld zich opmaken voor een 3e intifada in Israël? Op zondag 15 mei a.s., wanneer wij allemaal in onze kerken zitten, zullen vele moslims vanuit de Israël omringende landen en wereldwijd Israël binnendringen en naar Jeruzalem optrekken met als doel Jeruzalem te 'zuiveren' van alle Joden, de stad in te nemen en te claimen als de hoofdstad van 'hun land Palestina'. Israël mag niet bestaan.Dag Merk van de Geer,Inderaad heb ik al heel wat mails en internetbericht en over de komende 3e intifada gekregen. Uit Israël kreeg ik dinsdag een mail van vrienden: “Heb jij gehoord van de gebedsbrief over 15 mei? Hier (in Israël) hoor ik er niets over, alleen vanuit Nederland. Maar dat het heftig gaat worden is hier wel voor iedereen een feit”. Inderdaad proberen die Filistijnen (Palestijnen) alles om israël te beschadigen. Niet om een staat te krijgen, die hadden ze, als ze echt wilden, allang kunnen hebben. Het gaat om een fase in de Palestijnse/Arabische pogingen om Israël te vernietigen. Maar er zijn zoveel risoco’s die Israël loopt. Zoveel angstige scenario’s. Bashar Assad kan in in het nauw gedreven door zijn gruwelijke moordaanslagen op de eigen bevolking, besluiten gekke sprongen te maken en israël aan te vallen. De Hezbollah kan door z’n bazen in Iran en Damascus op Israël worden losgelaten. Ahmadinejad van Iran kan Israël gaan aanvallen. Egypte is hard op weg om ‘vreemd te gaan’ met betrekking tot Israël. Ook als er, moge de HEER het verhoeden, in augustus een Palestijnse staat wordt uitgeroepen, is of wordt dat duidelijk een casus belli (rede voor oorlog) voor Israél. Redenen te over om voor Israël te bidden. Gebed is het sterkste wapen in de strijd. “Oorlogen en geruchten van oorlogen”, daar spreekt de Here Jezus over in zijn eidtijdrede. Een tijd van benwuwdheid voor Israël, daar spreken de profeten Jeremia en Daniël over. Maar zij spreken ook over redding voor Gods volk. Want de HERE, de God van Israël is een werk voor zijn volk begonnen en zal dat niet loslaten maar afmaken. Maar Gods Hand komt in beweging door de gebeden van zijn kinderen. In Israël en ook hier in ons land.

Shalom.

Jvb
 
 
@64:

Moet deze derde intifada uitdraaien op een grote oorlog in het Midden-Oosten en de komst van de antichrist?We zien wel, Moi.

Ik kreeg een bijbelstudie uit Israël waarin gesteld werd dat het uitroepen van de Palestijnse staat in januari 2012 zal

uitlopen op de grote oorlog van Gog uit Magog die in Ezechiël 38 en 39 wordt beschreven.

Anderen denken dat Hezbollah op Israël zal worden losgelaten en dat dit zal uitlopen op die oorlog.

We kunnen allerlei scenario’s al dan niet op grond van de Bijbel opstellen, maar dat blijft mensenwerk.

Soms heb ik het gevoel dat de Eeuwige het altijd net iets anders laat verlopen als wij bedenken.

Hij is ten slotte en op de eerste plaats de HEER van alles.

Van ons wordt gevraagd om gewoon biddend en zo mogelijk praktisch in deze zware tijd achter Israël te staan.

Een gebaar van vriendschap en steun zal heel bemoedigend werken.

ShalomJvb
 
 
Hallo meneer v. Barneveld
U noemde hier eerder dat u voorkeur geeft aan de Byzantijnse teksten, waar vind ik die? En kan ik die op Internet vinden?
Is dit een goede link?
http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/Greek_Index.htm

Bedankt alvast,
met vriendelijke groet
Alexandra
 
 
Beste Jan van Barneveld,

Op dit moment steekt de Griekse schuldencrisis weer enorm de kop op. Als dit land failliet gaat, zullen de gevolgen voor ons land veel ernstiger zijn dan met de val van Lehman Brothers in september 2008. Dat zei minister De Jager.

Zal deze Europese schuldencrisis dé trigger zijn voor de komst van de antichrist om orde op zaken te stellen?
Moi, Zie mijn antwoord op je vorige opmerking en vraag.

ShalomJvb
 
 
@66
Als ik me ermee mag bemoeien, misschien heb je hier wat aan:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbelse_handschriften#TekstfamiliesDit is een interessnt antwoord op een vraag van Alexandra over bijbelse handschriften.

Bedankt Bas.Jvb
 
 
Geachte heer Van Barneveld,

Bij deze mijn complimenten voor uw goede werk.
Door uw bijdrage aan het programma Eindtijd en Profetie is mij een heleboel duidelijk geworden.

Met vriendelijke groet,
Sandra
Dank je Sandra, voor je vriendelijke woorden.

Jammer dat door problemen waar Family7 niets aan kan doen, de dvd’s van die uitzendingen niet meer beschikbaar zijn.

Veel mensen vragen ernaar.

Ik weet dat de directeur van Family7 z’n uitterste best heeft gedaan om die zaak te redden.

Ik hoop eind augustus een nieuwe serie van tien uitzendingen te maken met dhr. Dolf v/d Vegte.

De ontwikkelingen gaan zo snel en het profetische Woord uit de Bijbel is zo actueel dat er stof genoeg voor is.

ShalomJvb
 
 
Geachte heer Van Barneveld,

De afleveringen serie 1 tm 6 Eindtijd en Profetie zijn te zien via de site van Family 7. Men kan toegang krijgen door Family 7 te steunen, dit kan al vanaf drie euro per maand.

Groet,
Sandra


Beste sandra, bedankt voor de tip.

Beste bezoekers van onze site: Nu horen jullie het ook eens van een ander.

We (Dolf v/d Vegte en ik) hopen eind augustus weer een aflevering van tien uitzendingen te maken.

Ik ben van plan er in juni/juli aan te gaan werken.

Maar er staat zoveel te gebeuren dat we profetische kunnen duiden dat ik daar ook ruimte voor open zal houden.

Met een hartelijk shalom.

Jvb
 
 
Op http://www.nu.nl/buitenland/2519414/obama-eist-dappere-maatregelen-van-israel.html lees ik het volgende:

Citaat:
Obama eist 'dappere maatregelen' van Israël

WASHINGTON - De Amerikaanse president Barack Obama heeft donderdag in een tv-toespraak gezegd dat de Israëlische regering ''dappere maatregelen'' dient te nemen om het vredesproces in het Midden-Oosten weer op gang te krijgen.


Als ik dit zo lees, dan zou je toch denken dat Obama de antichrist is!
 
 
Hallo Jan van Barneveld,
Lang geleden heb ik wel eens foto's van u gemaakt. :)
Vandaag het artikel "onze trouwtekst" te lezen. Daarin kom ik dingen tegen die ik interessant vind. Iedereen neemt altijd maar aan dat de gemeente de bruid is, maar in dit artikel staan goede opmerkingen. Al jaren geleden heb ik een bijbelstudie gemaakt en op mijn website gezet die goed aansluit op uw artikel en ook nog wat aanvullingen heeft. Misschien interessant dat te lezen.
Ook uw aanhaling over die andere stal is interessant, maar ik denk dat het gaat om de "verloren stammen". De twee stukken hout uit Ezechiel die weer samen gevoegd gaan worden.
Over de bruid kunt u lezen op mijn website www.bijbelopen.org (artikel http://www.hoddenbagh.nl/bijbelopen/bruid1.html)
Uw kijk op Islam is gelukkig heel anders dan de meeste kerken die hebben. Mijn kijk daarop is behoorlijk aangepast sinds het lezen van het boek "Gods War on Terror" van Walid Shoebat.Inderdaad, beste Laurens,Jaren geleden was ik in uw studio.....heel professioneel.

Dank voor uw interessante reactie.

Ook ik heb met grote belangstelling het boek Gods War on Terror van Walid Shoebat gelezen en veel ervan is terug te vinden in mijn boek

Eindtijd, Israël en de islam. Ik suggereer dat een hersteld (Turks-Ottomaans)kalif aat samen met de EU wel eens het opnieuw opgestane beeld van

Nbukadnezar op de wankele voeten van ijzer en leem kunnen zijn.Dat Efraïm en de stammen die daarbij horen (Eze.37) nog komen is ook voor mij een feit.

Inderdaad kunt u Johannes 9:16 ook op uw manier invullen.

Wellicht zijn beide verklaringen juist.

Het Woord van God heeft veel dimensies en diepten.Met een hartelijk Sabbat shalom,Jan van B.
 
 
beste van barneveld

hoe denkt u hier over?

http://www.eindtijddwaling.nl/TheolBedelingenleer.html

gr coby wijnsmaDag Coby,Dank voor je vraag.

Ik heb die site bekeken.

Het heeft een positieve kant en een negatieve kant.

Positief is dat zo’n site waarin allerlei visies kritisch bekeken worden, je tot nadenken stemt.

En je dwingt tot zorgvuldig formuleren van je eigen visie.

En tot met respect omgaan met andere visies die zich oprecht op de Bijbel, als Gods onfeilbare woord baseren.

Niet zo positief vind ik het volgende:

Ze maken het wel moeilijk, want ze doen niet veel meer dan allerlei visies aan hun ideeën te toetsen.

Behalve dan dat ze de oude kerkelijke leer die de laatste zeven jaren van de ’70 weken’ uit Daniël 7, bij de tijd van de Here Jezus voegen.

Ook dat is moeilijk want het Joodse volk kreeg nog meer dan 30 jaar na de Hemelvaart van de Heer en daarna nog eens 65 jaar in het land.

Verder is het: Dit klopt niet en dat klopt niet. Zoeklicht zit fout, bedelingenleer zit fout, opnameleer voor de grote verdrukking zit fout.

Ik heb eerlijk gezegd niet veel zin om op al die kritiek en al die punten in te gaan.Mijn voorstel is dat je, als je concrete vragen heb, dan weer terugkomt.

Mijn visie kun je lezen in mijn boeken en in de artikelen op de site.

Ook over de opname van de gemeente heb ik een lang artikel geschreven onder de titel: Waar blijft de Gemeente.

Dus.....tot ziens.

Shalom

Jvb
 
 
Hallo Jan,

Graag wil ik je als het mag een vraag voorleggen. De betekenis van de uitspraak van Elisa: Waar is de HERE, de God van Elia, ja Hij. Deze passage is mij grammaticaal niet duidelijk.

Slaat 'waar' op waarheid of is het juist een vraag? Gezien het vraagteken in dit Bijbelgedeelte, lijkt het mij meer een vraag te zijn. Elisa lijkt zich wat af te vragen. Het 'ja Hij', is dan een versterking. Dus voor mij zou het dan kunnen betekenen: ‘ Waar is de Here. Waar is de is God van Elia. Precies ja Hij bedoel ik’ . Als dit juist is ontgaat mij de betekenis geheel.

Of is het juist een proclamatie dat de Here God van Elia waar(heid) is! In het licht van de gebeurtenis, dat Elia ten hemel opgenomen werd, lijkt het mij logisch dat je buiten jezelf bent en uitroept: Waar is de HERE, de God van Elia, ja Hij. Bij deze uitleg blijf ik dan grammaticaal met het vraagteken zitten?

Ik ben erg benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt.
Dag Ed,Dank voor je reactie en vraag.

Behalve het woordje ‘ja’ lijkt mij de vertaling uit het Hebreeuws correct.

Alleen in de originele tekst ontbreken leestekens en dus ook het vraagteken.

Met het woordje ‘ja’ hebben de vertalers blijkbaar, net als wij, problemen gehad.

Interlineair Hebreeuws-Engelse Bijbel geeft hier ‘also’. Maar dat helpt niet veel bij het begrijpen.

Elisa heeft niet alleen de het ‘vertrek’ van Elia met die vurige wagen meegemaakt, maar ook een dubbel deel van de

Geest van God die op Elia rustte ontvangen. Hij was dus net als Elia (en johannes de Doper, die ook in de geest van Elia predikte) een

zeer krachtige man van God. Ik denk dat hij, met eerbied gesproken, God uitdaagde: “Laat eens zien, HERE, God van Elia, dat U ook met mij bent en doe eenzelfde wonder als U voor elia deed ook voor mij”.

Ik weet niet of dit helpt, maar zo zie ik het.

Shalom

Jvb
 
 
Beste Jan,

Ik ben met het boek Eindtijd Israel en de islam begonnen. Ik merk veel strijd en ik geloof dat dat logische is. De vijand wil niet....

Mijn vraag aan jou is of je ook strijd had tijdens het schrijven van dat boek? En ik vraag me af of andere lezers ook een strijd hebben ervaard? Ik ga natuurlijk door met lezen!

Shalom

Elektra

Dag Elektra,Dank voor je openhartige reactie.

Het boek onthult twee dingen:

1. Dat de HERE, de God van Israël bezig is met het herstel van zijn volk

2. Maar het eerste doel is om de geestelijke achtergrond van de oorlog rond Israël duidelijk te maken.

De islam is bezig aan een strijd om Jeruzalem. Dat past in hun eidtijdleer en in hun streven naar een nieuw islamitisch kalifaat.

Momenteel zien we hoe de Moslim Broederschap overal de kop opsteekt. Dat was nog niet het geval toen ik dat boek schreef.

De uitgever zei tegen me: “Het komt allemaal uit’

De boze wil niet dat zijn plannen openbaar gemaakt worden.

Eerlijk gezegd heb ik niet eerder gehoord van mensen die strijd rondom het lezen of verspreiden van het boek ervaren.

Wat mij betreft, hetwas geen makkelijke bevalling.

Maar veel strijd was er niet.

Wel gebrek aan tijd.

Lees rustig door, je zult verrast zijn.ShalomJvb
 
 
Beste Jan,

Ik heb het boek Eindtijd Israel en de islaam eindelijk uit. Bedankt voor het schrijven van deze boek!
Ik heb twee vragen + een opmerking.
Vraag 1 : Wat is de rol van Irak in dat alles? Want ik zie dat Irak / babel weinig naar voren komt.
Vraag 2 : weet u misschien wat bekend is over de Koerdische volk m.b.t. Israel? ( ik ben Koerd uit Irak en bid dat Irak en Koerden "in het algemeen" voor Israel zullen kiezen)
De opmerking : We lezen dat veel islamitische volkeren tegen Israel gaan vechten. Here Jezus zegt : een Koninkrijk die verdeelt is in zichzelf zal nooit een worden. De islam is verdeel in zichzelf en die zal nooit een worden denk ik. Dus je hebt kans dat straks al die islamitische machten tegen elkaar gaan vechten om de baas te spelen en de leiding nemen. En zo wordt Israel in dat alles hopelijk vergeten, want de islam zal tegen elkaar vechten om macht.? Denk je niet?

Sjalom
ElektraDag Elektra,

Dank voor je mail.

Mijn boek was toch niet zo’n zware en uitvoerige kost dat je moet zuchten: “Ik heb het eindelijk uit”.Nu je vragen + een paar opmerkingen

1. Irak....Babylon. Twee extreme standpunten wil ik wel even noemen. 1. Irak is het vroegere Babel. De hoofdstad, Babylon wordt binnenkort

hoofdstad van het rijk van de antichrist. Zal, volgens Openbaring 17 en 18 in de eindtijd verwoest worden.

2. Babel of Babylon is vooral in Openbaring een soort schuilnaam voor Rome. In de periode van het Romeinse rijk schreven de schrijvers van het NT hun evangeliën en brieven en profetieën. Dan is het gevaarlijk om allerlei ernstige zaken te schrijven over de heersende, wrede macht. Dus gebruikte men als men rome bedoelde, Babylon

3. In elk geval zal Irak bij het rijk van de eindtijd, de antichrist horen. Want het beeld van Daniël staat dan recht overeind. Dus het hele beeld, de Babylonische, Medo-Perzische, Griekse en Romeinse rijken samen. Wat we nu zien gebeuren in het samengaan van de EU met de Islamtische rijken van het M.O., inclusief Iran en Irak. Dat is een voorspel en zien we groeien. Steeds meer onder leiding van Turkije. Dat duidelijk streeft naar een herstel van het oude, roemrijke Ottomaanse Rijk. Ook zien we hoe overal de Moslim Broederschap loert op de macht. Dat is de enige weg naar eenheid en om de chaos die jij verwacht te ontkomen. Eén onder een kalief die de macht stevig in handen houdt en als Mahdi verwelkomt zal worden

4. Die landen doen ook mee met de oorlog van Gog (Eze. 38,39) tegen Israël.

5. De rol van de Koerden ik niet veel zinnigs zeggen. Ik probeer toch maar wat gedachten door te geven. Ik weet dat jullie volk veel geleden heeft onder de Turken van het Ottomaanse rijk. Ook denk ik dat jullie recht hebben op een eigen staat in delen met een Koerdische meerderheid in Iran, Irak en Turkije. Ook in Syrië?? Misschien in het ‘vredesproces’, dat de beruchte antichrist zal entameren, zal er plaats komen voor een eigen politieke entiteit in het midden Oosten voor het Koerdische volk.

6. We leven in een angstig spannende tijd. De ‘weeën van de Messias” zullen ook ons landje niet voorbij gaan.

Met een hartelijk shalomJvb
 
 
Beste Jan van Barneveld,

Wat zal er met Ahmadinejad gebeuren als Iran zich gaat aansluiten bij het Rijk van de antichrist? En zal de PVV van Geert Wilders ook aan de kant gezet worden, omdat die partij de Islamisering in de weg staat?

In Daniël 9: 26-27 staat:

26 En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is. 27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.

Hieruit moet toch blijken dat de antichrist uit de E.U. moet komen?

Dag Moi,Ach Moi, wat zal er met de SGP, het CdA, de VVD en met Obama, met Cameron, met Sarkozy, met Rutte gebeuren als het rijk van de antichrist komt?

Wat gaat er met jou en mij gebeuren......Zo kan ik nog wel 1000 vragen bedenken.

Dank voor je citeren van een paar verzen van de profeet Daniël. Ik lees daarin niets over de antichrist.

· De gezalfde, die wordt uitgeroeid terwijl er nets tegen Hem is, is uiteraard Jezus Messias.

· De stad en het heiligdom die verwoest worden, zijn Jeruzalem en de Tempel, die in het jaar 70 door de Romeinen verwoest zijn.

· Dan zo’n 2000 jaar lang, ‘tot het einde toe’ tijden van verwoestingen, oorlogen en rampen.

· Dan komt er iemand die een verbond sluit dat later verbroknen wordt. Een andere uitleg is dat het Verbond van God met zijn volk Israël zwaar wordt gemaakt. Zoals gebeurd is door Antiochus IV Epiphanes in de tijd van Maccabeeën, toen de besnijdenis, Sabbat en andere geboden verboden werden in Israël. Zoiets zal die beruchte antichrist waarschijnlijk ook doen.

· Ten slotte: Nergens blijkt volgens mij uit het door jou genoemde tekstgedeelte dat die antichrist uit de EU zal komen. Er zijn al zoveel personen en gebieden aangewezen voor die antichrist. Het lijkt mij heel verstandig geestelijk waakzaam te zijn en je te wapenen met het Woord van God, zodat je er klaar voor bent al hij verschijnt.

Shalom

Jvb
 
 
Beste Jan,

Allereerst dit; ik heb de hele studie van Family7 gezien en vond het goed wat betreft de studie aspecten.
Nu, je hebt er al melding van gemaakt, in Jeremia staat zeker twee keer dat de Heere jagers zal ontbieden om mijn volk op te jagen richting Israël.
De hele kwestie die speelt vandaag over het onverdoofd ritueel slachten is mijns inziens een indicatie dat de Heere God ook de Nederlandse Joden gaat dwingen om naar Israël te emigreren of ziet U dat anders?
Zal dit betekenen dat de Heere Zijn hand boven ons land terugtrekt en de zegen van de Almachtige kwijtraken?
Graag uw mening hierover.

Bij voorbaat dank.

Beste Roel,Excuses voor mijn late reactie op je reactie.

Door het grote aantal reacties en door drukte in ons gezin en vakantie kom ik er nu pas aan toe.

Inderdaad zien we wereldwijd de ‘jagers’ het Joodse volk naar Israël jagen.

Ook de ‘vissers’ zijn nog bezig, met name om Manasse en Efraïm met de bijbehorende stammen op te vissen.

Wat je 2e opmerking betreft vind ik het een van de grootste wonderen die ons land in onze geschiedenis heeft meegemaakt dat

de HERE God zijn beschermende hand nog niet heeft teruggetrokken over ons land. “Groot is Uw genade, o, HERE!”.

We zijn niet beter dan welk ander land ook.

Ik hoop en bid dat onze regering de morele moed opbrengt om eerlijk en duidelijk achter Israël te gaan staan.

Shalom

Jvb

 
 
Beste Jan,

Al surfend op zoek naar "eindtijd onderwerpen" kwam ik op de site www.wijwordenwakker.org van een vrijdenker. Ik heb verscheidene artikelen gelezen o.a. over Ehec bacterie, Bilderberg en 9/11. Toen ik dat las was ik eerlijk gezegd wel een beetje van slag. Ik ben benieuwd wat u ervan vind.
 
 
Is het voorstel van de P.V.D.wat betreft het verdooft slachten geen roep van God aan zijn uitverkoren volk hier in Nederland kom naar Israel terug.Dag Theo Mersch,Inderdaad, ook in mijn artikel schreef ik over de ‘vissers en de jagers’ waar Ezechchiël 16:16 over spreekt. De vissers proberen de joodse vissen op te vissen om ze zo naar het Beloofde Land te lokken. Die vissers zijn de zionisten. Daarna komen de ‘jagers’ die hen verjagen zodat ze wel moeten gaan. Die jagers zijn de antisemieten. Dat zien we hier gebeuren. Maar er zijn twee kanten aan deze zaak. Wij horen het Joodse volk gastvrijheid te bieden. Wij krijgen de toorn van God over ons als we voor ‘jager’ spelen. Wat nu gaande is in verband met het verbod op ritueel slachten. Bovendien nemen de vertrekkende Joden een stuk zegen mee. Dat is de andere kant van deze treurige zaak.,

ShalomJvb
 
 
Dag meneer van Barneveld,
Met veel genoegen luister en lees ik uw artikelen, seminars, enz. Nu was ik me aan het verdiepen in Amos 9 waar ik bij ons op de bijbelkring een onderwerp over mag houden. Toch liep ik tegen verschillende dingen aan die ik graag wat beter zou willen weten. Ik kom uit de Ger. Gemeente en bij ons is dit onderwerp natuurlijk onbekend (het herstel van Israel, het Messiaanse rijk, enz.). Het gaat dan over Amos 9 het eerste gedeelte, dit zijn volgens mij vooral de oordelen van God over Israel. Kunt u mij vertellen wat het steentje van vs.9? En wat is de rest van Edom in vs.12? Zijn er cijfers van hoeveel hectare wijngaard er is en hoeveel er in de laatste tijd bijgeplant is? Is er zo ook iets te zeggen over de bouw van huizen? Cijfers. Ik zou het mooi vinden dat ik met dingen aankom die ze nu ook kunnen zien, het onderwerp van het herstel van Israel is natuurlijk heel onbekend bij de Refo's. Alles wordt vergeestelijkt. Alvast bedankt. Gr Rutger
Dag Rutger,Ik heb respect voor je, omdat je onafhankelijk en dus blijkbaar ‘op eigen houtje’ de Heilige Schrift onderzoekt.

Ja, die vergeestelijkin g gaat inderdaad voornamelijk op als het in de visie van de geestelijke leiders te pas komt.

Als men bij de oordeelsprofeti eën komt, dan is het opeens letterlijk en slaat het op Israël. De zegeningen zijn dan voor de kerk en

wel voornamelijk geestelijke zegeningen. Behalve als men ziek wordt of in nood komt te zitten, dan roept men tot de HEERE en

rent men naar de dokter. Het grote probleem is dat als men iets vanb tevoren in de Schrift stopt, een visie of een theorie of een theologie het

er dan overal weer uitkomt. Dat noemt men geen exegese maar eisegese. Geen uitlegkunde maar inlegkunde.

Laat ik, voordat ik op je opmerkingen over Amos 9 inga even kort een verhaal vertellen over onze Israëlreis.“We reden door Samaria. In een kogelvrije bus, want het was gebied dat door de Palestijnen wordt opgeëist. We reden een heuvel op waar Abraham eeuwen geleden zijn offer aan de HEERE bracht. Plostseling riep de gids: “Kijken jullie eens naar rechts!” We zagen een vers geploegd stuk land waar wat stekjes op groeiden. “Een wijngaard” riep de gids enthousiast. “Die was er twee weken nog niet. We lazen in de bus Jeremia 31:5 “Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria en wie ze planten zullen ook de vrucht genieten”. Na z’n 2000 jaar hadden Joodse mensen daar weer een wijngaard geplant. Zoals er in de gebieden zoveel zijn. We reden zomaar langs een vervulling van een profetie.

Dan nog een verhaal:

“We waren in Jeruzalem en werden in het hotel vriendelijk bediend door aardige donkergekleurde jongens. “Uit Ethiopië” verteld men ons. We dachten aan Jesaja 11:11, waar staat dat “de HEERE wederom zijn hand zal opheffen om los te kopen de rest van zijn volk die overblijft.........in Ethiopië”. Jaren geleden heb ik in de krant gelezen dat men $ 35.000.000 had betaald om die Joden (de stam van Dan) uit Ethiopië te kunnen laten vertrekken.

Nog maar één verhaal:

“We waren in Jeruzalem en we hoorden dat premier Netanjahu ondanks alle tegenstand van bijna heel wereld, besloten had weer in Jeruzalem te bouwen. We lazen Psalm 147:2 waar staat: “De HEERE bouwt Jeruzalem”. Als de HEERe bouwt, wie zal het tegenhouden??

Zo staan er in mijn boek “Met Israël op weg naar de eindtijd” meer dan 50 profetieën genoemd over het huidige herstel van Israël. Sommige profetieën leg ik tot in details uit. Als je het niet kan krijgen in de boekhandel kunt krijgen hoor ik het wel.Nu Amos 9.

Inderdaad gaat het over een oordeel met name over het Tienstammenrijk . Maar er os hoop: “Evenwel zal IK het huis van Jakob niet geheel wegvagen, spreekt de HEERE” (9:8) (Ik gebruik even de HSV, als dat niet erg is voor je, want ik dacht dat er u=in de Geref.Gem. nog een punt van discussie is). Dan komt je zeef. Er is bij de uitleggers een vraag over wat voor zeef bedoeld wordt. De HEERE zal “het huis van Israël onder alle volken schudden , zoals met een zeef geschud wordt” (9:9). Een zeef die het graan doorlaat en het kaf doorlaat, of omgekeerd, dat het graan doorgelaten wordt en kaf achterblijft. Er wodt in elk geval geschift. Wel, in elk geval is inderdaad het volk van Israël onder de volken geschud. Zeer interessant is om na te gaan waar ze allemaal heengezworven zijn. En hoe ze nu weer onrdekt worden en....terugkomen. Dan=Ehtiopische joden. Manasse komt eraan, zie het artikel dat net op de site is verschenen. Naar Efraïm wordt ijverig gezocht. Men denkt aan de Affridi in Afghanistan. Het wonder is dat men hun afkomst nooit zijn vergeten en voor zover mogelijk en hun bekend is gebleven, trouw waren, we 2700 jaren lang, aan sommige regels en geboden van de HEERE, hun God. We komen nu bij je ‘steentje’. Sommigen lezen/vertalen voor het Hebreeuwse woord ‘korrel’. Dat beteknt dus dat God het goede graag in dat oordeel bewaart en, zoals we in het vervolg van Amos 9 terugbrengt. Wat we nu zien. Ik moet eerlijk zeggen dat anderen het woordje voor steentje met pebble vertalen. Ik weet het niet.Voor de teksten 9:11 – 9:15 moeten we naar Handelingen 15:16-18 gaan.

· Ik zie het (weer) “oprichten van de vervallen hut van David” als het herstel van de staat Israël die in feite door David (beeld van de Messias) groot is gemaakt. Daar is in 1948 een begin mee gemaakt!

· Dan het verschil van Edom in Amos. “De mensen die overgebleven zijn” in Handelingen. Edom en Adam schrijf je hetzelfde in het Hebreeuws, er zijn geen klinkers in de originele tekst en ook niet in de Israëlische kranten van vandaag.

· De rest gaat over details van het herstel van Israël. Land, volk en geestelijk.

· Het loopt bijzonder goed af, want “zij zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat IK aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God” (9:15).

Handelingen 15:14-17 noem ik wel eens het eindtijdscenari o van de apostel Jakobus.

1. Een volk uit de heidenen....de kerk dus.

2. Herstel van Israël

3. Ten slotte “de mensen die overgebleven zijn” of “alle heidenen” zegt de NBG vertaling van 1951.

Nu is het wel genoeg, beste Rutger.

ShalomJvb
 
 
Beste br.Jan,
Vraag betr.in mijn ogen tegenstrijdighe den Rom. 13 en Opb. 13
Volgens Rom.13 moet men respect hebben voor de overheden/heersers, door onze Vader Yhwh op hun troon(tje) geplaatst. En dan dat vreselijke hoofdstuk 13 uit Openbaringen. Moet men de anti-christ met open armen en gejubel ontvangen? Men mag blijkbaar niet in protest gaan; dan keert men onze Vader blijkbaar de rug toe!/?
Wil dat zeggen dat een ieder maar heel gedwee het merkteken (chip?)
moet accepteren? "Dat kan er bij mij niet in"
Ben benieuwd wat uw/jouw visie is. Shalom&Gby

Dag anneke,Dank voor je mail, je vraag.

Ik antwoord je privé omdat je vraag niet helemaal past binnen de doelstellingen van de site, ISRAEL!

We willen vermijden dat onze site een soort discussieclub wordt.

Daarom beantwoord ik zoveel als ik kan dergelijke vragen persoonlijk.

Er zijn geen tegenstrijdighe den tussen Romeinen 13 en Openbaring 13.

Romeinen 13 beschrijft een ‘rechtvaardige overheid’ die in dienst van God staat en die we moeten gehoorzamen.

Openbaring 13 beschrijft de overheid in dienst van Satan, de ulitieme goddeloze overheid.

Drs. Evert van der Poll heeft een helder boekje gechreven dat heet “Op gespannen voet”.

Ondertitel: “Geschiedenis en Aktualiteit van Romeinen 13 en Openbaring 13”

Het is een oud boekje (1985), maar duidelijk. ISBN 90-242-2959-6. Uitg. Kok in Kampen.

Ik hoop dat het niet is uitverkocht.

Hij legt uit hoe onze samenleving langzaam van een min of meer rechtvaardige overheid groeit via een ‘staatsgreep van de draak’ naar die overheid van de antichrist. Hoe het ‘evangelie en de politiek op ‘gespannen voet’ komen te staan. En over de grenzen tussen gehoorzaamheid en verzet.

Shalom.Jvb
 
 
Hallo Jan van Barneveld,
hierbij een link voor wat mooie plaatjes van Jeruzalem.
http://alfredmuller.wordpress.com/2011/06/08/jeruzalem-in-imax-3d-2/
m vr grt
J Schoonhoven
 
 
Goedendag.

Zoals bekend zullen de Palestijnen in september de Palestijnse Staat willen uitroepen en daarbij de steun van de VN vragen. Nu geloof ik dat God dit niet toe zal staan. Maar zou het mogelijk zijn dat dan de oorlogen beginnen die in diverse profeten uitgelegd worden. Welke bijbelteksten kan ik raadplegen hierover? En als God het toch niet toestaat, dan hoeven we toch niet bang te zijn?

Ik wacht uw reactie af.
Dag Simone,We zien niet uit naar oorlogen, maar naar Gods beschermende hand over zijn volk en naar de doorbraak van het Koninkrijk van de Messias.

Dat is de hoofdzaak.

Maar de Bijbel voorziet inderdaad een tijd van oorlogen.

Hoe dat ‘in elkaar zit’ zegt de Bijbel niet.

Want God laat in het profetische Woord steeds ruimte voor onze gebeden en voor Israël’s houding.

De voorzegde vernietiging van Nineveh door de profetie van Jonah ging niet door: Er was massale bekering.

Maar nu je vraag.

We lezen over een belangrijke oorlog in Ezechiël 38 en 39, de oorlog van Gog uit Magog.

Dan zijn er de zogenaamde Jeruzalem oorlogen. zie bv. Zacharia 12:1-9 en Jesaja 29:1-9.

Dan de lokale oorlogen met volken rond Israël. Zie Psalm 60:8-10 De bevrijzing van de zgn. Westbank.

En Psalm 83, de oorlog van Hezbollah Tyrus) en de Palestijnen met wat omringende volken.

De Here jezus spreekt in zijn rede over de eindtijd ook over een periode van oorlogen en geruchten van oorlogen.

Het rode Paard, uit Openbaring 6, is een orologspaard dat wereldwijde oorlogen losmaakt, ‘de vrede van de aarde wegneemt’ staat er.

Tragisch is dat vaak Israël het ‘onderwerp’ van die oorlogen is.

Zo nu heb je ‘oorlog genoeg’.

Ik bid dan, als ik dit zo uittik: “HEER, wees ons genadig. Wees ook Israél, uw eigen volk, genadig. Wees vooral de kinderen genadig want die zijn altijd eerste slachtoffer bij die

gewelddadighede n van volwassen.


 
 
Geachte heer Barneveld,
Wij lazen een opmerkelijk stuk op
http://xandernieuws.punt.nl/?id=636527&r=1&tbl_archief=&.
Het gaat over de komeet Elenin, en de planeten venus ,saturnus,maan, zon,en het sterrenbeeld maagd,die op 29 september 2011 op een lijn staan.Precies zoals de situatie is weergeven met de vrouw in openbaring 12.Het is niet zo dat ze denken dat de aarde vergaat of wat dan ook,maar dat het wel een teken is aan de hemel ,een soort voorbode van iets.Graag zouden wij uw mening hier eens over horen ,het is zeker de moeite waard om het eens te lezen.
Het is wel heel opmerkelijk vinden wij.

m.v.g Adrie
 
 
Hallo Adrie Holtrop,

Er word de laatste tijd veel aandacht aan deze komeet Elenin besteed en hoe het op deze site is beschreven met de tekening van de stand van de sterren ook het nieuws van 30-07-2011 word er weer aandacht aan besteed, er zullen dus geweldige tekenen aan de hemel verschijnen, Jezus heeft ook duidelijk gezegd in de laatste dagen zullen er tekenen aan de hemel verschijnen waar de mensen van zullen schrikken.
In Openbaring staat duidelijk wat de mens staat te wachten, de sterren zullen op de aarde vallen, en dit zal een inslag geven wat niet te beschrijven is, er staat ook bij hoeveel mensen er zullen omkomen.
Zie ook hoe de wereld er op dit moment voor staat, met al zijn problemen, het geld, armoede, honger van gigantische omvang in Afrika, natuur geweld, en dan de komst van de moslims, (de vier paarden het vale, witte, rode en zwarte)
Dus blijf allert op de tekenen want Hij komt als een dief in de nacht.
 
 
Beste Jan van Barneveld,

Krijgt u nu ook wat mee van de huidige financiële crisis door de staatsschuldenp roblematiek van de V.S. en de E.U.-landen, Spanje en Italië? Het valt mij op dat dit samen lijkt te gaan met het uitroepen van de Palestijnse Staat in september as. Tevens denk ik dat de antichrist in september as. zich zal openbaren met een 'oplossing' voor de huidige economische problematiek. Mijn verzoek is of u daar ook op uw site wat over wil vermelden.
 
 
Ik snap niet dat u "iets" maar dan ook iets, van de kora*n serieus of als waarheid aanneemt..... omdat u het over die islamitische verlosser heeft enz enz..

De kora*n is één en al leugen!!!Stefan,Mijn dank voor je correctie.

Ik had “islamitische verlosser” beter tussen haakjes kunnen zetten.

Er is immers maar één Verlosser, één bijbelse Messias, één Vredevorst, één komende Koning, Yeshua Messias.

Inderdaad is de Koran leugen en alleen de Bijbel is waarheid, is Gods Woord.

Alles is in het Woord, verleden, heden en toekomst.

De weg naar God, de weg naar genezing en naar bevrijding, het is in het Woord.

Shalom Stefan.Jvb
 
 
Beste Dhr.Jan van Barneveld,

Graag wil ik u vragen over het tekst gedeelte Jesaja 41:8-20.
Is dat al gebeurt in het verleden of gaat dat nog gebeuren in de toekomst ? Ik vind het een mooi bemoedigend tekstgedeelte.

Hartelijke groeten,
PetraDag Petra, shalom!

Dank voor je vraag.

Ik zal een paar opmerkingen maken over het tekstdeel dat je noemt.

Veel nieuws zal het niet zijn, want als je het leest zul je zeggen:

“Ach, dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken”.

Gods Woord is namelijk voor iedereen toegankelijk.

1. Over de verzen 8-10.

- Het gaat over Israël en wel het moderne Israël. Want God heeft hen geroepen uit de uithoeken van de aarde en gegrepen uit de einden van de aarde. Dus niet uit Egypte of de Babylonische ballingschap, maar uit de huidige ballingschap ‘onder alle volken’.

- God benadrukt dat dit Israël nog steeds Gods uitverkoren volk en Zijn knechtis.

- God bemoedigt Israël: Wees niet angstig, Ik help jullie. Wel erg van toepassing op deze wel erg spannende tijd voor Israël.

2. Over de verzen 11-16.

- De vijanden van Israël worden als niets en komen om; de mensen die oorlog voeren tegen Israël worden vernietigd. Dat is al een paar keer gebeurd.....1948/49 Onafhankelijkhe idsoorlog; 1967 Zsdaagse Oorlog; 1973 Yom Kippur Oorlog

- God zegt: “Gij wormpje Jakob”. Jullie klein volkje, zegt de Almachtige met tederheid

- “IK stel utot een scherpe, nieuwe dorsslede...” Dat wil zeggen: de aanvallers zullen te gronde gaan.

3. De verzen 17-20 gaan over het herstel van het verwoeste land, de herbebossing. Het JNF heeft in de loop der jaren vele miljoenen bomen geplant en bossen aangelegd. Helemaal volgens deze profetie. Alleen men moet eindelijk eens gaan beseffen dat “De Heilige van Israël het gedaan heeft”.

Zo, jij hebt alweer een preekje gehad.

Blijf ijverig het Woord van God bestuderen.

Alles wordt vervuld in onze dagen.

Shalom

Jvb
 
 
Beste Jan van Barneveld,

Binnenkort wordt er wellicht een beslissing genomen in NY door 'de volken' of er Palestijnse staat moet komen. Ik heb een oproep om te bidden en te vasten voor Israel doorgestuurd naar mijn gemeente. Hierop heb ik een reactie ontvangen wat ik verwarrend vind.

Als ik de verwijzing doorneem, heb ik er een dubbelgevoel bij. Het lijkt op iets van een vervangingsleer , maar zeker weten doe ik het niet.
Zou u er eens na willen kijken? Ik ben benieuwd naar uw reactie!

Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst!

Daniël

Hierbij de reactie (beknopt):

...Palestina maakt, net als Israël zelf, onderdeel uit van Gods plan...
http://www.goedbericht.nl/Palestijnen.html

Het is dus niet een kwestie van 'voor' of 'tegen' zijn maar een kwestie van be-'amen' dat Zijn wil zal geschieden en beseffen wat het betekent om daartegen in te bidden.Dag Daniël,Goed dat je de oproep voor gebed voor Israël doorgegeven hebt naar de leiding van je gemeente/kerk.

Dat alleen al is een getuigenis.

Ik kan met voorstellen dat je teleurgesteld en wat verward bent door hun reactie.

In feite zeggen ze zelfs niks, helemaal niets. Logisch, want als ze ‘nee’ zeggen, betekent het dat ze nee zeggen tegen een oproep tot gebed.

Als de ‘ja’ zeggen, betekent dat er een keuze gemaakt wordt.

Wat zit er achter die bijna onbegrijpelijke zinnen?

Welke visie zit daar achter?

Vervangingsleer ? Het lijkt er inderdaad op dat ze ‘Palestijnen’ in Gods land hetzelfde zien als Israël in het land dat God hen beloofd heeft.

‘Be-amen’ in plaats van een keuze maken kan niet als je duidelijk weet wat Gods plan is of wat Gods geopenbaarde wil is in de Schriften.

Dus eerst zullen ze, net als de PKN synode nu doet, de Schrift moeten bestuderen en te weten komen aan wie de Here het land heeft beloofd.

Dan kun je bidden: “Amen....doe het Here....”.

ShalomJvb
 
 
Beste Jan, ik denk veel na over het onderwerp De Bruid. Ik weet dat er verschillend over gedacht wordt. Ik zou graag de volgende gedachte bij je neer willen leggen en je mening er over vragen. De stelling: De Bruid is niet de Gemeente, De Bruid is niet Israel, De Bruid is zij die in Jezus zijn. Zou je hier op willen reageren?
Gods rijke zegen,
AndréDag André,Dank voor je reactie.

Wat de bruid betreft, laat toch gewoon staan wat de Bijbel zegt.

1. Wat Israël betreft Hosea 2:18. “IK zal Mij u tot bruid verwerven voor eeuwig....”enz. Jes. 62:5.

2. De Gemeente: In Efe.5:25:33 staat dat de HERE de gemeente voor Zich wil plaatsen, zonder vlek of rimpel.....heilig en onbesmet.

Bruid wordt niet genoemd maar deze tekst wordt hier vaak voor aangehaald.

3. In Openbaring 21:9-14 wordt ‘de bruid, de vrouw van het Lam’ getoond. Dat is het nieuwe Jeruzalem.

Laat dan gewoon staan wat de Bijbel zegt en maak daar geen problemen over.

Ook jouw visie is een mooie gedachte. Maar waar staat het? Wat houdt het precies in? Het roept weer heel wat nieuwe vragen en nieuwe discussies op en daar doen we liever niet aan mee. Ook niet via onze site.

Shalom. André.Jvb
 
 
Shalom br. van Barneveld,

In de laatste aflevering van Eindtijd en Profetie ( afgelopen zondag) maakte u een "opmerking" over de profetieen van Henoch...
Dit is niet te vinden in de reguliere Bijbel...hebt u het dan over het boek Henoch??

met vriendelijke groet Bianca

ps bedankt voor het delen van uw kennis en kunde
Wat een verantwoordelij kheid hebt u...respect!!


Dag Bianca,Dank voor je vraag.

Er is inderdaad een boek Henoch, maar dat hoort niet bij de erkende bijbelboeken.

Maar Henoch heeft wel geprofeteerd.

Dat staat niet in Genesis 5:18-24, waar over Henoch wordt verteld.

Wel in het bijbelboek Judas, Judas 1:14 en 15 waar we lezen: “Over hen (de goddelozen) heeft Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd.....” en dan volgt er een pittige profetische waarschuwing over die goddelozen.

ShalomJvb
 
 
Shalom meneer v Barneveld,

Op vele eindtijd-sites word je overspoeld met ELENIN een ster / komeet die naar onze aarde suist.
Ik word er niet echt bang van maar vroeg me gewoon af hoe u er over denkt.
Is het pure onzin of zijn dit de tekenen van de eindtijd?
Heeft de bijbel antwoorden op dit soort dingen in de ruimte?

Groetjes Jochem


Beste Jochem,

Dank voor je reactie.

Ik begrijp best dat jij en velen met jou, soms een beetje in de war raken van al die, meestal wat sensationele berichten en voorrspellingen die via de mail op je afkomen. Nu Elenin, straks weer de Illuminati, daarna een komende aardbeving enz. enz. Hypes komen er bijna elke week.

Wel is het een feit dat er in de eidtijd ‘grote tekens van de hemel’ (Lucas 21:11) zullen zijn. Tekens aan de maan, de zon en de sterren’ (Lucas 21:25) en heel wat angstaanjagende zal]ken die uit de hemel op aarde terecht zullen komen en verwoeringen aanrichten. (Lees Openbaring 8 en 16). Maar we weten dat God de zijnen niet in de steek zal laten. De HereJezus zegt: “Als deze dingen beginnen te gebeuren, richt je op en heft je hoofden omhoog want je verlossing komt eraan” De Verlosser komt eraan! (Lees Lucas 21:28). Bovendien adviseert de Here jezus dat we altijd waakzaam moeten zijn en bidden dat we instaat zullen zijn om te ontkomen aan alles wat zal gaan gebeuren en gesteld mogen worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen” (Lucas 21:36).

Met een hartelijk shalomJvb
 
 
Beste broeder Jan
Onlangs hoorde ik twee christenen onafhankelijk van elkaar zeggen dat hun ogen geopend waren voor de tekst:Ik zal zegenen die u zegent en die u vervloekt zal Ik vervloeken. Zij meenden dat ze deze tekst op christenen mochten betrekken.
Is dat zo? of is dat vervangingsleer ? Is deze tekst niet specifiek voor het Joodse volk?
met vriendelijke groetenNatuurlijk, Angela, slaat dit op Israël.

Twee snelle argumenten:

1. Toen de heiden-profeet Israël zag en hem verzocht was om dat volk te vervloeken, drong de Heilie Geest van God hem Israël te zegenen. Hij zei: IK zal zegenen wie u zegent en vervloekt wie u vervloekt.

2. De toepassing en geldigheid van deze bijbelse, geestelijke wetmatigheid is door de eeuwen heen door de feiten bevestigd. Landen en volken die goed waren voor het Joodse volk werden gezegend en volken die de Joden verdreven of verdrukten kregen narigheid en ellende. Israël is de toetssteen voor God voor gods zegen of vloek.

ShalomJvb
 
 
Beste jan,

Vraagje..
Van wie stamt Noach nou eigenlijk af,van Kain of van seth ?
Ik lees twee verschillende geslachtslijnen in Genesis 4 vanaf vers 17
begrijp ik dat Lamech de vader van Noach vanuit Kain geboren is.
Maar in Genesis 5 vanaf vers 8 t/m 31 begrijp ik dat Noach van Seth afstamt.
Ik snap er niet veel meer van.........

mer een broederlijke groet..Gerard
 
 
beste jan
ik heb onze predikant een boekje laten lezen overhet komende koningkrijk geschreven door feike ter velde en kreeg dit als reacktie
wat denkt u ier over?
dit is zijn antwoord

Voor mijn besef is het juist onloochenbaar dat het Koninkrijk der hemelen in de komst van Christus is nabij gekomen; zie Markus 1:15; Mark.9:1; 9:47; 10:14; 10:15; enz. enz. We menen dat het Koninkrijk in beginsel wel gekomen is, maar dat de volle doorbraak pas zal komen bij de jongste dag. Anderen zijn van menig dat er nog een periode op aarde zal komen, waarin Christus lichamelijk op aarde zal regeren. Ik kan op die verschillen natuurlijk nu niet volledig ingaan.
Boven het kruis stond dat Jezus de Koning der Joden is. Door de wedergeboorte kunnen mensen het Koninkrijk Gods zien (Joh.3:3). We zien het Koninkrijk van God onder ons niet in een bepaald land of een volk, maar we zien het in de levens van hen die de Heere vrezen. Daar is dat Koninkrijk nu al aanwezig.Dag Coby,

Dank voor je reactie.
Het is niet aan mij om over jouw rug met jullie predikant te discussiëren.
Bovendien zou br. Feike ter Velde eigenlijk moeten antwoorden.
Daarom alleen een korte reactie:
Zeker, jullie predikant heeft gelijk.
Overal waar de HERE God Koning is, is het Koninkrijk van God.
In onze gezinnen, in mijn leven, in de kerk enz.
Maar het gaat in de Bijbel om meer.
Adam en Eva kregen de opdracht de aarde te onderwerpen.
Zij waren onderkoning en koningin over deze aarde.
Dat ging mis.....= ..zondeval.
Maar God ging door met Henoch, Noach, Abraham, Izak en Jakob.
Toen met het volk Israël, dat bestemd was en is als een koninklijk priesterschap.
Om op aarde een vrederijk onder Gods Torah te vestigen.
Daar is God momenteel mee bezig....om Israël klaar te maken voor die taak.
Dat rijk zal ten volle openbaar worden na, wat jullie predikant noemt de jongste dag.
Maar voor die tijd zal er, zoals de Bijbel zegt, ook nog het Duizendjarig Vrederijk komen. Dat lees je in Openb. 20. Na dat Vrederijk komt er nog een opstand en dan pas het laatste oordeel. Daarna komt het Hemelse Jeruzalem en begint het godsrijk volledig.
Dat is de volgorde uit Openbaring 19 (de wederkomst van de Here Jezus) t/m Openbaring 22.

Shalom
 
 
Geachte heer Van Barneveld,
De Joodse heer Philip in Israël Aktueel:'Wij hebben een algemene verwachting (van de komst van de Messias) die onder meer gebaseerd is op de jaartelling. Eén dag voor de Eeuwige is als 1000 jaar voor de mens. In zes dagen creëerde de Eeuwige de hemel en de aarde en de zevende dat maakte Hij tot een rustdag. We leven volgens de Joodse kalender in het jaar 5772, dus de nadering van het jaar 6000 geeft redenen tot speculatie over een deadline voor de komst van de Messias. Immers, de Messiaanse periode is volgens diverse Joodse bronnen als een duizendarige Sjabbat voor mens en aarde.'

Mogelijke interpretatie: Er heel (te?) simpel van uitgaande dat de Joodse jaartelling de jaartelling is die God zelf hanteert: nog 28 jaar tot de Sjabbat (1000 jaar vrederijk?). Hoe duidt u dit, met name in het licht van Jezus' uitspraak dat wij noch de dag, noch het uur kunnen weten van Jezus' wederkomst?

M.vr.gr. Gerdie
Beste mevr. Gerdie v/d Brug,

Dank voor het weer sturen van reactie.
Ik heb wat aarzelingen me te mengen in een discussie die voortkomt uit een artikel in de Krant van Christenen voor Israël.
Wel wil ik je wijzen op waarschijnlijk een klein rekenfout: Niet 28 jaar maar 228 jaar scheiden ons volgens de redenering van dhr. Philip van de Komst. Hoewel er bijbeluitlegger s en geleerden zijn die zeggen dat er in die jaartelling vanaf Adam een paar honderd jaar verloren zijn gegaan. Bijvoorbeeld Velikovski in zijn (oude) boek Eeuwen in chaos. Ook zijn er heel wat gelovigen uit 'onze kringen' die deze redenering volgen. Dus van die zes scheppingsdagen die 6 x 1000 jaar voorstellen, waarna 1 dag (Sabbat) als rustdag komt, dus het 1000j. Vrederijk.
Inderdaad weten we niet de 'dag en het uur' van de wederkomst van de Heer, maar HIJ heeft ons wel 'tekenen der tijden' gegeven en vermaant ons daarop te letten. Wat we dan ook doen en we zien hoopvol uit op de komst van de Here Jezus.
Shalom

jvb
 
 
Ik zag een tijdspad omtrent de eindtijd in je programma op Family7.
Kun je dat ook op je website zetten ?
groet.
 
 
ik las in uw boek Israel onze broeder ,wat ik trouwens heel leerzaam vind dat Israel de bruid is
maar er word ook veel uitgelegd dat de gemeente de bruid is ,niet alleen door christenen die die de bedelingsleer niet aanhangen
graag uw mening hier over
 
 
beste jan
dit wil ik er graag nog even aan toevoegen als een uitleg over israel als vrouw

In openbaring 12 wordt een beeld gegeven van de vrouw (Israel) en de draak (duivel). De zoon van de vrouw is de Here Jezus die weggerukt wordt. Jezus, het hoofd en wij als gemeente het lichaam, worden dan ook weggerukt. Wanneer vindt dit plaats? Dit is exact voor de 1260 dagen van grote verdrukking. We worden dan bewaard voor de toorn van God.Beste Coby,

Dank voor je mail.
Jij weet het.
Anderen weten wat anders over het 'wegrukken' van de gemeente.
Ik weet het niet.
Meningen zijn zeer verdeeld en ik wil op onze site een discussie vermijden.
We zijn te druk met andere zaken, die Israël betreffen.
Bovendien heb ik een hekel aan al dat discussiëren .
Dus, bedankt voor je bijdrage en we sluiten discussie over dit onderwerp.
Shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Naar Boven