Zacharia actueel

Duizenden Ethiopische Falashmura ontdekten in de afgelopen jaren hun Joodse wortels en keerden terug naar Israël. Klik voor ware grootte
Duizenden Ethiopische Falashmura ontdekten in de afgelopen jaren hun Joodse wortels en keerden terug naar Israël.

Profetie

Profetie is een uniek verschijnsel in de Bijbel. Er worden bepaalde gebeurtenissen en ontwikkelingen over de toekomst voorzegd. Onder het motto: "Zo zegt de HERE".

Of het nu inderdaad God is die spreekt kan iedere lezer zelf checken. Komt een profetie uit of niet, is een belangrijk checkpunt. Ongeveer 3800 maal lezen we in de Bijbel de uitdrukking: "Zo spreekte de HERE", of dergelijke woorden.

Dat is heel eenvoudig ‘waar of niet-waar’.

Als het uitkomt is het waar.

In Jesaja 46:10 zegt God: "Ik die van het begin de afloop verkondig en vanouds wat nog niet is gebeurd". De Bijbel is vol profetie. Niet alleen in de 16 profetische boeken maar ook in de psalmen is heel wat profetie. Bijvoorbeeld in Psalm 22:19 lezen we dat David 1000 jaar voordat het echt gebeurde voorzag dat: "Zij verdelen mijn kleren onder elkaar en over mijn gewaad werpen zij het lot". Dat is precies wat Jezus overkwam toen Hij werd gekruisigd. Zo zijn er een paar honderd profetieën die bij de eerste komst van Jezus zijn vervuld. Ook in onze tijd worden er veel profetieën vervuld. Voornamelijk in verband met Israël. We gaan er nu maar één bekijken.

Zacharia

De profeet Zacharia (= de HERE herinnert Zich) geeft een groot aantal spectaculaire en actuele profetieën. Ik geef eerst een paar profetieën over de eerste komst van de Here Jezus. Bijvoorbeeld: De dertig zilverstukken van Judas (Zacharia 11:12). Lees Mattheüs 26:16 "Zij (de opperpriesters) stelden hem (Judas) dertig zilverlingen ter hand". Het geld van Judas gaat naar de pottenbakker (11:13). Zie Matteüs 27:9,10: "En zij namen de dertig zilverlingen... en gaven die voor het land van de pottenbakker". De Herder die geslagen wordt (Zacharia 13:7). De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem op het ezeltje (9:9). Sommige profetieën van de priester Zacharias zijn gedeeltelijk vervuld. Bijvoorbeeld profetieën over de bouw van de Tempel. In zijn tijd (omstreeks 520 v.Chr.) was men inderdaad bezig met de herbouw van de tempel. Maar Zacgaria spreekt ook over de Spruit, de Messias, die als priester-koning de tempel zal bouwen en heersen (Zacharia 6:12-14). Hij moet nog komen. Ook het regeren "van zee tot zee, en van de Rivier tot aan de einden van de aarde" (Zacharia 9:9,10) van de Koning die op het ezeltje Jeruzalem binnenreed komt nog. Dus ook voor onze tijd heeft Zacharia veel te zeggen.

Bijna 2000 jaar geschiedenis in acht woorden

Nu een bijzondere profetie van deze bijzonder actuele profeet. Leest u even mee?

"Wel zaai Ik hen onder de volken, maar in verre streken zullen zij aan Mij denken; zo zullen zij leven met hun kinderen en terugkeren"

Zacharia 10:9

In de NBG vertaling in 25 woorden en in het Hebreeuws in acht woorden wordt de geschiedenis van het Joodse volk gedurende bijna 2000 jaar samengevat. Om in onze tijd te eindigen. Een korte uitleg zal u verbazen over de nauwkeurigheid, de scherpte en de actualiteit van Gods profetische Woord.

 • "Zaai Ik hen onder de volken". Dit gaat niet over de Babylonische ballingschap. Want Zacharia profeteerde na de terugkeer uit Babel. Dus hier wordt de grote ballingschap "onder alle volken" voorzegd. Dat gebeurde in de jaren 70 en 135 van onze jaartelling. Toen hebben de Romeinen vreselijk huisgehouden in het Joodse land. Jeruzalem en de Tempel zijn verwoest. Flavius Josephus schatte dat er ongeveer 1,3 miljoen Joden zijn omgebracht. Ongeveer 100.000 werden als slaven weggevoerd. Er werden zoveel slaven in Alexandrië aangeboden dat ze ten slotte werden weggegeven. Ook dit is eeuwen eerder voorzegd: "De HERE zal u op schepen naar Egypte terugbrengen... en gij zult daar als slaven en slavinnen te koop aangeboden worden, maar er zal geen koper zijn" (Deuteronomium 28:68) profeteerde Mozes ongeveer 1400 jaar eerder. Gods Woord wordt exact vervuld!
 • "In verre streken". Naar bijna alle landen van de wereld zijn ze verstrooid. Mozes heeft als profeet ook dit voorzegd:
  "Ik zal u onder de volken verstrooien en Ik zal achter u het zwaard trekken" (Leviticus 26:33). Zo is het in veel eeuwen van de verstrooiing ook gebeurd. De Joden werden van het ene land naar het andere gejaagd. Oordeelsprofetieën zijn letterlijk uitgekomen. Zo zien we hoe nu, in onze tijd, profetieën over herstel van Israël letterlijk uitkomen. Er staan nog veel profetieën over grote zegen voor en door Israël voor de hele wereld open. Dat zal ook gebeuren want de HERE zegt: "Want Ik waak over mijn woord om dat te doen" (Jeremia 1:12). Dezelfde profeet Zacharia heeft nog een heel actuele profetie over Israël: "Zoals jullie onder de volken een vervloeking geweest bent, o huis van Juda en huis van Israël, Zo zullen jullie, doordat Ik jullie heil schenk, een zegen worden" (8:13). Door de leugenachtige antizionistische propaganda is Israël in de wereld een soor vloekwoord geworden. Dat zal onder de hand van de Eeuwige veranderen.
 • Terug naar de geschiedenis in Zacharia 10:9: "Zij zullen aan mij denken".
  Het is één van de grootste sociologische wonderen dat in die 18 eeuwen verstrooiing het Joodse volk zijn identiteit heeft behouden. De belangrijkste oorzaak is dat zij vasthielden aan het geloof van hun vaderen. Tot grote ergernis van de kerken weigerden verreweg de meeste Joden tot het Christendom over te gaan. Als ze bijvoorbeeld in Spanje gedwongen werden tot het RK geloof over te gaan hielden ze vaak in het geheim vast aan Joodse gebruiken. Het geheim van dit wonder van overleven was hun geloof. Opvallend is nu dat in Spanje velen hun Joodse wortels ontdekken en geestelijke en fysiek terug willen naar Israël. Denk ook aan de Falasha Mura in Ehtiopië.
 • "Zo zullen zij leven met hun kinderen". Doordat zij aan de HERE, de God van Israël vasthielden, vaak tot de marteldood toe, bleven zij tot in verre geslachten bestaan als volk. Om nu terug te keren. Want de God van Israël heeft nog een plan met zijn volk.
 • "En terugkeren". Dat gebeurt in onze tijd. En wij zeggen: "Groot zijn de werken van de HERE, na te speuren voor allen die er behagen in hebben". Waar "naspeuren"? In het gedachtenisboek van de HERE. Zie Psalm 111:2,4. Met name de terugkeer van Russische en Ethiopische nakomelingen van Israël zijn verrassend in het profetische Woord voorzegd. Het gaat allemaal volgens de profetieën.

Nog meer profetie

Zacharia is inderdaad heel actueel. Nog een paar actuele profetische zaken, die uitgangspunt en leidraad voor verdere bijbelstudie zouden kunnen zijn.

 • Gods grote ijver voor Jeruzalem en Sion (Zacharia 1:14-17 en Zacharia 8:8:1-5). Let op de letterlijke vervulling waarvan we nu een begin zien. Let maar op Psalm 147:2 "De HERE bouwt Jeruzalem". Onder protest van zo goed als heel de wereld gaat Israël weer 700 woningen in Jeruzalem bouwen. De HERE bouwt, wie zal het tegenhouden?
 • De oorlogen om Jeruzalem (Zacharia 12:1-9 en Zacharia 14:1-7), die in de diplomatie al volop naan de gang is. Hier wordt ook Gods optreden in die oorlogen voorzegd. Let dus maar op. U zult het zien!
 • De wijze waarop Israël als natie de Messias zal herkennen en erkennen. Deze ontroerende gebeurtenis wordt beschreven in Zacharia 12:10-14.
 • Oordelen over de vijandige volken (Zacharia 1:18-21; Zacharia 12:4-9 en Zacharia 14:12-19). Het is angstig te beseffen dat God erg boos (vertoornd) is op al die volken die voortdurend Israël oordelen en veroordelen.
 • Uiteindelijk zullen "machtige volken komen om de HERE der heerscharen te Jeruzalem te zoeken..." (Zacharia 8:22). Jeruzalem blijft de hoofdstad van Israël, de "stad van de Grote Koning". De volken zullen naar Jeruzalem komen om daar Messias Yeshua, de Zoon van David, die ook de Zoon van God is, te huldigen. Moge Hij spoedig komen.

Een verkorte versie van dit artikel verscheen eerder in 'Israël Aktueel' (Christenen voor Israël)
- Januari 2010

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven